Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ dha/ epa trong thức ăn đến sự phát triển của tôm hùm xanh giai đoạn g

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ dha/ epa trong thức ăn đến sự phát triển của tôm hùm xanh giai đoạn g

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ DHA/ EPA TRONG THỨC ĂN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÔM HÙM XANH GIAI ĐOẠN GIỐNG VÀ GIAI ĐOẠN THƯƠNG PHẨM
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  TRANG
  MỤC LỤC 1
  MỞ ĐẦU 12
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 14
  1.1. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM HÙM XANH 14
  1.1.1. Phân loại và hình thái 14
  1.1.2. Đặc điểm phân bố 14
  1.1.3. Đặc điểm sinh trưởng 16
  1.1.4. Đặc điểm sinh sản 17
  1.1.5. Đặc điểm dinh dưỡng 17
  1.1.6. Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tôm hùm nuôi 18
  1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU DINH DƯỠNG CỦA TÔM VÀ GIÁP XÁC 19
  1.2.1. Dinh dưỡng protein và các axít amin cần thiết 19
  1.2.2. Nhu cầu lipid và các axit béo cần thiết (EFA) 21
  1.2.3. Dinh dưỡng Carbohydrate 26
  1.2.4. Dinh dưỡng Vitamin 26
  1.2.5. Dinh dưỡng chất khoáng 27
  1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THỨC ĂN VIÊN CHO TÔM HÙM 27
  CHƯƠNG II 31
  NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU 31
  2.1.1. Tôm hùm giống 31
  2.1.2. Thức ăn nuôi tôm hùm 31
  2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 37
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu điều tra 37
  2.3.2. Phương pháp phân tích hóa học 37
  2.3.4. Phương pháp bố trí thí nghiệm 38
  2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 47
  CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48
  3.1 TÌNH HÌNH NUÔI VÀ THỨC ĂN CHO TÔM HÙM Ở TỈNH PHÚ YÊN 48
  3.1.1. Tình hình nuôi tôm hùm 48
  3.1.2. Tình hình sử dụng thức ăn trong nuôi tôm hùm 52
  3.1.3. Hiệu quả sử dụng thức ăn 54
  3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ DHA/ EPA TRONG THỨC ĂN ĐẾN SỰ PHÁT
  TRIỂN CỦA TÔM HÙM XANH GIAI ĐOẠN GIỐNG VÀ THƯƠNG PHẨM 54
  3.2.1 Ảnh hưởng của tỉ lệ DHA/ EPA trong thức ăn đến sự phát triển của tôm
  hùm xanh giai đoạn giống 54
  3.2.1.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ DHA/ EPA trong thức ăn bổ sung protein Selco
  đến sự phát triển của tôm hùm xanh giai đoạn giống 54
  3.2.1.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ DHA/ EPA trong thức ăn bổ sung dầu mực và
  dầu đậu nành đối với tôm hùm xanh giai đoạn giống 60
  3.2.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ DHA/ EPA trong thức ăn đến sự phát triển của tôm
  hùm xanh giai đoạn thương phẩm 66
  3.2.2.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ DHA/ EPA trong thức ăn bổ sung PS 66
  3.2.2.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ DHA/ EPA trong thức ăn bổ sung DM và DĐN 72
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

  MỞ ĐẦU
  Tôm hùm là tên gọi chung của các loài giáp xác sống ở vùng biển nhiệt đới và á
  nhiệt đới, từ vùng biển sâu đến vùng triều cạn, thuộc họ Palinuridae. Họ Palinuridae
  có trên 47 loài [17], là đối tượng hiện đã và đang được nghiên cứu nuôi ở nhiều nước
  trên thế giới. Ở Việt Nam, giống Panulirus thuộc họ Palinuridae gồm có 7 loài: tôm
  hùm bông (P. ornatus), tôm hùm xanh (P. homarus), tôm hùm sỏi (P. stimpsoni), tôm
  hùm đỏ (P. longipes), tôm hùm ma (P. penicilatus), tôm hùm sen (P. versicolor) và
  tôm hùm bùn (P. poliphagus) [22]. Trong số đó, có 02 loài có giá trị kinh tế cao nhất
  và hiện được nuôi khá phổ biến là tôm hùm bông (P.ornatus) và tôm hùm xanh (P.
  homarus) [6].
  Ở nước ta, nghề nuôi tôm hùm bắt đầu và phát triển từ năm 1992 (400 lồng) tại
  Khánh Hòa trong đó tôm hùm bông (Panulirus ornatus) là đối tượng chủ yếu, tính
  đến năm 2006 đã có trên 49.000 lồng nuôi, sản lượng nuôi ước tính đạt 1.900
  tấn.Trong những năm gần đây số lồng và sản lượng tôm hùm có xu hướng giảm do
  tình hình dịch bệnh xuất hiện [18].
  Tôm hùm thường được nuôi từ nguồn giống tự nhiên và nguồn thức ăn chủ yếu
  của nó là các loài thủy hải sản có giá trị kinh tế thấp như cá tạp, cua, ghẹ, . [23]. Việc
  sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên, không qua chế biến này có những bất lợi nhất định
  như cạnh tranh nguồn cá tạp sử dụng làm thực phẩm cho con người hay thức ăn gia
  súc, gia cầm, . cũng như người nuôi không chủ động nguồn thức ăn nhất là vào mùa
  mưa bão. Đặc biệt theo nhiều nhà khoa học về nuôi trồng thủy sản, khi sử dụng thức
  ăn không qua chế biến có thể làm tăng nguy cơ dịch bệnh và là nguyên nhân gây ô
  nhiễm môi trường nước.
  Để phát triển nghề nuôi tôm hùm một cách bền vững, an toàn với môi tr ường,
  việc nghiên cứu sản xuất thức ăn tổng hợp để cung cấp cho người nuôi đang là một
  yêu cầu cấp thiết . Vì thế, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ
  lệ DHA/ EPA trong thức ăn đến sự phát triển của tôm hùm xanh giai đoạn giống
  và giai đoạn thương phẩm” với mục đích góp phần vào xây dựng công thức thức ăn
  nuôi tôm hùm.
  Mục tiêu chính của đề tài là tìm ra các thông số tối ưu về nhu cầu DHA
  (docosahexaenoic acid) và EPA (eicosapentaenoic acid) cho sự phát triển của tôm
  hùm xanh giai đoạn giống và thương phẩm để từ đó làm cơ sở dữ liệu cho việc sản
  xuất thức ăn nuôi tôm hùm.
  Đề tài chủ yếu được tiến hành trên tôm hùm xanh (P. homarus) giai đoạn giống
  và thương phẩm nuôi ở vùng biển Canh Ranh, Khánh Hòa.
  Nội dung của đề tài
  1) Điều tra về tình hình nuôi và th ức ăn cho tôm hùm tại tỉnh Phú Yên trong các
  năm từ 2006 đến 2009.
  2) Xác định ảnh hưởng của tỉ lệ DHA/EPA trong thức ăn đến sự sinh trưởng của
  tôm hùm xanh giai đoạn giống và thương phẩm.
  3) Xác định ảnh hưởng của tỉ lệ DHA/EPA trong thức ăn lên tỉ lệ sống của tôm
  hùm xanh giai đoạn giống và thương phẩm.
  Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Các số liệu nghiên cứu của đề tài là số liệu thực tế bổ sung cho sự hiểu biết về
  nhu cầu thức ăn của tôm hùm xanh nuôi giai đoạn giống và thương phẩm, làm cơ sở
  dữ liệu cho sản xuất thức ăn của tôm hùm tại Trường Đại Học Nha Trang.
  Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Thành công của đề tài là cơ sở cho việc sản xuất thức ăn tổng hợp nuôi tôm
  hùm xanh giai đoạn giống và thương phẩm thay thế thức ăn tươi mà người dân đang
  sử dụng, nhằm chủ động nguồn thức ăn cho tôm hùm và làm giảm thiểu sự ô nhiễm
  nguồn nước do thức ăn tươi gây ra, góp phần thúc đẩy nghề nuôi tôm hùm phát triển
  bền vững.
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN
  1.1. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM HÙM XANH
  1.1.1. Phân loại và hình thái
  Theo hệ thống phân loại của Geogre và Holthius (1965), tôm hùm xanh có vị
  trí phân loại như sau:
  Ngành chân đ ốt: Arthropoda
  Lớp giáp xác : Crustaceae
  Bộ mười chân : Decapoda
  Họ tôm hùm gai: Palinuridae
  Giống : Panulirus
  Loài : Panulirus ho marus (Linnaeus,1758)
  Tôm hùm xanh (P. homarus) còn gọi là tôm hùm đá có chân ngắn. Toàn thân có
  màu xanh lá cây nhạt. Kích thước cơ thể không lớn, cá thể lớn nhất bắt gặp khoảng
  1,5kg, còn đa số khoảng 0,3 – 0,4kg. Đôi râu 2 dài khoảng 1,4 – 1,5 chiều dài cơ thể.
  Năm đôi chân bò có những vòng ngang màu vàng nhạt. Các đốt bụng có rãnh ngang,
  mép trước của rãnh ngang có dạng lượn sóng thành những vòng nhỏ có nhiều lông
  mịn. Hai cặp gai ở phiến gốc râu 1 xếp cách đều nhau tạo th ành hình vuông, giữa có
  nhiều gai nhỏ (Hình 1.1) [6].
  1.1.2. Đặc điểm phân bố
  Phân bố của tôm hùm được quyết định bởi tính di truyền và quá trình thích nghi
  của loài với các điều kiện tự nhiên, môi trường ở từng vùng biển. Chu kỳ sống của

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Lại Văn Hùng (2004), Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản,
  Nxb. Nông Nghiệp Tp Hồ Chí Minh.
  2. Lại Văn Hùng (2006), Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng
  thủy sản (dùng cho các lớp cao học chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Nha
  Trang.
  3. Lại Văn Hùng (2010), Nghiên cứu và đánh giá thức ăn nuôi thương phẩm
  tôm hùm xanh (hiệu quả sinh học, kinh tế và môi trường), Báo cáo chuyên đề. Đại
  học Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
  4. Lê Thanh Hùng (2007), Tổng quan về dinh dưỡng và thức ăn cho các đối
  tượng nuôi biển tại việt nam, Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 1&2/2007, tr.
  126-137
  5. Võ Văn Nha (2008), Một số biện pháp phòng trị bệnh ở tôm hùm. Bộ Nông
  nghiêp và phát triển Nông thôn, Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư quốc gia. Nhà
  xuất bản Nông nghiệp.
  6. Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp (2006), Kỹ thuật nuôi
  giáp xác. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp HCM, tr. 151-165.
  7. Hoàng Thị Thanh (2008), Nghiên cứu thay thay thế bột cá bằng bã đậu nành
  và xác định nhu cầu n-3 HUFA trong thức ăn viên cho tôm hùm Bông (Panulirrus
  ornatus) giai đo ạn giống trong điều kiện thí nghiệm , Luận văn thạc sĩ. Đại học Nha Trang,
  Khánh Hòa, Việt Nam.
  8. Đinh Tấn Thiện (2004), Kỹ thuật ương nuôi tôm hùm giống ở vùng biển Sông
  Cầu, Phú Yên, Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa hoạc công nghệ (1984 –
  2004), Viện NCTTS3. Nxb Nông nghiệp – Tp HCM, tr. 59-72.
  9. Nguyễn Thị Bích Thúy (2004), Một số dẫn liệu về ảnh hưởng của các
  điều kiện môi tr ường lên sinh trưởng của tôm con (juvenile) tôm hùm bông
  (Panulirus ornatus ) ở vùng biển miền Trung Việ t Nam, Tuyển tập các công trình
  nghiên cứu khoa học công nghệ (1984 – 2004), tr. 73 – 81. Trung tâm nghiên cứu
  Thủy sản III – Nha Trang.
  10. Nguyễn Thị Bích Thúy (2006), Kỹ thuật nuôi tôm hùm, Kỹ thuật nuôi giáp
  xác, Nhà xu ất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, Tr. 151 - 164.
  11. Mai Như Thủy (2006), Thức ăn cho tôm hùm Bông (Panulirus ornatus) tại
  Khánh Hòa và bước đầu thử nghiệm sản xuất thức ăn viên phục vụ ương tôm giống
  giai đoạn 10 – 20 gam, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Nha Trang, Khánh
  Hòa, Việt Nam.
  12. Lê Anh Tuấn (2008), Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thử nghiệm sản
  xuất thức ăn viên cho cá mú chấm đen, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Trường ĐH Nha
  Trang.
  Tiếng Anh
  13. Bruce Phillips. (2006), “Lobster Biology, Management Aquaculture and
  Fisheries”, Blackwell Publishing L.t.d.
  14. By Gro I. van der Meeren and Terje van der Meeren. (2009), “Omega-3
  fatty acids are also important to the lobster ’s brain”, Marine research news, NO. 2,
  pp2-2.
  15. David M. Smith, CSIRO (2007), Aquaculture Nutrition Master Class.
  16. Hoang D.H. et al. (2009), “Culture of Panulirus ornatus lobster fed fish by -catch or co-cultured Perna viridis mussel in sea cages in Vietnam”,
  ACIAR_PR132.book, pp 118 -125.
  17. Holthuis L.B. (1991), “Marine lobster of the world”. FAO Fisheries
  Synopsis, Vol. 13, No 125-292pp.
  18. Lai Van Hung and Le Anh Tuan. (2009)’ “Lobster seacage culture in
  Vietnam” In Spiny lobster aquaculture in the Asia–Pacific region. Proceedings of an
  international symposium held at Nha Trang,V ietnam, 9–10 December 2008. (Kevin
  C. Williams). ACIAR Proceedings No. 132. Australian Centre for International
  Agricultural Research: Canberra. pp.10-18.
  19. J.A. Esterhuizen. (2004), “Towards the development of a protocol for
  rearing juvenile rock lobster, Jasus lalandii”, Submitted in Fulfilment of the
  Requirements for the Degree of the Requirements for the Degree of MASTER OF
  SCIENCE, Rhodes University.
  20. Kevin C. Williams. (2009), “Nutritional requirements of juvenile Panulirus
  ornatus lobsters”, ACIAR_PR132.book, pp 131 – 146.
  21. Meeren.G.V.D., Tlusty M.F., Metzler.A., Meeren.T.V.D. (2009), “Effects
  of dietary DHA and EPA on neurogenesis, growth, and survival of juvenile American
  lobster, Homarus americanus”, New Zealand Journal of Marine and Freshwater
  Research, 2009, Vol. 43: 225-232.
  22. Nguyen Thi Bich Thuy and Nguyen Bich Ngoc, (2004), “Current Status and
  Exploitation of Wild Spiny Lobsters in Vietnamese”, Australian Centre for
  International Agricultural Research Canberra, pp 13-16.
  23. Toshio TAKEUCHI, Keisuke MURAKAMI. (2007), „Crustacean nutrition
  and larval feed, with emphasis on japanese spiny lobster, Panulirus japonicus“, Bull.
  Fish. Res. Agen, No.20, pp15-23.
  24. Le Anh Tuan and Nguyen Dinh Mao. (2008), “Effect of trash fish species
  and vitamin supplementation on productivity of Panulirus ornatus juveniles fed
  moist diets”, in Spiny lobster aquaculture in the Asia–Pacific region. Proceedings of
  an international symposium held at Nha Trang,Vietnam, (Kevin C. Williams).
  ACIAR Proceedings No. 132. Australian Centre for International Agricultural
  Research: Canberra. pp.127-130.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ dha/ epa trong thức ăn đến sự phát triển của tôm hùm xanh giai đoạn g
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ dha/ epa trong thức ăn đến sự phát triển của tôm hùm xanh giai đoạn g sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status