Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty d

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty d

  Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may Thành Công
  Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất : 1
  1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm 1
  1.1.3. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 9
  1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10
  1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất : 10
  1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
  1.3.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm 10
  1.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 10
  1.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí phát sinh thực tế 11
  1.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 11
  1.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 14
  1.5.1. Phương pháp trực tiếp 14
  1.5.2. Phương pháp hệ số 15
  1.5.3. Phương pháp tỷ lệ 15
  1.5.4. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 15
  1.5.5. Phương pháp theo đơn đặt hàng 15
  1.5.6. Phương pháp định mức 16
  1.5.7. Phương pháp liên hợp 16
  1.5.8. Phương pháp phân bước 16
  1.6. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 17
  30
  1.6.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17
  1.6.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18
  1.7. Các mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính tính giá thành sản phẩm 19
  1.7.1. Mô hình theo chi phí thực tế 19
  1.7.2. Mô hình theo chi phí thực tế và ước tính 19
  1.7.3. Mô hình theo chi phí định mức 20
  1.8. Các hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20
  1.8.1. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo công việc 20
  1 .8.2. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo quá
  trình sản xuất
  22
  1.8.3. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dựa trên cơ
  sở hoạt động (ABC).
  22
  1.9. Kinh nghiệm về thực hiện Kế toán chi phí ở một số nước trên thế giới. 23
  1.9.1. Quá trình hình thành và phát triển của kế toán chi phí trên thế giới 24
  1.9.2. Nhận thức khác nhau về kế toán chi phí ở một số nước 25
  1.9.3. Bài học rút ra từ kinh nghiệm thực hiện kế toán chi phí ở một số nước trên
  thế giới
  26
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY DỆT MAY THÀNH
  CÔNG
  2.1 Tổng quan về Công ty Dệt May Thành Công 28
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt May Thành Công 28
  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 28
  2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Dệt may Thành Công 29
  2.1.4. Quy mô sản xuất và kinh doanh 31
  2.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 31
  2.2.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự 31
  31
  2.2.2 Nhiệm vụ và chức năng của một số phòng ban và chi nhánh 33
  2.2.3 Bộ phận sản xuất 35
  2.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Dệt may Thành Công 39
  2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 39
  2.3.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán kế toán tại công ty 42
  2.4. Khái quát về tình hình tài chính của Công ty Dt May Thành Công 44
  2.4.1. Tình hình tăng, giảm TSCĐ 45
  2.4.2. Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu 45
  2.4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh
  doanh của Công ty Dệt May Thành Công
  45
  2.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản phẩm tại công ty
  Dệt May Thành Công
  46
  2.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 46
  2.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 47
  2.5.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 47
  2.5.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 48
  2.6. Đánh giá chung về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty
  53
  2.6.1 Nhận xét chung về tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại
  công ty
  53
  2.6.2 Nhận xét về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty 59
  2.6.2.1 Về chứng từ sử dụng 59
  2.6.2.2 Về tài khoản sử dụng 60
  2.6.2.3 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 60
  2.6.2.4 Phương pháp hạch toán giá xuất kho 61
  2.6.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 62
  2.6.2.6
  Tình quản lý trang thiết bị, vật tư, lao động và các khoản chi phí khác
  thuộc lĩnh vực sản xuất
  62
  32
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY THÀNH
  CÔNG
  3.1. Các quan điểm và mục tiêu phát triển của công ty 64
  3.2. Các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển của Công ty 65
  3.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty
  67
  3.3.1. Hoàn thiện các phương pháp kế toán 68
  3.3.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 87
  3.3.3.
  Tin học hoá công tác kế toán nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  91
  3.3.4. Giải pháp về xác định giá trị hàng tồn kho 94
  3.3.5. Thiết lập mối quan hệ thông tin giữa các bộ phận 96
  3.3.6. Hoàn thiện hệ thống chứng từ và quyết toán doanh thu, chi phí. 98
  3.4. Các kiến nghị 101
  Đối với cơ quan quản lý. 101
  Đối với lãnh đạo công ty 103
  Kết luận chương 3 105
  Phần Kết luận 106
  Tài liệu tham khảo
  Phần Phụ lục


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty d
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty d sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status