Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel - dầu dừa và chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel - dầu dừa và chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel - dầu dừa và chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế - môi trường của động cơ diesel trên thiết bị AVL

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU THAY THẾ CỦA ĐỘNGCƠ
  DIESEL TÀU THỦY 3
  1.1. Tổng quan về nhiên liệu thay thế của động cơ diesel tàu thủy . 3
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 3
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 7
  1.1.3. Khả năng sử dụng dầu thực vật tinh khiết làmnhiên liệu cho động cơ đốt
  trong ở Việt Nam 8
  1.1.4. Tiềm năng dầu thực vật .10
  1.1.5. Nhiên liệu dầu thực vật 11
  1.2. Tổng quan về chất phụ gia trong nhiên liệu thay thế của động cơ diesel tàu
  thủy 17
  1.2.1. Chất phụ gia 17
  1.2.2. Phân loại chất phụ gia 17
  1.2.3. Hoạt chất nâng cao nhiên liệu Nanotech / XXLFuel Booster 18
  1.2.4. Tạo hỗn hợp dầu diesel và chất phụ gia 20
  1.3. Các phương pháp xử lý dầu để làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong 20
  1.3.1. Phương pháp sấy nóng nhiên liệu .20
  1.3.2. Phương pháp pha loãng 21
  1.3.3. Phương pháp craking 21
  1.3.4. Phương pháp nhũ tương hóa dầu thực vật 21
  1.3.5. Phương pháp ester hóa 22
  1.4. Các chỉ tiêu kinh tế - môi trường của động cơ diesel tàu thủy trong sử dụng
  . 23
  1.4.1. Chỉ tiêu năng lượng (Ne) .23
  1.4.2. Chỉ tiêu kinh tế (ge) 23
  1.4.3. Chỉ tiêu môi trường (K, CO, NOx, HC) [1] .23
  1.5. Đối tượng nghiên cứu – phương pháp nghiên cứu . 29
  CHƯƠNG II. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỶ LỆ HỖN HỢP NHIÊN LIỆU DẦU
  DO – DẦU DỪA VÀ PHỤ GIA LÀM NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ DIESEL
  TÀU THỦY 30
  2.1. Cơ sở khoa học của phương pháp nghiên cứu . 30
  2.1.1. Cơ sở kỹ thuật 30
  2.1.2. Đặc điểm thực tiễn .30
  2.1.3. Các thông số nhiệt động và thành phần cơ bảncủa dầu diesel so với dầu dừa
  .31
  2.2. Nội dung nghiên cứu cơ bản . 37
  2.2.1. Thực nghiệm, phân tích mẫu hỗn hợp nhiên liệu mới (M) thông qua các chỉ
  tiêu chất lượng của dầu diesel .37
  2.2.2. Phân tích, xác định chọn mẫu hỗn hợp nhiên liệu mới (M) theo chỉ tiêu chất
  lượng của dầu diesel 42
  CHƯƠNG III. THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẪU HỖNHỢP
  NHIÊN LIỆU MỚI TỐI ƯU TRÊN ĐỘNG CƠ THỬ NGHIỆM (AVL5402) 49
  3.1. Sơ đồ nghiên cứu thực nghiệm 49
  3.2. Thiết bị và quy trình thử nghiệm 50
  3.1.1. Thiết bị thử nghiệm 50
  3.1.2. Quy trình thử nghiệm .56
  3.2. Kết quả và thảo luận 57
  3.2.1. Thử nghiệm chỉ tiêu năng lượng và kinh tế (Ne , ge) 57
  3.2.2. Thử nghiệm các chỉ tiêu môi trường (HC, CO, NOx , K, CO2 , Texh) .60
  3.2.3. Đánh giá chỉ tiêu kinh tế - môi trường 66
  3.2.4. Tính giá thành của hỗn hợp nhiên liệu 68
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .70
  KẾT LUẬN 70
  ĐỀ XUẤT . 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .72

  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong những năm gần đây, cùng với việc phát triển quá mức của các ngành công
  nghiệp và sự bùng nổ dân số, nhu cầu sử dụng về nhiên liệu ngày càng gia tăng. Trong
  khi đó các nguồn năng lượng tự nhiên như dầu mỏ, than đá, khí đốt đang ngày càng
  cạn kiệt.
  Hơn nữa, việc sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch có một số nhược điểm là
  cháy không hoàn toàn, tạo ra các sản phẩm cháy: CO,CO2, HC, NO
  x
  , .gây ô nhiễm
  môi trường, đặc biệt khí CO2
  gây hiệu ứng nhà kính. Do vậy, việc tìm kiếm nguồn
  năng lượng thay thế hiện nay đang là nhu cầu bức thiết. Song song với việc sử dụng
  các nguồn thay thế dầu mỏ như: năng lượng gió, mặt trời, hạt nhân, thì năng lượng
  sinh học cũng đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Năng lượng sinh học
  có ưu điểm là loại năng lượng tái sinh, thân thiện với môi trường, công nghệ sản xuất
  đơn giản, giá thành thấp. Trong số đó, dầu dừa đanglà đối tượng cho việc nghiên cứu
  nguồn năng lượng sinh học. Dầu dừa có trữ lượng lớndễ sản xuất và phát triển mạnh
  nhất là ở quốc gia có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Vì vậy, việc “Nghiên cứu xác
  định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel - dầu dừa và chất phụgia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế -
  môi trường của động cơ diesel trên thiết bị AVL” là vô cùng thực tế và cần thiết.
  Nội dung nghiên cứu
  1) Xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel (dầu diesel 0,05% lưu huỳnh) – dầu dừa và
  chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế - môi trường.
  2) Đánh giá mẫu hỗn hợp tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế - môi trường thông qua thiết
  bị AVL.
  Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Các số liệu nghiên cứu của đề tài là số liệu thực tế bổ sung cho sự hiểu biết về
  tính năng của dầu dừa trong việc thay thế nguồn nhiên liệu sử dụng trong động cơ
  diesel.
  Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Thành công của đề tài là cơ sở cho việc ứng dụng dầu dừa làm nhiên sinh học thay
  thế dầu diesel truyền thống cho động cơ diesel nhằmgiảm thiểu sự ô nhiễm môi trường.
  2
  Cấu trúc luận văn
  Đề tài thực hiện gồm 3 chương:
  Chương I. Tổng quan về nhiên liệu thay thế của độngcơ diesel tàu thủy.
  Chương II. Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa
  và chất phụ gia làm nhiên liệu động cơ diesel tàu thủy.
  Chương III. Thực nghiệm nghiên cứu xác định mẫu hỗnhợp nhiên liệu mới
  (M10, M15, M20) tối ưu trên động cơ thử nghiệm AVL 5402.
  Kết luận và đề xuất.
  3
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU THAY THẾ CỦA ĐỘNGCƠ
  DIESEL TÀU THỦY
  1.1. Tổng quan về nhiên liệu thay thế của động cơ diesel tàu thủy
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
  Nghiên cứu, sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh họctrên thế giới mà đặc biệt là
  ngành giao thông vận tải có xu hướng tăng nhanh. Ở châu Âu, đây là một phần của
  chính sách môi trường Quốc gia và mục đích giảm phát thải CO
  2
  , giảm sự phụ thuộc
  vào nhập khẩu dầu và tạo ra việc làm thông qua pháttriển nông thôn.
  Hiện nay có nhiều ứng dụng nhiên liệu thay thế cho các động cơ ôtô, ví dụ Brazin
  là nước đi đầu trong việc phát triển các loại nhiênliệu sạch từ mía, Brazin hiện có tới
  90% ôtô sử dụng nhiên liệu sạch và nhiên liệu sạch pha với nhiên liệu có nguồn gốc
  dầu mỏ, với 5 nhà máy cung cấp sản lượng khoảng 49 triệu lít/năm. Một số quốc gia ở
  châu Âu cũng góp phần không nhỏ trong việc ứng dụngnhiên liệu thay thế nhất là khi
  nghị định Kyoto được đưa vào thực hiện, các quy chếngặt nghèo về khí thải, mới đây
  nhất là chỉ thị 2003/30/EC, theo đó từ ngày 31/12/2005 có ít nhất 2% và đến
  31/12/2010 ít nhất 5,75% nhiên liệu dùng trong vận tải phải có nguồn gốc tái tạo. Tại
  Đức chỉ thị trên đã được thực hiện sớm hơn, tiếp theo là Áo và Pháp với nhiên liệu
  chứa 5% có nguồn gốc tái tạo đã được bán. Ở Mỹ, Áo đã cho động cơ diesel ôtô chạy
  bằng dầu thực vật từ nhiên liệu là dầu ăn thải ra từ trong các nhà hàng. Achentina đã
  tìm cách phát triển công nghệ sản xuất năng lượng thay thế từ đậu nành với chi phí sản
  xuất chỉ bằng ½ so với dầu diesel truyền thống (DO). Nước Anh cũng đã sản xuất
  nhiên liệu thay thế từ hạt hướng dương, hạt thầu dầu và hạt cọ. Gần đây, đã có một số
  công trình bắt đầu nghiên cứu và công bố sản xuất nhiên liệu sinh học từ rong tảo. Kết
  quả công trình nghiên cứu của hai sinh viên tại Đạihọc Auckland (New Zealand), họ
  đã chứng minh được động cơ chạy bằng dầu diesel củatàu, xe có thể hoạt động được
  nhờ vào hỗn hợp diesel với dầu dừa hoặc chỉ đơn thuần bằng dầu dừa. Trong bài viết
  trên tạp chí Journal Science, giáo sư James Steenbock Dumesic trường đại
  học Wisconsin Madison, Hoa Kỳ (UW-Madison) và các đồng nghiệp đã công bố: Hạt
  ngũ cốc và các nguyên liệu nguồn gốc chứa nhiều carbonhydrate có thể được biến đổi
  sang dạng chất lỏng hóa học alkanes không chứa lưu huỳnh tạo nên chất phụ gia lý
  tưởng cho phương tiện vận chuyển chạy dầu diesel. Kết quả, chất dầu diesel từ thực

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bùi Văn Ga,1999. Ôtô và ô nhiễm môi trường, NXB Giáo dục.
  2. Ao Hùng Linh, 2005. Nghiên cứu ứng dụng dầu dừa làm nhiên liệu cho độngcơ
  diesel DS - 60R. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtThủ Đức,
  Tp. HCM.
  3. Ths. Phùng Minh Lộc, Xác định suất tiêu thụ nhiên liệu của động cơ D12 chạy bằng
  nhiên liệu dầu dừa có phụ gia nano fuel bosster, Tạp chí Khoa học – Công nghệ
  Thủy sản, trang 193-196, số đặc biệt 2009
  4. Ths. Phùng Minh Lộc, 2009. Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi hệ thống nhiên liệu
  động cơ Diesel tàu thủy cỡ nhỏ sang sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu dừa, chất phụ
  gia và dầu diesel(B2009-13- 42). Trường Đại Học Nha Trang.
  5. Trần Anh Khoa, 2010. Nghiên cứu tạo hỗn hợp dầu diesel – dầu thực vật vàchất
  phụ gia làm nhiên liệu cho diesel công suất nhỏ. Trường Đại Học Nha Trang.
  6. PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận, 2007. Lý Thuyết Động Cơ Đốt Trong. Đại Học Nha
  Trang.
  7. Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Khánh Diệu Hồng 2007, Các quá trình xử lý để sản xuất
  nhiên liệu sạch, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
  8. Hồng Đức Thông, 2004. Nghiên cứu khả năng ứng dụng nhiên liệu và năng lượng
  mới trên ô tô Việt Nam. Trường Đại học Bách Khoa, Tp. HCM.
  9. GS. TS. Nguyễn Tất Tiến, 2000. Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong. NXB Giáo dục.
  10. Th.s. Hồ Đức Tuấn, 2008. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất pha Ethanol
  trong hỗn hợp nhiên liệu dầu dừa – ethanol đến một số thông số kỹ thuật cơ bản
  của động cơ diesel. Trường Đại học Nha Trang.
  11. Nguyễn Thanh Tùng, 2002. Nghiên cứu tổng hợp Methyl Ester từ dầu dừa sử
  dụng làm nhiên liệu. Luận văn Thạc sĩ. ĐHBK.
  12. Diệu Thúy, 2003. Hàng trăm triệu USD đổ vào dầu thực vật. Việt Nam Net
  7/5/2003.
  13. Nhiên liệu sinh học nâng cao,
  http://www.nanotechxxl.com
  14. Sức căng bề mặt được định nghĩa là lực căng trên một đơn vị ., (2010)
  73
  http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9c_c%C4%83ng_b%E1%BB%81_m%
  E1%BA%B7t .
  15. Tổng cục thống kê.
  www.gso.gov.vn/default
  16. AVL, 2002. Single cylinder research engine 5402
  http://www.avl.com
  17. BBA, 2001. Biodiesel fact sheet of biodiesel Associasion of Australia,
  http//:www.biodiesel.org.au
  18. In Vanuatu, “A proving ground for coconut oil as an alternative fuel”, One
  country.Volume 15, Issue 1 / April-June 2003,
  http://www.onecountry.org/e151/e15101as_Deamer_profile.htm
  19. Ossi Kaario, 2007. The Influence of Certain Submodel on Diesel Engine Modeling
  Results. Publications of the Internal Combustion Engine Laboratory Helsinki
  University of Technology. Espoo.
  20. Sopac, 2007. Liquid biofuel in Pacific Island Countries,April 2007
  http://www.sopac.org

  Xem Thêm: Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel - dầu dừa và chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xác định tỷ lệ hỗn hợp dầu diesel - dầu dừa và chất phụ gia tối ưu theo chỉ tiêu kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status