Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29-3

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29-3

  LỜI MỞ ĐẦU

  tài chính doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thành công trong kinh doanh, và doanh nghiệp thực hiện tốt việc tổ chức quản lý và giám sát một cách chặt chẽ csác dòng tài chính luân chuyển vào doanh nghiệp ,. Tình hình tài chính doanh nghiệp phản ánh, phàn lớn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng thể hiện tính năng động, linh hoạt và trình độ tổ chức quản lý tài chính của doanh nghiệp.
  Mặc khác trong nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt luôn tạo ra những cơ may và rỉ ro tiềm tàng. Đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt thông tin, có sự phân tích và dự đóan chính xác để có thể tận dụng những cơ họi kinh doanh , hạn chế những rủi ro và thiệt hại’
  Vì vạy phân tích tình hình tài chính sẽ giảm cho các nhà quản trị nắm rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp, từ đó có biện pháp tác động thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến các hoạt động tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất,.
  Xuất phát từ tầm quan trọng đó, qua thời gian thực tập tại Công ty dệt may 29-3 em quyết định chọn đề tài “ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3”

  Chuyên đề gồm 3 phần chính sau:
  Phần I: Lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
  PhầnII: Thực trạng hoạt động tài chính của Công ty
  Phần III: một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty
  Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đề tài em được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Võ văn Vang cùng với sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng kinh tế tài chính của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thiện đề tài này.

  Do thời gian, tài liệu nghiên cứu và kiến thức còn hạn chê, nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự quan tâm góp ý kiến của các cô chú trong ban quản lý Công ty để đề tài được hòan thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  NỘI DUNG
  PHẦN I: 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
  I. Khái niệm về đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 1
  1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 1
  1.1 Doanh nghiệp : 1
  1.2 tài chính doanh nghiệp: 1
  2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 2
  3. Cơ cấu tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền. 2
  II Chức năng, vai trò và mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp 5
  1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp: 5
  1.1 Chức năng của doanh nghiệp 5
  1.2 Phân phối thu nhập bằng tiền doanh nghiệp 6
  1.3 Chức năng Giám đốc (hoặc kiểm tra ) bằng tiền đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
  2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp : 7
  3. Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp. 8
  III. Vị trí của tài chính doanh nghiệp và xcác chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 9
  1. Vị trí của tài chính doanh nghiệp trong doanh nghiệp và trong hệ thống tài chính nước ta 9
  2. Các chỉ tiêu đặc trưng đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 10
  2.1 Các hệ số khả năng thanh toán: 10
  2.1.1 Có hệ số khả năng thanh toán tổng quát 11
  2.1.2 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 11
  2.1.3 Hệ số khả năng thanh toán: 11
  2.1.4 Hệ số thanh toán nợ dàu hạn 12
  2.1.5 Hệ số nợ phải thu và nợ phải trả. 13
  2.1.6 Hệ số thanh toán lãi vay : 13
  2.2 Các hệ số phản ảnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản : 13
  2.2.1 cơ cấu nguốn vốn : 13
  2.2.2/ Cơ cấu tài sản : 14
  2.2.3. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 15
  2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động kinh doanh. 15
  2.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho 15
  2.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho 15
  2.3.3 Vòng quay các khoản phải thu 16
  2.3.4 Kỳ thu tiền bình quân 16
  2.3.5 Vòng quay vốn lưu động 17
  2.3.6. Số ngày một vòng quay vốn lưu động : 17
  2.3.7 Hiệu suất sử dụng TSCĐ 17
  2.4 Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 17
  2.4.1 Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu 17
  2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 18
  2.4.3 Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản 18

  PHẦN II 19
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 29-3 19
  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 19
  1. Sơ lược quá trình hình thành phát triển của Công ty dệt may 29-3 19
  2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 20
  2.1 Chức năng 20
  2.2 Nhiệm vụ 21
  3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty 21
  3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy 21
  3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 22
  4. Phân tích môi trường hoạt động của Công ty 24
  4.1 Môi trường vĩ mô 24
  4.1.1 Môi trường kinh tế 24
  4.1.2 Môi trường chính trị - xã hội 24
  4.1.3 Môi trường tự nhiên 25
  4.1.4 Môi trường văn hóa xã hội 25
  4.1.5 các yếu tố công nghệ 26
  4.2 Môi trường vi mô 26
  4.2.1 Nhà cung cấp 26
  4.2.2 Khách hàng 27
  4.2.3 Đối thủ cạnh tranh 27
  2. phân tích các hệ số tài chính đặc trưng 32
  2.1 Hệ số về khả năng thanh toán 32
  2.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 33
  2.3 Các hệ số về phản ánh khả năng hoạt động 34
  2.4 Các hệ số khả năng sinh lời 35
  3. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn trong năm 2002 . 36
  4. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại công ty Dệt may 29 - 3 37


  PHẦN III 39
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29 - 3 39
  I/ Nhận định tình hình chung của công ty trong thời gian đến 39
  1/ Những cơ hội và thách thức 39
  1.1/ Những cơ hội ; 39
  1.2/ Những thách thức 40
  2. Định hướng và mục tiêu của công ty : 41
  II/ Những kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động tài chính 41
  1. Về chi phí hoạt động tài chính : 41
  2/ Tăng doanh số hàng bán ra : 42
  3. Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu: 42
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29-3
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty dệt may 29-3 sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status