Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở Giao dịch II Ngân hàng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở Giao dịch II Ngân hàng

  CHƯƠNG I
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG
  I. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG 6
  1. Khái niệm và bản chất tín dụng: . 6
  2. Chức năng của tín dụng: 7
  3. Vai trò của tín dụng: 8
  II. CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG: 10
  1. Tín dụng thương mại: 10
  1.1. Khái niệm: 10
  1.2. Đặc điểm của tín dụng thương mại: 11
  1.3. Công cụ của tín dụng thương mại: 11
  1.4. Tác dụng của tín dụng thương mại: .11
  2. Tín dụng ngân hàng: 12
  2.1. Khái niệm: 12
  2.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng: .12
  2.3. Công cụ hoạt động của tín dụng ngân hàng: .13
  2.4. Tác dụng của tín dụng ngân hàng: 13
  2.5. Phân loại cho vay của tín dụng ngân hàng: 14
  3. Tín dụng nhà nước: 15
  3.1. Khái niệm: 15
  3.2. Công cụ hoạt động của tín dụng Nhà nước: 15
  III. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG : .16
  1. Rủi ro tín dụng 10
  2. Một số mô hình phân tích đánh giá rủi ro tín dụng 10
  2.1. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng: . 16
  a) Phân tích tín dụng: . 16
  b) Kiểm tra tín dụng: . 19
  c) Xử lý tín dụng có vấn đề: 20
  d) Sử dụng hệ thống chỉ tiêu tài chính đánh giá khách hàng: .22
  2.2. Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: 25
  CHƯƠNG II
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II
  NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  I. GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ NHĐT&PTVN: . 27
  1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 27
  2. Sở Giao dịch II – NHĐT&PTVN: . 28
  II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH II – TRONG THỜI GIAN QUA (TỪ 2000-2003): .31
  1. Huy động vốn: .31
  Học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG MINH Trang 1
  LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ GVHD: PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG DỜN
  2. Cho vay: 38
  III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH 2 – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: .46
  1. Về công tác huy động vốn: 46
  2. Về công tác cho vay: .47
  3. Hiệu quả kinh doanh: 49
  CHƯƠNG III
  NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  TÍN DỤNG TRUNG-DÀI HẠN
  TẠI SỞ GIAO DỊCH II - NHĐT&PT VIỆT NAM
  A. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỞ GIAO DỊCH 2 - NHĐT&PTVN
  I. NHỮNG CĂN CỨ CHỦ YẾU: 51
  1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội TP.HCM 2001-2005: .51
  2. Kế hoạch phát triển của ngành ngân hàng đến năm 2005: .52
  3. Các chỉ tiêu chủ yếu của NHĐT&PTVN 2005: .53
  II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA SỞ GIAO DỊCH 2: .53
  1. Định hướng: . 53
  2. Mục tiêu: .54
  3. Các chỉ tiêu chủ yếu: .54
  B. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  I. NHỮNG BIỆN PHÁP THUỘC VỀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CỦA SỞ GIAO DỊCH II: 55
  1. Tăng cường và phát triển hoạt động tiếp thị : . 55
  2. Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng: 57
  3. Nâng cao năng lực thẩm định dự án đầu tư: 57
  4. Quản lý rủi ro: . 58
  5. Thực hiện quy trình tín dụng chặt chẽ và đầy đủ: .60
  5. Ngăn ngừa nợ quá hạn: .60
  7. Thực hiện cho vay có đảm bảo đầy đủ: .61
  8. Xây dựng chiến lược lợi thế cạnh tranh: .61
  a) Chiến lược dựa trên khách hàng: 61
  b) Chiến lược dựa trên đối thủ cạnh tranh: 62
  c) Chiến lược dựa trên sự kết hợp: 62
  9. Mở rộng mạng lưới và nhân sự: 63
  10. Các biện pháp khác: 64
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 66
  1. Đối với chính phủ và các chi bộ chuyên ngành 66
  2. Đối với ngân hàng nhà nước: 69
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở Giao dịch II Ngân hàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở Giao dịch II Ngân hàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status