Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý chủ yếu của chó mắc bệnh Care và một số đặc tính sinh học của virus gây

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý chủ yếu của chó mắc bệnh Care và một số đặc tính sinh học của virus gây

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý chủ yếu của chó mắc bệnh Care và một số đặc tính sinh học của virus gây bệnh Care phân lập được trên đàn chó nuôi tại trung tâm chó nghiệp vụ trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  1 MỞ ðẦU 50
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích của ñề tài 2
  1.3 Ý nghĩa của ñề tài 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Lịch sử bệnh Care 3
  2.2 Căn bệnh học 4
  2.3 Truyền nhiễm học 9
  2.4 Triệu chứng bệnh tích 11
  2.5 Chẩn ñoán bệnh 15
  2.6 Phòng và trị bệnh 18
  2.7 Phương pháp nuôi cấy virus trên tế bào tổ chức và việc nghiên
  cứu virus Care trên môi trường tế bào 20
  2.8 ðịnh lượng virus 22
  3 ðỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 23
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 23
  3.2 Nội dung nghiên cứu 23
  3.3 Vật liệu nghiên cứu 23
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 24
  4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32
  4.1 Hồ sơ thu thập mẫu 32
  4.2 Triệu chứng chủ yếu của chó mắc bệnh Care 33
  4.3 ðặc ñiểm bệnh lý chủ yếu của chó mắc bệnh Care 35
  4.3.1 Biến ñổi ñại thể của chó mắc bệnh Care 35
  4.3.2 Biến ñổi vi thể của chó mắc bệnh Care 39
  4.4 Kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch của một số tổ chức chó mắc bệnh 42
  4.5 Kết quả phân lập virus Care trên môi trường tế bào Vero- DST 45
  4.6 ðặc tính sinh học của virus Care 48
  4.6.1 Khả năng gây bệnh tích tế bào của virus Care 48
  4.6.2 Biểu ñồ biểu diễn sự nhân lên của virus phânlập 52
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 57
  5.1 Kết luận 57
  5.2 ðề nghị 57
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

  1. MỞ ðẦU
  1.1 ðặt vấn ñề
  Bệnh Care hay còn gọi là bệnh sài sốt ở chó là một bệnh truyền nhiễm
  cấp tính nguy hiểm của loài chó, do virus care (Canine Distemper Virus –
  CDV) gây ra. Bệnh thường xảy ra ở chó non, lây lan nhanh, tỷ lệ chết rất cao
  với các triệu chứng như: sốt, viêm cata ở niêm mạc, ñặc biệt là niêm mạc
  ñường hô hấp, viêm phổi, nổi mụn ở da và những triệu chứng thần kinh.
  Bệnh Care xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, không những ở chó nuôi mà
  còn ở nhiều quần thể ñộng vật hoang dã. Người ta cho rằng những chó mắc
  bệnh Care mà không có biểu hiện triệu chứng rõ rànglà mối ñe dọa nghiêm
  trọng cho việc bảo tồn nhiều loài thú ăn thịt và thú có túi. Thống kê các
  nghiên cứu cho thấy, bệnh Care góp phần quan trọng vào sự tuyệt chủng của
  chồn chân ñen, hổ Tasmania và là nguyên nhân gây tửvong ñịnh kỳ của chó
  hoang dã châu Phi. Năm 1991, bệnh xảy ra trên quần thể sư tử Serengeti ở
  Tanzania làm giảm 20% số lượng toàn ñàn. ðặc biệt virus Care ñã biến ñổi và
  có khả năng gây bệnh cho một số ñộng vật biển.
  Ở Việt Nam, bệnh Care ñược phát hiện từ năm 1920. ðến nay, bệnh
  xảy ra ở hầu hết các tỉnh và gây thiệt hại lớn do tỷ lệ tử vong của bệnh rất cao.
  Canine distemper virus (CDV) là nguyên nhân gây nên bệnh Care.
  CDV thuộc họ Paramixoviridae, giống Morbillivirusvà có mối liên quan gần
  gũi về tính kháng nguyên và ñặc tính sinh học với virus gây bệnh sởi ở người
  và virus dịch tả trâu bò. CDV có kích thước tương ñối lớn, ñường kính từ 150
  - 250 nm, với cấu trúc xoắn, nhân là một ARN sợi ñơn, có vỏ Lipoprotein.
  Virus Care chỉ có một serotype duy nhất nhưng có nhiều chủng ñược phân
  lập ở nhiều khu vực ñịa lý khác nhau trên thế giới và có những ñặc trưng riêng.
  ðể ñối phó với căn bệnh này, nhiều nước trên thế giới trong ñó có Việt
  Nam ñã sử dụng vắc xin nhằm khống chế bệnh. Tuy nhiên, bệnh Care vẫn xảy
  ra và gia tăng ở nhiều nước. Tỷ lệ chó ñã ñược tiêmvắc xin phòng bệnh Care
  nhưng vẫn mắc bệnh này ngày càng tăng ở các nước như: Nhật Bản, Trung
  Quốc, Mỹ, một số nước châu Âu. Ở Việt Nam, bệnh xảyra thường xuyên trên
  những chó chưa tiêm phòng và cả những chó ñã tiêm phòng. Vì thế vấn ñề ñặt
  ra là liệu có phải ñã xuất hiện các virus Care biếnchủng mới có ñặc tính khác
  với virus vắc xin khiến việc sử dụng vắc xin phòng bệnh kém hiệu quả hay
  không? Hay là do một nguyên nhân khác? Vì vậy, việctìm hiểu các ñặc tính
  sinh học của virus Care phân lập ñược trong thời gian gần ñây, tìm hiểu các ñặc
  ñiểm bệnh lý chủ yếu của chó mắc bệnh Care là rất cần thiết nhằm cung cấp
  những thông tin giá trị về dịch tễ bệnh, là cơ sở cho việc chọn chủng virus chế
  vắc xin phòng bệnh hiệu quả, ñồng thời ñưa ra các biện pháp khống chế bệnh
  nhằm làm giảm tỷ lệ chết do bệnh gây ra, giảm thiệthại cho người chăn nuôi.
  Xuất phát từ thực tế ñó, chúng tôi tiến hành nghiêncứu ñề tài “Nghiên
  cứu ñặc ñiểm bệnh lý chủ yếu của chó mắc bệnh Care và một số ñặc tính
  sinh học của virus gây bệnh Care phân lập ñược trên ñàn chó nuôi tại
  trung tâm chó nghiệp vụ- trường ðại học Nông nghiệpHà Nội”
  1.2 Mục ñích của ñề tài
  Xác ñịnh ñược những biến ñổi ñại thể, vi thể chủ yếu của chó mắc bệnh
  Care, vị trí khu trú của virus Care trong các cơ quan, tổ chức của chó mắc bệnh.
  Xác ñịnh ñược ñặc tính sinh học của virus Care phânlập từ chó nuôi tại
  Trung tâm chó nghiệp vụ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội.
  1.3 Ý nghĩa của ñề tài
  Xác ñịnh ñược biến ñổi ñại thể, vi thể của các cơ quan, tổ chức của chó
  mắc bệnh Care, xác ñịnh ñược vị trí khu trú thích hợp của virus Care giúp cho
  công tác chẩn ñoán bệnh sớm, từ ñó có biện pháp canthiệp nhằm hạn chế
  thiệt hại do bệnh gây nên.
  Thực hiện ñề tài thành công, có thể cung cấp thêm thông tin về những
  chủng virus Care ñang lưu hành tại Việt Nam, làm cơsở cho những nghiên
  cứu sâu hơn về virus Care như nghiên cứu ñặc tính sinh học phân tử, chế tạo
  kít chẩn ñoán nhanh virus, chế tạo vắc xin virus

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Lịch sử bệnh Care
  Bệnh Care hay còn gọi là bệnh sài sốt chó tên khoa học là canine
  distemper(CD) xuất hiện ở châu Âu, một số nước châu Á và Nam Mỹ từ giữa
  thế kỷ 18 (Timothy Y. Woma và Moritz Van Vuuren, 2009). Tác nhân gây
  bệnh trong thời kì này ñược quy cho nhiều loại vi khuẩn khác nhau (Veranus
  Alva Moore, 1908).
  Năm 1905, bác sĩ thú y người Pháp Henri Carré phân lập ñược mầm
  bệnh từ nước mũi của chó bị bệnh. Mẫu bệnh phẩm ñược ông ñem lọc qua
  màng lọc vi khuẩn và ñem gây bệnh thực nghiệm cho chó khỏe mạnh khác thì
  thấy vẫn gây ñược bệnh. Vì thế, ông kết luận nguyên nhân của bệnh là do
  virus. Sau này, người ta lấy tên ông ñể ñặt tên cho mầm bệnh và tên bệnh
  (David T. Smith và Donald S. Martin, 1979).
  Hiện nay bệnh có ở khắp nơi trên thế giới, không những xảy ra ở chó
  nuôi mà còn ở nhiều quần thể ñộng vật hoang dã. Người ta cho rằng những chó
  mắc bệnh Care không biểu hiện triệu chứng rõ ràng là mối ñe dọa nghiêm
  trọng cho việc bảo tồn nhiều loài thú ăn thịt và thú có túi. Thống kê các nghiên
  cứu cho thấy, bệnh Care góp phần quan trọng vào sự tuyệt chủng của chồn
  chân ñen, hổ Tasmania và là nguyên nhân gây tử vongñịnh kỳ của chó hoang
  dã châu Phi (Assessment M.E, 2005). Năm 1991, bệnh xảy ra trên quần thể sư
  tử Serengeti ở Tanzania làm giảm 20% số lượng toàn ñàn (Timothy Y. Woma
  và Moritz van Vuuren, 2009). ðặc biệt virus Care ñãbiến ñổi và có khả năng
  gây bệnh cho một số ñộng vật biển (Kennedy S. và cộng sự, 1989).
  Ở Việt Nam, bệnh ñược phát hiện từ năm 1920. Cho ñến nay, bệnh xảy
  ra ở hầu hết các tỉnh và gây thiệt hại lớn do tỷ lệtử vong của bệnh rất cao (Lê
  Thị Tài, 2006).
  Năm 1950, một vắc xin phòng bệnh ñầu tiên ñược phổ biến tương ñối
  rộng rãi ñể phòng bệnh này. Chương trình tiêm phòngcho chó ñã ñược thực
  hiện ở nhiều nơi trên thế giới nhằm khống chế bệnh (Lan NT và cộng sự,
  2005). Tuy nhiên, trường hợp chó tiếp tục mắc bệnh sau khi ñã tiêm phòng
  vắc xin ñược ghi nhận ngày càng nhiều trên thế giớivà ở Việt Nam khiến
  người ta ñặt câu hỏi liệu có phải virus ñã biến ñổitính kháng nguyên và làm
  cho vắc xin không giữ ñược hiệu quả như trước?
  2.2 Căn bệnh học
  2.2.1 Phân loại virus gây bệnh Care
  Virus gây bệnh Care (Canine Distemper Virus - CDV) thuộc họ
  Paramixoviridae, giống Morbillivirus. CDV có mối liên quan gần gũi về tính
  kháng nguyên và sinh lý với virus gây bệnh sởi củangười và virus dịch tả trâu
  bò (Lan NT và cộng sự, 2005). Trước ñây, người ta ñã từng sử dụng huyết thanh
  chống bệnh dịch tả trâu bò ñể ñiều trị bệnh sài sốtchó (Lê Thị Tài, 2006).
  Morbilliviruslà một virus có kích thước tương ñối lớn, ñường kính 150
  - 250 nm, cấu trúc xoắn, nhân là một ARN sợi ñơn, có vỏ Lipoprotein.
  Virus Care chỉ có một serotype duy nhất nhưng có nhiều chủng ñược
  phân lập ở nhiều khu vực ñịa lý khác nhau trên thế giới và có những ñặc trưng
  riêng (Lê Thị Tài, 2006). Nguyễn Thị Lan và cộng sự(2008), ñã mô tả trong cây
  phân loại dựa trên việc giải trình tự gen quy ñịnh protein H, trên thế giới có 5
  type virus lớn, phân lập tại những vùng ñịa lý khácnhau và có ñặc tính cơ bản
  khác nhau là: type Châu Âu, cổ ñiển (Classic type),Asia 1, Asia 2 và USA.
  Chủng gây bệnh tiêu chuẩn là chủng Snyderhill thuộctype Cổ ñiển. Viện
  thú y Việt Nam hiện ñang sử dụng chủng này ñể công cường ñộc, kiểm nghiệm
  hiệu lực của vắc xin phòng bệnh Care trên chó (Lê Thị Tài, 2006). Gây bệnh
  bằng cách tiêm thẳng vào não chó non nhạy cảm có thể gây chết 100% chó trong
  vòng 8 - 10 ngày. Gây bệnh qua ñường hô hấp bằng khí dung thì tỷ lệ tử vong
  chỉ bằng 50% như trong tự nhiên (Appel M.J và Summer B.A, 1995).

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tài liệu trong nước
  1. Vương ðức Chất, Lê Thị Tài (2004), Bệnh chó mèo và cách phòng trị,
  NXB Nông Nghiệp
  2. Hồ ðình Chúc (1993), Bệnh Care trên ñàn chó ở Việt Nam và kinh
  nghiệm ñiều trị, Công trình nghiên cứu, Hội thú y Việt Nam.
  3. Tô Du, Xuân Giao (2006), Kỹ thuật nuôi chó mèo và phòng trị bệnh
  thường gặp, NXB Lao ñộng xã hội.
  4. ðỗ Hiệp (1994), Chó cảnh-nuôi dạy và chữa bệnh, NXB Nông Nghiệp
  5. Trần Thanh Phong (1996), Một số bệnh truyền nhiễm chính trên chó, Tủ
  sách trường ðại học Nông lâm thành phồ Hồ Chí Minh,tr 54-68.
  6. Nguyễn Vĩnh Phước và cs (1978), Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc,
  NXB Nông nghiệp.
  7. Lê Thị Tài (2006), Một số bệnh mới do virus , NXB Nông nghiệp
  2. Tài liệu nước ngoài
  8. Appel M.J, Summer B.A (1995), Pathologenicity of mobillivirus
  forterresttrial carnivores, Vet. Microbiol. 44: 187-191
  9. Assessment, M.E. (2005). Ecosystems and human well-being. World
  Resources Institut
  10. Craig E. Greene, Maxj Appel (1987), Canine distemper.
  11. David T. Smith, Donald S. Martin (1979), Zinser’s Text book of
  Bacteriology, tr.808-810
  12. Jones, T.C.; Hunt, R.D.; King, N.W. (1997). Veterinary Pathology.
  Blackwell Publishing.
  13. Kai C., Ochikubo F. và cộng sự (1993), Use of B95a cells for isolation of
  canine distemper virus from clinical case, J. Vet. Med. Sci. 55: 1067-1070
  14. Karber G. (1931), Beitrag zur kollektitoven behandlung pharmakologischer
  Reihenversuche, Arch. Exp. Pathol. Pharm. 162: 480
  15. Lan NT và cộng sự (2008), First Isolation and Characterization of
  Canine Distemper Virus in Vietnam with the Immunohistochemical
  Examination of the Dog, J. Vet. Med. Sci. 2009 Feb, 71(2) 155-162
  16. Lan NT, Yamaguchi R, Uchida K (2005), Growth Profiles of Recent Canine
  Distemper Isolates on Vero Cells Expressing Canine Signalling
  Lymphocyte Activation Molecule (SLAM), J. Comp. Pathol 2005
  17. Lan NT và cộng sự (2005), Pathogenesis and phylogenetic analyse of
  canine distemper virus strain 007Lm, a new isolate in dogs, Vet.
  Microbiol. 110: 197-207
  18. McCarthy AJ, Shaw MA, Goodman SJ (2007), Pathogen evolution and
  disease emergence in carnivores, Proc. Biol. Sci.
  19. Kennedy S., Smyth J., Wilson S. và cộng sự, Histopathologic and
  immunohistochemmical studies of distemper in seal, Vet Pathol 1989,
  26: 97-103
  20. Pomeroy L.W, Bjornstad O.N, Holmes E.C. (2008), The Evolutionary
  and Epidemiological Dynamics of the Paramyxoviridae , Journal of
  Molecular Evolution 66, tr. 98-106
  21. Takeshi Mori, Yeon-Sil Shin và các cộng sự (1994), The biological
  characterization of field isolates of canine distemper virus from Japan,
  Journal of General Virology (1994), 75, 2403-2408
  22. Timothy Y. Woma, Moritz van Vuuren (2009), Isolation of canine
  distemper viruses from domestic dogs in South Africa using
  Vero.DogSLAM cells and its application to diagnosis, African Journal
  of Microbiology Research Vol. 3
  23. Veranus Alva Moore (1908), The Pathology and Differential Diagnosis of
  Infectious Diseases of Animals, chương 24, Taylor \& Carpenter,
  Ithaca, NY
  24. Y.S Shin (1997), Molecular and biochemical basis for variant and
  deficiency form of galactose-1-phosphate uridyltranferase, J. Inher.
  Metab. 22 (1999) 327 - 329

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý chủ yếu của chó mắc bệnh Care và một số đặc tính sinh học của virus gây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý chủ yếu của chó mắc bệnh Care và một số đặc tính sinh học của virus gây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status