Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong những năm gần đây, c̀ng v́i sự phát triển của nền kinh tế thế gíi, nền kinh tế Việt nam không ngừng phát triển và đã được nhiều thành tựu nhất định. Các doanh nghiệp ć quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp ć vai trò ḿi, vị trí ḿi và cơ chế hoạt động ḿi trong nền kinh tế thị trường.

  Để thoả mãn yêu cầu ḿi của cơ chế quản lý, hệ thống kế toán ở việt nam đã ć những cải cách và chuyển đổi quan trọng vì vậy phân tích tình hình tài chính là công cụ chủ yếu để điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nhằm đạt được kế hoạch mà doanh nghiệp đã đề ra, gíp cán bộ quản lý giải quyết đ́ng đắn kết quả thực hiện nhiệm vụ, thấy được nguyên nhân chủ quan và khách quan làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh

  Hơn nữa, trong bối cảch của nền kinh tế hiện nay, để kinh doanh ngày càng
  ć hiệu quả, tồn tại bền vững trong nền kinh tế thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải
  xây dựng phương hứng, chiến lược kinh doanh và mục tiêu trong tương lai. Đứng
  trức hàng loạt chiến lược đặt ra, doanh nghiệp đồng thời phải đối diện v́i những
  rủi ro. Bên cạnh đ́ một doanh nghiệp ko thể thiếu thông tin kế toán, một phần quan
  trọng và cần thiết đối v́i các nhà quản lý. Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ
  doanh nghiệp nào từ một tổng công ty ĺn đến một cửa hàng kinh doanh hộ gia đình
  đều phải dựa vào thông tin của kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra quyết
  định kinh tế.

  Công tác kế toán ć ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Một trong những biện
  pháp lâu dài để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Chính vì thế, “Kế toán doanh nghiệp sản xuất Việt Nam” là một đề tài ć ý nghĩa
  thiết thực, ch́ng em cần tìm hiểu thêm để nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực
  tế trong công việc tương lai.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  NỘI DUNG

  1. Khái niệm

  1.1. kế toán
  1.2. Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

  1.3. Hệ thống kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam

  2. Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam

  2.1. Nền tảng của chế độ kế toán

  2.1.1.VAS 1995

  2.1.2. Quy định 1141

  2.2.Các chế độ kế toán cho doanh nghiệp

  2.2.1.Doanh nghiệp Nhà nức (SOE)

  2.2.2 Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

  2.2.3. Doanh nghiệp ć vốn đầu tư nức ngoài

  2.2.3.1 Quy định tại Thông tư số 60 TC/CĐKT

  2.2.3.2 Về hệ thống chế độ kế toán áp dụng

  2.2.3.3. Về thực hiện công tác kế toán

  2.2.3.4. Về đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán

  2.2.3.5.Về ngôn ngữ trong ghi chép kế toán

  2.2.3.6. Trường hợp áp dụng Hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam,

  doanh nghiệp, tổ chức được quyền và ć trách nhiệm sau

  2.2.3.7. Về thời điểm chuyển đổi sang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam

  2.2.3.8. Thủ tục đăng ký chế độ kế toán áp dụng

  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT kinh doanh

  2.2.3.9. Bộ tài chính yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức phải ć những biện pháp

  tích cực để chuyển đổi sang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam

  2.2.4. Hợp tác xã (HTX)

  2.2.4.1. Nội dung đối tượng điều chỉnh không còn ph̀ hợp

  2.2.4.2. Hệ thống tài khoản và chứng từ còn thiếu về số lượng và nội dung

  2.2.4.3. Hình thức ghi sổ kế toán chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kế toán


  2.2.4.4. Chưa đáp ứng được nhu cầu hội nhập và xu hứng phát triển

  2.2.5. Hộ kinh doanh

  2.2.6. Doanh nghiệp xây lắp

  3.Kế toán một số tổ chức kinh doanh đặc th̀

  3.1. Công ty mẹ

  3.1.1 Tổng công ty ở Việt Nam

  3.1.2 Hoạch toán kế toán công ty mẹ

  3.2 Một số tổ chức kinh doanh khác

  4. So sánh chế độ kế toán SOE và doanh nghiệp ngoài quốc doanh

  4.1. Hệ thống báo cáo tài chính

  4.2 Bảng cân đối kế toán

  4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  4.4. Thuyết minh báo cáo tài chính

  5. Giải pháp trong tương lai

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT kinh doanh

  Xem Thêm: Kế toán doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh nghiệp sản xuất Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status