Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác định một số dòng giống cà chua quả nhỏ có triển vọng ở các thời vụ khác nhau tại Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định một số dòng giống cà chua quả nhỏ có triển vọng ở các thời vụ khác nhau tại Hải Dương

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Xác định một số dòng giống cà chua quả nhỏ có triển vọng ở các thời vụ khác nhau tại Hải Dương

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục sớ ñồ vi
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 3
  1.2.1. Mục ñích 3
  1.2.2. Yêu cầu 3
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN3
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học của ñề tài3
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU4
  2.1. NGUỒN GỐC, PHÂN BỐ VÀ PHÂN LOẠI CÂY CÀ CHUA4
  2.1.1. Nguồn gốc 4
  2.1.2. Phân bố 4
  2.1.3. Phân loại 5
  2.2. GIÁ TRỊ KINH TẾ, DINH DƯỠNG VÀ Y HỌC6
  2.2.1. Giá trị kinh tế 6
  2.2.2. Giá trị dinh dưỡng và y học7
  2.3. ðẶC ðIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH
  CÂY CÀ CHUA 8
  2.3.1. ðặc ñiểm thực vật học cây cà chua8
  2.3.2. Yêu cầu ngoại cảnh cây cà chua9
  2.4. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ CHUA15
  2.4.1. Tình hình sản xuất trên thế giới15
  2.4.2. Tình hình sản xuất tại Việt Nam18
  2.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN TẠO GIỐNG CÀ
  CHUA 22
  2.5.1. Tình hình nghiên cứu và chọn tạo giống trên thế giới22
  2.5.2. Tình hình nghiên cứu và chọn tạo giống tại Việt Nam29
  3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU32
  3.1. VẬT LIỆU, ðỊA ðIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU32
  3.1.1. Vật liệu thí nghiệm 32
  3.1.2. ðịa ñiểm, thời gian thí nghiệm32
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU32
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU33
  3.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm33
  3.3.2. Thời vụ nghiên cứu 33
  3.3.3. Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc thí nghiệm34
  3.3.4. Các chỉ tiêu theo dõi ñánh giá35
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN38
  4.1. ðẶC ðIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SINH
  TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DÒNG GIỐNG CÀ
  CHUA 38
  4.1.1. ðặc ñiểm các thời vụ trồng cà chua38
  4.2.1. Các giai ñoạn sinh trưởng của các dòng giống cà chua trong các
  thời vụ nghiên cứu. 40
  4.2.2. ðộng thái tăng trưởng chiều cao của các dòng giống cà chua47
  4.2.3. ðặc ñiểm cấu trúc cây của các dòng giống càchua nghiên cứu50
  4.2.4. Một số tính trạng hình thái và dặc ñiểm nở hoa54
  4.2.5. Tỷ lệ nhiễm bệnh trên ñồng ruộng56
  4.2.6. Tỷ lệ ñậu quả của các dòng giống nghiên cứu60
  4.2.7. Các yếu tố cấu thành năng suất65
  4.2.8. ðặc ñiểm hình thái quả 70
  4.2.9. Một sô chỉ tiêu chất lượng quả72
  4.3. ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÁC DÒNG
  GIỐNG CÀ CHUA 74
  4.3.1. Khả năng ñậu quả, các yếu tố cấu thành năngsuất và năng suất
  của các dòng giống trong các thời vụ nghiên cứu74
  4.3.2. Chất lượng quả thương phẩm của các dòng giống qua 3 thời vụ
  nghiên cứu 77
  4.3.3. Tỷ lệ nhiễm bệnh virus của các dòng giống trên 3 thời vụ nghiên cứu 79
  4.3.4. Kết quả tuyển chọn giống80
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ81
  5.1. KẾT LUẬN 81
  5.2. ðỀ NGHỊ 81

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðẶT VẤN ðỀ
  Rau quả là loại thực phẩm rất cần thiết trong ñời sống hàng ngày của
  con người, ñồng thời với tác dụng ña dạng của nó nên diện tích trồng rau
  ngày càng tăng nhanh. Trong quá trình thực hiện việc chuyển ñổi cơ cấu cây
  trồng, nhiều vùng trồng cây hiệu quả thấp và vùng trồng lúa ñã chuyển sang
  trồng rau màu vì hiệu quả của nó gấp 3 - 5 lần trồng lúa, trong ñó cây cà
  chua ñược chú ý và là một trong những cây trồng chohiệu quả cao, ñó là sự
  ña dạng về chủng loại giống theo mục ñích sử dụng, về thời vụ thì có thể sản
  xuất quanh năm, các biện pháp canh tác kỹ thuật tiên tiến cũng ñược nghiên
  cứu áp dụng.
  Cây cà chua (Lycopersicon esculentum.Mill) là cây có giá trị dinh
  dưỡng và kinh tế cao, ñược nhiều nước xếp vào loại cây chiếm vị trí hàng
  ñầu trong nghành sản xuất rau. Cà chua có nguồn gốctừ Peru, Bolivia và
  Ecuador. Những loài hoang dại gần gũi với các loài cà chua trồng trọt ngày
  nay vẫn ñược tìm thấy dọc theo dãy núi Andes (Peru), ñảo Glapegos
  (Ecuador) và Bolivia. Sản lượng, năng suất và chất lượng cà chua không
  ngừng tăng lên.
  Ngày nay, với sự thay ñổi và phát triển mạnh mẽ của xã hội trong tất
  cả các mặt của cuộc sống thì nhu cầu về chất dinh dưỡng ñầy ñủ và cân ñối
  là vấn ñề ñược con người ñặc biệt quan tâm. ðặc biệt khi lương thực và các
  thức ăn giàu dinh dưỡng (giàu ñạm) ñã ñược ñảm bảo thì yêu cầu về số
  lượng và chất lượng rau ngày càng ñược tăng lên. Rau xanh là nhu cầu
  không thể thiếu trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày của con người trên khắp
  hành tinh, rau có vai trò quan trọng với sức khoẻ con người. Trong các loại
  rau thì cà chua là một trong những loại rau có giá trị cao.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 2
  Cà chua là loại rau ăn quả ñược sử dụng ở nhiều phương thức khác
  nhau: Xa lát, làm các món ăn, làm quả tươi tráng miệng, nước giải khát và
  nhiều loại thực phẩm chế biến. Quả cà chua chín không những dùng như rau
  cung cấp dinh dưỡng, vitamin, chất khoáng mà còn cótác dụng chữa bệnh,
  ngoài tác dụng chữa các bệnh có liên quan thiếu Vitamin C như ta ñã biết,
  nghiên cứu gần ñây của các nhà khoa học Mỹ cho biết: Chất Lycopen thành
  phần tạo nên màu ñỏ của cà chua có khả năng giúp giảm nguy cơ mắc các
  bệnh tim mạch, có khả năng ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do gây ung
  thư, ñặc biệt là gây ung thư tiền liệt tuyến.
  Chính vì giá trị của cà chua phong phú như vậy nên nhu cầu tiêu thụ và
  diện tích trồng cà chua ngày càng tăng lên hàng năm, nhưng năng suất chưa
  cao và không ổn ñịnh, diện tích trồng cà chua mới chỉ tập trung ở một số tỉnh
  như: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Tây, Nam ðịnh Một trong
  những nguyên nhân làm cho năng suất cà chua ở Việt Nam thấp là do: Chưa
  có bộ giống tốt, chưa ñược ñầu tư thích ñáng và mở rộng diện tích sản xuất
  tập trung, quy vùng sản xuất, chưa áp dụng các biệnpháp kỹ thuật sản xuất
  ñạt năng suất cao, trong ñó thời vụ là một trong những biện pháp kỹ thuật
  quan trọng ñể nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho cà chua.
  ðể ñáp ứng nhu cầu cần có bộ giống mới năng suất cao, trong ñó phải kể ñến
  là các giống cà chua quả nhỏ (Cherry tomato) dùng ñể ăn thay hoa quả sau
  bữa ăn hoặc trong tiêu dùng hàng ngày cũng như xác ñịnh kỹ thuật trồng trọt
  cà chua mới mà trong ñó có biện pháp thời vụ là rấtcần thiết. Vì vậy, công tác
  tuyển chọn, tạo giống cà chua quả nhỏ và các kỹ thuật canh tác tiên tiến cho
  cà chua là hướng ñi tốt nhất, nhanh nhất ñể ñáp ứngmục tiêu trên. Từ ñịnh
  hướng ñó, tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Xác ñịnh một số dòng giống cà
  chua quả nhỏ có triển vọng ở các thời vụ khác nhau tại Hải Dương”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 3
  1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
  1.2.1. Mục ñích
  Xác ñịnh ñược các dòng giống cà chua quả nhỏ (Cherry tomato) mới
  năng suất cao có triển vọng trồng ñược trong các thời vụ khác nhau ở vùng
  ðồng bằng sông Hồng.
  1.2.2. Yêu cầu
  ðánh giá ñược các ñặc ñiểm nông sinh học, khả năng sinh trưởng,
  phát triển và năng suất của các dòng giống cà chuaquả nhỏ triển vọng ở các
  thời vụ nghiên cứu.
  ðánh giá các chỉ tiêu về hình thái và một số ñặc ñiểm có liên quan ñến
  chất lượng quả của các dòng giống cà chua quả nhỏ ởcác thời vụ nghiên cứu.
  ðánh giá tình hình nhiễm bệnh virus và một số sâu bệnh hại chính
  trên ñồng ruộng của các dòng giống cà chua quả nhỏ trên.
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học của ñề tài
  Những kết quả ñạt ñược của ñề tài sẽ góp phần bổ xung những tư liệu
  mới về cà chua quả nhỏ (Cherry tomato), ñồng thời giới thiệu một số dòng
  giống cà chua quả nhỏ có triển vọng có năng suất cao chất lượng tốt và cũng
  xác ñịnh một số thời vụ thích hợp phù hợp với ñiều kiện vùng nghiên cứu,
  góp phần làm ña dạng hóa cơ cấu giống cà chua trongăn tươi cũng như chế
  biến và xuất khẩu.
  Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu
  cà chua nói chung và cà chua quả nhỏ nói riêng.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài
  Xác ñịnh ñược các dòng giống cà chua quả nhỏ mới triển vọng có thể
  trồng ñược trong các thời vụ khác nhau tại Gia Lộc - Hải Dương và các vùng
  khác có ñiều kiện tương tự trong khu vực ñồng bằng sông Hồng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. NGUỒN GỐC, PHÂN BỐ VÀ PHÂN LOẠI CÂY CÀ CHUA
  2.1.1. Nguồn gốc
  Theo rất nhiều tài liệu nghiên cứu ñều cho rằng càchua có nguồn
  gốc ở Pêru, Bolivia và Equador (Tạ Thu Cúc - Hồ Hữu An - Nghiêm Thị
  Bích Hà, 2000) [7] và (De Candolle, 1984) [37] Hiện nay những loài cà
  chua hoang dại gần gũi với loài cà chua trồng trọt vẫn tìm thấy dọc theo dãy
  núi Andes (Pêru), Bolivia và Equador, như ở ñảo Galapagos (Tạ Thu Cúc,
  2006) [5].
  Tuy nhiên có một số ý kiến khác cho rằng cà chua Anh ðào
  (Lycopersicon esculentum Var. cerasiforme) mới là tổ tiên của cà chua trồng
  (Nguyễn Văn Hiển, 2000) [10]. Một số nhà khoa học khác lại khẳng ñịnh
  học thuyết cho rằng Mêhicô là quê hương của cà chuatrồng ngày nay (Mai
  Thị Phương Anh & Trần Khắc Thi, 2003) [4].
  2.1.2. Phân bố
  Theo Luckwill (1943)[47], bắt ñầu từ Châu Mỹ, cà chua ñược du nhập
  ñến các châu lục khác qua nhiều con ñường khác nhau. Theo nhiều tài liệu thì cà
  chua ñược người Aztec và người Toltec mang ñến ChâuÂu, sau ñó theo các
  thuyền buôn của người Tây Ban Nha cà chua ñược ñem ñến vùng ðịa Trung Hải.
  Những năm 1650 ở Bắc Âu ñã bắt ñầu trồng cà chua nhưng chỉ là ñể
  thỏa mãn chí tò mò, nó ñược dùng với tác dụng là ñểtrang trí. 1710 Thomas
  Jefferson ñã trồng cà chua trong vườn nhưng không thu ñược kết quả ñáng
  kể trong việc cải tiến giống.
  Khoảng năm 1750 cà chua ñược trồng ở Anh ñể làm thực phẩm,
  cùng giai ñoạn này ở Pháp và Italia cũng ñã xuất hiện cà chua với những tên
  gọi rất khác nhau.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 5
  ðến thế kỷ 18 thì cà chua ñã ñược trồng ở nhiều vùng khác nhau trên
  thế giới, thời kỳ này cà chua từ Châu Âu quay trở lại Bắc Mỹ nhưng với
  những dạng khác tổ tiên ban ñầu của chúng.
  Cuối thế kỷ 18 cà chua ñược trồng làm thực phẩm ở Liên Xô.
  Năm 1860 nhiều giống cà chua ñược giới thiệu ở Mỹ và Pháp, nó ñã
  trở thành một cây trồng chính không thể thiếu ở nhiều quốc gia.
  Cuối thế kỷ 19 cà chua là thức ăn không thể thiếu trong bữa ăn
  thường nhật của mọi nhà, nó ñược trồng khắp nơi trên thế giới và ngày càng
  ñược quan tâm nhiều hơn [5].
  2.1.3. Phân loại
  Cà chua (Lycopersicon esculentum.Mill) thuộc họ cà (Solannaceae),
  chi Lycopersicon. Có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 gồm có 12 loài. Cà chua
  ñược tiến hành nghiên cứu và phân loại vào năm 1986bởi Lybety Hyde
  Bailay (ðại học Michigan) sau ñó rất nhiều tác giả ñã ñưa ra bảng phân loại
  cho cà chua: Muller (1940), Dascalov (1941), Bailey- Dillingen (1956)
  Nhưng cho ñến nay hệ thống phân loại của Muller [2]ñược sử dụng ñơn
  giản và rộng rãi nhất.
  Chi lycopersicon có hai chi phụ:
  + Subgenus 1- Eriopersicon
  + Subgenus 2- Eulycopersicon
  - Chi phụ: Eriopersicon: Dạng cây một năm hoặc nhiều năm, quả
  không bao giờ chín ñỏ, luôn luôn có màu xanh, có sọc tía, quả có lông, hạt
  nhỏ. Chi này có 2 loài gồm 5 loại hoang dại: L.Cheesmanii, L.Hirsutum,
  L.Peruvianum, L.Chilense, L.Glandulisum. (Tạ Thu Cúc, 2006) [5].
  - Chi phụ: Eulycopersicon: Là dạng cây hàng năm, quả chín ñỏ hoặc
  vàng, gồm có 2 loài: L. esculentumvà L. pimpinellifolium(cà chua bán
  hoang dại, cà chua nho). L. esculentum là loài lớn nhất, các biến chủng và
  giống của loài này có khả năng thích nghi rộng do vậy chúng ñược trồng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 6
  rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới (Tạ Thu Cúc, 2006) [5]. Loài này gồm các
  loài phụ là:
  + L. esculentum var. vulgare: Là cà chua thông thường, biến chủng
  này chiếm 75% cà chua trồng trên thế giới.
  + L. esculentum var. grandifolium:Cà chua lá to, cây trung bình, mặt
  lá láng bóng, số lá trên cây từ ít ñến trung bình.
  + L. esculentum var. validum:Cà chua thân bụi, cây thấp, thân có
  lông tơ, lá trung bình, cuống ngắn, mép cong.
  + L. esculentum var. puriforme:Quả cà chua có hình quả lê.
  2.2. GIÁ TRỊ KINH TẾ, DINH DƯỠNG VÀ Y HỌC
  2.2.1. Giá trị kinh tế
  Trên thế giới, diện tích cà chua không ngừng tăng lên. Trong giai
  ñoạn từ năm 1990 ñến 2000 diện tích cà chua thế giới tăng mạnh, theo thống
  kê của FAO diện tích tăng từ 2.901.527 ha (1990) ñến 4.028.909 ha (2000).
  Diện tích trồng cà chua tiếp tục tăng nhưng chậm hơn, ñến năm 2006 ñạt
  4.188.583 ha. Tuy nhiên, ñến năm 2007 diện tích bị sụt giảm và tăng chậm
  lại ở các năm sau, ñến năm 2009 ñạt 4.393.045 ha.
  Tại Việt Nam, diện tích cà chua tăng lên rất nhanhvà nó ñem lại giá
  trị kinh tế to lớn. Sản xuất cà chua ở các vùng nhiệt ñới (trong ñó có nước ta)
  có tính thời vụ. Trồng cà chua trên diện tích lớn có thể sử dụng nhiều lao
  ñộng ở nông thôn, sản xuất cà chua sử dụng gấp 2 - 3 lần lao ñộng so với
  trồng lúa, thúc ñẩy xuất khẩu, cải thiện dinh dưỡngcho con người và nâng
  cao thu nhập cho nông dân. Theo ñiều tra của Viện nghiên cứu rau quả cho
  thấy sản xuất cà chua ở ñồng bằng sông Hồng cho thu nhập bình quân 42.0 -
  68.4 triệu ñồng/ha/vụ với mức lãi thuần 15 - 26 triêu ñồng/ha [19].
  Trồng cà chua thúc ñẩy khai thác lao ñộng, thu hútlao ñộng ở nông
  thôn hạn chế số lượng người lao ñộng từ nông thôn ra thành phố tìm việc
  làm. Một hecta cà chua cần 1.100 - 1.200 công, trong khi lúa chỉ cần 230 -

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Hồ Hữu An và cs (1996), Nghiên cứu chọn lọc giống cà chua thích hợp
  với vùng sinh thái, khí hậu miền Bắn Việt Nam, Báo cáo tổng kết ñề tài
  nghiên cứu KH cấp Bộ 1994-1995, tr. 30-32.
  2. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2005), 575 giống cây trồng
  nông nghiệp mới, NXB Nông Nghiệp Hà Nội.
  3. Mai Thị Phương Anh (1996), Rau và trồng rau, Giáo trình cao học
  nông nghiệp, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  4. Mai Thị Phương Anh, Trần Khắc Thi (2003),Kỹ thuật trồng cà chua
  an toàn quanh năm, NXB Nghệ An.
  5. Tạ Thu Cúc (2006), Kỹ thuật trồng cà chua, NXB Nông Nghiệp.
  6. Tạ Thu Cúc (2007), Kỹ thuật trồng cà chua, NXB Nông Nghiệp.
  7. Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà (2000), Giáo trình cây
  rau, NXB Nông Nghiệp.
  8. Trần Kin Cương 92005), Nghiên cứu sử dụng hai giống cà tím EG195
  và EG203 làm gốc ghép kháng bệnh héo xanh trên cây cà chua trong
  ñiều kiện ðồng bằng sông Cửu Long, Kết quả nghiên cứu KHCN Rau
  Hoa Quả, Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, NXB Nông Nghiệp
  thành phố Hồ Chí Minh.
  9. Trần Thị Minh Hằng (1999), Nghiên cứu ñặc ñiểm nông sinh học của
  một số tổ hợp lai cà chua trồng trong vụ xuân hè tại Gia Lâm – Hà Nội.
  Luận án thạc sỹ nông nghiệp.
  10. Nguyễn Văn Hiển (2000), Chọn giống cây trồng, NXB Giáo Dục.
  11. Vũ Tuyên Hoàng (1997), Giống cà chua vàng, Tạp chí NN-CNTP, số 3
  tr. 60-61.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 84
  12. Nguyễn Hồng Minh (2006), Cà chua lai nhãn hiệu Việt Nam ñã tạo
  bước phát triển mới trong sản xuất rau, Bản tin ðại Học Nông Nghiệp
  Hà Nội, số 27 Tháng 6/2006 tr. 25-27.
  13. Nguyễn Hồng Minh (2007), Phát triển sản xuất cà chua lai F1, trồng
  trái vụ, chất lượng cao góp phần thay thế giống nhậu khẩu, Báo cáo
  tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ, 2007, trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  14. Nguyễn Hồng Minh (2008), Tạo giống cà chua lai quả nhỏ HT144,
  Tạp chí khoa học và phát triển 2011, tập 9, số 1: 19-21.
  15. Nguyễn Thị Minh, Mai Phương Anh (2000), Kết quả so sánh một số
  giống cà chua nhập nội dùng ñể chế biến, Tạp chí nông nghiệp và công
  nghiệp thực phẩm, số 10.
  16. Phạm ðồng Quảng (2006), Kết quả ñiều tra giống 12 cây trồng chủ lực
  của cả nước-giai ñoạn 2003-2004, NXB Nông nghiệp, tr. 157-170.
  17. ðào Xuân Thảng, ðào Xuân Cảnh, Nguyễn Tấn Hinh (2003), Kết quả
  chọn tạo giống cà chua lai VT3, Tạp chí NN&PTNT, 2003, số 9, tr.
  1132-1133.
  18. Trần Khắc Thi (1999), Kỹ thuật trồng rau sạch, NXB Nông nghiệp.
  19. Trần Khắc Thi (2003), Vài nét về tình hình nghiên cứu và phát triển cà
  chua ở Việt Nam, Hội thảo nghiên cứu và phát triển giống cà chua ở
  Việt Nam tổ chức tại Viện nghiên cứu Rau Quả ngày 18/02/2003.
  20. Trần Khắc Thi, Phạm Mỹ Linh (2007). Rau an toàn – cơ sở khoa học
  và kỹ thuật canh tác, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr. 69-76.
  21. Trần Khắc Thi, Nguyễn Thu Hiền, Ngô Thị Hạnh, Phạm Mỹ Linh,
  Dương Kim Thoa (2008), Rau ăn quả (trồng rau an toàn năng suất
  chất lượng cao), NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội, tr.
  129-164.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 85
  22. Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi và cs (2005), Kết quả chọn tạo giống
  cà chua chế biến PT18, Tạp chí NN&PTNT, 2005, số 7, tr. 33-35.
  23. Kiều Thị Thư (1998), Nghiên cứu vật liệu khởi ñầu ứng dụng cho chọn
  tạo giống cà chua chịu nóng, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, trường ðại
  học Nông nghiệp Hà Nội.
  24. Vũ Thị Tình (1998), Giống cà chua quả nhỏ chịu nhiệt VR2, Tạp chí
  KHNN Rau Hoa Quả, số 3, tr. 10-12.
  25. http://www.favri.org.vn/vn/NewsDetail.asp?exID=1334&catalogiesID=
  24&p age=3
  26. http://www.nongnghiepvietnam.com/agriculture/news/print/Pho-bien-kien-thuc/Mot-so-giong-ca-chua-nhot-dung-cho-che-bien-cong-nghiep-1362/
  27. http://vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/nong_thon_doi
  _moi/2005/2005_00005/MItem.2005-02-04.0120/MArticle.2005-02-04.0315/marticle_view
  28. http://www.longdinh.com/default.asp?act=chitiet&ID=2722&catID=7
  29. http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=25&LangID=1&tab
  ID=1&NewsID=4936
  30. http://www.rauquavn.vn
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  31. AVRDC Report (2002), Project 9. Collaborative research and
  networks for vegetable production: Fresh marke tomato, High lycopene
  cherry tomato, ToLCV-resistant cherry tomato, p. 116-122.
  32. AVRDC Report (2003), Tomato unit, AVRDC-The World vegetable
  center, p. 67-70.
  33. AVRDC Report (2004), Tomato, p. 31-38, p. 108-112.
  34. AVRDC Report (2005), Tomato, p. 30-36.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp . 86
  35. Barton J.H, Siebeck W.K. (1992), Intellectual property issues for the
  international agriculture research center. What arethe option?,Issues
  Agriculture consul Washington N.4
  36. Cho M.A, Hong Y.P, Choi S.Y, Huber D.J, Effect of 1 - methylcyclo
  propene on the quality of cherry tomato with different ripening stage,
  Korean journal of horticultural science & technology, v.25(4): 347-354.
  37. De Candolle A.P. (1984), Origin of Cultivated plants– New York.
  38. Denis Persley and Tony Cooke (1982), Diseases of vegetable crops,
  Deparment of primary industries Queensland, p. 88-590.
  39. Denoyes B, Anais G. (1989), Evalution of tomato materials for use in
  the proceesing tomato breeding program in Martique, Tomato and
  paper production in the tropics, AVRDC puplication,Shanhua, Taiwan,
  p. 63-70.
  40. Fang L, Zhang Q, Dong Y.X, Zhao G.Y, Liao, H.J, Selection of a new
  cherry tomato (Lycopersicon esculentum) F1 hybrid Shengguo, China
  vegetables, no.4: 25-27.
  41. Folate biofortification of tomato fruit, Proceedings of the National
  Academy of Sciences March 6, 2007, Volume 104, Number 10, p.
  4218-4222
  42. Franco J.L, Diaz M./ Dianez F, Camacho F., Influence of different types
  of pruning on cherry tomato fruit production ang quality, Journal of
  food, Agriculture & environment, v.7(3&4): 248-253.
  43. Handbook of vegetable cultivation in Okinawa, Okinawa international
  center, Japan international coorperation agency. p.241-280.
  44. Kuo O.G, Opena R.T and Chen J.T. (1998), Guides for tomato
  production in the tropic and subtropics, Asian Vegetable Research an
  Development Center, Unpublished technical Bullention No. p. 1-73.

  Xem Thêm: Xác định một số dòng giống cà chua quả nhỏ có triển vọng ở các thời vụ khác nhau tại Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định một số dòng giống cà chua quả nhỏ có triển vọng ở các thời vụ khác nhau tại Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status