Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên Cứu Chẩn Đoán Và Điều Trị Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Đoạn Cạnh Mấu Giường Trước Bằng Vi P

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên Cứu Chẩn Đoán Và Điều Trị Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Đoạn Cạnh Mấu Giường Trước Bằng Vi P

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Nghiên Cứu Chẩn Đoán Và Điều Trị Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Đoạn Cạnh Mấu Giường Trước Bằng Vi Phẫu Thuật

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục Anh - Việt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình
  Danh mục các biểu đồ
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu điều trị túi phình động cảnh trong đoạn
  cạnh mấu giường trước 3
  1.2. Giải phẫu động mạch cảnh trong 5
  1.3. Sinh lý bệnh hình thành túi phình động mạch 14
  1.4. Biểu hiện lâm sàng túi phình ĐMCT đoạn cạnh mấu giường trước 14
  1.5. Cận lâm sàng túi phình ĐMCT đoạn cạnh mấu giường trước 17
  1.6. Danh pháp các phân nhóm túi phình ĐMCT đoạn cạnh mấu giường
  trước 22
  1.7. Điều trị nội khoa túi phình ĐMCT đoạn cạnh mấu giường trước vỡ 25
  1.8. Điều trị phẫu thuật túi phình ĐMCT đoạn cạnh mấu giường trước chưa
  vỡ 33
  1.9. Điều trị phẫu thuật túi phình ĐMCT đoạn cạnh mấu giường trước vỡ 36
  1.10. Can thiệp nội mạch trong điều trị túi phình 40
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 43
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 43
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60
  3.1. Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học trước phẫu thuật 60
  3.2. Kết quả điều trị chung 69
  3.3. Kết quả điều trị các nhóm túi phình 76
  3.4. Biến chứng phẫu thuật 82
  3.5. Kết quả theo dõi dài hạn 83
  3.6. Trường hợp minh họa 85
  Chương 4: BÀN LUẬN 89
  4.1. Các đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học 89
  4.2. Kết quả điều trị 105
  4.3. Kết quả điều trị các nhóm túi phình 118
  4.4. Biến chứng 124
  KẾT LUẬN 134
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Phụ Lục 1: Bệnh án mẫu
  Phụ Lục 2: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu tại Bệnh Viện Chợ Rẫy
  Phụ Lục 3: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu tại bệnh viện Đại Học Y
  Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
  Phụ Lục 4: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri
  Phương

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Túi phình động mạch cảnh trong đoạn cạnh mấu giường trước (mỏm
  yên trước) được định nghĩa là túi phình thuộc động mạch cảnh trong đoạn
  ngay khi ra khỏi xoang hang cho đến động mạch thông sau. Túi phình vị trí
  này liên quan mật thiết với dây thần kinh thị giác, động mạch mắt, động
  mạch yên trên và đặc biệt bị khuất dưới mấu giường trước. Đa số các
  trường hợp vào viện trong bệnh cảnh xuất huyết dưới nhện, một số trường
  hợp do hiệu ứng choán chỗ chèn ép dây thần kinh thị giác làm giảm thị
  lực. Điều trị túi phình vị trí này cho đến hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn
  trong chuyên ngành phẫu thuật Thần Kinh.
  Tỉ lệ mắc bệnh khoảng 1,3%-5% [18],[23],[32],[34] tổng số các vị trí
  túi phình động mạch trong sọ. Tuy nhiên, tỉ lệ này xác định dựa trên các
  trường hợp đã có xuất huyết hoặc có triệu chứng chèn ép, còn tỉ lệ mắc
  bệnh thực sự trong dân số cho đến hiện nay chưa xác định chính xác được.
  Một trong những nguyên tắc quan trọng của phẫu thuật túi phình là
  phải kiểm soát được đầu gần động mạch trước vị trí túi phình. Do đặc điểm
  giải phẫu động mạch cảnh trong đoạn cạnh mấu giường trước ở sát sàn sọ
  nên kiểm soát đầu gần khó thực hiện trong sọ. Một số tác giả đề nghị kiểm
  soát động mạch cảnh trong ở đoạn cổ, tuy nhiên cũng không thể khống chế
  hoàn toàn chảy máu do còn thông nối từ động mạch thông sau và động
  mạch thông trước. Đây cũng là vấn đề khó khăn trong điều trị nhóm bệnh
  lý này.
  Ngày nay, sự ra đời và tiến bộ trong vật liệu và kỹ thuật can thiệp
  nội mạch Thần Kinh tạo thêm một lựa chọn điều trị nhóm bệnh lý này.
  2
  Chọn lựa chỉ định can thiệp nội mạch hay vi phẫu thuật cho phù hợp từng
  trường hợp cụ thể còn đang bàn cải nhiều ở nước ta cũng như trên thế giới.
  Xuất phát từ những vấn đề trên, thiết lập một nghiên cứu chi tiết
  đánh giá kết quả điều trị nhóm túi phình vị trí này là cần thiết. Đây là nhu
  cầu đặt ra cho chuyên ngành phẫu thuật Thần Kinh và bộ môn Ngoại
  Thần Kinh và cũng là lý do chúng tôi thực hiện đề tài này. Với các mục
  tiêu sau:
  Mục tiêu nghiên cứu:
   Khảo sát triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng túi phình động
  mạch cảnh trong đoạn cạnh mấu giường trước.
   Đánh giá kết quả điều trị túi phình động mạch cảnh trong bằng
  phương pháp vi phẫu thuật kẹp cổ túi phình.
   Phân tích hình thái học và kết quả đều trị của các phân nhóm túi
  phình động mạch cảnh trong đoạn cạnh mấu giường trước, tìm ra các yếu
  tố thuận lợi và không thuận lợi trong vi phẫu thuật của từng phân nhóm.

  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu điều trị túi phình động cảnh trong
  đoạn cạnh mấu giường trước
  1.1.1. Trong nước
  Điều trị vi phẫu thuật kẹp cổ túi phình lần đầu tiên được báo cáo tại
  hội nghị Ngoại Thần Kinh toàn quốc năm 2006 tại Hà Nội do tác giả
  Nguyễn Thế Hào thực hiện thành công bốn trường hợp tại bệnh viện Việt
  Đức Hà Nội [4]ï.
  Tại bệnh viện Chợ Rẫy trường hợp đầu tiên phẫu thuật thành công
  do chuyên gia nước ngoài thực hiện tháng 12 năm 2004, sau đó chúng tôi
  tiếp tục triển khai các trường hợp tiếp theo.
  Năm 2007, tác giả Nguyễn Kim Chung [1] báo cáo trường hợp túi
  phình ĐMCT đoạn động mạch mắt được phẫu thuật thành công tại bệnh
  viện Chợ Rẫy, đăng trong tạp chí Y Học Thực Hành, đây là một phân
  nhóm của túi phình ĐMCT cạnh mấu giường trước nói chung.
  Tại hội nghị Ngoại Thần Kinh toàn quốc năm 2007 ở Đà Nẵng tác
  giả Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Phong báo cáo tổng kết tám trường hợp
  túi phình ĐMCT đoạn cạnh mấu giường được phẫu thuật tại bệnh viện Chợ
  Rẫy với những kết quả ban đầu khá tốt [1].
  Như vậy, cho đến hiện nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu
  toàn diện và hoàn chỉnh về nhóm bệnh lý này được công bố trong nước.
  1.1.2. Ngoài nước
  Túi phình ĐMCT đoạn động mạch mắt được mô tả đầu tiên bởi tác
  giả Drake năm 1968. Đặc điểm giải phẫu xuất phát của cổ túi phình giữa
  4
  hai vòng màng cứng xa và vòng màng cứng gần, ngách cổ dưới của túi
  phình ngay gốc động mạch mắt và phẫu thuật thành công trường hợp này.
  Tác giả thực hiện kiểm soát đầu gần ĐMCT trong sọ trước nơi xuất phát
  túi phình. Trước đó, đa số các tác giả đề nghị thực hiện cột động mạch
  cảnh trong ở đoạn cổ điều trị túi phình ở vị trí này với tỉ lệ tử vong và tàn
  phế cao [89],[111].
  Năm 1975, Yasagil mô tả kỹ thuật mổ và báo cáo các trường hợp
  phẫu thuật của mình [111]. Năm 1994, Nuptik [98],[99],[100] đề nghị nên
  kiểm soát đầu gần ĐMCT ở đoạn cổ trong các túi phình này. Sự ra đời của
  can thiệp nội mạch một số tác giả đề nghị kiểm soát ĐMCT bằng cách
  bơm bóng chèn trong lòng mạch trong lúc mổ [34],[46],[67] .
  Năm 1989, Kobayashi đưa ra khái niệm túi phình động mạch cảnh
  trong đoạn hang nói đến các túi phình xuất phát từ động mạch cảnh trong
  ngay khi ra khỏi xoang hang. Vị trí nằm giữa hai vòng màng cứng, ngách
  cổ trên nằm bờ dưới gốc động mạch mắt hướng phát triển xuống dưới và
  vào trong dây thần kinh thị giác. Có tác giả gọi chung trong nhóm túi phình
  động mạch cảnh trong vị trí động mạch yên trên và tác giả mô tả kỹ thuật
  mổ của nhóm này [70],[71].
  Cho đến gần một phần tư thế kỷ sau đã có rất nhiều bảng phân loại
  túi phình vị trí này và vẫn chưa có một sự thống nhất chính xác về danh
  pháp. Gần đây với các bảng phân loại mới của Al-Rodhan và cộng sự đưa
  ra năm 1993 [95], túi phình động mạch cảnh trong đoạn động mạch mắt
  thật sự thuộc phân nhóm II túi phình ĐMCT đoạn cạnh mấu giường trước.
  Tuy nhiên, bảng phân loại này bao gồm các phân nhóm điều trị can thiệp

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng việt:
  1. Nguyễn Minh Anh (2007). “Điều Trị Túi Phình Động Mạch Cảnh
  Đoạn Mấu Giường Trước”. Tạp Chí Y Học Thực Hành, Bộ Y Tế
  Xuất Bản, Số 11, tr.89-91.
  2. Đỗ Hồng Hải (2008). Vi phẫu thuật túi phình động mạch cảnh trongthông sau đã vỡ. Luận văn bác sĩ nội trú. ĐH Y Dược Tp Hồ Chí
  Minh.
  3. Nguyễn Thế Hào (2004). “Kết Quả Điều Trị Phẫu Thuật Túi Phồng
  Động Mạch Não Vỡ”. Ngoại khoa, số 3, tr.12-17.
  4. Nguyễn Thế Hào (2006). “Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Ơû
  Cạnh Mỏm Yên Trước”. Hội nghị thường niên ngoại thần kinh
  toàn quốc.
  5. Phạm Ngọc Hoa (2003). “Xuất huyết khoang dưới nhện, Đọc phim CT
  sọ não”. Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh, tr.47-48
  6. Vũ Anh Nhị (2004). “Điều trị xuất huyết dưới màng nhện”. Đột qụy.
  Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 206-221.
  7. Võ Văn Nho, Nguyễn Phong (2002). “Vi phẫu thuật 41 trường hợp túi
  phình động mạch não bằng clip Sugita từ tháng 7/1997 đến tháng
  9/2001”. Kỷ yếu tóm tắt các đề tài khoa học hội nghị ngoại khoa
  toàn quốc lần XII, tr.164.
  8. Nguyễn Quang Quyền (2004). “Các Động Mạch Cảnh”. Bài Giảng
  Giải Phẫu Học. Nhà Xuất Bản Y Học, Thành Phố Hồ Chí Minh,
  Tập 1, tr.301-315.
  9. Nguyễn Quang Quyền di ch, Frank H. Netter, (1999). Atlas Giải Phẫu
  Người. Nha xuất bản y ho c, tr.15-182.
  10. Nguyễn Sơn, (2008). Lâm sàng và vi phẫu kẹp túi phình động mạch
  trên lều đã vỡ. Luận án bác sĩ chuyên khoa II. Đại Học Y Dược
  Tp Hồ Chí Minh.
  11. Trương Thanh Tình, (2008). Điều trị vi phẫu thuật túi phình động
  mạch não giữa đã vỡ. Luận văn bác sĩ nội trú. ĐH Y Dược Tp Hồ
  Chí Minh.
  12. Lê Xuân Trung, (2003). “Bệnh Lý Mạch Máu Não và Tủy Sống”.
  Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh. Nhà Xuất Bản Y Học, tr.240 –
  270.
  Tiếng Anh:
  13. Aghakhani N., Vaz G., David P., Parker F., Goffette P., Ozan A.,
  Raftopoulos C., (2008). “Surgical Management Of Unruptured
  Intracranial Aneurysms That Are Inappropriate For Endovascular
  Treatment: Experience Based On Two Academic Centers”.
  Neurosurgery 62(6), pp.1227–1235.
  14. Arnautovie K.I., Al-Melty O., Angtuaco E., (1998). “A Combined
  Microsurgical Skull-Base And Endovascular Approach To Giant
  and Large Paraclinoid Aneurysms”. Surg neurol 50, pp.504-520.
  15. Bai-nan X., Zheng-hui S., Jin-li J., Chen W., Ding-biao Z., Xin-guang
  Y., Bao-min L., (2008). “Surgical Management Of Large And
  Giant Intracavernous And Paraclinoid aneurysms”. Chin Med J
  121(12), pp.1061-1064.
  16. Bakker N.A., Metzemaekers J.D.M., Groen R.J.M., Mooij J.J.A., MD,
  PhDJ. Van Dijk J.M.C., (2010). “International Subarachnoid
  Aneurysm Trial 2009: Endovascular Coiling of Ruptured
  Intracranial Aneurysms Has No Significant Advantage Over
  Neurosurgical Clipping”. Neurosurgery 66(5), pp.961-962.
  17. Barker II F.G., Ogilvy C.O., (1996). “Efficacy Of Prophylactic
  Nimodipine For Delayed Ischemic Deficit After Subarachnoid
  Hemorrhage: A Metaanalysis”. J Neurosurg 84, pp.405–414.
  18. Batjer H.H., Kopitnik T.A., Giller C.A., Samson D.S., (1994).
  “Surgery For Paraclinoidal Carotid Artery Aneurysms”. J
  Neurosurg 80, pp.650-658.
  19. Bederson J.B., Levy A.L., (1997). “Mechanisms Of Acute Brain
  Injury After Subarachnoid Hemorrhage”. Subarachnoid
  Hemorrhage: Pathophysiology And Management. Neurosurgical
  topic, pp.61-77.
  20. Britz G.W., Winn H.R., (2004). “The Natural History of Unruptured
  Sacular Cerebral Aneurysms”. Neurosurgical Surgery, Saunders,
  5
  th
  Edition, Philadelphia, vol 2, pp.1781-1791.
  21. Campi A., Ramzi N., Molyneux A.J., Summers P.E., Kerr R.S.C.,
  Sneade M., Yarnold J.A., Rischmiller J., Byrne J.V., (2007).
  “Retreatment Of Ruptured Cerebral Aneurysms In Patients
  Randomized By Coiling Or Clipping In The International
  Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT)”. Stroke38, pp.1538-1544.
  22. Cantore G., Santoro A., Guidetti G., Delfinis C.P., Colonnese C.,
  Passacantilli E., (2008). “Surgical Treatment Of Giant
  Intracranial Aneurysms: Current Viewpoint”. Neurosurgery 63
  (Suppl2), pp.279-290.
  23. Carter L.P., Spetzler R.F., (1994). “Carotid-Ophthamic Aneurysms”.
  Neurovascular Surgery, McGraw-Hill, New York, pp.673-685.
  24. Chang D.J., (2009). “The “No- Drill” Technique Of Anterior
  Clinoidectomy: A Cranial Base Approach To The Paraclinoid
  And Parasellar Region”. Neurosurgery 64(Suppl 1), pp.96-106.
  25. Chen P.R., Frerichs K., Spetzler R., (2004). “Natural History And
  General Management Of Unruptured Intracranial Aneurysms”.
  Neurosurg Focus 17 (5), pp.1-7.
  26. Chen P.R., Frerichs K., Spetzler R., (2004). “Current Treatment
  Options For Unruptured Intracranial Aneurysms”. Neurosurg
  Focus 17, pp.1-7.
  27. Chen W., Wang J., Xin W., Peng Y., Xu Q ., (2008). “Accuracy of 16-Row Multislice Computed Tomographic Angiography for
  Assessment of Small Cerebral Aneurysms”. Neurosurgery 62(1),
  pp.113–122.
  28. Connolly E.S., Hoh B.L., Selden N.R., MD, Asher A.L., Kondziolka
  D., Boulis N.M., Barker II F.G., (2010). “Clipping Versus Coiling
  for Ruptured Intracranial Aneurysms: Integrated Medical
  Learning at CNS 2007”. Neurosurgery 66 (1), pp.19-34.
  29. Connolly E.S., Mckhann II G.M., Huang J., Choudhri T.F., (2002).
  “Ophthamic Artery Aneurysms”. Fundanmentals Of Operative
  Techniques In Neurosurgery, Thieme, New York, pp.322-330.
  30. Curtis J.A., Johansen K., (2008). “Techniques in carotid artery
  surgery”. Neurosurg Focus 24 (2), pp.1-11.

  Xem Thêm: Nghiên Cứu Chẩn Đoán Và Điều Trị Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Đoạn Cạnh Mấu Giường Trước Bằng Vi P
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên Cứu Chẩn Đoán Và Điều Trị Túi Phình Động Mạch Cảnh Trong Đoạn Cạnh Mấu Giường Trước Bằng Vi P sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status