Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt của các ngành nghề kinh doanh, giờ đây các công ty, doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh trong nước mà còn phải đối mặt với các doanh nghiệp nước ngoài lớn mạnh về kinh tế, tiên tiến về kĩ thuật. Để có thể thâm nhập và đứng vững trên thị trường đòi hỏi các công ty, doanh nghiệp phải tự khẳng định mình. Để đạt được điều đó các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng.

  Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp, khâu bán hàng còn có chức năng quan trọng đó là nó cho phép chuyển dịch từ hình thái hiện vật là sản phẩm hàng hoá sang hình thái tiền tệ, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh.

  Trên thực tế cho thấy bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng mong muốn hàng hoá của mình được tiêu thụ và có thể thu được lợi nhuận cao nhất sau khi đã loại trừ đi các chi phí có liên quan. Do đó, quá trình bán hàng không thể tách rời việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh đã trở thành công cụ đắc lực trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp .

  Là công cụ quản lý đắc lực, hạch toán kế toán đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin một cách chính xác và hữu ích giúp cho các nhà quản trị, nhà đầu tư ra quyết định kinh doanh hợp lý. Các thông tin kế toán về hạch toán doanh thu và chi phí giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, kết hợp với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường và thực tế thu thập được từ công tác kế toán tại công ty, dưới sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn và các cán bộ công nhân viên phòng kế toán, phòng kinh doanh, của công ty, tôi đã đi sâu nghiên cứu

  đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN”. Làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp.

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục đích nghiên cứu chuyên đề 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu chuyên đề 2
  1.4. Phương pháp nghiên cứu chuyên đề 2
  1.5. Kết cấu chuyên đề 2
  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT LEN 3
  1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 3
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3
  1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4
  1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH LEN 4
  1.2.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý 4
  1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 5
  1.2.3. Quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH TTNT LEN 6
  1.3. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN trong 2 năm 2009 – 2010. 9
  1.3.1. Tình hình về lao động 9
  1.3.2. Tình hình về tài sản và nguồn vốn 11
  1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TTNT LEN qua 2 năm 2009 – 2010 14
  1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 16
  1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 16
  1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng kế toán: 16
  1.4.3. Chính sách kế toán ở Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 17
  1.4.3.1. Chế độ kế toán 17
  1.4.3.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ 18
  1.4.3.3. Phương pháp hạch toán Thuế GTGT 18
  1.4.3.4. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 18
  1.4.3.5. Các chứng từ được áp dụng tại Công ty 18
  1.4.3.6. Các sổ kế toán áp dụng tại Công ty 19
  1.4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH LEN 19
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh TẠI CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT LEN 24
  2.1. Quá trình bán hàng tại Công ty 24
  2.1.1. Các phương thức bán hàng 24
  2.1.2. Phương thức thanh toán 24
  2.2. kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 25
  2.2.1. kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 25
  2.2.1.1. kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 25
  2.2.1.1.1. Nội dung về doanh thu bán hàng của Công ty 25
  2.2.1.1.2. Nội dung hạch toán cụ thể doanh thu bán hàng phát sinh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN 25
  2.2.1.2. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 32
  2.2.2. kế toán giá vốn hàng bán 33
  2.2.2.1. Nội dung về giá vốn hàng bán của Công ty 33
  2.2.2.2. Nội dung hạch toán cụ thể giá vốn hàng bán phát sinh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN 34
  2.2.3. kế toán chi phí quản lý kinh doanh 38
  2.2.3.1. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh của công ty 38
  2.2.3.2. Nội dung hạch toán cụ thể chi phí quản lý kinh doanh phát sinh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN 39
  2.2.4. kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 45
  2.2.4.1. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh 45
  2.2.4.2. Nội dung hạch toán cụ thể kế toán xác định kết quả kinh doanh thực tế trong tháng của Công ty TNHH TTNT LEN 45
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51
  1.1. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN 51
  1.2. Một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty. 52
  1.3. Kết luận 54

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU


  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH TTNT LEN 05
  Sơ đồ 2: Quy trình công nghệ sản xuất hàng mộc 08
  Sơ đồ 3: Bộ máy tổ chức kế toán của công ty TNHH TTNT LEN 16
  Sơ đồ 4: Trình tự hoạch toán chi tiết hàng tồn kho 18
  Sơ đồ 5: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán 19
  Sơ đồ 6: Trình tự các loại sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ 20
  Sơ đồ 7: Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty 21
  Sơ đồ 8: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy 22

  DANH MỤC CÁC BẢNG BI

  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất LEN sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status