Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty TNHH ORION FOOD VINA tại thị trường Nha Trang

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty TNHH ORION FOOD VINA tại thị trường Nha Trang

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty TNHH ORION FOOD VINA tại thị trường Nha Trang


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Trong xu thế toàn cầu, các sản phẩm của Việt Nam đã và đang xuất hiện ngày
  càng nhiều trên thị trường thế giới, trong đó có thực phẩm và bánh kẹo. Thị trường
  bánh kẹo của Việt Nam đang có tiềm năng phát triển hàng đầu Đông Nam Á và trên
  thế giới.
  Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, việc giảm thuế nhập khẩu đã mở ra nhiều
  cơ hội hơn do hàng rào thuế hạ thấp sẽ tạo thêm thuận lợi để sản phẩm của các doanh
  nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Không những thế, thị trường bán lẻ của Việt
  Nam sẽ là đối tượng được các nhà phân phối khổng lồ quốc tế đặc biệt quan tâm.
  Công ty ORION FOOD Hàn Quốc đã nhận định đúng thời cơ để quyết định xâm nhập
  vào thị trường Việt Nam bằng cách thành lập một công ty với nguồn lực tài chính
  vững mạnh 100% vốn nước ngoài. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả
  năng cạnh tranh, Công ty phải có khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành
  Marketing vào kinh doanh. Thực tế cho thấy Công ty muốn tồn tại và phát triển thì
  việc áp dụng các chiến lược Marketing vào kinh doanh là yếu tố rất quan trọng mang
  lại thành công. Một trong những chính sách Marketing được Công ty áp dụng để đạt
  được lợi thế cạnh tranh là chính sách về hoạt động xúc tiến. Nó được coi như là một
  trong số bốn nhóm công cụ chính của hệ thống Marketing hỗn hợp mà các doanh
  nghiệp có thể sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu của mình. Liệu rằng với số
  năm ít ỏi hoạt động tại thị trường Việt Nam (chủ yếu là khu vực miền Nam), Công ty
  đã thực hiện mục tiêu quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tối đa hóa lợi
  nhuận của mình đến đâu.
  Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty TNHH
  ORION FOOD VINA, em đã chọn đề tài : “Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến của
  công ty TNHH ORION FOOD VINA tại thị trường Nha Trang” làm đồ án tốt nghiệp.
  2
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến, thông qua đó đánh giá
  hiệu quả của các công cụ xúc tiến đối với việc quảng bá sản phẩm và thương hiệu của
  công ty TNHH ORION FOOD VINA
  - Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng, những thách thức và cơ hội đặt ra cho hoạt
  động xúc tiến tại Công ty
  - Căn cứ vào tình hình thực tế, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt
  động xúc tiến với mục đích quảng bá sản phẩm và thương hiệu ORION.
  3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
  Tập trung phân tích và đánh giá thực trạng tình hình hoạt động xúc tiến của
  Công ty trên thị trường Nha Trang nói riêng và thị trường miền Nam nói chung.
  4. Nguồn dữ liệu
  - Nguồn dữ liệu sơ cấp: Điều tra thực tế thông qua phiếu câu hỏi điều tra, thăm
  dò ý kiến từ các anh/chị trong công ty.
  - Nguồn dữ liệu thứ cấp: Tài liệu nội bộ Công ty, những thông tin khai thác từ
  internet, báo chí, giáo trình
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp phân tích, so sánh
  - Phương pháp điều tra: thiết kế bảng câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp.
  6. Bố cục đề tài
  Ngoài phần lời cảm ơn, lời mở đầu, lời kết, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo,
  nội dung của đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động xúc tiến trong hệ thống Marketing của công ty
  Chương 2: Thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty TNHH
  ORION FOOD VINA tại thị trường Nha Trang
  Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến của công ty TNHH
  ORION FOOD VINA tại thị trường Nha Trang


  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN
  TRONG HỆ THỐNG MARKETING CỦA
  CÔNG TY
  4
  1.1. Bản chất và vai trò của xúc tiến trong hệ thống marketing - mix
  1.1.1. Khái quát về hệ thống xúc tiến
  Xúc tiến là một tham số của Marketing-Mix. Có nhiều quan niệm khác nhau về
  xúc tiến.
  Theo các nhà lý luận của các nước tư bản thì xúc tiến là hình thái quan hệ xác
  định giữa người bán và người mua, là một lĩnh vực hoạt động định hướng vào việc
  chào hàng một cách năng động và có hiệu quả nhất.
  Các nhà kinh tế ở các nước Đông Âu cho rằng: xúc tiến là một công cụ, một
  chính sách hoạt động kinh doanh nhằm làm năng động và gây ảnh hưởng định hướng
  giữa người bán và người mua, là một hình thức hoạt động tuyên truyền nhằm mục tiêu
  đạt được sự chú ý và chỉ ra những lợi ích của tập khách hàng tiềm năng về hàng hóa
  và dịch vụ.
  Theo giáo trình “Lý luận và nghệ thuật ứng xử trong k inh doanh” của khoa
  Marketing trường ĐHKTQD, xúc tiến là các biện pháp nghệ thuật mà các nhà k inh
  doanh dùng để thông tin về hàng hóa, tác động vào người mua, lôi kéo người mua
  về phía mình và các biện pháp hỗ trợ cho bán hàng.
  Theo giáo trình “Quản trị hệ thống kênh phân phối” của khoa. Marketing
  trường ĐHKTQD, xúc tiến là một chương trình hợp tác và được kiểm soát về các
  phương pháp và phương tiện thông tin được thiết kế để giới thiệu về một Công ty và
  các sản phẩm của nó với các khách hàng tiềm năng, truyền tin về sản phẩm và doanh
  nghiệp để thõa mãn khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán và do đó mang
  lại lợi nhuận dài hơn. Theo giáo trình “Marketing dịch vụ” xúc tiến là hoạt động
  thông tin Marketing đến khách hàng tiềm năng. Đối với doanh nghiệp hoạt động dịch
  vụ, thông tin Marketing là trao truyền, đưa đến chuyển giao những thông điệp cần
  thiết về doanh nghiệp, về sản phẩm của doanh nghiệp, về phương thức phục vụ, về
  những lợi ích mà khách hàng sẽ thu được khi mua sản phẩm của doanh nghiệp, cũng
  như những tin tức cần thiết từ phía khách hàng. Qua đó doanh nghiệp tìm ra cách thõa
  mãn một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
  5
  Xuất phát từ các quan niệm về xúc tiến ở trên ta thấy rằng: xúc tiến là các hoạt
  động có chủ đích trong lĩnh vực Marketing của các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm, thc
  đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ kinh doanh. Xúc tiến bao gồm các
  hoạt động chính như: quảng cáo, Marketing trực tiếp, kích thích tiêu thụ, quan hệ
  quần chúng và tuyên truyền, bán hàng trực tiếp.
  1.1.2. Vai trò của hệ thống xúc tiến trong hoạt động marketing của doanh nghiệp
  Theo quan điểm trước đây, xúc tiến có một số vai trò quan trọng như: kích thích
  hiệu quả của lực lượng bán hàng, kích thích các khách hàng bằng giảm giá sản phẩm
  hoặc giữ nguyên giá mà tăng chất lượng sản phẩm. Ở Việt Nam, từ những năm 1990
  trở lại đây, xúc tiến là những hoạt động quan trọng không thể thiếu được trong hoạt
  động kinh doanh của các doanh nghiệp.
  Hoạt động xúc tiến sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội phát triển các mối quan
  hệ kinh doanh với các bạn hàng trong nước cũng như bạn hàng ở nước ngoài. Thông
  qua hoạt động xúc tiến các doanh nghiệp có điều kiện để hiểu biết lẫn nhau, đặt quan
  hệ buôn bán với nhau. Hơn nữa thông qua hoạt động xúc tiến các doanh nghiệp cũng
  như khách hàng có thêm thông tin về thị trường, có điều kiện nhanh chóng phát triển
  kinh doanh và hội nhập với kinh tế khu vực.
  Nhờ có hoạt động xúc tiến, các doanh nghiệp có thông tin tốt về khách hàng
  cũng như đối thủ cạnh tranh.Qua đó doanh nghiệp có hướng đổi mới kinh doanh, đầu
  tư công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh.
  Xúc tiến là công cụ hữu hiệu trong việc chiếm lĩnh thị trừờng và tăng tính cạnh
  tranh của hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên thị trường. Thông qua hoạt
  động xúc tiến các doanh nghiệp tiếp cận được với thị trường tiềm năng, cung cấp cho
  khách hàng tiềm năng những thông tin cần thiết, những dịch vụ ưu đãi để tiếp tục
  chinh phục khách hàng của doanh nghiệp và lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh
  tranh. Các hoạt động xúc tiến sẽ tạo ra hình ảnh đẹp về doanh nghiệp trước con mắt
  khách hàng, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ đó mà không ngừng tăng lên.
  Hoạt động xúc tiến là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp, thông qua hoạt
  động xúc tiến các doanh nghiệp sẽ có điều kiện để nhìn nhận về ưu nhược điểm của hàng
  6
  hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mình. Từ đó doanh nghiệp có cơ sở để ra quyết định kịp
  thời, phù hợp.
  Xúc tiến làm cho bán hàng trở nên dễ dàng và năng động hơn, đưa hàng vào
  kênh phân phối một cách hợp lý, kích thích hiệu quả của lực lượng bán hàng.
  Xúc tiến là công cụ hữu hiệu giúp cho cung và cầu gặp nhau, đặc biệt nhờ nghệ
  thuật của xúc tiến, hoạt động này kích thích người tiêu dùng mua sản phẩm mà doanh
  nghiệp kinh doanh.
  Thông qua hoạt động xúc tiến, nhà kinh doanh không chỉ bán được nhiều hàng hóa
  mà còn góp phần thay đổi cơ cấu tiêu dùng, hướng dẫn thị hiếu của khách hàng. Hướng
  người tiêu dùng vào mua sắm hàng hóa thích hợp. Giúp họ tiết kiệm thời gian, công sức,
  tiền bạc cho gia đình mà vẫn chọn lựa mua sắm được những hàng hóa phù hợp với chi
  phí hợp lý. Xúc tiến còn có thể góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  Giúp cho doanh nghiệp xây dựng một hình ảnh đẹp về doanh nghiệp và sản phẩm
  của doanh nghiệp.
  Như vậy các doanh nghiệp muốn đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra thì một
  vấn đề không thể thiếu được là phải tổ chức tốt hoạt động xúc tiến.
  1.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến các hoạt động xúc tiến
  Hoạt động xúc tiến ngày nay chịu sự chi phối của nhiều yếu tố. Căn cứ vào
  những yếu tố mà Công ty đưa ra những chính sách xúc tiến phù hợp với tình hình thực
  tế. Những yếu tố đó là:
  - Quy mô và khối lượng hàng hóa được lưu chuyển trong nền kinh tế
  - Sự phát triển của khoa học công nghệ.
  - Sự gia tăng các chủ thể tham gia vào thị trường làm cho cạnh tranh ngày càng
  gay gắt.
  - Chính sách chính phủ về việc mở cửa nền kinh tế, các vấn đề toàn cầu hóa
  - Khả năng tài chính của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tùy vào năng lực tài
  chính của mình để đưa ra chính sách xúc tiến phù hợp.
  - Trình độ quản lý tổ chức xúc tiến và nhân tố con người.
  1.2. Các công cụ xúc tiến

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty TNHH ORION FOOD VINA tại thị trường Nha Trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty TNHH ORION FOOD VINA tại thị trường Nha Trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

luận văn tốt nghiệp công ty orion food vina

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status