Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống ớt lai số 03 vụ Đông - Xuân năm 2009 - 2010 tại huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục ñồthị, biểu ñồ ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu 3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài 4
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ ớt trên thếgiới và tại Việt Nam. 5
  2.2 ðặc ñiểm thực vật học của cây ớt. 8
  2.3 Giới thiệu vềchất ñiều tiết sinh trưởng auxin, gibberellin và vai
  trò sinh lý của chúng 9
  2.4 Nghiên cứu xửlý auxin, gibberellin cho cây ớt trên thếgiới và ở
  Việt Nam. 16
  4.5 Sựdinh dưỡng qua lá và tình hình sửdụng phân bón lá. 22
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 25
  3.2 Nội dung nghiên cứu 25
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 26
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33
  4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian cắt ngọn ñến sinh trưởng
  phát triển và năng suất của giống ớt lai số03 trong ñiều kiện vụðông - Xuân 2009 – 2010 tại huy ện Nam ðàn, tỉnh NghệAn 33
  4.1.1 Ảnh hưởng của thời gian cắt ngọn ñến sinh trưởng phát triển
  thân lá của cây ớt 34
  4.1.2 Ảnh hưởng của thời gian cắt ngọn ñến khảnăng ra hoa, ñậu quả
  của cây ớt. 36
  4.1.3 Ảnh hưởng của thời gian cắt ngọn ñến sâu bệnh hại trên ớt 38
  4.1.4 Ảnh hưởng của thời gian cắt ngọn ñến các yếu tốcấu thành năng
  suất và năng suất ớt. 39
  4.1.5 Hiệu quảkinh tếcủa các công thức cắt ngọn cây ớt 42
  4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của α-NAA ñến sinh trưởng phát triển và
  năng suất của giống ớt lai số03 trong ñiều kiện vụ ðông - Xuân
  2009 – 2010 tại huy ện Nam ðàn, tỉnh NghệAn. 43
  4.2.1 Ảnh hưởng của α-NAA ñến sinh trưởng thân lá của cây ớt. 44
  4.2.2 Ảnh hưởng của α-NAA ñến khảnăng ra hoa, ñậu quảcủa cây ớt. 45
  4.2.3 Tình hình sâu bệnh hại trên ớt ởthí nghiệm xửlý α-NAA. 47
  4.2.4 Ảnh hưởng của α-NAA ñến các yếu tố c ấu thành năng suất và
  năng suất ớt. 48
  4.2.5 Ảnh hưởng của α-NAA ñến một sốchỉtiêu ñánh giá phẩm chất
  ớt phẩm chất ớt lúc chín. 51
  4.2.6 Hiệu quảkinh tếcủa các công thức xửlý α-NAA. 53
  4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của GA
  3
  ñến sinh trưởng phát triển và
  năng suất của giống ớt lai số03 trong ñiều kiện vụ ðông - Xuân
  2009 – 2010 tại huy ện Nam ðàn, tỉnh NghệAn. 54
  4.3.1 Ảnh hưởng của GA
  3
  ñến sinh trưởng thân lá của cây ớt. 55
  4.3.2 Ảnh hưởng của GA
  3
  ñến khảnăng ra hoa, ñậu quảcủa cây ớt. 56
  4.3.3 Tình hình sâu bệnh hại trên ớt ởthí nghiệm xửlý GA
  3
  . 57
  4.3.4 Ảnh hưởng của GA
  3
  ñến các yếu tốcấu thành năng suất và năng
  suất ớt. 58
  4.3.5 Ảnh hưởng của GA
  3
  ñến phẩm chất ớt quảtươi lúc chín. 60
  4.3.6 Hiệu quảkinh tếcủa thí nghiệm xửlý GA
  3
  . 61 4.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của chếphẩm phân bón lá ñến sinh trưởng
  phát triển và năng suất của giống ớt lai số03 trong ñiều kiện vụ
  ðông -Xuân 2009 – 2010 tại huy ện Nam ðàn, tỉnh NghệAn. 63
  4.4.1 Ảnh hưởng của chếphẩm phân bón lá ñến sinh trưởng thân lá
  của cây ớt. 64
  4.4.2 Ảnh hưởng của một số chế phẩm bón lá ñến khả năng ra hoa,
  ñậu quảcủa cây ớt. 65
  4.4.3 Tình hình sâu bệnh hại trên ớt ởthí nghiệm xửlý chếphẩm bón
  lá. 66
  4.4.4 Ảnh hưởng của chếphẩm phân bón lá ñến các yếu tốcấu thành
  năng suất và năng suất ớt. 67
  4.4.5 Ảnh hưởng của chếphẩm phân bón lá ñến phẩm chất ớt quảtươi
  lúc chín. 70
  4.4.6 Hiệu quảkinh tếcủa thí nghiệm sửdụng chếphẩm bón lá. 71
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 72
  5.1 Kết luận 72
  5.2 ðềnghị 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
  PHỤLỤC 81

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cây ớt (Capsicumspp.) thuộc chi Capsicum, họCà (Solanaceae). Có
  hai loài phổ biến là ớt cay (Capsicum frutescens L.) và ớt ngọt (Capsicum
  annuum L.). Ớt là cây rau quả gia vị phổ biến và quan trọng thứ 2 sau cà
  chua. Ớt có nguồn gốc ởvùng nhiệt ñới Châu Mỹ(Bắc và Nam Mỹ) cách ñây
  hơn sáu nghìn năm, sau ñó ñược lan truyền tới Châu Phi, Châu Âu, Châu Á và
  phát triển rộng khắp thếgiới [46], [27].
  Ngày nay ớt ñược trồng rộng rãi trên toàn thếgiới từ55
  0
  vĩ ñộbắc ñến 55
  0
  vĩ ñộ nam, ñặc biệt ở các nước châu Mỹvà một sốnước châu Á như Trung
  Quốc, Ấn ðộ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Việt Nam, Malaysia [47].
  Hiện nay có khoảng 50 giống ớt khác nhau có tên gọi rất khác nhau tuỳ
  hình dạng hay ñặc tính, như ớt sừng trâu, ớt cựa gà, ớt cà, ớt Chỉthiên, ớt
  hiểm, ớt ngọt [15]. Theo Bosland và Votava (2003) [74] quả ớt có nhiều lợi
  thếtrong việc nấu nướng, trong quả ớt chứa nhiều chất hoá học bao gồm chất
  dầu dễbay hơi, dầu béo, capsaicinoit, carotenoit, vitamin, protein, chất sợi và
  các nguyên tố khoáng chất. Nhiều thành phần trong quả ớt có giá trị dinh
  dưỡng quan trọng, làm gia vị, mùi thơm và màu sắc. Quả ớt giúp làm giảm
  nhiễm sạvà cholesterol, giàu vitamin A và C, nhiều khoáng kali, axit folic và
  vitamin E. Trong quả ớt tươi có chứa nhiều vitamin C hơn so với quảthuộc
  họcây có múi và chứa nhiều vitamin A hơn so với củcà rốt. Hai nhóm chất
  hoá học quan trọng trong ớt là capsaicinoit và carotenoit. Capsaicinoit là
  alkaloit tạo ra vịcay cho quả ớt. Một sốlượng lớn carotenoit cung cấp giá trị
  dinh dưỡng cao và màu sắc cho quả ớt [74].
  Theo Nguyễn Văn Luật (2008) [15], trong quả ớt có các chất nitơ
  (15%), tinh dầu (1,12%), dầu cố ñịnh (12,5%), các chất không có nitơ(35%),
  tro (15%), chất thơm, vitamin C (0,05%). Vềhàm lượng dinh dưỡng, trong
  100 g rau ớt có năng lượng là 29 Calo; 1,3 mg protein; 5,5 mg caroten và 250
  mg vitamin C.
  ỞViệt Nam diện tích trồng ớt cay ởcác vùng ớt tập trung vào khoảng
  3.000 ha, năm cao nhất (1998) lên tới 5.700ha. Vùng trồng ớt chuyên canh tập
  trung chủ y ếu ở khu vực miền trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
  Huế. Sản phẩm ớt bột hiện ñứng vịtrí thứnhất trong mặt hàng rau - gia vị
  xuất khẩu [33]. Ớt là cây dễtrồng, không kén ñất, thích hợp với nhiều vùng
  sinh thái do vậy tiềm năng phát triển cây ớt ởnước ta rất to lớn. Khác với các
  loại rau khác, quả ớt có thểthu hoạch nhiều lần, sơchếhay chếbiến ñơn giản
  (phơi khô, bột, tương ), với ñặc ñiểm này cây ớt khắc phục ñược tính rủi ro
  của thịtrường, giữgiá cả ổn ñịnh, ñảm bảo ñược lợi ích cho người sản xuất.
  Do giá trịto lớn mà cây ớt mang lại, hiện nay diện tích trồng ớt không những
  ởphía Nam mà ñã ñược mởrộng ra các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc [30].
  NghệAn là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, những năm gần ñây
  cây ớt ñược coi là cây trồng hàng hoá, nhiều vùng trồng ớt xuất khẩu ñã hình
  thành ñem lại hiệu quảkinh tếcao cho nhiều hộnông dân. Theo sốliệu tổng
  kết diện tích cây trồng hàng năm của Cục thống kê tỉnh NghệAn: Diện tích
  trồng ớt năm 2007 là 540 ha, năm 2008 là 662ha, năm 2009 là 465ha.
  NghệAn nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới gió mùa, chịu sựtác ñộng
  trực tiếp của gió mùa Tây nam khô và nóng (từtháng 4 ñến tháng 8) và gió
  mùa ðông bắc lạnh, ẩm ướt (từtháng 11 ñến tháng 3 năm sau). Nhiệt ñộtrung
  bình năm vào khoảng 25
  0
  C. Lượng mưa trung bình 1.650 mm/ năm. ðộ ẩm
  trung bình năm là 86,5%. Sốgiờnắng bình quân trong năm là 1.400 giờ. ðây
  là ñiều kiện thuận lợi cho cây ớt sinh trưởng, phát triển [14].
  Tuy vậy, trong thực tếsản xuất ớt ởNghệAn còn gặp không ít khó khăn.
  Do trước ñây ớt chủyếu ñược trồng nhỏlẻ ởcác hộgia ñình, không ñầu tư
  thâm canh nên khi trồng ớt xuất khẩu nông dân còn gặp khá nhiều khó khăn
  trong kỹthuật canh tác, các giống ớt hiện nay ñang trồng ởNghệAn chủy ếu là
  giống ớt "Sừng trâu" của ñịa phương, nhiều năm không ñược chọn lọc nên có
  tỷlệlẫn tạp cao, chống chịu với sâu bệnh kém, dẫn ñến năng suất thấp, mẫu mã
  chưa ñẹp, chất lượng thấp chưa ñáp ứng ñược yêu cầu xuất khẩu. Ngoài ra, do
  ảnh hưởng của vịtrí ñịa lý, khu vực NghệAn thường bịhạn hán vào cuối vụ
  trồng ớt từtháng 4 – tháng 6: nhiệt ñộcao, ẩm ñộthấp kết hợp với gió mùa Tây
  nam khô nóng, thời tiết thay ñổi thất thường, ñột ngột. Trong lúc ñó cây ớt rất
  mẫm cảm với ñiều kiện ngoại cảnh, ñặc biệt là vào giai ñoạn hình thành năng
  suất. Cây ớt có ñặc ñiểm vừa sinh trưởng phát triển dinh dưỡng, vừa sinh
  trưởng phát triển sinh thực (vừa ra lá, ra cành và ra quảmột lúc), thời gian này
  kéo dài trên ñồng ruộng 2 – 3 tháng nên chịu ảnh hưởng của nhiều y ếu tốngoại
  cảnh làm giảm sựra hoa ñậu quảvà năng suất. Mặt khác ớt còn là cây tựthụ
  phấn, thời gian thụphấn, thụtinh diễn ra rất ngắn, nếu gặp ñiều kiện thời tiết
  bất lợi nhưvậy sẽrụng hoa, rụng quả. Vì vậy, nghiên cứu tác ñộng mọi biện
  pháp kỹthuật nhằm tăng cường sựthụphấn thụtinh, ñậu quả, ngăn ngừa sự
  rụng quả, tăng năng suất ớt là ñiều cần thiết.
  Trên cơsở ñó, với mục ñích nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất và
  hiệu quảkinh tếcho người trồng ớt tại huy ện Nam ðàn, tỉnh NghệAn và
  những vùng có ñiều kiện sinh thái tương tự, ñược sự ñồng ý của Bộmôn Sinh
  lý thực vật, Khoa Nông học, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, dưới sự
  hướng dẫn của TS. Nguyễn ThịKim Thanh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu
  ñề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật ñến khả
  năng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống ớt lai số03 vụ ðông -
  Xuân năm 2009 - 2010 tại huyện Nam ðàn - tỉnh NghệAn”.
  1.2. Mục ñích và yêu cầu
  1.2.1. Mục ñích
  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian cắt ngọn, chất ñiều tiết sinh
  trưởng (α-NAA và GA
  3
  ) và chếphẩm bón lá ñến sinh trưởng, phát triển và
  năng suất ớt ởNghệAn. Trên cơsở ñó xác ñịnh ñược kỹthuật phù hợp làm
  tăng năng suất và hiệu quảkinh tếcủa cây ớt nhằm bổsung vào quy trình
  thâm canh cây ớt giống lai 03 ởNghệAn và các vùng có ñiều kiện sinh thái
  tương tự.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Xác ñịnh thời gian cắt ngọn thích hợp làm tăng sinh trưởng phát triển
  và năng suất của cây ớt.
  - Xác ñịnh chếphẩm phân bón lá thích hợp làm cây ớt sinh trưởng phát
  triển tốt, năng suất cao
  - Xác ñịnh nồng ñộxửlý α-NAA và GA
  3
  thích hợp cho cây ớt làm
  tăng tỷlệ ñậu quả, giảm rụng quảvà tăng năng suất ớt.
  - ðánh giá hiệu quảkinh tếcủa các công thức thí nghiệm
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  Xác ñịnh ñược cơsởkhoa học của kỹthuật cắt ngọn, chất ñiều tiết sinh
  trưởng (GA3, α- NAA) và phân bón lá ñến sinh trưởng phát triển, khảnăng ra
  hoa ñậu quảvà năng suất cây ớt lai 03 trồng tại Nam ðàn - NghệAn. Kết quả
  nghiên cứu của ñềtài sẽbổsung thêm thông tin, dữliệu khoa học cho cây
  ớt, làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chỉ
  ñạo sản xuất.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quảnghiên cứu góp phần xây dựng quy trình trồng giống ớt lai 03
  mới nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất và hiệu quảkinh tếtrồng ớt ởNam
  ðàn – NghệAn và những vùng có ñiều kiện sinh thái tương tự.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ớt trên thếgiới và tại Việt Nam.
  2.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ớt trên thếgiới.
  Xuất phát từgiá trịdinh dưỡng, hiệu quảkinh tế, cây ớt ñã giữmột vị
  trí quan trọng trong nền nông nghiệp hàng hoá, ñặc biệt là các nước có ñiều
  kiện khí hậu, ñất trồng thích hợp. Cây ớt ñược xem là một trong sốnhững cây
  trồng quan trọng ởcác vùng Nhiệt ñới. Diện tích và sản lượng ớt trên thếgiới
  ngày càng tăng. Theo FAO, năm 1994 diện tích trồng ớt toàn thếgiới là 1,25
  triệu ha, thì ñến năm 2001 diện tích này ñã tăng lên là 1,45 triệu ha và tăng
  lên ñến 1,656 triệu ha vào năm 2004 với sản lượng ớt tươi 24,027 triệu tấn.
  Trong ñó Châu Á vẫn là khu vực dẫn ñầu cảvềsản lượng lẫn diện tích với
  60,5% diện tích và 64,8% sản lượng của toàn thếgiới. Các nước nhập khẩu và
  xuất khẩu ớt quan trọng nhất bao gồm: Trung Quốc, Ấn ðộ, Mêxicô,
  Pakistan, Thái Lan và ThổNhĩKỳ [74], [76].
  Theo Ali (2006) [70], diện tích trồng ớt ởChâu Á năm 2003 là 2,5 triệu
  ha chiếm 67% diện tích trồng ớt của thếgiới, còn tổng sản lượng ñạt 22,4
  triệu tấn, chiếm 67,8% và ñạt giá trịxuất khẩu 396 triệu USD.
  Hiện nay, Ấn ðộlà nước xuất khẩu ớt lớn nhất thếgiới, chiếm 25%
  tổng sản lượng toàn cầu, tiếp theo là Trung Quốc (24%), Tây Ban Nha (17%),
  Mexico (8%). Các nước nhập khẩu các sản phẩm từ ớt lớn nhất thếgiới là các
  tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Liên minh Châu Âu (EU), Sri
  Lanca, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trao ñổi thương mại toàn cầu về ớt
  ñạt gần 16% tổng sản phẩm gia vị, chiếm vịtrí thứhai chỉsau cây hồtiêu.  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt.
  1. Mai Phương Anh (1997), Kỹthuật trồng một sốloại rau cao cấp, NXB
  Nông nghiệp.
  2. TạThu Cúc (2007), Giáo trình cây rau, NXB Nông nghiệp.
  3. Nguyễn Hữu Doanh, ðồng Khắc Xúc (1985), Trồng ớt xuất khẩu, NXB
  Thanh Hóa.
  4. Ngô Bích Hảo (1991) Kết quảbước ñầu nghiên cứu vềthành phần bệnh hại
  ớt và một số ñặc ñiểm sinh học của nấm thán thưhại ớt Colletotrichumspp,
  Kết quảnghiên cứu khoa học– Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội, Trang
  86 – 91, NXB Nông nghiệp.
  5. Ngô Bích Hảo (1992), Bệnh thánh thư hại ớt, Tạp chí Bảo vệ thực vật
  T.124, số4.
  6. Ngô Bích Hảo (1993), Nguồn bệnh than thưtrên hạt giống và biện pháp
  phòng trừ, Kết quảnghiên cứu khoa học, Trường ðại học Nông Nghiệp Hà
  Nội, NXB Nông nghiệp.
  7. Trần Ngọc Hùng (1999), Kết quảchọn lọc giống ớt có triển vọng tại thành
  phốHồChí Minh,Tạp chí Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, số12/1999.
  8. Lê Quang Hưng (1997), Ảnh hưởng của Gibberellin, . Và Ethaphon ñến
  năng suất và chất lượng quảcà phê Robusta, Luận án phó tiến sỹkhoa học
  Nông nghiệp.
  9. Lê ThịKhánh (1994), ðặc ñiểm một sốgiống ớt trồng tại Huế, Tổng hợp
  kết quảnghiên cứu khoa học, ðại học Nông lâm Huế.
  10. Lê ThịKhánh (1999), Nghiên cứu ảnh hưởng của một sốchất ñiều hoà
  sinh trưởng (α-NAA , GA
  3
  ) và nguyên tốvi lượng (B, Zn) ñến sinh trưởng,
  phát triển, năng suất và phẩm chất ớt cay (Capsicum anuum L.) ởThừa Thiên
  - Huế,Luận án Tiến sỹnông nghiệp.
  11. Nguyễn CựKhoan, VũTuyên Hoàng, Nguyễn ThịThái (1988), Một số
  kết quảkhảo sát tập ñoàn giống ớt cay nhập nội, Tạp chí Khoa học Kỹthuật
  nông nghiệp, số7/1988.
  12. Nguyễn Thị Lan (chủ biên), Phạm Tiến Dũng (2006), Giáo trình
  Phương pháp thí nghiệm, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  13. Vũ Xuân Long, Nguy ễn Quang Thạch, Hoàng Minh Tấn (1995), Ảnh
  hưởng của Gibberellin và Auxin lên năng suất và chất lượng của bông,Kết
  quảnghiên cứu khoa học trồng trọt 1994 – 1995, NXB Nông nghiệp.
  14. Chu Viết Luân và cs (2005), NghệAn thếvà lực mới trong thếkỷXXI,
  NXB Chính trịquốc gia.
  15. Nguyễn Văn Luật (2008), Rau gia vị- kỹthuật trồng, làm thuốc nam và
  nấu nướng, NXB Nông nghiệp.
  16. VũTriệu Mân, Lê Lương Tề(2001), Giáo trình bệnh cây nông nghiệp,
  NXB Nông nghiệp.
  17. Trần Tú Ngà, Trần ThếTục và cs (1995), Chọn tạo giống ớt cay V23. Kết
  quảnghiên cứu Khoa học vềrau quảtừnăm 1990 - 1994, NXB Nông nghiệp.
  18. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến lâm Nghệ An (2006), Tài liệu tập
  huấn khuyến nông – khuyến lâm.
  19. Cục Thống kê tỉnh NghệAn (2008), Niên giám thống kê NghệAn năm
  2007.
  20. Cục Thống kê tỉnh NghệAn (2009), Niên giám thống kê NghệAn năm
  2008.
  21. Huỳnh Văn Quốc (1997), Ảnh hưởng của một số chất ñiều hoà sinh
  trưởng ñối với việc rụng và chín của quảcà phê vối, Luận án Thạc sỹkhoa
  học Nông nghiệp.
  22. Lê Hưng Quốc (1998), Phương pháp ñánh giá nông thôn có người dân
  tham gia (PRA) trong hoạt ñộng khuyến nông khuyến lâm, NXB Nông
  nghiệp.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status