Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 3
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 3
  1.1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.1.2. Đặc điểm 3
  1.1.2. Khái quát về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
  1.1.2.1. Khái quát về bán hàng 4
  1.1.2.2. Kết quả bán hàng 4
  1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
  1.1.3.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
  1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5
  1.1.4. Yêu cầu quản lý của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
  1.2. Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7
  1.2.1. Các phương thức bán hàng 7
  1.2.1.1. Hàng bán trong nước 7
  1.2.1.2. Hàng bán ra nước ngoài 7
  1.2.2. Các phương thức thanh toán 7
  1.2.3.Kế toán doanh thu bán hàng 8
  1.2.3.1. Nội dung 8
  1.2.3.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 8
  1.2.3.3. Tài khoản sử dụng 9
  1.2.4. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 9
  1.2.5. kế toán giá vốn hàng bán 11
  1.2.6. kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 15
  1.2.6.1. kế toán chi phí bán hàng 15
  1.2.6.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 17
  1.2.7. kế toán chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp 19
  1.2.8. kế toán kết quả bán hàng 21
  1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 22
  1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán trong doanh nghiệp 22
  1.3.1.1. Chứng từ sử dụng 22
  1.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 23
  1.3.2. Tổ chức hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 25
  2.1. Khái quát về công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 25
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 26
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 26
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán trong công ty 28
  2.1.4.1. Chức năng của phòng tài chính - kế toán 28
  2.1.4.2. Nhiệm vụ của phòng tài chính - kế toán 29
  2.1.4.3. Tổ chức bộ máy kế toán 31
  2.1.4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 33
  2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 40
  2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán áp dụng ở công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 40
  2.2.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng ở công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 41
  2.2.2.1 Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng 42
  2.2.2.2. kế toán theo dõi người mua tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 49
  2.2.2.3. kế toán Thuế GTGT tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 52
  2.2.3. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ở công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 55
  2.2.4. kế toán giá vốn hàng bán ở công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 55
  2.2.5. kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 58
  2.2.5.1. kế toán chi phí bán hàng 58
  2.2.5.2. kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 62
  2.2.6. kế toán chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 67
  2.2.7. kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty Hệ thống công nghiệp Việt Á 68
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 72
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 72
  3.1.1. Những thành tựu đạt được 72
  3.1.2. Những điểm cần hoàn thiện 74
  3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 75
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 75
  3.2.2. Các nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 76
  3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á 77
  KẾT LUẬN 85

  Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status