Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng độ deacetyl hoá của chitosan đến khả năng ứng dụng vào bảo quản quả xoài Mangif

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng độ deacetyl hoá của chitosan đến khả năng ứng dụng vào bảo quản quả xoài Mangif

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng độ deacetyl hoá của chitosan đến khả năng ứng dụng vào bảo quản quả xoài “Mangifera indical”

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . ii
  LỜI CÁM ƠN . iii
  MỤC LỤC iv
  DANH TỪ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC ĐỒ THỊ, BẢNG BIỂU viii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 3
  1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢ XOÀI . 3
  1.2. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA QUẢ XOÀI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
  TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN QUẢ XOÀI . 5
  1.2.1. Biến đồi sau thu hoạch của quả xoài 5
  1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bảo quản xoài 8
  1.3.CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN RAU QUẢ TƯƠI 10
  1.3.1. Bảo quản lạnh 10
  1.3.2. Bảo quản trong môi trường thay đổi thành phần khí quyển 11
  1.3.3. Bảo quản bằng hóa chất . 11
  1.3.4. Bảo quản bằng màng 12
  1.4. TỔNG QUAN VỀ CHITOSAN 12
  1.4.1. Tính chất và cấu trúc chitosan 12
  1.4.2. Khái quát ứng dụng Chitosan . 17
  1.4.3. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước . 20
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 28
  2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  2.1.1. Chitosan . 28
  2.1.2. Quả xoài 28
  2.1.3. Hoá chất và vật liệu 28
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 28
  2.2.1. Phương pháp lấy mẫu 28
  v
  2.2.2 Chuẩn bị dung dịch chitosan . 29
  2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 29
  2.2.4. Phương pháp phân tích và xác định các chỉ tiêu . 29
  2.3. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 35
  2.3.1. Sơ đồ bố trí loại chitosan thích hợp 35
  2.3.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định nồng độ chitosan thích hợp . 37
  2.3.3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm khảo sát loại chitosan và nồng độ chitosan đến
  lư ợng VSV tổng số trên bề mặt quả sau thời gian bảo quản . 38
  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39
  3.1. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ DEACETYL HÓA CHITOSAN ĐẾN CÁC
  CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA QUẢ XOÀI TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN 39
  3.1.1. Ảnh hưởng của độ deacetyl hóa chitosan đến tỷ lệ hao hụt khối lượng quả
  trong quá trình bảo quản 39
  3.1.2. Ảnh hưởng của loại chitosan đến chỉ ti êu c ảm quan trong quá tr ình b ảo quản 42
  3.1.3. Ảnh hưởng của loại chitosan đến sự biến đổi hàm lượng acid toàn phần
  của thịt quả trong thời gian bảo quản . 44
  3.1.4. Ảnh hưởng của loại chitosan đến sự biến đổi hàm lượng đường tổng số của
  quả trong quá trình bảo quản. 45
  3.1.5. Ảnh hượng loại chitosan đến sự biến đổi hàm lượng ascorbic acid (vitamin
  C) của thịt quả trong quá trình bảo quản 47
  3.1.6. Ảnh hưởng của loại chitosan đến cường độ hô hấp quả trong thời gian bảo
  quản 50
  3.2. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CÁC CHỈ
  TIÊU SINH LÝ HÓA CỦA QUẢ XOÀI TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN 52
  3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến tỷ lệ hao hụt khối lượng của quả
  trong quá trình bảo quản 53
  3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến sự biến đổi cảm quan trong thời gian
  bảo quản 54
  vi
  3.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch chitosan đến sự biến thiên hàm lượng
  acid toàn phần (độ chua) của thịt quả trong quá trình b ảo quản 56
  3.2.4. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch chitosan đến sự biến thiên hàm lượng
  đường tổng số của thịt quả trong quá trình bảo quản. 58
  3.2.5. Ảnh hưởng nồng độ dung dịch chitosan đến sự biến thiên hàm lượng
  vitamin C trong quá trình bảo quản 61
  3.2.6. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến cường độ hô hấp của quả trong quá
  trình b ảo quản 63
  3.3. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG ĐỘ DEACETYL HÓA VÀ NỒNG ĐỘ DUNG
  DỊCH ĐẾN LƯỢNG VI SINH VẬT TỔNG SỐ TRÊN BỀ MẶT QUẢ SAU
  THỜI GIAN BẢO QUẢN . 66
  3.4. Kết quả nghiên cứu của độ deacetyl hóa chitosan và các nồng độ chitosan
  đến chất lượng quả xoài 69
  3.5. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH BẢO QUẢN QUẢ XOÀI Ở NHIỆT ĐỘ THẤP
  BẰNG CHITOSAN 70
  3.5.1. Sơ đồ quy trình b ảo quản quả xoài bằng màng bao chitosan kết hợp với
  nhiệt độ thấp 70
  3.5.2. Thuy ết minh quy trình . 71
  3.5.3 . Phân tích tính khả thi của qui trình đề xuất 72
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 73

  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  Hơn 20 năm qua kểtừkhi chuy ểnđổicơcấukinh tế, ngànhnông nghiệp
  nóichung vànghềtrồngcây ăn quảnóiriêng cũng đãpháttriểncùngvới đàtăng
  trưởngkinh tếnướcnhà. Hiệnnay sảnlượngthu hoạchtráicây hàngnăm rấtlớn
  nhưng khả năngxuấtkhẩulạinhỏ, đólànhữnghạnchếtrong công nghệbảo
  quảnvàchếbiếnrau quảcủanướcta. Đểcácloạitráicây thựcsựtrởthànhmặt
  hàngcógiátrịkinh tếcao thìcầnphảicócông nghệbảoquảnthíchhợp, vìtrái
  cây vàcácsảnphẩmcủatráicây làmộtnguồnthựcphẩmdinh dưỡngvàtốtcho
  cơthể, nếudùngthườngxuyên sẽcung cấpcho chúngta nhiềuchấtquan trọng
  cótácdụngphòngchốngung thư, lãohoá, phòngcácbệnhtim mạch, giảm
  cholesterol.
  Quả xoàiđược xem là loại cây ăn tráiquan trọng chiếm phần lớn thị phần
  trái cây trong nước,là loạicó giá trị dinh dưỡng caotuy nhiên để quả xoài thực
  sự là mặt hàngcó giá trị kinh tếthì cần phải có công nghệ bảo quản thích hợp vì
  trong quả tươi ngoài thành phần dinh dưỡng như vitamin, đường, chất
  khoáng hàm lượng nước cao và hô hấp mạnh nên quả xoài rất dể bị hư hỏngdo
  điều kiện bảo quản không thuận lợi,có nhiều công trình nghiên cứu để bảo quản
  quả trong và ngoài nước với nhiều phương pháp khác nhau. Song hiệu quả tốt
  nhất phương pháp bảo quản quả tươi bằng hóa chất, tuy nhiên trên th ị trường
  xuất hiện nhiều loại hóa chất không rõ nguồn gốc,nên người tiêu dùng không
  khỏi băng khoăn về dư lượng hóa chất khi mua trái cây và đặt biệt là trái cây
  nhập từ thị trường xa. Để góp phần trở ngại trên chúng tôi tiếnhànhnghiên cứu
  bảo quản quả xoài bằng hợp chất hữu cơ không độc là chitosan kết hợp với nhiệt
  độ thấp với mục đích kéo dài thời gian bảo quản, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng
  và vệ sinh an toàn thực phẩm cho quả tươi.
  Hiện nay, chitosan là một polymer sinh học có nguồn gốc tựnhiên,được
  xem là một chất bảo quản có hiệu quả cao, không độc hại cho người sử dụng và
  2
  không gây ô nhiễm môi trườngnên đã đượcsửdụngbảoquảnthu ỷsảnvàrau
  quả. Tuy nhiên vẫnchưa cónghiên cứunàovề ứngdụngchitosan bảoquảnquả
  xoài, đây làmộtlo ạiquảnhiệt đới, mau chín ởnhiệt độthường, biếnmàulàm
  giảmgiátrịcảmquan vàgiátrịkinh tế. Hầunhưchưa cócông trìnhnàonghiên
  cứuvề ảnhhưởng độDeacetyl hoátrong quátrình bảoquảnquảxoài. Ch ínhvìlý
  do đótôi chọn đềtài Nghiên cứu ảnh hưởngđộ deacetyl hoácủachitosan đến
  khả năng ứng dụng vào bảo quản quả xoài “Mangifera indical” làm đ ề tài
  nghiên cứu khoa học.
  2. MỤC ĐÍCHNGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  - Kéo dài thời gian bảo quản quả xoài ở nhiệt độ nghiên cứu.
  - Xây dựng qui trình bảo quản quả xoài trên cơ sở sử dụng màng bao
  chitosan có độ deacetyl hóa khác nhau (75 %, 85 % và 95 %) nhưng có khối
  lư ợng phân tử tương đương nhau kết hợp với nhiệt độ thấp.
  3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  - Ảnh hưởng của điều kiện bảo quản (độ deacetyl hóa, nồng độ của
  chitosan và nhiệt độ bảo quản) đến sự hao hụt khối lượng, cường độ hô hấp, chất
  lư ợng cảm quan, chất lượng dinh dưỡng (đường tổng số, acid toàn phần, hàm
  lư ợng vitamin C), vi sinh vật tổng số củaxoàitrong quá trình bảo quản.
  - Xác định thời gian bảo quản c ủaquảxoài
  4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  NGHIÊN CỨU
  Quá trình nghiên cứu ứng dụng chitosan trong bảo quản quả xoàisẽ khẳng
  định tính kháng khuẩn, làm giảm cường độ hô hấp từ đó quá trình tự chính cũng
  như hư hỏng chậm lại nên thời gian bảo quản quả xoàikéo dài, đồng thời mở
  rộng khả năng ứng dụng của chitosan trong lĩnhvựcnông sản thực phẩm.
  3
  Chương 1
  TỔNG QUANVỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢ XOÀI [9]
  Cây xoàicótên tiếngAnh làMango, tên khoa họclàMangifera indical,
  thuộchọ đàolộnhột(Anacardiaceae). phầnlớncáctácgiảcho rằngnguồngốc
  củacây xoài ởmiềng đông Ấn Độvàmộtsốvùnggiápranh nhưMyanmar,
  Malaysiatừ đólan khắpth ếgiớisớmnhấtlàLào, Campuchia, ViệtNam, Trung
  Quốcvàcácnướcthuộcvùng Đông Nam Ákhác.
  ỞViệtNam, Lào, Campuchia hiệncónhiềucây dạicùnglo àivớixoài ăn
  được nhưMangiferaduperreana, M. langenifera. Cho nên theo mộtsốtácgiả
  th ìbán đảo Đông Dương cũngcóth ểlàquêhương củamộtsốgiốngxoài
  Hiệnnay xoài đượctrồnghầuhếtcácnướcthuộc vùngnhiệt đớicủa
  Châu Á, Ch âu Phi, Châu Mỹ
  Ở nước ta xoài được coi là loại trái cây quívìchúng ăn ngon, đượcnhiều
  người ưa thíchvàth ường đượcbángiácao so vớiloạicây tráikhác, chúng được
  trồngsuốttừbắcchínam, nhưng tậptrung chủy ếu ởcáctỉnhphía nam (Tiềng
  Giang, ĐồngTháp, V ĩnhLong, BếnTre vàmộtsốtỉnh ven biểnNam Trung
  Bộ ), cáctỉnh BắcBộvà ĐôngBắcBộtrồng ítvì ở đây ra hoa củaxoàitrùng
  vớitrùngvớimùa đông lạnh, nhiệt độthấp, cómưa phùntạo độ ẩmkhông khí
  cao nên đậutráikém, hiệuquảkinh tếthấp, nhữngnăm gần đây do thu đượchiệu
  quảkinh tếcao nên diệntíchtrồngxoàingàymộtgia tăng nhấtlàcáctỉnhphía

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT.
  1. Trần Quang Bình, Lê Doãn Liên, Bùi Kim Khanh, 1995. Nghiên cứu sử
  dụng chitosan để bảo quản cam ở Việt Nam. Tạp chí Nông Nghiệp, Công
  nghiệp thực phẩm, số 6, tr 220-221.
  2. Hoàng Minh Châu, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Kim Hùng, 1998. Bước
  đầu nghiên cứu bán tổng hợp một dẫn chất của chitosan từ vỏ tôm ứng
  dụng trong kỹ thuật bao phim thuốc. Tạp chí Hoá học, s ố 1.
  3. Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điền, Ngô Thị Thuận, 2000.
  Tổng hợp và nghiên cứu tác dụng hạ cholesterol máu của N,N-Trymethylchitosan. Tạp chí Dược học, số 9.
  4. Trần Băng Diệp, Nguyễn Duy Lâm, Trần Minh Quỳnh, 2000. Nghiên cứu
  ảnh hưởng của chitosan tới một số vi sinh vật gây thối quả trong bảo quản
  sau thu hoạch. Tạp chí KHKT Rau Hoa Quả, số 2, tr 23-27.
  5. Phạm Lê Dũng và CTV, 2005. Màng sinh học Vinachitin. Tạp chí Hoá
  học, số 2, tr 21-27.
  6. Đống Thị Anh Đào, Châu Trần Diễm Ái. Tăng cường thời gian bảo quản
  nhãn tươi bằng phương pháp kết hợp giữa nhiệt độ thấp, bao bì và xử lý
  hoá chất. Nguồn tin trên trang web http://www.vnexpress.netngày
  21/07/2003.
  7. Quách Định, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa, 1996. Công nghệ sau
  thu hoạch và chế biến rau quả. NXB KHKT.
  8. Nguyễn Hữu Đức, Hồ Thị Tú Anh. Bước đầu nghiên cứu tác dụng kháng
  khuẩn Helicobacter pyloricủa chitosan. Nguồn tin trên trang web
  http://www.ykhoa.net ngày 26/04/2005.
  9. NguyễnDanh Vàng. K ỹ ThuậtCanh TácCây Ăn Trái, Cây Xoài. Nhà
  xuấtbảntổnghợpThànhPhốHCM
  2
  10. Lê Thu Hiền, Lê Thị Lan Oanh, 1994. Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng
  của chitosan và vi lượng đến sinh trưởng và phát triển của mạ lúa CR203.
  Tạp chí Sinh học, s ố 2.
  11. Nguyễn Thị Hiền, 1998. Kiểm tra vi sinh vật trong các sản phẩm thực
  phẩm. ĐHBK Hà Nội.
  12. Nguyễn Thị Huệ, Lâm Ngọc Thụ, Nguyễn Văn Hoan, 2001. Nghiên cứu
  tác dụng của các chất có hoạt tính sinh học cao từ chitin đối với sự nẩy
  mầm hạt thóc giống. Tạp chí Hoá học, số 3, tr 23-26.
  13. Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn, 2005. Sản xuất các
  chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản. NXB Nông Nghiệp.
  14. Trần Thị Luyến, 2005. Nghiên cứu biến đổi nitơ tổng số, độ deacetyl và
  độ nhớt của chitosan vỏ ghẹ trong quá trình xử lý kiềm đặc. Tạp chí
  KHCN Thủy sản, số 1, tr 3-7.
  15. Trần Thị Luyến, 2005. Nghiên cứu khả năng làm giảm số lượng vi sinh
  vật trên bề mặt thịt bò. Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản, ĐH Thủy
  sản Nha Trang, số 3.
  16. Trần Thị Luyến, 2005. Nghiên cứu khả năng chịu lực và độ giãn dài của
  màng mỏng chitosan và phụ liệu đồng tạo màng. Tạp chí Khoa học Công
  nghệ thủy sản, ĐH Thủy sản Nha Trang, số 4.
  17. Trần Thị Luyến, Nguyễn Thị Hiên, 2006. Nghiên cứu sử dụng
  olygoglucozamin từ chitosan vỏ tôm, vỏ ghẹ để thay thế NaNO
  3
  trong bảo
  quản xúc xích gà surimi. Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản, ĐH Thủy
  sản Nha Trang, số 1.
  18. Bùi Văn Miên, Nguyễn Anh Trinh, 2003. Nghiên cứu tạo màng vỏ bọc
  chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng bảo quản thủy sản. Tạp chí KHKT Nông
  Lâm Nghiệp, số 2, tr 100-105.
  19. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điền, Đặng Lan Phương, 1996. Sử dụng
  chitosan làm chấtbảo quản quả tươi. Tạp chí Hóa Học, số 4, tr 29-33.
  3
  20. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điền, 1997. Sử dụng chitosan làm chất bảo
  quản thực phẩm tươi sống. Tạp chí Hóa Học, số 3, tr 75-78.
  21. Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Hồng Khánh, 2003. Nghiên cứu dùng vật
  liệu chitosan làm phụ gia thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  Viện Hóa Học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  22. Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình, 2000. Bảo quản rau quả tươi và bán
  chế phẩm. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  2. TÀI LIỆU TIẾNG ANH.
  23. Bautista-Banos, S., Hernández-Lauzardo, A.N., Velázquez-del Valle,
  M.G., Hernández-López, M., Ait Barka, E., Bosquez-Molina, E., Wilson,
  C.L., 2005. Chitosan as a potential natural compound to control pre and
  postharvest diseases of horticultural commodities. CropProtection, (in
  press).
  24. Benassi, G., Correa, G.A.S.F., Kluge, R.A., Jacomino, A.P., 2003. Shelf
  life of custard apple treated with 1 -Methylciclopropene –an antagonist to
  the ethylene action. Brazilian Archives of Biology and Technology, 46, pp.
  115-119.
  25. Bhaskara, R.M.V., Belkacemi, K., Corcuff, R., Arul, J., 2000. Effect of
  pre-harvest chitosan sprays on post-harvest infection by Botrytis cinerea
  and quality of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology, 20,
  pp. 39-51.
  26. Caro, Y., Joas, J., 2005. Postharvest control of lichi pericarp browning
  (CV. Kwai Mi) by combined treatments of chitosan and organic acids.
  Postharvest Biology and Technology, 38, pp. 128-144.
  27. Chandrkrachang, et al, 2002. The application of chitin and chitosan in
  agriculture in Thailand. Advance In Chitin Science, vol.5.
  28. Chien, P.J., Sheu, F., Lin, H.R., 2006. Quality assessment of low
  molecular weight chitosan coating on sliced red pitayas. Journal of Food
  Engineering, pp. 1-5.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng độ deacetyl hoá của chitosan đến khả năng ứng dụng vào bảo quản quả xoài Mangif
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng độ deacetyl hoá của chitosan đến khả năng ứng dụng vào bảo quản quả xoài Mangif sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status