Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng công cụ GIS, GPS quản lý phương tiện thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu tại Tỉnh Bình Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng công cụ GIS, GPS quản lý phương tiện thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu tại Tỉnh Bình Dương

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Ứng dụng công cụ GIS, GPS quản lý phương tiện thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu tại Tỉnh Bình Dương

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1 : PHẦN MỞ ĐẦU . 01
  1.1. Đặt vấn đề . 01
  1.2. Mục tiêu của đề tài 02
  1.3. Nội dung của đề tài . 03
  1.4. Phương pháp nghiên cứu 03
  1.4.1. Phương pháp luận . 03
  1.4.2. Phương pháp nghiên cứu . 04
  1.5. Ý nghĩa của đề tài . 07
  1.5.1. Ý nghĩa khoa học 07
  1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn 07
  1.5.3. Tính mới . 08
  CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG THU
  GOM BÙN HẦM CẦU 09
  2.1. Tình hình quản lý BHC ở một số đô thị lớn điển hình . 09
  2.2. Những tồn tại trong việc quản lý BHC tại Việt Nam . 14
  CHƯƠNG 3 : TÔNG QUAN VỀ TỈNH BÌNH DƯƠNG 15
  3.1. Đặc điểm tự nhiên 15
  3.1.1. Vị trí địa lý và ranh giới hành chính . 15
  3.1.2. Đặc điểm địa hình 15
  3.1.3. Đặc điểm khí hậu . 16
  3.1.4. Đặc điểm thủy văn, sông ngòi . 16
  3.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội 17
  3.2.1. Đặc điểm kinh tế 17
  3.2.2. Đặc điểm xã hội . 17
  3.3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật . 18
  Giao thông vận tải 18
  3.4. Các vấn đề môi trường . 19
  3.5. Quy hoạch tỉnh Bình Dương đến năm 2020 . 20
  CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU MÔ HÌNH GIS – GPS VÀ CÁC ỨNG DỤNG
  TRONG THỰC TIỄN 21
  4.1. Mô hình GIS . 21
  4.1.1. Tổng quan về GIS 21
  4.1.2. Mô hình công nghệ GIS . 21
  4.1.3. Các lĩnh vực khoa học liên quan đến GIS . 22
  4.1.4. Một số ứng dụng 22
  4.1.5. Các hệ thống tương tác 23
  4.2. Các thành phần GIS 23
  4.2.1. Con người 24
  4.2.2. Dữ liệu . 24
  4.2.3. Phần cứng . 24
  4.2.4. Phần mềm . 24
  4.3. Chức năng GIS . 25
  4.3.1. Lưu trữ và truy cập dữ liệu 27
  4.3.2. Tình hình áp dụng mô hình GIS ở Việt Nam 28
  4.3.3. Giới thiệu một số phần mềm GIS phổ biến . 29
  4.4. Mô hình GPS 30
  4.4.1. Tổng quan về GPS 30
  4.4.2. Các thành phần của hệ thống định vị GPS 30
  4.4.3. Quỹ đạo vệ tinh GPS 31
  4.4.4. Độ chính xác của hệ thống . 31
  4.5. Tình hình áp dụng GPS ở Việt Nam 31
  4.6. Giới thiệu một số phần mềm GPS thông dụng . 33
  4.6.1. GPS cầm tay 33
  4.6.2. Mouse GPS, CF GPS, SD GPS 33
  4.6.3. Bluetooth GPS . 34
  4.6.4. GPS Navigator . 34
  4.7. Ứng dụng mô hình GIS – GPS vào thực tiễn cuộc sống 35
  4.8. Những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng mô hình GIS – GPS ở
  nước ta . 35
  4.8.1. Thuận lợi 35
  4.8.2. Khó khăn 35
  CHƯƠNG 5 : ỨNG DỤNG GIS – GPS TRONG QUẢN LÝ THU GOM VẬN
  CHUYỂN BÙN HẦM CẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 36
  5.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu 36
  5.1.1. Phân tích, thiết kế CSDL . 36
  5.1.2. Dữ liệu nền . 37
  5.1.3. Dữ liệu chuyên đề 43
  5.2. Thu thập số liệu 47
  5.2.1. Thu thập số liệu bằng GPS 47
  5.2.2. Thu thập số liệu bằng phiếu thăm dò . 48
  5.3. Mô hình hệ thống . 49
  5.3.1. Giới thiệu . 49
  5.3.2. Tiến trình xử lý dữ liệu trong hệ thống 49
  5.3.3. Yêu cầu đối với hệ thống . 50
  5.3.4. Các thành phần của hệ thống . 51
  5.3.5. Vấn đề an ninh dữ liệu và bảo mật hệ thống . 52
  5.4. Đề xuất giải pháp quản lý . 54
  CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55
  6.1. Kết luận 55
  6.2. Kiến nghị 56
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  CHƯƠNG 1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.1. Đặt vấn đề
  Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm về phía Bắc của Thành
  phố Hồ Chí Minh, là một trong 7 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  Đây là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, nơi thu hút các nhà đầu tư nước
  ngoài với số lượng lớn và cũng là nơi tập trung sản xuất hàng hoá lớn với công
  nghệ hiện đại. Bình Dương có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế và chính
  trị, có diện tích tự nhiên là 2.695,54 km
  2
  (chiếm 0.83% diện tích cả nước và xếp
  thứ 42/61 về diện tích tự nhiên). Bình Dương được bao bọc bởi hai con sông lớn là
  sông Sài Gòn ở phía Tây và sông Đồng Nai ở phía Đông, có tọa độ địa lý 11
  0
  52' –
  12
  0
  18' vĩ độ Bắc và 106
  0
  45' – 107
  0
  67'30" kinh độ Đông và có ranh giới hành chính
  như sau:
  Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;
  Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;
  Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;
  Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước.
  Bình Dương có 01 thị xã, 06 huyện với 6 phường, 8 thị trấn và 75 xã. Tỉnh lỵ là
  thị xã Thủ Dầu Một – trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của tỉnh Bình
  Dương.
  Trong những năm gần đây, Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kinh tế vào
  loại cao nhất nước, quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Với việc phát triển
  kinh tế nhanh cùng với sự phát triển xã hội, dân số tăng nhanh, tỉnh Bình Dương
  cũng phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường từ nhiều nguồn thải khác nhau
  như nước thải, rác thải, khí thải. Việc quản lý các loại chất thải trên đang gặp rất
  nhiều khó khăn, một trong những loại chất thải đó là bùn hầm cầu (BHC) phát sinh
  từ hệ thống vệ sinh tại chỗ như bể tự hoại, hố xí thùng, các nhà vệ sinh công cộng
  không có cống xả. Việc quản lý bùn hầm cầu đang là một vấn đề hết sức nhạy cảm
  và nóng bỏng do lượng bùn thải này ngoài chất hữu cơ chưa phân hủy còn chứa
  nhiều loại vi trùng gây bệnh có thể gây ô nhiễm nặng đến môi trường sống và là
  nguồn lây truyền dịch bệnh nếu không được quản lý tốt. Theo ước tính của Tổ chức
  Y tế thế giới thì hằng ngày sẽ có khoảng 246 m
  3
  bùn hầm cầu phát sinh và thải vào
  môi trường. Ngoài ra với 28 khu và 16 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt đ ộng thì
  cũng có một lượng đáng kể bùn hầm cầu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công
  nhân tại đây.
  Hiện nay, việc thu thu gom và vận chuyển bùn hầm cầu trong Tỉnh đang gặp
  phải nhiều khó khăn như: phương tiện rút bùn hầm cầu lưu hành trong tỉnh thường
  không thể vào được tận nơi có hố xí. Việc quản lý các dịch vụ hút bùn rất lạc hậu
  và hầu như chưa có phương án quản lý phù hợp trên địa bàn Tỉnh. Các địa điểm
  thích hợp cho xử lý và sử dụng hoặc đổ xả cuối cùng chỉ có thể đặt ở ngoại ô Tỉnh
  vì vậy quãng đường vận chuyển quá dài. Chính vì vậy nên các xe hút hầm cầu
  thường không về nơi thải bỏ, xử lý theo quy định mà đổ tràn lan vào bãi đất trống
  hoặc sử dụng trực tiếp trong nông nghiệp nhằm làm cho các dịch vụ thu gom hiệu
  quả hơn và thu nhập cao hơn. Chính những điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến sức
  khỏe, môi trường sống của dân cư trong khu vực. Hơn nữa công tác quản lý nhà
  nước về việc thu gom, vận chuyển, xử lý vẫn chưa được quan tâm đúng mức, các
  tiêu chuẩn, quy định về quản lý còn rất ít và hạn chế.
  Do đó, vấn đề quản lý bùn hầm cầu từ quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý
  trước khi thải bỏ vào môi trường là hết sức cần thiết. Đề tài « Ứng dụng công cụ
  GIS, GPS quản lý phương tiện thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu tại Tỉnh Bình
  Dương » sẽ góp phần giải quyết các vấn đề về BHC, góp phần bảo vệ môi trường
  và phát triển bền vững.
  1.2. Mục tiêu của đề tài
  Đánh giá chung hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu trên
  địa bàn tỉnh Bình Dương.
  Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý các hoạt động thu gom, vận chuyển và
  xử lý bùn hầm cầu.
  Ứng dụng mô hình GIS/ GPS để quản lý phương tiện thu gom, vạch tuyến thu
  gom và biết cách sử dụng các phần mềm viễn thám một cách hiệu quả, hợp lý.
  Nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ quản lý và chủ các phương tiện thu gom.
  1.3. Nội dung nghiên cứu
   Dựa trên các cơ sở pháp lý đã có và các dữ liệu điều tra khảo sát thực tế và
  kết quả nghiên cứu từ đề tài, xây dựng các quy định về kỹ thuật trong thu
  gom và vận chuyển bùn hầm cầu.
   Ứng dụng GIS trong việc đề xuất các giải pháp về vạch tuyến thu gom và
  chuyển chở bùn hầm cầu cho Tỉnh Bình Dương.
   Thiết kế hệ thống quản lý, giám sát phương tiện vận chuyển bùn hầm cầu
  trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm:
   Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống thông tin phục vụ định vị động
  các phương tiện vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn tỉnh.
   Phân tích giao thức truyền dữ liệu và quy trình xử lý, khai thác thông
  tin về các phương tiện vận chuyển bùn hầm cầu phục vụ cho công tác
  giám sát phương tiện của tỉnh.
   Nghiên cứu, thiết kế CSDL và xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ
  quản lý, giám sát phương tiện vận chuyển bùn hầm cầu.
   Nhập/chuyển đổi dữ liệu thí điểm vào CSDL đã thiết kế và cài đặt.
   Nghiên cứu giải pháp triển khai kết quả của đề tài vào phục vụ quản
  lý, giám sát phương tiện vận chuyển bùn hầm cầu.
   Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài
  nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương.
  1.4. Phương pháp nghiên cứu
  1.4.1. Phương pháp luận
  Phương pháp nghiên cứu là những những nguyên tắc và cách thức hoạt động
  khoa học nhằm đạt tới chân lý khách quan dựa trên cơ sở khoa học cần phải có
  những nguyên tắc và phương pháp cụ thể, mà dựa theo đó các vấn đề giải quyết.
  Nghiên cứu hiện trạng quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương là nghiên cứu
  mối quan hệ từ nguồn phát sinh bùn thải đến khâu quản lý, bao gồm thu gom – vận
  chuyển – xử lý – tái sử dụng. Từ mối quan hệ này rút ra được những ưu khuyết
  điểm để đưa ra giải pháp quản lý hiệu quả hơn.
  1.4.2. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thu thập nguồn dữ liệu :
   Dữ liệu không gian: xây dựng từ nguồn bản đồ nền hiện trạng sử dụng đất,
  giao thông, dân số được lưu trữ theo định dạng dữ liệu của phần mềm
  Mapinfo, CAD của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Tài nguyên Môi trường
  hiện có.
  Dữ liệu thuộc tính: sử dụng số liệu thống kê (hiện trạng sử dụng đất đai, giao
  thông, khu dân cư, khu công nghiệp, khối lượng bùn, tuyến thu gom bùn hầm
  cầu )
  Phương tiện xử lý dữ liệu: Máy vi tính, Thiết bị định vị vệ tinh GPS, Phần
  mềm ArcGIS, Phần mềm Arcview GIS 3.2a, Phần mềm Mapinfo Professional 7.5
  SCP, Phần mềm MS Word, MS Excel và phần mềm giám sát phương tiện tự xây
  dựng.
   Phân tích, hiển thị dữ liệu
  Hệ thống vạch tuyến thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu cho phép nhà quản lý
  có thể thực hiện các tác nghiệp chuyên môn quản lý như sau:
  - Cập nhật, xem xét và theo dõi thông tin của các đối tượng thu gom và vận
  chuyển bùn hầm cầu.
  - Cập nhật và lưu trữ số liệu về lượng bùn hầm cầu, tuyến thu gom, vận
  chuyển
  Quy hoạch vùng xử lý bùn hầm cầu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu trong nước
  1. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (2009). Báo
  cáo đánh giá tác động môi trường dự án “ Đầu tư thêm cụm lò đốt rác công nghiệp trong
  Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương”
  2. Cục thống kê Bình Dương. Niên giám thống kê 2009
  3. Lê Huy Bá và Nguyễn Đình Tuấn (2000). Xây dựng chương trình Bảo vệ Môi
  trường nhằm phát triển bền vững tỉnh Bình Dương đến năm 2010. Sở Khoa học và Công
  nghệ tỉnh Bình Dương.
  4. Lê Thị Hồng Gấm (2009). Nghiên cứu các giải pháp quản lý bùn từ các hệ
  thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  (Cao học), ngành Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM.
  5. Nguyễn Anh Nam (2006). Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương
  giai đoạn 2006-2020. Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương.
  6. Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết (2009). Nghiên cứu các giải pháp quản lý bùn thải
  từ các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Cao
  học), ngành Quản lý môi trường, Trường Đại học Bách khoa TPHCM.
  7. Nguyễn Thị Kim Thái và nnk (2008). Quản lý phân bùn từ các công trình vệ
  sinh. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  8. Nguyễn Thị Kim Thái (2006). Money Flux Analysis (MoFA)- a tool for
  ooptimization of government on faecal sludge management.
  9. Nguyễn Thị Kim Thái (3/2005). Hoạt động của trạm xử lý phân bùn tại Cầu
  Diễn – Hà Nội, ETNV- 2 Tiểu dự án Quản lý phân bùn (FSM).
  10. Nguyễn Trung Việt (2008). Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom, vận chuyển
  và xử lý bùn hầm cầu trên địa bàn TPHCM- Nghiên cứu và đề xuất cơ chế quản lý. Sở
  Khoa học và Công nghệ TPHCM.
  11. Nguyễn Việt Anh (2007). Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến. NXB Xây dựng
  12. Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Dương(2010). Báo cáo hiện trạng môi
  trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2005 – 2009.
  13. Trần Hồng Chương (2005). Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường các
  cụm công nghiệp phía Nam tỉnh Bình Dương.
  14. Ủy ban nhân dân TP.HCM (2007). Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND về ban
  hành quy định quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu, bùn nạo vét hệ
  thống thoát nước và kênh rạch trên địa bàn TP.HCM.
  Internet
  Website Bộ tài nguyên và môi trường: http://www.monre.gov.vn
  Website tỉnh Bình Dương : http://www.binhduong.gov.vn
  Các website khác.
  Tài liệu nước ngoài
  1. Agnes Montangero, Martin Strauss (2002). Fecal sludge treatment. Lecture
  notes IHE Delft.
  2. A.M. Ingillinella, Agnes Montangero, Martin Strauss (2002). The challenge of
  fecal sludge management in urban areas- strategies, regulations anh treatment options.
  3. Ashley Elizabeth Murray (2009) .M. Ingillinella, Agnes Montangero, Martin
  Strauss (2002). “Don‟t think of „waste‟ water” . Evaluation and Planning tools for reuse
  – oriented sanitation infrastructure.
  4. David Kolin (2004). Short Financial Assessment of Cesspit Empying
  Dompanies in Kumasi (Ghana). Eawag/sandec, Dybendorf, Swizerland.

  Xem Thêm: Ứng dụng công cụ GIS, GPS quản lý phương tiện thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu tại Tỉnh Bình Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng công cụ GIS, GPS quản lý phương tiện thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu tại Tỉnh Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status