Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty TNHH XDTM Quang Anh

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty TNHH XDTM Quang Anh

  MỤC LỤC​
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  1.1. Cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính. 3
  1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của phân tích báo cáo tài chính. 3
  1.1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính. 3
  1.1.3. Trình tự và các bước phân tích. 3
  1.1.3.1. Thu thập thông tin : 3
  1.1.3.2. Xử lý thông tin. 3
  1.1.3.3. Dự đoán và quyết định. 3
  1.1.4. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính. 3
  1.1.5. Phân tích khái quát báo cáo tài chính. 3
  1.1.5.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán. 3
  1.1.5.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3
  1.1.5.3. Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số. 3
  CHƯƠNG 2: Thực trạng tình hình tài chính của Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Quang Anh 3
  2.1. Giới thiệu về Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Quang Anh. 3
  2.2. Quá trình hình thành và phát triển Cty TNHH XDTM Quang Anh. 3
  2.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 3
  2.3.1. Chức năng: 3
  2.3.2. Nhiệm vụ: 3
  2.4. Tổ chức bộ máy của công ty. 3
  2.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty. 3
  2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 3
  2.5. Phân tích báo cáo tài chính của Cty TNHH XDTM Quang Anh. 3
  2.5.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán từ năm 20010-2012. 3
  2.5.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn. 3
  2.5.3. Phân tích tình hình thanh toán. 3
  2.5.3.1. Phân tích khoản phải trả. 3
  2.5.4. Phân tích khỏan phải thu. 3
  2.5.5. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3
  2.5.6. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn. 3
  2.5.6.1. Tỷ số thanh toán hiện hành. 3
  2.5.6.2. Tỷ số thanh toán nhanh. 3
  2.5.6.3. Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền. 3
  2.5.7. Phân tích khả năng luân chuyển vốn. 3
  2.5.7.1. Luân chuyển vốn toàn bộ. 3
  2.5.7.2. Số vòng luân chuyển hàng tồn kho. 3
  2.5.7.3. Luân chuyển khoản phải thu. 3
  2.5.7.4. Luân chuyển vốn cố định. 3
  2.5.7.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu. 3
  2.5.8. Phân tích khả năng sinh lời 3
  2.5.8.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu. 3
  2.5.8.2. Tỷ suất sinh lời trên vốn cố định. 3
  2.5.8.3. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 3
  2.5.8.4. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. 3
  2.6. Đánh giá tình hình tài chính của công ty trong giai đoạn từ năm 2010-2012. 3
  2.6.1. Những thuận lợi 3
  2.6.2. Những khó khăn. 3
  Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty TNHH XDTM Quang Anh. 3
  3.1. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH XDTM Quang Anh 3
  3.1.1. Quản trị tiền mặt 3
  3.1.2. Quản trị hàng tồn kho. 3
  3.1.3. Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. 3
  3.1.4. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 3
  3.2. Một số kiến nghị về vấn đề tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH XDTM Quang Anh 3
  3.2.1. Về công tác phân tích tài chính. 3
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI. 3
  3.3.1. Tình Trạng Tiền Mặt Giảm Xuống: 3
  3.3.2. Về Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Trong Kỳ: 3
  3.3.3. Công Tác Quyết Toán Công Trình: 3
  3.3.4. Công Tác Vật Tư: 3
  KẾT LUẬN 3
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty TNHH XDTM Quang Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty TNHH XDTM Quang Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status