Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghệ thuật biểu diễn kèn Dăm kép ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghệ thuật biểu diễn kèn Dăm kép ở Việt Nam

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghệ thuật biểu diễn kèn Dăm kép ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. LỊCH SỬHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CHUYÊN
  NGÀNH KÈN DĂM KÉP TẠI VIỆT NAM (Hautbois & Basson) 7
  1.1. Một vài nét vềlịch sửcác chuyên ngành kèn Dăm kép 7
  1.2. Sựdu nhập và phát triển của kèn dăm kép tại Việt Nam 19
  1.3. Những vấn đềvềgiáo trình, phương pháp giảng dạy và xây dựng đội
  ngũgiảng viên kèn Dăm kép 29
  Chương 2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸTHUẬT BIỂU DIỄN ỞTRÌNH ĐỘ
  CHUYÊN NGHIỆP CAO CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH KÈN DĂM KÉP . 38
  2.1. Xây dựng nền tảng kỹthuật trong phương pháp diễn tấu kèn Dăm
  kép . 38
  2.2. Sự đổi mới vềchương trình và phương pháp giảng dạy . 51
  2.3. Vai trò của các giáo trình phát triển kỹthuật . 65
  Chương 3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BIỂU DIỄN VÀ GIẢNG DẠY CÁC
  CHUYÊN NGÀNH KÈN DĂM KÉP . 74
  3.1. Tầm quan trọng của việc đào tạo sau đại học các chuyên ngành kèn
  Dăm kép . 75
  3.2. Vai trò của sự đổi mới vềphương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao
  chất lượng đào tạo các chuyên ngành kÌn D¨m kÐp 83
  3.3. Nâng cao chất lượng của đội ngũgiảng dạy các chuyên ngành kèn
  Dăm kép . 90
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 98
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101
  PHỤLỤC

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài
  ThếkỷXXI, đất nước Việt Nam đã buớc sang một thời kỳmới - thời
  kỳxây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Một đất nước công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa phải được xây dựng đồng thời với một nền văn minh, văn hóa
  phát triển cao. Đểcó thểxây dựng một xã hội văn minh công nghiệp, một xã
  hội có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, công tác nghiên cứu lý
  luận được đặt ra nhưmột nhiệm vụcấp bách trong sựnghiệp đào tạo âm nhạc
  nói chung và từng chuyên ngành nói riêng.
  Trong nhiều luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹvà các công trình nghiên
  cứu cấp Bộ, cấp cơsở, bước đầu đã có nhiều nhà khoa học đi sâu vào nghiên
  cứu các khía cạnh của giáo dục học âm nhạc và tâm lý học âm nhạc.
  Trên thếgiới, các nghệsỹbiểu diễn cũng nhưcác nhà sưphạm vềnghệ
  thuật biểu diễn kèn Dăm kép đã có rất nhiều công trình lý luận vềlĩnh vực
  này. Mặc dù đã có nhiều cốgắng, tuy nhiên sốlượng công trình nghiên cứu
  chuyên sâu vềlĩnh vực này ởViệt Nam vẫn còn hạn chế. Đểcó thểnâng cao
  chất lượng của công tác đào tạo nghệsỹbiểu diễn, chúng ta còn cần rất nhiều
  công trình nghiên cứu khác nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào
  tạo âm nhạc tại Việt Nam nói chung và Thành phốHồChí Minh nói riêng. Đã
  từlâu, chúng ta có một quan niệm sai lầm trong việc đồng nhất “lý thuyết âm
  nhạc” và “lý luận âm nhạc”. Lý luận âm nhạc bao hàm một ý nghĩa rộng lớn
  hơn, trong đó lý luận vềnghệthuật biểu diễn chiếm một vịtrí rất quan trọng
  trong đời sống âm nhạc thếgiới. Các vấn đề được đặt ra trong đầu thếkỷXXI
  như: kinh tếtri thức, học tập suốt đời, vai trò của giáo dục – đào tạo trong
  việc phát triển nguồn nhân lực cho xã hội trởthành những vấn đềbức xúc
  và cấp thiết đối với Việt Nam. Chính vì những nguyên nhân nói trên, công tác
  2
  nghiên cứu lý luận vềnghệthuật biểu diễn, vềMỹhọc âm nhạc, Tâm lý học
  âm nhạc cũng nhưGiáo dục học âm nhạc trởthành một vấn đềcần được các
  cấp lãnh đạo ngành Văn hóa – Nghệthuật quan tâm và đầu tưthích đáng. Là
  một giảng viên lâu năm tại các Nhạc viện ởViệt Nam, mặc dù còn có nhiều
  hạn chếvềkinh nghiệm và hiểu biết, nhưng trước nhu cầu cấp bách trong sự
  nghiệp phát triển nền âm nhạc nước nhà nên tác giảmạnh dạn đi vào nghiên
  cứu đềtài: “Nghệthuật biểu diễn kèn Dăm kép ởViệt Nam”
  Lịch sửnghiên cứu của đềtài
  Về Nghệthuật biểu diễn kèn Dăm kép trên phạm vi thếgiới đã có rất
  nhiều công trình nghiên cứu của các Giáo sưcác Nhạc viện nổi tiếng:
  ã Tại Liên Xô cũ: (Moscow, St. Peterburg)
  ã Tại Đông Âu: (Bungari, Hungari, Tiệp Khắc, Đông Đức)
  ã Tại Tây Âu: (Pháp, CHLB Đức, Anh Quốc)
  ã Tại Bắc Mỹ: (Mỹ, Canada)
  Đểcó thểphát triển được ngành dăm kép, các quốc gia trên thếgiới đã
  thành lập “Hiệp hội Dăm kép thếgiới”, nơi thường xuyên tổchức các hội
  nghịvà hội thảo quốc tếvềkèn Dăm kép. Hiệp hội này đã có những trợgiúp
  vềnghềnghiệp cũng nhưvềtài chính nhằm hỗtrợcác nghệsỹtrẻcủa các
  chuyên ngành kèn Dăm kép phát triển, việc trợgiúp này được tiến hành hàng
  năm bao gồm từsách, nốt nhạc, nhạc cụ, dăm kèn cho đến những nghiên
  cứu mới nhất vềcác vấn đềcủa nghệthuật biểu diễn kèn Dăm kép.
  Tại Việt Nam, đã có một sốnhững đềtài nghiên cứu vềlĩnh vực này.
  Năm 1997 có đềtài “Một sốvấn đềvềphương pháp biểu hiện của kèn gỗ
  Giao hưởng tại Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nguyễn Phúc Linh đã được
  bảo vệthành công tại Viện Văn hóa – Nghệthuật. Trong công trình nghiên
  cứu này, tác giả đã đềcập tới các vấn đềlịch sử, sựdu nhập, phương pháp
  3
  diễn tấu và phương pháp biểu hiện của kèn gỗGiao hưởng tại Việt Nam,
  trong đó bao hàm đại cương vềnghệthuật biểu diễn của Flute, Hautbois,
  Clarinette và Basson.
  Luận văn cao học của Thạc sỹNgô Phương Đông – Giảng viên kèn
  Hautbois, Phó trưởng khoa Kèn – Gõ, Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt nam
  có tiêu đề: “ Một sốvấn đềvềgiảng dạy kèn Hautbois tại Nhạc viện Hà Nội”;
  Luận án TS của tiến sĩNgô phương Đông “Đào tạo âm nhạc thếkỷXX cho
  kèn Hautbois tại HVANQGVN”, Luận án TS của Tiến sĩVũ đình Thạch –
  chuyên ngành kèn Clarinet .
  Các tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học vềphương pháp diễn
  tấu và phương pháp biểu hiện, vềphương pháp sưphạm cũng nhưlịch sử
  chuyên ngành của ngành Kèn – Gõ nói chung và của các chuyên ngành kèn
  Dăm kép nói riêng được tổchức tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm
  nhạc Quốc Gia Việt nam) và Nhạc viện Thành phốHồChí Minh trong những
  năm qua.
  Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo các tài liệu, các luận án, luận văn
  của các Tiến sỹvà Thạc sỹcác ngành Kèn hơi khác trong nước.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đềtài đềcập tới một sốvấn đềsau:
  ã Một vài nét vềlịch sửchuyên ngành kèn Dăm kép.
  ã Sựphát triển mang tính chuyên nghiệp trong đào tạo các chuyên
  ngành kèn Dăm kép từ1956.
  ã Tác động của Hệthống Xã hội chủnghĩa đối với bước nhảy vọt
  trong đào tạo chuyên ngành kèn Dăm kép (tài liệu, giáo trình, tác phẩm,
  4
  phương pháp giảng dạy, việc tựxây dựng giáo trình – giáo án Việt Nam, việc
  xây dựng đội ngũgiảng viên cho tương lai )
  ã Quá trình phát triển chuyên ngành kèn Dăm kép tại Việt Nam.
  ã Xây dựng nền tảng kỹthuật trong phương pháp diễn tấu các chuyên
  ngành kèn Dăm kép.
  ã Thếnào là xây dựng nền tảng kỹthuật trong phương pháp diễn tấu
  các chuyên ngành kèn Dăm kép?
  ã Một sốvấn đềtrong phương pháp diễn tấu kèn Dăm kép.
  ã Những tiêu chí nhằm xây dựng nền tảng kỹthuật trong phương pháp
  diễn tấu kèn Dăm kép.
  ã Sự đổi mới vềphương pháp giảng dạy các chuyên ngành kèn Dăm
  kép tại Việt Nam.
  ã Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên
  ngành kèn Dăm kép tại Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đềtài đềcập tới một sốnét vềlịch sửchuyên ngành kèn Dăm kép, qua
  đó tìm hiểu vềsựphát triển mang tính chuyên nghiệp trong đào tạo các
  chuyên ngành kèn Dăm kép từ1956 tại Việt Nam. Việc tìm hiểu lịch sửphát
  triển của ngành kèn Dăm kép sẽgiúp cho việc xây dựng nền tảng kỹthuật
  trong phương pháp diễn tấu. Từ đó, có những giải pháp phát triển cho tương
  lai.
  Nhiệm vụnghiên cứu của đềtài còn đềra những tiêu chí nhằm xây
  dựng nền tảng kỹthuật trong phương pháp diễn tấu kèn Dăm kép. Từ đó, tác
  giảcông trình đềcập tới các giải pháp nhằm đổi mới vềphương pháp giảng
  dạy nhằm nậng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành kèn Dăm kép tại
  Việt Nam.
  5
  4. Phương pháp nghiên cứu
  ã Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
  ã Phương pháp phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn giải.
  ã Phương pháp nghiên cứu cơbản và nghiên cứu ứng dụng.
  Các phương pháp nghiên cứu âm nhạc trên nhìn từgóc độâm nhạc nhạc học,
  mỹhọc âm nhạc,Tâm lý học âm nhạc, Giáo dục học âm nhạc .
  5. Ý nghĩa khoa học của đềtài
  Luận án sau khi hoàn thành với sựchỉdẫn của các Giáo sưvà các bạn
  đồng nghiệp sẽcó một ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng nền lý luận của
  nghệthuật biểu diễn nói chung và nghệthuật biểu diễn kèn Dăm kép nói
  riêng. Đây là một vấn đềcó một tầm quan trọng trong lĩnh vực giáo dục âm
  nhạc trong nước và thếgiới hiện nay và đặc biệt đối với sựnghiệp giáo dục
  các chuyên ngành kèn Dăm kép tại Việt Nam.
  6. Những đóng góp của luận án
  Luận án sẽcó những đóng góp cụthểsau:
  ã Tài liệu, giáo trình, tác phẩm các chuyên ngành kèn Dăm kép.
  ã Phương pháp giảng dạy các chuyên ngành kèn Dăm kép.
  ã Việc tựxây dựng giáo trình - giáo án tại Việt Nam.
  ã Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các
  chuyên ngành kèn Dăm kép tại Việt Nam
  7. Bốcục luận án
  Mở đầu
  Nội dung:
  6
  UChương 1U:Lịch sửhình thành và phát triển các chuyên ngành kèn Dăm kép
  tại Việt Nam
  UChương 2U:Quá trình phát triển kỹthuật biểu diễn ởtrình độ chuyên
  nghiệp cao của các chuyên ngành kèn dăm kép
  UChương 3U:Nâng cao chất lượng biểu diễn và giảng dạy các chuyên ngành
  kèn dăm kép
  Kết luận và kiến nghị
  7
  CHƯƠNG I
  LỊCH SỬHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CHUYÊN NGÀNH
  KÈN DĂM KÉP ỞVIỆT NAM
  ( Hautbois & Basson )
  1.1. Một vài nét vềlịch sửcác chuyên ngành kèn Dăm kép
  Khái niệm “Kèn dăm kép” được sửdụng trong luận án đềcập tới các
  lĩnh vực thuộc họhàng kèn Hautbois và họhàng Basson. Trong lĩnh vực cấu
  trúc nhạc cụ, phát âm, kỹthuật biểu diễn cũng nhưphương pháp biểu hiện âm
  nhạc, hai chủng loại nhạc cụnày có rất nhiều nét tương đồng. Chính vì vậy,
  trên thếgiới đã hình thành nên Hiệp hội kèn dăm kép Quốc tế. Lịch sửhình
  thành và phát triển của hai loại kèn này gắn bó với nhau. Nhiều nhà nghiên
  cứu đã cho rằng kèn Basson có xuất xứtừhọhàng kèn Hautbois trước khi
  hình thành kèn Bomhart và kèn Dulcian – những tiền thân của kèn Basson.
  Chính vì lý do như đã trình bày ởtrên, chúng tôi đi vào nghiên cứu lĩnh
  vực “ Nghệthuật biểu diễn kèn dăm kép tại Việt Nam”, một vấn đềcòn hết
  sức mới mẻtrong lý luận chuyên ngành Kèn.
  1.1.1. Một số đặc điểm chung
  Đểtìm hiểu vềsựdu nhập của kèn Dăm kép và đểcó được những tư
  liệu vềlịch sửkèn Dăm kép nhằm giúp cho việc đào tạo sau này, nhất là việc
  mởmang thêm kiến thức vềlịch sửchuyên ngành, chúng ta không thểkhông
  nghiên cứu vềquá trình ra đời và phát triển của các loại kèn Dăm kép tại
  Châu Âu. Thông qua quá trình ra đời và phát triển của các loại kèn Dăm kép
  tại Châu Âu, chúng ta càng hiểu rõ hơn sựdu nhập của các loại kèn Dăm kép
  vào Việt Nam và quá trình phát triển của nó trong nửa sau của thếkỷXX.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  UA. Sách tham khảo Việt Nam
  1. DƯƠNG QUANG THIỆN - “Sửliệu lịch sửâm nhạc Việt nam”
  2. NGUYỄN THỊNHUNG - “Âm nhạc Thính phòng Giao hưởng Việt
  Nam – Sựhình thành và phát triển – Tác giảvà tác phẩm” - Viện Âm
  nhạc, 2001
  3. PGS. TS. NGUYỄN PHÚC LINH - “Một số đặc điểm vềphương
  pháp biểu hiện của kèn gỗgiao hưởng trong các tác phẩm Việt Nam”
  - luận án Tiến sỹNghệthuật học – bản tiếng Việt
  4. THỤY LOAN - “Lược sửÂm nhạc Việt Nam” - NXB Âm nhạc 1993
  5. VIỆN ÂM NHẠC 2003 - “Hợp tuyển tài liệu Nghiên cứu Lý luận
  Phê bình âm nhạc Việt Nam thếkỷXX” - Tập I
  UB. Tài liệu tham khảo ởnước ngoài
  6.EDGAR MORIN “ Nhập môn tưduy phức hợp” ( Introduction à la
  pensee complex) Chu Tiến Ánh, Chu Trung Can dịch, Phạm Khiêm Ích
  biên tập và giới thiệu.( Nhà xuất bản tri thức và Editions du Seuil-2005)
  7. A.CARSE - “Musical Wind Instruments” - (London, 2/ 1867)
  8. A.CARSE – “Musical Wind Instruments” - (London, 1939/R 1965)
  9. A.C. BAINES – “Wood wind Instruments and their History” -
  (London, 1957, 3/1967)
  10. ALFREDO CASELA – VIRGILIO MORTARI - “Kỹthuật dàn nhạc
  ngày nay” - NXB Âm nhạc Budapest, 1978.
  11. A.M. – R. BARRET - “Complete Method” - (London, 2/ 1862)
  102
  12. D. DIDEROT and J. d, ALEMBERT - “Encyclopédie, ou
  Dictionnaire raisonné des sciences, arts métiers” - (Lausanne and
  Berne, 1751 – 65; suppls., Paris 1766, 1780)
  13. Edited by GEOFFREY HINDLEY - “The Larousse Encyclopedia of
  Music”
  14. Edited by STANLEY SADIE - “The new GROVE Dictionary of
  Music and Musicians”
  15. E. ROTHWELL - “Oboe Technique” - (London, 1953)
  16. F.J.GARNIER - “Méthode raisonnée pour le Hautbois” - (Paris, c
  180).
  17. G. GIELIAZOV - “Phương pháp luận giảng dạy kèn”
  18. G. VOGT - “Méthode de Hautbois” - (MS, F – Pn, after 1813)
  19. H. BROD - “Méthode” - (Paris, 1835)
  20. H. LAVOIX - “Histoire de L’Instrumentation” – (Paris, 1878)
  21. J. MARX - “The Tone of the Baroque Oboe”, - GSJ, iv (1951), 3
  22. J.M.HOTTETERRE - “Principles de la Flute traversiere et du
  Haut-bois” - (Paris, 1707, 7/1741; Eng. Trans., 1968).
  23. J.P.FREILLON PONCIEN - “La véritable maniere d’apprendre à
  jouer en perection du Hautbois” - ( Paris, 1700)
  24. L. BAS - “Méthode nouvelle de Hautbois” - (Paris, n.d.)
  25. MORIS BOUGE – “Phương pháp giảng dạy kèn Hautbois và hoà
  tấu thính phòng”
  26. M. PIGUET - “The Baroque Oboe” - Recorder and Music Magazine,
  27. NAZAROV - “Phương pháp giảng dạy kèn Hautbois”

  Xem Thêm: Nghệ thuật biểu diễn kèn Dăm kép ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghệ thuật biểu diễn kèn Dăm kép ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status