Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Li

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Li

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  Đề tài: Quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Linh Huy Hoàng
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  Lời Mở Đầu. i
  LỜI CẢM ƠN iii
  CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ 1
  CÔNG TY TNHH LINH HUY HOÀNG. 1
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 1
  1.1.1 Lịch sử hình thành của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 1
  1.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 1
  1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 3
  1.2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức. 3
  1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 3
  1.2.3 Mô tả mối quan hệ giữa văn phòng chính với việc quản lý hiện trường. 4
  1.2.4 Máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất của công ty. 5
  1.2.4.1 Máy móc thiết bị. 5
  1.2.4.2 Công nghệ sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 7
  1.3 Các lĩnh vực kinh doanh của công ty. 9
  1.3.1 Ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh. 9
  1.3.2 Ngành nghề, kinh doanh thực tế tại công ty. 11
  1.4 Kết luận chương 1 : 11
  Chương 2: 14
  THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG 14
  TẠI CÔNG TY TNHH LINH HUY HOÀNG. 14
  2.1 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Linh Huy Hoàng.(3 năm gần nhất). 14
  2.1.1 Khái quát tình hình tài chính của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 14
  2.1.2 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 25
  2.1.3 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. 28
  2.2 Thực trạng áp dụng các chiến lược Marketing-mix. 33
  2.2.1 Chính sách sản phẩm: 34
  2.2.2 Chính sách giá. 35
  2.2.3 Chính sách phân phối sản phẩm: 36
  2.2.4 Chính sách xúc tiến bán. 37
  2.2.5. Đối thủ cạnh tranh của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 37
  2.3 Thực trạng công tác nhân sự. 40
  2.3.1 Cơ cấu lao động của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 40
  2.3.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương. 41
  2.3.2.1.Đặc điểm lao động của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 41
  2.3.2.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương. 44
  2.3.2.3 Phân tích năng suất lao động. 46
  2.3.2.4 Các hình thức trả lương của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 48
  2.3.4 Công tác tổ chức lao động tại công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 53
  2.3.5 Công tác tuyển dụng, tuyển chọn nhân viên tại công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 55
  2.3.5.1. Công tác tuyển dụng. 55
  2.3.5.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 59
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO CÔNG TY TNHH LINH HUY HOÀNG. 62
  3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty. 62
  giai đoạn 2013-2015. 62
  3.1.1 Mục tiêu của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 62
  3.1.2 Phương hướng của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 62
  3 2 Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế từ thực trạng của công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 64
  3.2.1 Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 64
  3.2.2 Xây dựng chiến lược Marketing cho Công ty TNHH Linh Huy Hoàng. 65


  Lời Mở Đầu
  Nền kinh tế Việt Nam hiện nay, để có thể hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, sánh vai với các nước bạn, thì một điều quan trọng không thể thiếu đó là việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và mạnh mẽ, đó là điều kiện cần thiết để phát triển nền kinh tế. Chính vì thế mà trong nền kinh tế thị trường không thể thiếu một ngành quan trọng - Ngành xây dựng. Trong một vài năm trở lại đây các công ty xây dựng mở ra rất nhiều, nó đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế. Mặt khác Nhà nước Việt Nam đã tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp để kích thích sự phát triển chung của nền kinh tế.
  Ngành xây dựng cơ bản, cũng như ngành xây dựng giao thông chủ yếu là việc giao thầu của chủ đầu tư với bên nhận thầu hoặc các công ty cung cấp dịch vụ xây dựng. Vào những năm trước thì việc xây dựng chỉ đơn lẻ là cá nhân tự phát nhận lại công trình thuần tuý. Chính sự thay đổi đột phá đó đã làm tăng trưởng mạnh mẽ nền kinh tế, góp phần tăng trưởng nền kinh tế và điều đó cũng làm cho những doanh nghiệp có năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật liên kết lại với nhau làm cho số lượng, chất lượng công trình tăng lên đáng kể để đưa đất nước mình phát triển hơn từng ngày.
  Được sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của thầy giáo Nguyễn Thành Đạt cùng sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Linh Huy Hoàng. Em đã có 4 tuần thực tập tại công ty, trong 4 tuần thực tập tại đây đã giúp em có một cái nhìn đầy đủ hơn về vai trò và tầm quan trọng của quản trị trong doanh nghiệp đồng thời vận dụng một cách cụ thể hơn những kiến thức đã học vào trong điều kiện thực tế. Quá trình thực tập cũng giúp em hiểu được quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trong công ty.
  Trong toàn bộ chuyên đề thực tập này gồm 3 chương sau:
  Chương 1: Giới thệu chung về công ty TNHH Linh Huy Hoàng.
  Chương 2: Thực trạng các hoạt động chức năng tại công ty TNHH Linh Huy Hoàng.
  Chương 3: Đề xuất các giải pháp hoàn thịện công ty TNHH Linh Huy Hoàng.
  Vì nội dung nghiên cứu và tìm hiểu của báo cáo thực tập là tương đối rộng nên trong một khoảng thời gian ngắn (chỉ 1 tháng) bản báo cáo thực tập không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ bảo đóng góp của các thầy cô giáo, cùng các cô chú, anh chị trong Công ty TNHH Linh Huy Hoàng.


  CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH LINH HUY HOÀNG.

  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Linh Huy Hoàng.
  1.1.1 Lịch sử hình thành của công ty TNHH Linh Huy Hoàng.
  Tên công ty viết bằng tiếng việt : CÔNG TY TNHH LINH HUY HOÀNG.
  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH HUY HOÀNG COMPANY LIMITED.
  Tên công ty viết tắt: LINH HUY HOANG CO.,LTD
  Giám đốc: Nguyễn Duy Linh
  Điạ chỉ trụ sở chính: Phố Trung Hà- xã Thái Hòa- huyện Ba Vì- TP.Hà Nội- Việt Nam.
  Vốn điêu lệ: 1.200.000.000 đồng.
  Điện thoại: 0433.625.255
  Fax: 0433.628.888
  Email: linhhuyhoang@gmail.com
  Website: linhhuyhoang.com
  Mã số thuế: 0500455580
  Số tài khoản: 45110000022047 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam -chi nhánh Sơn Tây.
  1.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH Linh Huy Hoàng.
  Ba Vì là một huyện miền núi, nghề chính là nông nghiệp phần lớn người dân ít quan tâm đến thương nghiệp đặc biệt là ngành nghề xây dựng. Những năm gần đây, công thương nghiệp trên địa bàn đang được mở mang và ngày một phát triển, người dân đã dần chuyển từ nông sang công, lúc này xây dựng là một ngành còn mới mẻ với người dân.
  Trong bối cảnh đó, nhận thấy sự quan trọng của ngành xây dựng là một thế mạnh để phát triển nền kinh tế trong huyện, vì thế gia đình Ông Nguyễn Duy Linh đã mạnh dạn đứng lên thành lập Công ty, đến ngày 14/9/2004 Công ty TNHH Linh Huy Hoàng ra đời tại Đầu Cầu, thôn Trung Hà - xã Thái Hoà - Ba Vì - Hà Nội do Ông Nguyễn Duy Linh làm giám đốc, Công ty TNHH Linh Huy Hoàng là Công ty có 04 thành viên góp vốn thành lập lên, với số vốn đăng ký kinh doanh ban đầu là 1.200.000.000 VNĐ. Ngành nghề kinh doanh chính: "Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông; vận tải hàng hoá đường thuỷ, đường bộ; san lấp mặt bằng; mua bán than và xăng dầu; Mua bán vật liệu xây dựng ”. Khi thành lập mục tiêu của Công ty chủ yếu là tạo công ăn việc làm cho người lao động, sau khi trải qua một thời gian dài hoạt động Công ty đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập của người lao động dần tăng lên, đời sống có bước tiến rõ rệt. Giờ đây Công ty TNHH Linh Huy Hoàng đang đặt mục tiêu cao hơn đó là tạo dựng thương hiệu trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.
  Từ khi thành lập đến nay, công ty đã thực hiện xây dựng nhiều công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn huyện nhà và các tỉnh phía Bắc đã tạo được sự tin cậy của các chủ đầu tư. Điều đó đã làm nên tên tuổi cho công ty TNHH Linh Huy Hoàng như ngày hôm nay và sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.Với bề dày kinh nghiệm, sự sáng tạo của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và hàng trăm công nhân lành nghề cùng với thiết bị thi công hiện đại,công ty TNHH Linh Huy Hoàng sẽ mang đến cho các chủ đầu tư những sản phẩm, công trình xây dựng tốt nhất và tiết kiệm nhất.
  1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Linh Huy Hoàng.
  1.2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức.
  Bộ máy quản lý của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau

  Xem Thêm: Quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Li
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Li sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status