Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát

  MỞ ĐẦU
  1 - Lý do chọn đề tài :
  Âm nhạc và lời ca là hai thành phần cơ bản làm nên giá trị của ca khúc.
  Tuy mỗi thành tố đều có những giá trị độc lập, nhưng khi đã liên kết để tạo
  nên một ca khúc được thể hiện bằng giọng hát của con người, thì mối quan
  hệ của giai điệu âm nhạc với lời ca là mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ, nâng đỡ
  lẫn nhau. Trừ trường hợp, khi giai điệu của bài hát được chuyển soạn, biên
  soạn cho nhạc cụ diễn tấu hoặc khi lời ca được ‚bóc tách‛ độc lập để cho
  người nghệ sĩ trình bày dưới hình thức ngâm thơ hoặc đọc thơ, còn lại ca từ
  vẫn được coi là bộ phận quan trọng làm nên giá trị của ca khúc.
  Ca từ, bao gồm toàn bộ phần ngôn ngữ văn học trong âm nhạc bắt đầu từ
  cái nhỏ nhất: tên gọi tác phẩm, tiêu đề cho đến cái lớn nhất: kịch bản của
  nhạc cảnh, nhạc kịch và dừng lại ở thể thơ để phổ nhạc[2-13]. Với nội dung
  nghiên cứu của luận án, khái niệm ca từ được giới hạn trong khuôn khổ là
  phần ngôn ngữ văn học tức lời ca, tên gọi tác phẩm đến các loại thơ được
  phổ nhạc (bao gồm cả những bài thơ được giữ nguyên vẹn khi phổ nhạc hoặc
  cả những bài trích đoạn trích câu, trích khổ hoặc dựa ý thơ để phù hợp với
  các yêu cầu của âm nhạc)
  Như vậy, với tư cách là thành phần của ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ
  trong lời ca cũng phải tuân theo các quy luật chung của ngôn ngữ mà đã
  được Mác và Ăng ghen chỉ rõ: ‚Ngôn ngữ có cùng một lúc với ý thức – ngôn
  ngữ là ý thức thực tiễn, thực tế‛. Nói một cách khác ngôn ngữ là một dạng
  thức cụ thể của tư duy, là phương tiện chuyển tải của tư duy. Thủ tướng
  Phạm Văn Đồng cũng đã từng chỉ rõ ‚Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và
  chuẩn hoá nó là để phục vụ sự phát triển của tư duy, sự phát triển của trí tuệ
  con người Việt Nam‛[2-15].
  2
  Lời ca trước hết phải được xây dựng bằng chất liệu ngôn ngữ với các quy
  luật, quy tắc về ngữ pháp, nhưng rõ ràng, ngôn ngữ của ca từ không phải là
  ngôn ngữ nói mà là ngôn ngữ để hát theo âm nhạc với các qui luật riêng của
  nó. Mối quan hệ giữa lời ca với âm nhạc trong loại nhạc hát nói chung, trong
  ca khúc nói riêng với những quy luật đặc trưng, và dù các quy luật của âm
  nhạc được coi là yếu tố chủ đạo, chủ yếu , song giữa chúng có mối quan hệ
  chặt chẽ, hỗ trợ và chắp cánh cho nhau. Do tính xác định của ngôn ngữ mà
  phần nào hạn chế, ‚đóng khung‛ cho sức tưởng tượng và khả năng gợi mở
  của phần âm nhạc, nhưng cũng chính nó sẽ đem lại cho âm nhạc những giá
  trị nghệ thuật lớn lao bởi khả năng khái quát hoá, hình tượng hoá cao mà văn
  học và thơ ca mang lại.
  Được xắp xếp vào loại hình nghệ thuật biểu hiện, âm nhạc sử dụng nhiều
  phương thức để phản ánh cuộc sống, phản ánh hiện thực nên ca khúc nói
  riêng, nhạc hát nói chung, lời ca cũng phải tuân theo các quy luật phản ánh
  hiện thực của văn học. Do đó, khi ngôn ngữ văn học đã trở thành phương
  tiện, chất liệu để diễn tả của âm nhạc thì ngôn ngữ văn học đó phải chịu sự
  chi phối dẫn dắt của âm nhạc.
  Từ một bài thơ văn học dùng để đọc, tác động đến người nghe – người
  thưởng thức bằng thị giác (tự đọc) hay bằng thính giác (nghe người khác
  ngâm, đọc ), đến một lời ca được hát lên theo giai điệu âm nhạc, còn có một
  khoảng cách khá xa. Một bài thơ, dù là một bài thơ hay, chưa hẳn đã có thể
  trở thành lời một bài ca hay, nghĩa là thơ chưa hẳn đã là ca. Ngược lại, lời
  một bài ca phải ‚là một bài thơ xét về mặt phương thức phản ánh cuộc sống,
  nhưng lại là một bài thơ để hát và để nghe, mà không phải để đọc‛[2-8].
  Như vậy, xét về mặt bản chất, các thế hệ nhạc sĩ sáng tác âm nhạc Việt
  Nam nói chung, nhạc hát và ca khúc nói riêng, đều là những nhà thơ và có
  3
  những đóng góp không nhỏ cho sự nghịêp xây dựng và phát triển nền âm
  nhạc cách mạng nói chung, cho sự nghiệp phát triển nền văn học và ngôn
  ngữ văn học nói riêng. Khi rất nhiều lời các bài ca của họ không chỉ đơn
  thuần được coi là những bài thơ để hát mà còn đạt các giá trị văn học và
  ngôn ngữ văn học tinh tế, có sức chinh phục, cảm hoá rất cao. Ngay từ lớp
  thế hệ những nhạc sĩ đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, dù
  chưa được qua các trường đào tạo chính quy chuyên nghiệp nào song tác
  phẩm của họ viết ra lập tức lôi cuốn mọi người và cho đến nay chưa một
  ngày bị quên lãng.
  Để thấy rõ hơn giá trị và vai trò, sức mạnh của ca từ trong ca khúc Việt
  Nam, xin sơ lược những đánh giá của GS Phan Ngọc về vấn đề này như sau:
  Một là, một nền ca từ theo sát các diễn biến lịch sử, phù hợp với mọi
  hoạt động cách mạng, chiến đấu
  Hai là, Việt Nam có một hệ thống ca từ cho mọi kiểu người, binh sĩ, các
  cô thanh niên xung phong, các bà mẹ, các đồng bào thiểu số, thậm chí cho
  từng tỉnh, từng làng, từng con sông, từng trận đánh, từng công việc như vót
  chông, cấy lúa, tải gạo
  Ba là, nền ca từ này mang đủ màu sắc của tiếng ca dân tộc ở mọi nơi,
  mọi tộc người. Đúng là Đảng ta đã huy động được linh hồn dân tộc vào
  phong trào dân tộc hoá âm nhạc , công lao của âm nhạc Việt Nam với cách
  mạng thực là to lớn
  Bốn là, xét về mặt lời ca, ca từ Việt Nam thực tế đã đạt được thành
  công tối đa để thể hiện đúng tâm hồn bản sắc văn hoá dân tộc Ca từ Việt
  Nam còn gắn bó với văn hoá dân tộc và đấu tranh cách mạng hơn một số
  hình thức nghệ thuật khác.
  4
  Thực tiễn đào tạo ca hát ở Việt Nam ta trong hơn nữa thế kỷ qua đã đạt
  được những thành tựu đáng khích lệ, nội dung chương trình đào tạo ngày một
  hoàn thiện, sự tiếp thu các nền thanh nhạc tiên tiến của nước ngoài, kết hợp
  với truyền thống ca hát của dân tộc đã được nghiên cứu và thể hiện một cách
  có chọn lọc và phù hợp với định hướng phát triển văn hóa của đất nước.
  Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có đặc thù phát triển riêng. Ở nước ta,
  âm nhạc có một đặc điểm khá nổi bật đó là: khối lượng ca khúc chiếm một tỉ
  trọng rất lớn và giữ vị trí quan trọng cả trong quá khứ và hiện tại. Vấn đề
  này không chỉ là mối quan tâm của các lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, biểu
  diễn . mà trong lĩnh vực đào tạo cũng đang đặt vấn đề để giải quyết. Đặc
  biệt nghiên cứu về ca từ, ngữ âm tiếng Việt trong ca hát là vấn đề luận án
  quan tâm nhất.
  Vì vậy, đề tài ‚Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát” đặc biệt
  nhấn mạnh đến các đặc trưng của tiếng Việt và việc phát âm tiếng Việt
  trong nghệ thuật ca hát, giá trị và ý nghĩa của ca từ trong giảng dạy, đào tạo
  thanh nhạc đối với ca khúc Việt Nam nói riêng, với các thể loại nhạc hát nói
  chung, ngay cả với ca khúc nước ngoài đã được phiên dịch hoặc đặt lời Việt.
  Phân tích và nêu ra cách phát âm các bài dân ca các vùng miền cho phù hợp
  với ngôn ngữ, văn hóa các vùng đó, và đặc biệt đưa ra những giải pháp để thể
  hiện tốt các tác phẩm Việt Nam trong chương trình đào tạo thanh nhạc trên cả
  nước và tại các trường sư phạm.
  2 – Lịch sử đề tài
  Trong lĩnh vực phát âm tiếng Việt và ca từ trước đây đã cĩ một số tác giả
  đã cĩ những cơng trình nghiên cứu ở từng cấp độ khác nhau như nhà nghiên cứu
  Văn Cẩn, Giáo sư Phan Ngọc, PGS – NGND Dương Viết Á, và đặc biệt gần
  đây cĩ luận án tiến sỹ của giảng viên Trần Ngọc Lan – phĩ chủ nhiệm khoa
  thanh nhạc - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đề cập vấn đề này. Trong
  5
  luận án đĩ, tác giả Trần Ngọc Lan đã đi sâu phân tích những đặc điểm của tiếng
  Việt trong nghệ thuật hát dân tộc và nghệ thuật hát mới, luận án mang tính lý
  luận về sự phối hợp của hai phạm trù ngơn ngữ và nghệ thuật ca hát. Đề tài của
  chúng tơi cũng nghiên cứu một số đặc điểm của tiếng Việt nhưng khơng đi sâu
  nghiên cứu lý luận về ngơn ngữ, mà từ những cơ sở đĩ đề ra những giải pháp
  trong thực tế đào tạo thanh nhạc nĩi chung , và đặc biệt, những giải pháp thể
  hiện tốt các tác phẩm Việt Nam trong chương trình đào tạo thanh nhạc tại
  trường sư phạm. Với mục tiêu đĩ chưa cĩ đề tài, luận án nào đề cập.
  3 - Mục đích nghiên cứu của luận án:
  Luận án tập trung nghiên cứu một số vấn đề chủ yếu trong phương
  pháp giảng dạy cũng như học tập môn thanh nhạc, nhằm thể hiện có hiệu
  quả ca khúc Việt Nam tiêu biểu được đưa vào giáo trình giảng dạy thanh
  nhạc và các tác phẩm có giá trị khác.
  - Nêu bật các đặc trưng của tiếng Việt và việc phát âm tiếng Việt
  trong nghệ thuật ca hát
  - Làm rõ một số phương pháp phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật
  ca hát.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm thể hiện tốt các tác phẩm ca khúc
  Việt Nam trong đào tạo thanh nhạc nói chung và trong trường sư
  phạm nói riêng.
  - Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả việc phát
  âm tiếng Việt trong việc dạy – học thanh nhạc và các môn học âm
  nhạc tại trường sư phạm.
  4 - Đối tượng nghiên cứu:
  Tiếng Việt, các đặc trưng của tiếng Việt, phát âm tiếng Việt trong nghệ
  thuật ca hát. Một số vấn đề giảng dạy thanh nhạc của giảng viên và việc học
  tập thanh nhạc của học viên trong truyền đạt và tiếp nhận kỹ năng, kỹ xảo
  6
  để thể hiện tốt tác phẩm ca khúc Việt Nam và việc dạy - học âm nhạc tại
  trường sư phạm.
  5 - Phương pháp nghiên cứu :
  Luận án được thực hiện trên quan điểm và phương pháp luận của chủ
  nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với các
  phương pháp nghiên cứu cụ thể như: quan sát, tổng hợp, phân tích tư liệu,
  điều tra xã hội học, tổng kết kinh nghiệm và đối chiếu so sánh và ứng dụng.
  6 - Phạm vi nghiên cứu, giới hạn của đề tài :
  Nghiên cứu về phương pháp phát âm tiếng Việt trong giảng dạy, biểu
  diễn các ca khúc Việt Nam, các giải pháp để thể hiện tốt ca khúc Việt Nam
  tại các trường sư phạm.
  7 – Những đóng góp mới của luận án:
  + Là công trình nghiên cứu chuyên sâu về phát âm tiếng Việt trong
  nghệ thuật ca hát.
  + Phân tích sâu về phát âm tiếng Việt, cấu tạo của tiếng Việt, sự phát
  âm theo các phương ngữ, thổ ngữ.
  + Đưa ra tiêu chí phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, hệ thống âm
  chuẩn và phương pháp phát âm theo hệ thống âm chuẩn trong nghệ thuật ca
  hát.
  + Đề ra một số giải pháp trong việc đào tạo thanh nhạc tại các trường sư
  phạm.
  + Nêu được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
  giảng dạy, học tập thời kỳ mới; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng
  cao hiệu quả hát tiếng Việt và quá trình đào tạo ngành âm nhạc tại trường sư
  phạm.
  7
  8 - Cấu trúc của luận án :
  Luận án được trình bày trong ba chương :
  Chương I : Cơ sở lý luận của việc phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật
  ca hát mới.
  Chương II : Phương pháp phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát mới
  và vấn đề dạy hát tại các trường sư phạm.
  Chương III: Ứng dụng công nghệ thông tin hổ trợ cho việc phát âm tiếng
  Việt trong ca hát mới và đào tạo giáo viên âm nhạc tại các trường sư phạm.
  8


  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT
  TRONG NGHỆ THUẬT CA HÁT
  1.1. Cơ sở lí luận về việc đào tạo thanh nhạc ở Việt Nam
  1.1.1. Đặc điểm tình hình
  So với nhiều loại hình nghệ thuật khác nói chung và nghệ thuật ca hát
  dân tộc nói riêng như Tuồng, Chèo, Cải lương nghệ thuật ca hát mới của ta
  còn rất non trẻ. Sự xuất hiện đầu tiên kể ra đã có từ những năm 25-30 của
  thế kỷ trước, với trào lưu ‚âm nhạc cải cách‛ hay là ‚tân nhạc‛ Việt Nam
  ngày ấy. Thời kì tiền khởi nghĩa và cách mạng Tháng Tám 1945, ca hát mới
  đã phát huy tác dụng và có sức cổ vũ động viên tinh thần cách mạng của
  toàn dân nhưng chủ yếu là hình thức hát tập thể, mang tính nghiệp dư với các
  bài hát khi ấy, như: ‚Cùng nhau đi hồng binh‛ (Đinh Nhu), ‚Du kích ca‛ (Đỗ
  Nhuận), ‚Cảm tử quân‛ (Hoàng Quý), ‚Lên Đàng‛ (Lưu Hữu Phước)
  Kháng chiến chống Pháp, tiếng hát Việt Nam tiếp tục phát huy tác dụng
  và vai trò xung kích chủ lực của nền âm nhạc cách mạng vừa chính thức lên
  ngôi. Với sự ra đời của các đoàn văn công, các đơn vị văn nghệ xung kích
  thuộc dân sự hoặc quân đội, đội ngũ ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam khi ấy đã đông
  đảo hơn, trưởng thành hơn, có vai trò và đóng góp tích cực, to lớn cho đời
  sống âm nhạc kháng chiến của dân tộc ta tiến tới toàn thắng Điện Biên Phủ
  lịch sử. Công tác đào tạo lúc này chưa có gì ngoài hình thức tự học, hoặc
  hướng dẫn nhau theo lối truyền khẩu. Tuy vậy, việc tuyển chọn các mầm
  non năng khiếu âm nhạc và tập hợp các em trong đội văn nghệ ‚Thiếu nhi
  kháng chiến‛ tại chiến khu Việt Bắc, việc lựa chọn một số ca sĩ tiêu biểu
  chuẩn bị đi học tập ở các nước bạn được xem là bước chẩn bị chiến lược cho
  sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá – văn nghệ – âm nhạc – xã

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Dương Viết Á (1994), ‚Âm nhạc lý luận và cây đời‛ Nxb âm nhạc tập chí
  âm nhạc và nghiên cứu nghệ thuật, Hà Nội.
  2. Dương Viết A Ù (2000), ‚Ca từ trong âm nhạc Việt Nam‛, Viện âm nhạc
  3. Bốn mươi năm ‚Đề cương văn hóa‛ của ĐCSVN (1985) Nxb Sự thật, Hà
  Nội
  4. Văn cẩn, ‚Công trình ngữ âm văn học Việt Nam‛. Những vấn đề liên
  quan tới thanh nhạc.
  5. Văn Cẩn (2003), ‚Những cơ sở khoa học của một nền thanh nhạc dân
  tộc‛, Thông báo khoa học số 8, Viện âm nhạc
  6. Nguyễn Hữu Châu, Nguyễn Văn Cường, Trần Bá Hoành, Lâm Quang
  Thiệp (2007), Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên trung học
  cơ sở‛
  7. Mai Ngọc Chừ (1982), ‘Tiêng Việt và sự tròn vành rõ chữ của tiếng hát
  dân tộc‛, Thông tin khoa học chuyên san ngôn ngữ, ĐHTH Hà Nội (số 5)
  8. Trừơng Chinh (1974), ‚Chủ Nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam‛
  Nxb Sự thật Hà Nội
  9. Hoàng Cao Cương (1989), ‚Thanh điệu Việt qua giọng địa phương trên cứ
  liệu Fo‛, Ngôn ngữ, số 4
  10. Kính Dân (1981), ‚Một số băn khoăn chung quanh vấn đề dân tộc – hiện
  đại‛, Văn hóa nghệ thuật số 5
  11. Hòang Dương (2003), ‚Phong cách Belcanto‛, Âm nhạc và thời đại, Hội
  nhạc sĩ Việt Nam.
  104
  12. Hòang Dương (2003), giọng Castrat, họan ca, Âm nhạc và thời đại, hội
  nhạc sĩ Việt Nam
  13. Phạm Văn Đồng (1993), ‚Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người
  nghệ sỹ‛, NXB Van học
  14. Hà Minh Đức (2005), ‚Một nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân
  tộc‛, NXB KHXH
  15. ĐCSVN, Văn kiện hội nghị lần thứ VIII, BCHTW Khoá VIII
  16. ĐCSVN(1995),văn kiện hội nghị lần thứ V, BCHTW Khóa VIII, Nxb
  Chính trị quốc gia Hà Nội
  17. ĐCSVN , Văn kiện hội nghị lần thứ V, BCHTW Khoá IX
  18. ĐCSVN , Văn kiện hội nghị lần thứ IV, BCHTW Khoá X
  19. Đường lối văn hóa, văn nghệ của ĐCSVN (1996) Nxb Văn hóa thông tin
  Hà Nội
  20. Giáo trình giảng dạy thanh nhạc (1991), Đại Học – Trung Cấp – Thư
  Viện – Nhạc viện Hà Nội
  21. Trần Thu Hà (1993) ‚ Phát hiện đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu tài năng‛
  Nxb Văn hóa thông tin
  22. Trần Hiếu, ‚Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam‛
  23. Học viện hành chính Quốc Gia (1998) ‚Quản lý nhà nước trong các lĩnh
  vực xã hội‛, Nxb Giáo dục , Hà Nội.
  24,Phạm Tú Hương (2004), ‚Lý thuyết âm nhạc cơ bản‛, NXB Đại học sư
  phạm
  25. Vũ Hướng (1993) ‚Phát hiện đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu tài năng‛
  Nxb Văn hóa thông tin.

  Xem Thêm: Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status