Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Vai trò của mảnh ghép polypropylene trong điều trị thoát vị vết mổ thành bụng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của mảnh ghép polypropylene trong điều trị thoát vị vết mổ thành bụng

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: VAI TRÒ CỦA MẢNH GHÉP POLYPROPYLENE TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ VẾT MỔ THÀNH BỤNG

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh – Việt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các biểu đồ - sơ đồ
  Danh mục các hình
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Giải phẫu học ngoại khoa của thành bụng . 3
  1.1.1. Giải phẫu bề mặt 3
  1.1.2. Lớp nông . 4
  1.1.3. Các cân cơ thành bụng 5
  1.1.4. Khoang tiền phúc mạc 9
  1.1.5. Cung cấp máu cho thành bụng 13
  1.1.6. Thần kinh chi phối thành bụng . 14
  1.1.7. Giải phẫu học chức năng của thành bụng trước . 15
  1.2. Cơ chế bệnh sinh của thoát vị vết mổ 17
  1.3. Thương tổn giải phẫu bệnh và phân loại 23
  1.3.1. Thương tổn giải phẫu bệnh thoát vị vết mổ 23
  1.3.2. Phân loại thoát vị vết mổ . 24
  1.4. Triệu chứng của thoát vị vết mổ 27
  1.4.1. Thoát vị vết mổ không triệu chứng . 27
  1.4.2. Thoát vị vết mổ có triệu chứng . 29
  1.4.3. Thoát vị vết mổ biến chứng 29
  1.5. Mảnh ghép dùng trong thoát vị thành bụng . 30
  1.6. Các phương pháp điều trị thoát vị thành bụng 42
  1.6.1. Phương pháp mổ mở . 42
  1.6.2. Phương pháp mổ nội soi . 48
  1.7. Hội chứng chèn ép khoang bụng . 49
  1.7.1. Định nghĩa . 49
  1.7.2. Biểu hiện lâm sàng 51
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 53
  2.1. Thiết kế nghiên cứu 53
  2.2. Dân số nguồn 53
  2.3. Tiêu chuẩn nhận bệnh 53
  2.4. Tiêu chuẩn loại . 53
  2.5. Phương pháp chọn mẫu 53
  2.6. Tính cỡ mẫu 53
  2.7. Các định nghĩa dùng trong nghiên cứu 54
  2.7.1. Thoát vị vết mổ 54
  2.7.2. Tái phát sau mổ điều trị TVVM 54
  2.7.3. Biến chứng hậu phẫu . 54
  2.7.4. Biến chứng muộn 55
  2.7.5. Kinh nghiệm phẫu thuật viên 55
  2.7.6. Chỉ số khối cơ thể . 55
  2.8. Qui trình phẫu thuật 56
  2.8.1. Bệnh nhân . 56
  2.8.2. Mảnh ghép . 56
  2.8.3. Dẫn lưu 57
  2.8.4. Đai bụng 57
  2.8.5. Kỹ thuật mổ . 58
  2.9. Các bước tiến hành nghiên cứu 60
  2.10. Các biến số thu thập trong nghiên cứu . 60
  2.11. Phân tích thống kê . 61
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63
  3.1. Đặc điểm dân số nghiên cứu . 63
  3.2. Đánh giá tổn thương 66
  3.3. Đặc điểm cuộc mổ . 69
  3.4. Biến chứng sau mổ 70
  3.5. Kết quả phẫu thuật 75
  3.6. Phân tích yếu tố nguy cơ tái phát 77
  3.7. Thể lâm sàng ít gặp . 78
  Chương 4. BÀN LUẬN . 79
  4.1. Xuất độ thoát vị vết mổ . 79
  4.2. Yếu tố nguy cơ của thoát vị vết mổ . 82
  4.3. Đánh giá thương tổn thành bụng 83
  4.3.1. Lỗ thoát vị - Thành bụng 83
  4.3.2. Vai trò của chụp cắt lớp điện toán thành bụng . 87
  4.3.3. Gỡ dính 88
  4.4. Chọn kỹ thuật phục hồi thành bụng . 89
  4.4.1. Xử lý lỗ khuyết cân . 89
  4.4.2. Chỉ định dùng mảnh ghép . 90
  4.4.3. Chọn vị trí đặt mảnh ghép . 90
  4.5. Biến chứng sớm . 93
  4.5.1. Chảy máu 93
  4.5.2. Tăng áp lực khoang bụng sau mổ . 94
  4.5.3. Hoại tử da 95
  4.5.4. Tụ dịch 95
  4.5.5. Nhiễm trùng 97
  4.5.6. Rò mảnh ghép . 99
  4.5.7. Biến chứng hô hấp 100
  4.5.8. Biến chứng tử vong . 101
  4.6. Theo dõi lâu dài 101
  4.6.1. Tái phát 101
  4.6.2. Đau mạn tính- hạn chế vận động . 107
  4.7. Thể lâm sàng ít gặp 109
  4.7.1. Thoát vị hai nơi khác nhau trên thành bụng . 109
  4.7.2. Thoát vị vết mổ có rò và loét da 110
  4.7.3. Thoát vị to trên cơ địa thừa cân và béo phì . 112
  KẾT LUẬN . 115
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ
  CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Phụ lục 1. MẪU BỆNH ÁN
  Phụ lục 2. DANH SÁCH BỆNH NHÂN

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Một trong những biến chứng muộn thường gặp nhất của mở bụng là
  thoát vị vết mổ (TVVM). Chưa có thống kê chính thức về tỉ lệ TVVM ở Việt
  Nam. Tại một bệnh viện đa khoa cấp I như Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, có
  khoảng 25 trường hợp TVVM mỗi năm, trong đó không ít trường hợp tái
  phát. TVVM không những ảnh hưởng đến vận động cơ thể và tinh thần của
  bệnh nhân mà còn có thể gây ra những biến chứng đáng ngại như thoát vị
  nghẹt. Chính vì vậy một khi khối thoát vị phồng to hoặc gây đau, chúng ta
  phải can thiệp sớm để phòng ngừa thoát vị to dần lên và phòng ngừa biến
  chứng nghẹt có thể xảy ra. Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng không đơn
  giản, cần trình độ chuyên khoa. Hơn nữa nếu TVVM lại bị tái phát sau khâu
  phục hồi thành bụng thì chi phí cho việc điều trị TVVM tái phát sẽ cao hơn
  rất nhiều. Một thử thách không nhỏ đối với phẫu thuật viên khi điều trị
  TVVM là làm sao không tái phát và ít biến chứng thành bụng sau mổ. Phương
  pháp khâu thành bụng để điều trị TVVM vẫn luôn bộc lộ nhược điểm là căng
  thành bụng và tỉ lệ tái phát cao [20], [34]. Đồng thời biến chứng thành bụng
  sau đặt mảnh ghép luôn là điều đáng quan tâm. Quyết định dùng phương pháp
  phẫu thuật là khâu hay mảnh ghép vẫn còn chưa thống nhất và đôi khi chỉ dựa
  trên sở trường của phẫu thuật viên mà không dựa trên kích thước lỗ thoát vị
  và cơ địa của bệnh nhân [24]. Theo y văn thế giới, tỉ lệ tái phát sau khâu phục
  hồi thành bụng rất khác nhau tùy theo tổng kết của các tác giả ở các quốc gia
  khác nhau. Nhìn chung tỉ lệ tái phát sau khâu đáng báo động từ 12% đến 54%
  và sau đặt mảnh ghép từ 2% đến 36% [5], [10]. Biến chứng thành bụng sau
  đặt mảnh ghép có thể xảy ra sớm trong vòng một tháng sau mổ hoặc xảy ra
  muộn hơn sau mổ vài năm. Biến chứng sớm thường thấy bao gồm chảy máu,
  2
  tụ dịch và đáng ngại nhất là nhiễm trùng. Biến chứng muộn bao gồm nhiễm
  trùng, thải ghép, rò thành bụng, đau mạn tính và hạn chế vận động thành
  bụng.
  Hiện tại ở Việt Nam chưa có bài báo cáo nào công bố kết quả của
  phương pháp dùng mảnh ghép điều trị TVVM thành bụng. Vì có nhiều nhận
  xét khác nhau về hiệu quả giảm tái phát và biến chứng thành bụng sau mổ của
  phương pháp sử dụng mảnh ghép để điều trị TVVM, nên chúng tôi muốn tiến
  hành nghiên cứu thực tế phương pháp này trong điều kiện Việt Nam. Qua đó
  rút ra những kết luận về kỹ thuật, chỉ định và hiệu quả của phương pháp dùng
  mảnh ghép điều trị TVVM.
  Mục tiêu nghiên cứu
  - Xác định tỉ lệ biến chứng của phương pháp đặt mảnh ghép và phương
  pháp khâu.
  - Xác định tỉ lệ tái phát của phương pháp đặt mảnh ghép và phương
  pháp khâu.
  - Xác định được yếu tố làm TVVM tái phát.
  3

  Chương 1.
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. GIẢI PHẪU HỌC NGOẠI KHOA CỦA THÀNH BỤNG
  Giải phẫu học thành bụng rất quen thuộc với các phẫu thuật viên tổng
  quát trong kỹ thuật mở bụng và đóng bụng. Tuy nhiên đối với bệnh TVVM sự
  hiểu rõ về những cấu trúc thành bụng đặc biệt là lớp cân cơ là rất quan trọng
  và thật sự cần thiết.
  1.1.1. Giải phẫu bề mặt
  Các lớp cấu trúc giải phẫu của thành bụng không chỉ đảm nhận vai trò
  cấu trúc và chức năng mà còn tạo nên hình dáng bên ngoài của bụng. Một
  điều ai cũng nhìn nhận là các tài liệu, sách vở đều lấy người đàn ông để làm
  mẫu khi nói về giải phẫu học.
  Tại đường giữa bụng bề mặt lõm nhẹ xuống từ mũi ức đến rốn tương
  ứng vị trí của cân trắng giữa. Cơ thẳng bụng gián đoạn thành từng múi nhỏ
  bởi vài trẽ cân. Từ ngoài vào trong, bề mặt thành bụng có vài chỗ lõm khác do
  sự chuyển tiếp giữa cơ dẹt và bao cơ thẳng (Hình 1.1).
  Ở phụ nữ, đường kính ngang phần trên xương chậu rộng hơn khoảng
  cách giữa hai bờ sụn-sườn. Da bụng không có sự lồi lõm rõ rệt như ở da bụng
  người đàn ông. Ngược lại sự chuyển tiếp giữa các cơ dẹt và bao cơ thẳng
  mềm mại và nhẹ nhàng hơn. Lớp mỡ dưới da vùng dưới rốn dày hơn và nếu
  mỡ tích tụ nhiều sẽ tạo nên nếp mỡ trên mu rất dễ nhận ra ở tư thế ngồi.
  4
  Hình 1.1: Hình dáng bên ngoài của thành bụng trước
  ở người đàn ông (a) và ở người phụ nữ (b).
  Nguồn: Carlos Guitezrez de la Pena, 2004, Hernia [23]
  1.1.2. Lớp nông
  Da, mô liên kết dưới da và mô mỡ tạo nên lớp nông của thành bụng.
  Các nếp nhăn da bụng được sắp xếp theo chiều ngang mặt hơi lõm hướng về
  phía trên. Mô mỡ, bao gồm các thùy và bè mỡ, tích tụ nhiều nhất ớ lớp dưới
  da vùng bụng so với các phần khác trên cơ thể. Đồng thời tụ mô mỡ nhiều ở
  bụng sẽ ảnh hưởng đến hình dáng của bụng. Ở phụ nữ mỡ sẽ tích tụ chủ yếu
  trong lớp dưới da quanh rốn và dưới rốn. Ngược lại ở đàn ông mỡ sẽ tích tụ
  chủ yếu trong lớp dưới da trên rốn.
  Thật sự lớp mỡ dưới da chia thành hai lớp có cấu trúc khác nhau. Lớp
  nông bao gồm những thùy nhỏ ngăn cách nhau bởi những vách thẳng đứng.
  Lớp sâu, còn gọi là mạc Gallaudet, bao gồm những thùy to hơn nằm trong
  khung liên kết lỏng lẻo. Bao liên kết ngăn cách hai lớp được biết với tên gọi
  mạc Scarpa đặc biệt vùng bụng dưới. Tại vùng bụng dưới lớp mỡ dưới da
  bám lỏng lẻo vào lớp cân nhưng đi về phía ức hay về phía bẹn lớp mỡ dưới da
  bám khá chặt chẽ vào lớp cân nên rất khó bóc tách [24].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Đỗ Đình Công, Phan Minh Trí, Nguyễn Hữu Thịnh (2003), "Đặt lưới
  polypropylene ngã tiền phúc mạc trong điều trị thoát vị bẹn", Y học
  thành phố Hồ Chí Minh, tập 7 (1), trang 187-191.
  2. Vương Thừa Đức (2006), "So sánh kết quả sớm và lâu dài giữa
  Lichtenstein và Bassini trong điều trị thoát vị bẹn", Thời sự Y học,
  số 8, trang 3-7.
  3. Nguyễn Quang Quyền (2004), Bài Giảng giải phẫu học, Nhà xuất bản Y
  học, tập 2, trang 33-37.
  4. Lê Thương, Trịnh Ngọc Hiệp, Đỗ Hoài Kỹ (2009), "Kết quả bước đầu
  nghiên cứu áp lực khoang bụng tại khoa ngoại tổng quát Bệnh viện
  đa khoa tỉnh Khánh Hòa", Tạp chí khoa học tiêu hóa Việt Nam, tập
  IV, số 6, tr. 1090-1097.
  TIẾNG ANH
  5. Ammaturo C, Bassi G (2005), "The ratio between anterior abdominal
  wall surface/wall defect surface: a new parameter to classify
  abdominal incisional hernias"", Hernia, Vol. 9, pp. 316-321.
  6. Anastasios K.K (2000), "Repair of McBurney Incisional Hernias After
  Open Appendectomy", The Association of Program Directors in
  Surgery, Vol. 57, pp. 79-80.
  7. Andersen Lars Peter Holst, Mads Klein, Ismail Gögenur, Jacob
  Rosenberg (2009), "Long-term recurrence and complication rates
  after incisional hernia repair with the open onlay technique", BMC
  Surgery, Vol. 9, pp. 1-5.
  8. Anson, Mac Vay (1971), “Insional hernias”, Surgical Anatomy, Vol. 1,
  pp. 77-79.
  9. Antonio Espinosa-de-los-Monteros (2006), "Reconstruction of the
  abdominal wall for incisional hernia repair", The American Journal
  of Surgery, Vol. 91, pp. 173-177.
  10. Anurov M (2008), "Experimental study of the impact of the textile
  structure of mesh endoprotheses for the efficiency of recontruction
  of the anterior abdominal wall", Bulletin of Experimental Biology
  and Medecine, Vol. 145, pp. 642-646.
  11. Arnaud J.P (1977), "Critical evaluation of prosthetic materials in repair
  of abdominal wall hernias: new criteria of tolerance and resistance",
  Am J Surg, Vol. 133, pp. 338-345.
  12. Askar O.M (1977), "Surgical anatomy of the aponeurotic expansions of
  the anterior abdominal wall", Annals of the Royal College of
  surgeons of England, 59, 313-321.
  13. Bauer J.J (2002), "Rives-Stoppa procedure for repair of large incisional
  hernias: experience with 57 patients", Hernia, Vol. 6, pp. 120-123.
  14. Bencini L (2003), "Incisional hernia repair Retrospective comparison of
  laparoscopic and open techniques", Surgical Endoscopy, Vol. 17,
  pp. 1546-1551.
  15. Bezzi M (2005), "Large incisional hernia in the elderly: which kind of
  treatment?", Acta Biomed, 76, pp. 21-23.
  16. Brent D.M (2003), "Assessment of adhesion formation to intraabdominal polypropylene mesh and polytetrafluoroethylene
  mesh"", Journal of Surgical Research, Vol. 114, pp. 126-132.

  Xem Thêm: Vai trò của mảnh ghép polypropylene trong điều trị thoát vị vết mổ thành bụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của mảnh ghép polypropylene trong điều trị thoát vị vết mổ thành bụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

kĩ thuât mổ stoppa

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status