Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mối liên quan giữa TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol máu với tình trạng rối loạn chức

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mối liên quan giữa TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol máu với tình trạng rối loạn chức

  Luận án tiến sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu mối liên quan giữa TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol máu với tình trạng rối loạn chức năng đa cơ quan và tử vong trong sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC SƠ ĐỒ, CÁC HÌNH
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. Sơ lược lịch sử sốc nhiễm khuẩn và cytokin 4
  1.2. Nghiên cứu sốc nhiễm khuẩn và cytokin trong nước và trên thế giới 4
  1.3. Một số khái niệm và định nghĩa hiện nay về nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn . 6
  1.4. Tình hình sốc nhiễm khuẩn . 8
  1.5. Triệu chứng lâm sàng . 9
  1.6. Các xét nghiệm 10
  1.7. Sinh lý bệnh của sốc nhiễm khuẩn và vai trò của cytokin . 13
  1.8. Rối loạn chức năng cơ quan trong nhiễm khuẩn huyết 27
  1.9. Điều trị . 33
  1.10. Một số yếu tố tiên lượng tử vong trong sốc nhiễm khuẩn trẻ em 40
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 42
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 44
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 48
  3.1. Đặc điểm chung dân số nghiên cứu . 48
  3.2. Tỷ lệ tử vong, rối loạn chức năng đa cơ quan và một số yếu tố liên quan đến tử vong 48
  3.3. Cytokin và cortisol trong máu với tử vong và rối loạn chức năng đa cơ quan 59
  3.4. Liên quan giữa TNF- , IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol với nhau 69
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 72
  4.1. Đặc điểm chung của dân số nghiên cứu 72
  4.2. Tỷ lệ tử vong, rối loạn chức năng đa cơ quan và một số yếu tố liên quan đến tử vong . 73
  4.3. Cytokin và cortisol máu với tử vong và rối loạn chức năng đa cơ quan . 81
  4.4. Liên quan giữa TNF- , IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol với nhau 102
  KẾT LUẬN . 108
  KIẾN NGHỊ 109
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Sốc nhiễm khuẩn (SNK) là một hội chứng lâm sàng thường gặp tại khoa hồi
  sức- cấp cứu nhi. Theo Jerry J. Zimmerman hội chứng này chiếm 63% trẻ nhiễm
  khuẩn nhập khoa hồi sức [210]. Nghiên cứu trong nước cho thấy tỷ lệ trẻ SNK còn
  cao. Tại bệnh viện Nhi đồng (BVNĐ) 1 năm 1991-1992, tỷ lệ SNK là 32,1% [31];
  năm 2003-2005 tỷ lệ SNK là 53,27% [21]. Năm 2000-2003, tại BVNĐ 2 tỷ lệ SNK
  là 13,5% [7]. Theo Paul E. Marik tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết (NKH) và SNK trong
  những năm gần đây còn tăng cao; do những tiến bộ trong công tác hồi sức, nhiều
  can thiệp được tiến hành hơn làm gia tăng tình trạng nhiễm khuẩn [127].
  Tỷ lệ tử vong do SNK ở các nước phát triển thập niên 1980 - 1990 trên 50%
  và giảm còn 20-30% trong những năm cuối thế kỷ 20 [210]. Theo Martha C. Kutko
  tỷ lệ tử vong của trẻ SNK có suy đa cơ quan là 18,6% trong khi không có trẻ NKH
  nào tử vong nếu không suy đa cơ quan [116]. Nghiên cứu gần đây tại một số bệnh
  viện nhi trong nước cũng cho thấy tử vong do SNK còn rất cao. Năm 2000-2003 tại
  BVNĐ 2 tỷ lệ tử vong là 86,5% [7]. Năm 2003-2005 tại BVNĐ 1 tỷ lệ tử vong là
  49% [21]. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương (BVNTƯ) năm 2004 tỷ lệ tử vong là
  81,6% [2]. Theo Vũ Văn Đính tử vong do NKH và SNK là 20-50% và khi có suy đa
  cơ quan là 80-85% [5].
  Chẩn đoán sớm, hồi sức tích cực, kháng sinh thích hợp làm giảm tử vong
  trong SNK. Tuy vậy, thực tế lâm sàng cho thấy chẩn đoán và xử trí SNK là một quá
  trình khó khăn và phức tạp. Việc nhận biết các biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng
  liên quan đến giai đoạn bệnh, có ý nghĩa tiên lượng rất quan trọng nhằm giúp bác sĩ
  có những can thiệp kịp thời để cứu sống bệnh nhi. Nhưng đến nay vẫn chưa có yếu
  tố nào có khả năng tiên lượng chắc chắn.
  Cytokin là các chất trung gian điều hòa tình trạng viêm trong NKH, chúng có
  vai trò quan trọng trong NKH và SNK. Nồng độ của các cytokin có thể giúp tiên
  lượng mức độ nặng, tử vong của bệnh. Các nghiên cứu cytokin trong NKH và SNK
  được thực hiện nhiều ở người lớn và phần lớn ở các nước đã phát triển.
  2
  Đầu thế kỷ 21 có vài nghiên cứu về cytokin trong NKH ở Việt Nam. Tại
  bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2005, Phan Thị Huệ nghiên cứu giá trị của IL-6 và
  CRP trong chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, tác giả nhận thấy phối hợp IL-6 và
  CRP làm tăng khả năng chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh sớm [8]. Năm 2005-2006,
  tại Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR), Phạm Thị Ngọc Thảo khảo sát nồng độ một số
  cytokin trên 49 bệnh nhân NKH, cho thấy có sự liên quan giữa nồng độ TNF - , IL-1, IL-10 với các thể bệnh của NKH, không có mối liên quan giữa IL-6, IL-8 với
  mức độ nặng của bệnh, không có liên quan giữa TNF- , IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 với
  tiên lượng bệnh [24]. Trong nghiên cứu cắt ngang tại BVNĐ 1 năm 2003-2005 trên
  trẻ NKH, Bùi Quốc Thắng cho thấy không dựa vào TNF- để tiên lượng sốc, rối
  loạn chức năng (RLCN) đa cơ quan và tử vong ; trong khi IL-6 có thể giúp tiên
  lượng sốc, rối loạn chức năng cơ quan và tử vong [21]. Các nghiên cứu trên thực
  hiện đo cytokin tại một thời điểm. Trong khi đó, một số tác giả nhận thấy theo dõi
  sự thay đổi của cytokin là chỉ số tốt hơn tại một thời điểm hay nồng độ đỉnh trong
  máu để tiên lượng [186].
  Điều trị bằng steroid trong SNK đã và đang được nghiên cứu, được ứng dụng
  điều trị rất nhiều nhưng đến nay vẫn chưa có thống nhất. Steroid có thể làm giảm
  viêm do giảm cytokin, giảm kết dính và tổng hợp thụ thể, điều hòa biểu hiện các thụ
  thể. Trong SNK, steroid ảnh hưởng trên rối loạn đông máu, huyết động và cả chết tế
  bào theo chương trình. Chưa có nghiên cứu nào về định lượng cortisol máu trong
  SNK ở trẻ em tại Việt Nam. Do vậy, nhằm hiểu biết thêm về bệnh sinh của SNK, về
  tình trạng cortisol máu và liên quan của cortisol với các cytokin quan trọng trong
  SNK ở trẻ em, chúng tôi tiến hành đo cortisol cùng với một số cytokin khác.
  Nghiên cứu về cytokin trong SNK là một vấn đề mới, phức tạp về mặt sinh
  học, trong điều kiện nước ta thì chưa được thực hiện nhiều do đòi hỏi máy móc và
  chi phí cao. Chưa có nghiên cứu nào về vai trò của cytokin trong SNK ở trẻ em. Vì
  vậy chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu một số cytokin quan trọng trong SNK và
  cortisol máu trong bệnh lý này với các mục tiêu như sau.
  3
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1. Xác định tỷ lệ rối loạn chức năng đa cơ quan, tỷ lệ tử vong và một số yếu tố lâm
  sàng, cận lâm sàng liên quan đến tử vong ở trẻ sốc nhiễm khuẩn.
  2. Xác định mối liên quan giữa TNF- , IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol máu tại thời
  điểm 0, 6 và 24 giờ sau chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn với tử vong và rối loạn chức
  năng đa cơ quan
  3. Xác định mối liên quan giữa TNF- , IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol máu.
  4

  Chương 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Sơ lược lịch sử sốc nhiễm khuẩn và cytokin
  Thuật ngữ sốc được đặt tên vào thập niên 1740 và được Woolcome, Hunter
  và Latta mô tả lâm sàng vào cuối thế kỷ thế 17 [125]. Đến cuối thế kỷ 18 SNK được
  biết đến qua tình trạng nhiễm khuẩn sau vết thương của các binh sĩ trong chiến
  tranh Mỹ - Tây Ban Nha (năm 1889). Đầu thế kỷ 19 SNK phát triển mạnh với việc
  phát hiện nội độc tố của Richard Pfeiffer [79], [125]. Các nghiên cứu liên quan giữa
  SNK với cung lượng tim, kháng lực mạch máu phát triển trong những năm giữa thế
  kỷ 19 [79]. Năm 1989, Bone đưa ra khái niệm hội chứng đáp ứng viêm hệ thống và
  ghi nhận các giai đoạn phát triển từ nhiễm khuẩn đến SNK. Từ năm 1991 đến nay,
  các hội hồi sức và các chuyên gia hồi sức trên thế giới đã đi đến thống nhất về tiêu
  chuẩn chẩn đoán cho trẻ em và người lớn, các hướng dẫn, lưu đồ điều trị được cập
  nhật, thống nhất vào năm 2002, 2004, 2006, 2007, 2009 của các hội hồi sức nhằm
  giúp thống nhất chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu [51], [68], [69], [83], [145].
  Nghiên cứu sớm nhất về cytokin bởi Lewis và Rich; hai tác giả này ghi nhận
  tình trạng ức chế đại thực bào và bạch cầu đa nhân trung tính qua trung gian kháng
  nguyên vào năm 1932. Năm 1957, interferon được phát hiện bởi Isaacs và
  Lindenmann từ nguyên bào sợi bị nhiễm vi rút. Thập niên 1970 và 1980 lĩnh vực
  cytokin phát triển mạnh. Cohen là người đặt tên cytokin. Các cytokin quan trọng
  được phát hiện trong thời gian trên: interleukin-1 (IL-1) năm 1971 bởi Gery, TNF
  năm 1975 bởi Carswell, IL-6 năm 1984 bởi Weissenbach. IL-1 và TNF là các chất
  gây viêm có vai trò chính trong SNK [71], [79], [186]. Rất nhiều nghiên cứu lâm
  sàng và thực nghiệm từ đó đến nay nhằm phát hiện các cytokin khác trong NKH và
  SNK cũng như vai trò của các chất này trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng.
  1.2. Nghiên cứu sốc nhiễm khuẩn và cytokin trong nước và trên thế giới
  Trước năm 2000, có nhiều nghiên cứu về NKH, tuy nhiên có rất ít nghiên
  cứu về SNK. SNK chỉ được mô tả một phần trong các nghiên cứu NKH ở người lớn
  cũng như ở trẻ em.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]aaaAn P L (2004). Đánh giá tiên lư ợng tử vong ở trẻ em tại khoa hồi sức. Luận án tiến sỹ y học.
  Đại Học Y Dược Tp Hồ Chí Minh, PP
  [2]aaaChinh T T M (2005). Đánh giá hiệu quả hồi phục thể tích tuần hoàn trong sốc nhiễm khuẩn
  ở trẻ em. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú chuyên nghành nhi. Đại Học Y Hà Nội, PP
  [3]aaaDanh P T "Sử dụng kỹ thuật Biochip trong xét nghiệm và ứng dụng lâm sàng cytokines "
  http://www.choray.org.vn.
  *4+aaaĐiển T M (2010). Nghiên cứu kết quả điều trị và một số yếu tố tiên lượng tử vong trong
  sốc nhiễm khuẩn trẻ em. Luận án tiến sỹ y học. Đại Học Y Hà Nội. Hà Nội, PP
  *5+aaaĐính V V (2006). "Tổng quan về điều trị suy đa tạng." Hội nghị khoa học chuyên đề: Lọc
  máu liên tục trong hồi sức cấp cứu.
  *6+aaaĐồng V C, An P L (2006). "Đánh giá áp dụng thang điểm tiên lượng nguy cơ tử vong PRISM
  II ở trẻ trên 1 tháng đến 15 tuổi nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2004 –
  2005." Y Học Thành phố Hồ Chí Minh 10(1), pp 100 – 105.
  *7+aaaĐồng V C, Nguyên P N T, Hữu N T (2005). "Đặc điểm sốc nhiễm trùng tại bệnh viện Nhi
  đồng 2 " Y Học Thành phố Hồ Chí Minh 9, pp 33-37.
  [8]aaaHuệ P T, Trà L N (2006). "Giá trị của IL-6 và CRP trong chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh
  sớm." Hội nghị Nhi khoa Việt Nam lần thứ XVIII 14, pp 16-19.
  *9+aaaHùng Đ V (2007). Giá trị tiên lượng của thang điểm PRISM đối với bệnh nhân nhập khoa
  Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà
  nội, Hà nội, PP
  [10]aaaKiệt Đ P (1981). "Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu ở trẻ em." Kỷ yếu công trình nghiên cứu
  khoa học, Viện Bảo Vệ Sức khỏe Trẻ em, pp 104-116.
  [11]aaaMỹ L T (1994). Đặc điểm nhiễm khuẩn huyết sơ sinh, PP
  [12]aaaNga N T K, Hương T T (1997). "Nhiễm khuẩn huyết sơ sinh." kỷ yếu công trình nghiên cứu
  khoa học Viện Nhi, pp 47-52.
  *13+aaaNguyên N Đ (2002). Cỡ mẫu. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y khoa: 32-41.
  [14]aaaNguyên P N T (2003). Khảo sát nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện Nhi đồng 2. Luận văn tốt
  nghiệp bác sĩ nội trú chuyên nghành nhi, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, PP
  [15]aaaPhi N T, Hằng Đ T (1998). "Nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em, căn nguyên vi khuẩn và tình hình
  kháng kháng sinh." Một số công trình nghiên cứu về độ nhạy cảm của vi khuẩn với thuốc
  kháng sinh, pp 111-119.
  [16]aaaPhiệt P H (1999). Cytokin. Miễn dịch sinh lý bệnh, Nhà Xuất bản y Học Tp. Hồ Chí Minh. 1:
  55-64.
  [17]aaaPhương B T, Dụ N T (2002). Đánh giá tác dụng dung dịch natrichlorua 0,9%, hydroxyethyl
  starch 6% trong điều trị sốc nhiễm khuẩn. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2,
  Đại học Y khoa Hà Nội, PP
  [18]aaaQuang P V, cam B V, Quân T H M, et al. (2010). "Điều trị ban đầu sốc nhiễm khuẩn trẻ em
  tại khoa Cấp Cứu bệnh viện Nhi đồng 1." Y Học Thành phố Hồ Chí Minh 14(1), pp 15 -22.
  [19]aaaSoát V V (2007). Nhận xét về đặc điểm dịch tễ lâm sàng và kết quả điều trị sốc ở trẻ em
  tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên
  khoa cấp 2, Đại học Y khoa Hà Nội, Hà Nội, PP
  [20]aaaSong N D (2004). "Nghin cứu tử vong do sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em tại khoa Hồi sức Cấp
  cứu bệnh viện Nhi Trung ương trong 5 năm (1/1999-9/2003)." Luận văn thạc sĩ y học, Đại
  học Y khoa h Nội.
  112
  [21]aaaThắng B Q (2006). Nghiên cứu lâm sàng và một số biến đổi sinh học trong nhiễm khuẩn
  huyết trẻ em, Luận án tiến sỹ y học chuyên ngành nhi khoa. Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí
  Minh, Hồ Chí Minh, PP
  [22]aaaThắng P V (2008). Nghiên cứu chẩn đoán sớm và điều trị sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em. Báo
  cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộ, Bộ Y tế., PP
  [23]aaaThắng P V, Kiệt Đ P, Thi N M (1998). "Nhận xét ban đầu về nhiễm khuẩn huyết gram âm ở
  trẻ em." Nhi Khoa 7(2), pp 91-97.
  [24]aaaThảo P T N (2007). "Khảo sát nồng độ TNF, IL-1, Il-6, IL-8, IL-10 trên bệnh nhân nhiễm
  khuẩn huyết." Hội nghị khoa học Hồi sức cấp cứu và chống độc toàn quốc lần thứ 4, pp
  206-219.
  [25]aaaThức Đ V, Thủy V T T (2000). "Một số nhân xét về nhiễm khuẩn huyết trẻ em tại bệnh
  viện Hải Phòng (1995-1999)." Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Hội nghị Nhi khoa
  toàn quốc lần thứ 17, Y Học Hà Nội, pp 111-119.
  [26]aaaThục V T M, Ban Đ D (1999). Interleukin-1. Cytokin phân tử và ứng dụng điều trị lâm sàng,
  Nhà xuất bản Y học Hà Nội. Hà Nội: 36-44.
  [27]aaaThục V T M, Ban Đ D (1999). Interleukin-6. Cytokin phân tử và ứng dụng điều trị lâm sàng,
  Nhà xuất bản Y học. Hà Nội: 82-94.
  [28]aaaThục V T M, ban Đ D (1999). Interleukin-8. Cytokin phân tử và ứng dụng điều trị lâm sàng,
  Nhà xuất bản Y Học. Hà Nội: 102-108.
  [29]aaaThục V T M, Ban Đ D (1999). Interleukin-10. Cytokin phân tử và ứng dụng điều trị lâm
  sàng, Nhà xuất bản Y Học. Hà Nội: 116-124.
  [30]aaaTuấn Đ Q, Tám B V (2009). "Đánh giá hiệu quả điều trị sốc nhiễm khuẩn tại khoa Hồi sức
  Tích cực bệnh viện Bạch Mai (ở nhóm bệnh nhân không lọc máu liên tục)." Y Học Việt
  Nam 1, pp Tr 53-53.
  [31]aaaTuấn H M (1992). Góp phần nghiên cứu nhiễm trùng huyết tại bệnh viện Nhi đồng 1. Luận
  văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên nghành nhi. Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Hồ Chí
  Minh, PP
  [32]aaaTùng C V (2002). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sốc nhiễm khuẩn trẻ em
  tại Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Nhi. Luận văn Thạc sỹ KHYH, Đại học Y Hà nội, Hà nội., PP
  [33]Aguillon J C, Escobar A, Ferreira V, et al. (2001). "Daily production of human tumor necrosis
  factor in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated ex vivo blood culture assays." European
  Cytokine Network 12(1), pp 105-110.
  [34]Anderson M. R. B J L (1997). "Advances in the therapy for sepsis in chidren." Pediatric clinics
  of North America, 44(1), pp pp. 179 - 203.
  [35]Annane D, Sebille V, Troche G, et al. (2000). "A 3-level prognostic classification in septic shock
  based on cortisol levels and cortisol response to corticotropin." JAMA 283, pp 1038–1045.
  [36]Appoloni O, Dupont E, Vandercruys M, et al. (2001). "Association of Tumor Necrosis Factor-2
  Allele with Plasma Tumor Necrosis Factor-alpha Levels and Mortality from Septic Shock."
  The American Journal of Medicine 110, pp 486-488.
  [37]Array C "Instructions for use." Evidence: Biochip array technology. Cat No 3544, pp 1-60.
  [38]Ashare A, Powers L S, Butler N S, et al. (2005). "Anti-inflammatory response is associated with
  mortality and severity of infection in sepsis." Lung physiology 4(288), pp 633-640.
  [39]Balk R A (2000). "Severe sepsis and septic shock: definition, epidemiology and clinical
  manifestation." Crit Care Clin 16, pp 179-192.
  [40]Balk R A (2004). "Optimum Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: Evidence in Support
  of the Recommendations." Dis Mon 50:, pp 163-213.
  [41]Baltimore, Fox C C, Levi-Schaffer F, et al. (1998). "Biologic activities of IL-1 and its role in
  human disease." J Allergy Clin Immunol 102, pp 344-350.

  Xem Thêm: Nghiên cứu mối liên quan giữa TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol máu với tình trạng rối loạn chức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mối liên quan giữa TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 và cortisol máu với tình trạng rối loạn chức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status