Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG . vii
  DANH MỤC HÌNH . ix
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 3
  1.2 Mục đích, nhiệm vụ của nghiên cứu . 5
  1.2.1 Mục đích nghiên cứu . 5
  1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 5
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6
  1.3.1 Đối tượng 6
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu . 6
  1.4 Tình hình nghiên cứu 7
  1.5 Phương pháp và câu hỏi nghiên cứu . 10
  1.5.1 Phương pháp nghiên cứu . 10
  1.5.2 Câu hỏi nghiên cứu 11
  1.6 Những đóng góp mới của luận án . 11
  1.7 Kết cấu của luận án 12
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13
  I. LÝ THUYẾT VỀ MOBILE MARKETING 13
  2.1 Một số khác biệt trong quan điểm sử dụng thuật ngữ Mobile Marketing 13
  2.2 Khái niệm Mobile Marketing . 15
  2.3 Đặc trưng của Mobile Marketing 18
  2.3.1 Mọi lúc, mọi nơi 19
  2.3.2 Hướng đối tượng . 19
  2.3.3 Hỗ trợ khả năng tương tác hai chiều 20
  2.3.4 Kênh Marketing được cá nhân hóa cao 21
  2.3.5 Không phải là thư rác 23
  2.4 Quy trình triển khai hoạt động Mobile Marketing . 25
  2.4.1 Bước 1: Chuẩn bị chiến dịch 26
  2.4.2 Bước 2: Triển khai chiến dịch 33
  2.4.3 Bước 3: Báo cáo, thống kê, điều chỉnh chương trình Mobile Marketing
  . 36
  2.5 Công nghệ của Mobile Marketing 37
  2.5.1 Công nghệ SMS 37
  2.5.2 Công nghệ MMS . 39
  2.5.3 Công nghệ Mobiweb . 41
  2.6 Chuỗi cung cấp dịch vụ Mobile Marketing . 42
  2.6.1 Doanh nghiệp – Nhãn hàng . 43
  2.6.2 Công ty cung cấp dịch vụ Mobile Marketing . 43
  2.6.3 Công ty tích hợp công nghệ di động 45
  2.6.4 Nhà mạng viễn thông di động 45
  2.6.5 Người tiêu dùng . 45
  2.7 Hệ thống luật pháp và qui định đối với Mobile Marketing 46
  2.7.1 Tự do chọn lựa 48
  2.7.2 Kiểm soát 48
  2.7.3 Giới hạn . 49
  2.7.4 Tôn trọng . 49
  2.7.5 Bảo mật . 50
  II. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI HOẠT
  ĐỘNG MOBILE MARKETING 50
  2.8 Đặc trưng hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing 50
  2.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động
  Mobile Marketing . 53
  2.9.1 Các mô hình lý thuyết nền tảng . 53
  2.9.2 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 59
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 73
  3.1 Thiết kế nghiên cứu 73
  3.2 Quy trình thực hiện nghiên cứu 74
  3.3 Thiết kế bảng hỏi 75
  3.4 Chọn mẫu . 80
  3.4.1 Tổng thể đối tượng nghiên cứu 80
  3.4.2 Kích cỡ mẫu 80
  3.4.3 Phương pháp chọn mẫu . 82
  3.5 Phương pháp thu thập dữ liệu . 84
  3.6 Xử lý dữ liệu 86
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 89
  4.1 Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu 89
  4.2 Tình hình sử dụng điện thoại di động tại khu vực nội thành Hà Nội . 91
  4.3 Thực trạng hoạt động nhắn tin quảng cáo và Mobile Marketing . 95
  4.4 Xu hướng hành vi của người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile
  Marketing . 98
  4.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới thái độ và hành vi đối với hoạt động Mobile
  Marketing của người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội . 100
  4.5.1 Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo (chỉ số Cronbach Anpha) 100
  4.5.2 Phân tích nhân tố (EFA) 112
  4.5.3 Phân tích hồi qui 117
  4.5.4 Sự khác biệt về hành vi đối với họat động Mobile Marketing giữa các
  nhóm nhân khẩu học 124
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT . 132
  5.1 Tổng kết . 132
  5.1.1 Hành vi của người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội đối với hoạt
  động Mobile Marketing 132
  5.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng khu vực nội
  thành Hà Nội đối với hoạt động Mobile Marketing 135
  5.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt
  động Mobile Marketing 136
  5.2 Đề xuất – Kiến nghị 138
  5.2.1 Đề xuất đối với các đơn vị thực hiện hoạt động Mobile Marketing 139
  5.2.2 Nhóm đề xuất đối với các đơn vị quản lý . 149
  5.3 Hạn chế và kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo 151
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN
  QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 153
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 154
  PHỤ LỤC 164

  CHƯƠNG 1
  MỞ ĐẦU
  Gần một trăm năm qua, cùng với sự hỗ trợ rất hiệu quả của các chương
  trình Marketing, hoạt động kinh doanh toàn cầu đã có nhiều bước tiến vượt
  bậc. Các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đã tiếp cận được tới người tiêu dùng
  ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, các kênh
  Marketing truyền thống đã bắt đầu bộc lộ hạn chế, sức hấp dẫn suy giảm.
  Phương pháp và hình thức thể hiện đã thành lối mòn là hai trong số những
  điểm yếu lớn nhất mà các kênh Marketing truyền thống đang gặp phải. Do đó,
  việc tìm kiếm các kênh Marketing mới đang là một trong những yêu cầu
  mang tính cấp bách và sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của toàn
  ngành Marketing.
  Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề trên là
  việc kết hợp những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ với các hoạt
  động Marketing truyền thống. Mobile Marketing (hay còn gọi là Markting
  qua điện thoại di động)là một trong những thành quả ấn tượng nhất của quá
  trình sáng tạo đó. Mobile Marketing là sản phẩm của sự kết hợp giữa công
  nghệ viễn thông di động với các chiến lược Marketing truyền thống. Mobile
  Marketing có thể được hiểu một cách đơn giản là việc sử dụng điện thoại di
  động và các ứng dụng, dịch vụ của chúng làm công cụ để chuyển tải và thực
  hiện các chương trình Marketing.
  Năm 2011, công ty chuyên nghiên cứu lĩnh vực viễn thông di động –
  Mobile Thinking đã tổng kết: tổng chi phí hàng năm của các doanh nghiệp
  trên toàn cầu dành cho hoạt động quảng cáo, Marketing qua điện thoại di
  động có xu hướng ngày càng tăng. Năm 2009, tổng chi phí toàn cầu đạt 7,9 tỉ
  đô la Mỹ, năm 2010 con số này tăng lên 11,5 tỉ đô la Mỹ và dự kiến đạt 16,3
  tỉ đô la Mỹ vào năm 2011 và 21,2 tỉ đô la Mỹ vào năm 2012 [56].
  Bên cạnh đó, Mobile Marketing Watch (2011) xác định đối tượng chủ
  yếu của hoạt động Mobile Marketing có độ tuổi từ 20 đến 39. Ngoài ra, 45 %
  những người được hỏi trong cuộc điều tra đối với người sử dụng điện thoại ở
  thị trường Anh, Pháp và Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến những thông tin quảng
  cáo được gửi tới di động của họ và 29% trong số đó sẽ phản hồi lại hoặc có
  hành vi tích cực đối với nội dung của chương trình quảng cáo, 22% số người
  còn lại cho biết sẽ sử dụng thông tin quảng cáo để làm cơ sở để lựa chọn sản
  phẩm và đưa ra quyết định mua hàng. Tuy nhiên, phần lớn những người tham
  gia khảo sát đều có chung quan điểm về sự phiền nhiễu và khó chịu khi phải
  nhận những thông tin quảng cáo không liên quan được gửi tới điện thoại di
  động của họ [55].
  Vừa có những điểm chung với những hình thức quảng cáo truyền thống
  lại vừa có sự khác biệt do các tính năng đặc thù của điện thoại di động,
  Mobile Marketing đang là một trong lĩnh vực nghiên cứu mới và hấp dẫn đối
  với các chuyên gia Marketing. Tuy nhiên, do thời gian phát triển chưa dài nên
  hệ thống lý thuyết của Mobile Marketing không những ít mà còn sơ sài, thiếu
  đồng bộ, chủ yếu là những nghiên cứu ngắn, những bài viết và nhận định
  phần nhiều mang tính chủ quan. Trong thực tế, hoạt động Mobile Marketing
  trên thế giới lại đang diễn ra rất sôi động và thay đổi không ngừng, vì vậy cần
  thiết phải thực hiện các nghiên cứu khoa học nghiêm túc và có hệ thống làm
  tiền đề cũng như định hướng cho sự phát triển của hoạt động Mobile
  Marketing
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Ra đời ở Mỹ vào năm 2004 và lần đầu tiên được triển khai ở Việt Nam vào
  năm 2006, Mobile Marketing hay còn gọi là Marketing qua điện thoại di động
  đang từng bước tạo dấu ấn đối với thị trường Marketing Việt Nam.
  Sau một số chương trình đầu tiên được triển khai như chương trình
  nhắn tin dự thưởng của nhãn hàng Close-up hay chương trình nhắn tin trả lời
  câu hỏi để nhận quà của Pepsi Việt Nam , thị trường Việt Nam đã chính
  thức mở cửa cho kênh Mobile Marketing. Vào giai đoạn đó, các công ty
  truyền thông, quảng cáo, Marketing háo hức với một kênh Marketing mới –
  một kênh Marketing được kì vọng sẽ tiếp bước Marketing trực tuyến, tạo ra
  sức đẩy cho ngành Marketing Việt Nam vốn đang đi vào lối mòn, thiếu tính
  sáng tạo và đột phá.
  Các doanh nghiệp, nhãn hàng lại có tâm lý hồ nghi và do dự khi
  phải lựa chọn giữa những kênh Marketing truyền thống được cho là tốn
  kém và nhàm chán nhưng lại rất an toàn với một kênh Marketing mới tiết
  kiệm hơn và nghe có vẻ hiệu quả hơn nhưng lại chứa đầy những rủi ro
  chưa xác định được.
  Ở góc độ quản lý dịch vụ, các nhà mạng viễn thông di động cũng rất
  quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh mới này. Tuy nhiên, do chưa có những quy
  định hướng dẫn nên hoạt động quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, có
  những thời điểm hoạt động Mobile Marketing bị cấm do những phiền toái và
  thiệt hại mà nó mang lại cho người dùng điện thoại. Trong khi đó, quy định
  và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước cũng chưa thực sự bắt kịp sự
  phát triển quá nhanh của kênh Marketing này.
  Ngoài ra, trong những năm gần đây, người sử dụng điện thoại di động -
  đối tượng của hoạt động Mobile Marketing, quảng cáo qua tin nhắn điện thoại
  di động hoàn toàn bị động, thiếu thông tin và hoang mang trước những tin
  nhắn “rác” hay những tin nhắn lừa đảo. Do đó, hiệu quả mang lại chưa tương
  xứng với tiềm năng và kì vọng, mặt khác quá nhiều khó khăn nảy sinh đã kéo
  lĩnh vực này phát triển chậm lại. Bài viết về Mobile Marketing trên website
  Mạng Quảng Bá (2011) nhận định: Mobile Marketing và quảng cáo qua tin
  nhắn không có tương lai ở thị trường Việt Nam [5] hay quảng cáo qua điện
  thoại di động – vẫn chỉ là tiềm năng(Intermark, 2010) [3]. Tuy nhiên, nếu chỉ
  vì những nhận định mang tính chủ quan và thiếu những phân tích khoa học
  trên mà loại bỏ Mobile Marketing khỏi danh sách các kênh Marketing ở Việt
  Nam, chắc chắn sẽ là đáng tiếc lớn bởi Mobile Marketing đang là một trong
  những kênh Marketing mới, hấp dẫn nhất với ngành công nghiệp Marketing
  toàn cầu.
  Cũng giống như các kênh Marketing truyền thống khác, Mobile
  Marketing chỉ có thể phát triển được khi hội tụ đủ các điều kiện mang tính hỗ
  trợ như: (1) người tiêu dùng có thái độ và hành vi tích cực (2) doanh nghiệp,
  nhãn hàng và các công ty cung cấp dịch vụ Marketing có kế hoạch và chiến
  lược triển khai phù hợp, (3) các cơ quan quản lý nhà nước tạo hành lang
  pháp lý thuận lợi. Tuy nhiên, để có những giải pháp và định hướng phát triển
  phù hợp cho Mobile Marketing tại thị trường Việt Nam, việc nghiên cứu
  những nội dung lý thuyết căn bản của Mobile Marketing kết hợp với điều tra,
  khảo sát thực tế tại các địa phương mà hoạt động Mobile Marketing đang
  được triển khai là vô cùng cần thiết.
  Xuất phát từ những yêu cầu mang tính cấp bách trên, tác giả quyết định
  tiến hành nghiên cứu với người sử dụng điện thoại di động tại khu vực nội thành
  Hà Nội – một trong những nơi hoạt động Mobile Marketing diễn ra nhiều nhất,
  với đề tài nghiên cứu là: “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng
  đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội”.
  1.2 Mục đích, nhiệm vụ của nghiên cứu
  1.2.1 Mục đích nghiên cứu
  Nội dung của luận án sẽ tập trung vào các mục đích chính như sau:
  - Hệ thống hóa lý thuyết cơ bản về Mobile Marketing;
  - Tổng kết, so sánh, đánh giá, phân tích các mô hình lý thuyết có
  trước về hành vi người tiêu dùng và các nhân tố ảnh hưởng tới
  chúng, từ đó lựa chọn mô hình lý thuyết nền tảng phù hợp nhất
  cho nghiên cứu;
  - Xây dựng mô hình nghiên cứu hành vi và các nhân tố ảnh hưởng
  đến hành vi của người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội đối
  với hoạt động Mobile Marketing;
  - Đưa ra các đề xuất, kiến nghị để thúc đẩy sự phát triển của
  Mobile Marketing tại thị trường Việt Nam.
  1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để thực hiện được các mục tiêu trên, nghiên cứu có các nhiệm vụ sau:
  - Tổng hợp và hệ thống hóa các khái niệm, quan điểm, nội dung lý
  luận về Mobile Marketing.
  - Giới thiệu, đánh giá các mô hình lý thuyết nền tảng về hành vi
  người tiêu dùng và hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động
  Marketing điện tử.
  - Xác định những hành vi chủ yếu của người tiêu dùng khu vực
  nội thành Hà Nội đối với hoạt động Mobile Marketing.
  - Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi và thái độ
  của người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội đối với hoạt động
  Mobile Marketing.
  - Tiến hành điều tra, khảo sát và nghiên cứu thực tế hành vi của
  người tiêu dùng tại khu vực nội thành Hà Nội để kiểm chứng
  mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, nhóm nhân tố tới thái độ và
  hành vi của họ đối với hoạt động Mobile Marketing.
  - Gợi ý một số giải pháp cho các doanh nghiệp, công ty cung cấp
  dịch vụ Mobile Marketing, công ty tích hợp công nghệ để khai
  thác, sử dụng hiệu quả kênh Marketing này. Chú trọng những
  kiến nghị thúc đẩy các hành vi tích cực và hạn chế hành vi tiêu
  cực của người tiêu dùng đối với Mobile Marketing.
  - Đóng góp ý kiến cho các cơ quan quản lý nhà nước, nhà mạng
  viễn thông để một mặt tăng cường công tác quản lý, bảo vệ
  quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, mặt khác tạo điều
  kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động Mobile Marketing.
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Đối tượng
  Căn cứ trên mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, luận án xác định đối
  tượng nghiên cứu của luận án bao gồm ba đối tượng cụ thể là1) Hoạt động
  Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội, (2) Hành vi của người tiêu
  dùng khu vực nội thành Hà Nội đối với hoạt động Mobile Marketing và (3)
  Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của người tiêu dùng khu vực
  nội thành Hà Nội đối với hoạt động Mobile Marketing.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Về mặt nội dung:Luận án xác định phạm vi nghiên cứu tập
  trung vào các vấn đề liên quan đến hành vi của người tiêu dùng
  cá nhân đối với hoạt động Mobile Marketing như: thái độ, hành
  vi và các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ, hành vi của họ.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I.TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Hồng Anh (2011), Nhà mạng gửi tin nhắn cũng phải xin phép [Trực
  tuyến]. Vnexpress. Địa chỉ:
  http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/nha-mang-gui-tin-nhan-quang-cao-phai-xin-phep-thue-bao/[Truy cập: 6/11/2011]
  2. Trương Đình Chiến (2010), “Quản trị Marketing”, Nhà xuất bản Đại học
  Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
  3. Intermark (2010),Mobile marketing tại Việt Nam: vẫn chỉ là tiềm năng
  [Trực tuyến]. Địa chỉ:
  http://www.intermark.vn/en/news/44-cau-chuyn-maketing/136-mobile-marketing-ti-vit-nam-vn-ch-la-tim-nng-.html[Truy cập: 5/7/2011]
  4. Nguyễn Viết Lâm (2009), Giáo trình Nghiên cứu Marketing, Nhà xuất bản
  Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
  5. Mạngquảngbá (2011), Quảng cáo trên điện thoại di động khó cất cánh
  [Trực tuyến]. Địa chỉ:
  http://mangquangba.com/quang-cao-tren-dien-thoai-di-dong-kho-cat-canh/
  [Truy cập: 10/6/2011]
  6. MIC (2011), Tăng trưởng thuê bao di động "hết nóng" [Trực tuyến]. Địa
  chỉ:http://mic.gov.vn/tintucsukien/tintuctrongnganh/Trang/T%C4%83ngtr
  %C6%B0%E1%BB%9Fngthu%C3%AAbaodi%C4%91%E1%BB%99ngh
  %E1%BA%BFtn%C3%B3ng.aspx[Truy cập: 10/6/2011]
  7. Nguyễn Văn Ngọc, 2007, “Xác định kích cỡ mẫu căn cứ vào tổng thể và
  sai số”,
  8. NielsenMobile (2009), Báo cáo nghiên cứu thị trường viễn thông di động
  Việt Nam – 2009, Hà Nội
  9. Thủ tướng Chính phủ (2008), Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư
  rác, Hà Nội
  10. Tổng cục thống kê (2010), Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
  trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính, thành thị, nông thôn,
  Dân số và mật độ dân số năm 2010 phân theo địa phương [Trực tuyến].
  Địa chỉ:
  http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=11505,
  [Truy cập: 6/7/2011]
  11. Hoàng Trọng (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất
  bản Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh
  II.TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  12. Aaker, D. A., Kumar, V., Day, G. S. (1998), Marketing research,6th ed.
  New York: John Wiley & Sons.
  13. Ajzen, I. (1991), The Theory of Planned Behavior, Organizational
  behavior and human decision making processes, Vol. 50, Issue. 2, pp.
  179-211.
  14. Åhslund, F. (2006), Consumer Behavior Statistics of Mobile Telephone
  Services, Master of Science Thesis, Stockholm, Sweden
  15. AlEnezi, S.O.M. (2010), Consumer Resposiveness toward Mobile
  Advertising in Kuwait, MBA Thesis, Maastrict school of Management,
  Netherlands.
  16. AMA Dictionary n.d., Consumer Behavior Defition[Trực tuyến].
  American Marketing Association. Địa chỉ:
  http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=C,
  [Truy cập: 4/3/2011]
  17. Babaee, N. (2010), Investigating efective factors and presenting a
  practical guideline to adoption of Mobile ticketing, Master thesis, Lulea
  University
  18. Bagozzi, R.P. (1992), “The self-regulation of attitudes, intentions, and
  behavior”,Social Psychology Quarterly, Vol. 55, No. 2, pp. 178-204
  19. Barutcu, S. (2008), “Consumer’s Attitudes towards Mobile Marketing and
  Mobile Commerce in Consumer market”, Ege Academic Review, Vol. 8,
  No. 1, pp. 15-32
  20. Barwise, P. & Farley, J.U (2005). “The state of interactive marketing in
  seven countries: interactive marketing comes of age”, Journal of
  Interactive Marketing, Vol. 19, Issue. 3, pp. 2-90.
  21. Basheer, A.M.A., Ibrahim, A.M.A. (2010), “Mobile Marketing:
  Examining the Impact of Trust, Privacy, Concern and Consumer Attitudes
  on Intention to Purchase”, International Journal of Businesses and
  Management, Vol. 5, No. 3, pp. 28-41.
  22. Bauer, H.H., Barnes, S.J., Reichardt, T., & Newmann, M. M. (2005),
  “Driving consumer acceptance of mobile marketing: A theoretical
  framework and empirical study”, Journal of Electronic Commerce
  Research, Vol. 6, pp. 181-192.
  23. Brackett, L., Carr, B. (2001), “Cyberspace Advertising vs. Other Media:
  Consumer vs. Mature Student Attitudes”, Journal of Advertising Research.
  Vol. 41, No. 5, pp. 23-33.
  24. Beneke, J.H. (2011), “Towards an understanding of youth’s perception of,
  and response to, mobile advertising in emerging market : An exploratory
  study”, International Journal of Management and Technology, Vol. 1, No.
  1, pp. 924-976
  25. Bose, T.K., Nahid, A.A., Islam, M.T., Saha, R.K. (2010), “SMS
  Advertising and its prospect in Bangladesh”, Journal of Theoretical and
  applied Information technology, Vol 3, No.1, Khulna University.
  26. Cleff, E. (2005), Mobile Advertising: A Comparative Regulatory
  Overview, Master thesis, Ashus School of Business.
  27. Consumer Ombudsman (2009), Guideline on Regulations for Marketing
  by Email, SMS, etc, The Marketing Control Act, No. 15
  28. Daniel, C.M., Gates, R. (2004), Marketing research essentials,4th ed,
  Hoboken, John Wiley & Sons.
  29. Davis, F.D. (1989), “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and
  User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, vol. 13, no.
  3, pp. 319 – 340.
  30. Davis, F.D. (1993), “User Acceptance of Information Technology:
  System Characteristics, User Perceptions and Behavioral
  Impacts”, International Journal Man-Machine Studies, Vol. 38, No. 3, pp.
  475-487.
  31. Dickinger, A., Haghirian, P. (2004),“An Investigation and Conceptual
  Model of SMS Marketing”,The Proceedings of the 37th Annual Hawaii
  International Conference on System Sciences, Vol. 1
  32. Ducoffe, R. H. (1996), “How Consumers Assess the Value of
  Advertising”, Journal of Current Issues and Research in Advertising, Vol
  17, pp. 1-18
  33. Edwards, S.M., Li. H., Lee, J.H. (2002), “Forced Exposure and
  Psychological Reactance: Antecedents and Consequences of the Perceived

  Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status