Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng - H

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng - H

  Mục lục:
  1. Lý do chọn đề tài:
  2 - Mục đích nghiên cứu:
  3- Đối tượng và khách thể nghiên cứu:
  4- Giả thuyết khoa học:
  5 - Nhiệm vụ nghiên cứu:
  6 - Phạm vi nghiên cứu:
  7- Phương pháp nghiên cứu:
  8- Dự kiến cái mới của đề tài:
  CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của đề tài
  1.1. Một số nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề:
  1.2. Một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường tiểu học:
  1.2.1. Quản lý:
  1.2.2. Quản lý giáo dục:
  1.2.3. Quản lý nhà trường tiểu học:
  1.2.3.1.Quản lý nhà trường:
  1.2.3.2. Quản lý trường tiểu học:
  1.3. Quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng tiểu học:
  1.3.1. Tổ chuyên môn:
  1.3.2. Hiệu trưởng quản lý tổ chuyên môn:
  1.3.2.1. Hiệu trưởng:
  1.3.2.2. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng :
  Kết luận chương 1
  THực trạng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng
  các trường tiểu học quận hồng bàng - hải phòng
  2.1. Đặc điểm các trường tiểu học trong quận Hồng Bàng:
  2.1.1. Khái quát chung về quận Hồng Bàng:
  2.1.2. Đặc điểm các trường tiểu học trong quận Hồng Bàng:
  2.2. Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trong các trường tiểu học:
  2.2.1. Khái quát về đội ngũ hiệu trưởng quận Hồng Bàng - Hải Phòng:
  2.2.2.Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn của các trường tiểu học quận Hồng Bàng-Hải Phòng:
  2.2.2.1. Thực trạng hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các tổ chuyên môn của các trường tiểu học trong quận Hồng Bàng - Hải Phòng:
  2.2.2.2. Thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu:
  2.2.3. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trong các trường tiểu học thuộc quận Hồng Bàng - Hải Phòng.
  2.2.3.1. Đánh giá mức độ cần thiết các biện pháp quản lý hoạt động tổ CM:
  2.2.3.2. Đánh giá mức độ thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động tổ CM:
  2.2.3.3. Đánh giá mức độ cần thiết, mức độ thực hiện của từng biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn.
  2.3. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng:
  Kết luận chương 2
  CHƯƠNG 3: Đề XUấT MộT Số BIệN PHáP QUảN Lý HOạT ĐộNG
  Tổ CHUYÊN MÔn CủA HIệU TRƯởNG
  3.1. Căn cứ để đề xuất các biện pháp quản lý:
  3.1.1. Lý luận:
  3.1.2. Căn cứ quan điểm chỉ đạo của Đảng về Giáo dục và Đào tạo:
  3.1.3. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XIII về công tác Giáo dục và Đào tạo.
  3.1.4. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ XX về công tác Giáo dục và Đào tạo.
  3.1.5. Căn cứ vào yêu cầu của cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục".
  3.1.6. Căn cứ vào điều tra thực trạng về công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng:
  3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng:
  3.2.1. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động dạy học trong trường tiểu học:
  3.2.1.1.Mục tiêu:
  3.2.1.2. Cách thức thực hiện:
  3.2.2. Quản lý kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn:
  3.2.2.1. Mục tiêu:
  3.2.2.2. Cách thức thực hiện:
  3.2.3. Quản lý nội dung sinh hoạt chuyên môn:
  3.2.3.1. Mục tiêu:
  3.2.3.2. Cách thức thực hiện:
  3.2.4. Quản lý viêc thực hiện quy chế chuyên môn:
  3.2.4.1. Mục tiêu:
  3.2.4.2. Cách thức thực hiện:
  3.2.5. Quản lý công tác tự học tự bồi dưỡng của tổ chuyên môn:
  3.2.5.1. Mục tiêu:
  3.2.5.2. Cách thức thực hiện:
  3.2.6. Quản lý công tác thi đua của tổ chuyên môn:
  3.2.6.1. Mục tiêu:
  3.2.6.2.Cách thức thực hiện:
  3.2.7. Quản lý và kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn:
  3.2.7.1. Mục tiêu;
  3.2.7.2 - Cách thức thực hịên:
  3.3. Khảo sát tính khả thi của các biện pháp đề xuất:
  3.3.1. Các bước tiến hành khảo sát:
  3.3.2. Khảo sát và kết luận:
  Kết luận chương 3
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1. Kết luận:
  2. Kiến nghị:
  2.1. Đối với Bộ và Sở Giáo dục - Đào tạo:
  2.2. Đối với Phòng giáo dục:
  2.3. Đối với các nhà trường tiểu học:


  Xem Thêm: Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng - H
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hồng Bàng - H sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status