Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tập đoàn bảo việt Thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh và đề xuất giai đoạn 2011 - 2013

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tập đoàn bảo việt Thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh và đề xuất giai đoạn 2011 - 2013

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ ĐỀ XUẤT GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

  MỤC LỤC
  Trang
  Chương I: Nhận định vấn đề7
  1. Lý do chọn đềtài 7
  2 Mục đích nghiên cứu 7
  3 Đối tượng nghiên cứu 8
  4. Phạm vi nghiên cứu 8
  5 Các nhiệm vụphải thực hiện 8
  6 Tình hình nghiên cứu 9
  7. Câu hỏi nghiên cứu 9
  8. Kết quảdựkiến 9
  9. Bốcục của đồán 10
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết 11
  1.Lịch sửvềlý thuyết quản trịchiến lược 11
  2. Một sốkhái niệm cơbản vềquản trịchiến lược 11
  3. Các công cụsửdụng đểnghiên cứu quản trịchiến lược 13
  4. Một sốcác công cụkhác đểphân tích chiến lược quản trị14
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 16
  1. Giới thiệu sơ đồnghiên cứu 17
  2. Quy trình nghiên cứu 17
  Chương 4: Thực trạng chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt 21
  1. Giới thiệu sơlược vềTập đoàn Bảo Việt 21
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22
  1.2. Sơ đồvềtổchức – lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn Bảo Việt 23
  1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt trong giai đoạn 2008- 2010 23
  2. Định vịchiến lược của Tập đoàn Bảo Việt 24
  2.1. Lựa chọn chiến lược 24
  2.2. Mục tiêu - Sứmệnh 24
  2.3. Giá trịcốt lõi 24
  3. Định vịchiến lược kinh doanh theo mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược 27
  3.1 Các công việc kinh doanh 27
  3.2 Hiệu quảhoạt động 27
  5
  3.3 Đổi mới cải tiến 28
  3.4 Xác định khách hàng mục tiêu 28
  3.5 Vềmặt nội tại 28
  3.6 Vềmặt tài chính 28
  3.7 Vềmặt khách hàng 28
  3.8 Vềkhảnăng học hỏi và phát triển 28
  4. Vẽmô hình Delta Project và Bản đồchiến lược hiện tại 28
  CHƯƠNG 5. Bình luận, phân tích và đánh giá thực trạng chiến lược của Tập đoàn Bảo
  Việt. 29
  1. Bình luận chiến lược kinh doanh hiện tại của Tập đoàn Bảo Việt 29
  2. Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của Tập đoàn Bảo Việt 31
  3. Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của Tập đoàn Bảo Việt 39
  CHƯƠNG 6. Gợi ý và đềxuất chiến lược quản trịkinh doanh giai đoạn 2011-2013 45
  1. Đềxuất chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt đến năm 2013 45
  1.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh qua mô hình Delta Project 46
  1.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh bằng Bản đồchiến lược 46
  1.3 Những đềxuất cụthểcho Tập đoàn Bảo Việt 52
  2. Kếhoạch phát triển kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt từ2011-2013 54
  3. Lộtrình tăng vốn đểthực hiện kếhoạch kinh doanh theo chiến lược đềxuất từ2011-2013.54
  4. Lịch trình thực hiện kếhoạch sản xuất kinh doanh từ2011-2013.54
  CHƯƠNG 7. Kết luận 55
  Danh mục tham khảo
  Phụlục

  TÓM TẮT
  Trong thếgiới kinh doanh mang tính cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp đều có một cách thức
  đểtồn tại và phát triển. Đó chính là chiến lược, đểcó thểchủ động định hình trước cách thức điều
  hành công việc kinh doanh, gắn kết các hành động và quyết định độc lập, riêng rẽcủa các nhà
  quản lý và nhân viên thành một khối thống nhất. Chiến lược của một doanh nghiệp bao gồm các
  hoạt động cạnh tranh và các hướng tiếp cận kinh doanh mà ban giám đốc sửdụng để điều doanh
  nghiệp nhằm mục đích: Thu hút và làm hài lòng khách hàng, chiếm giữvịthếtrên thịtrường,
  điều hành các hoạt động của công ty, cạnh tranh thành công và đạt được các mục tiêu đềra.
  Chiến lược phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp nếu được xây dựng, thực thi tốt sẽ
  là nhân tốquyết định sựtồn tại, phát triển hay bứt phá của doanh nghiệp.” Một tổchức không có
  chiến lược rõ ràng giống nhưcon tàu không bánh lái chỉquay vòng tại chỗ” (Joel Ross and
  Michael Kami, 2010, giáo trình quản trịchiến lược, ĐH Help, phần 1, p1). Đểcó được bức tranh
  chân thực vềchiến lược của doanh nghiệp, các nhà quản trịsửdụng nhiều công cụ để đánh giá
  thực trạng chiến lược của đơn vịmình, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện hoặc điều chỉnh, cải
  tiến cho phù hợp và hiệu quảhơn.
  Trong khuôn khổcủa bài, đềtài này sửdụng Mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược
  cùng với một sốcác công cụkhác nhưmô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter, mô hình
  phân tích chuỗi giá trị, phân tích SWOT . trong quản trịchiến lược để đánh giá thực trạng chiến
  lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt. Từ đó có các đềxuất điều chỉnh lại chiến lược
  kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2011- 2013 nhằm mục đích hạn chếcác mặt còn yếu kém, cải
  tiến và phát huy những thếmạnh của tập đoàn, đưa Bảo Việt hướng đến mục tiêu trởthành một
  tập đoàn tài chính mạnh, phát triển bền vững trong tương lai.

  CHƯƠNG 1: NHẬN ĐỊNH VẤN ĐỀ
  Quản trịchiến lược theo cách hiểu đơn giản nhất, đó là “ quản trịnhững vấn đềcó tầm quan
  trọng chiến lược”. Quản trịchiến lược là một lĩnh vực nghiên cứu còn khá mới mẻ ởViệt Nam,
  tuy nhiên việc phân tích đểtìm ra đúng hướng đi trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, bắt buộc
  các doanh nghiệp phải học hỏi. Chính vì vậy, quản trịchiến lược đã và đang trởnên vấn đềhết
  sức quan trọng cho sựsống còn của doanh nghiệp, khi mà môi trường kinh doanh ngày càng trở
  nên khốc liệt.
  1.Lý do chọn đềtài:
  Thành lập ngày 15/1/1965, đến nay Bảo Việt đã trởthành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng
  đầu Việt Nam. Không chỉcó mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc, Bảo Việt còn được biết đến là
  thương hiệu mạnh, uy tín số1 trong lĩnh vực bảo hiểm. Với khảnăng tài chính mạnh, sựthông
  hiểu thịtrường trong nước, Bảo Việt đã được công nhận là một trong số25 doanh nghiệp lớn
  nhất của Việt Nam (Nguồn: http://www.baoviet.com.vn)
  Có thểnói thịtrường bảo hiểm hoạt động cạnh tranh khá sôi nổi với sựtham gia của nhiều công
  ty trong và ngoài nước. Do đó đòi hỏi doanh nghiệp phải năng động và nắm bắt kịp thời nhu cầu
  của khách hàng và đáp ứng những nhu cầu ngày một đa dạng hơn. Bằng mọi nỗlực, Bảo Việt
  đang trởthành một trong những doanh nghiệp thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh bảo
  hiểm tại thịtrường Việt Nam. Một trong những yếu tốtiên quyết mang lại thành quảnày là Bảo
  Việt đã xây dựng được một chiến lược kinh doanh đúng đắn.
  Sau khi khảo sát thực tếtại Tập đoàn Bảo Việt, được sự ủng hộcủa các cán bộcấp cao, với sự
  hiểu biết của mình qua môn quản trịchiến lược. Tôi muốn vận dụng những kiến thức đã được
  học ởlý thuyết vào thực tiễn tại doanh nghiệp, để đánh giá, phân tích chiến lược kinh doanh hiện
  tại, từ đó có một sốgợi ý, đềxuất cho chiến lược phát triển kinh doanh của Bảo Việt cho giai
  đoạn đến năm 2013.
  7
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Dựa vào Bản đồchiến lược và mô hình Delta Project cùng với những kiến thức đã học qua môn
  học quản trịchiến lược, tôi sẽtiến hành phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược phát triển kinh
  doanh của Tập đoàn Bảo Việt hiện nay.Từ đó đưa ra gợi ý, đềxuất một sốý kiến đểcải tổchiến
  lược của Tập đoàn trong thời gian tới.
  Hy vọng rằng, với những nghiên cứu, đóng góp của mình sẽgiúp cho Bảo Việt phát triển đúng
  hướng và có khảnăng cạnh tranh trên thịtrường bảo hiểm cảtrong nước và quốc tế.
  3. Đối tượng nghiên cứu:
  Đềtài này nghiên cứu quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh hiện tại của Tập đoàn Bảo
  Việt.
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  Dựa vào mô hình Delta và khung Bản đồchiến lược, tôi sẽnghiênn cứu các yếu tốbên trong và
  bên ngoài có ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt hiện nay.
  Thời gian nghiên cứu:Các sốliệu được lấy chủyếu tập trung trong giai đoạn từ2007 – 2010 và
  đưa ra các đềxuất cải tiến cho giai đoạn 2011 đến năm 2013.
  Không gian nghiên cứu:Tập đoàn Bảo Việt tại Việt Nam
  Giới hạn nghiên cứu:Hiện nay Tập đoàn Bảo Việt hoạt động đa ngành, trên nhiều lĩnh vực kinh
  doanh khác nhau nhưtài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm, do đó mỗi
  ngành đều có chiến lược riêng, nhưng do yêu cầu của chương trình, đềtài này chỉtập trung vào
  phân tích chiến lược kinh doanh ngành bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt.
  5. Các nhiệm vụphải thực hiện:
  Nhiệm vụ1: Nghiên cứu các công cụlý thuyết
  Trên cơsởlý thuyết mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược, làm cơsở để đánh giá một cách
  đầy đủvà toàn diện chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt hiện nay, bao gồm các giai
  đoạn từhình thành đến thực thi chiến lược và các hoạt động theo dõi, giám sát. Với hoạt động
  chủyếu là kinh doanh bảo hiểm, Bảo Việt tập trung vào đặc thù của ngành vềsản phẩm dịch vụ
  và chăm sóc khách hàng, cơcấu ngành, phạm vi hoạt động và thịphần tại thịtrường Việt Nam.
  Nhiệm vụ2: Khảo sát thực tiễn
  Với phương pháp tìm hiểu các thông tin của Tập đoàn Bảo Việt thông qua các sốliệu đã có, tiến
  hành tựkhảo sát, phỏng vấn một sốlãnh đạo của Tập đoàn, lấy ý kiến của các chuyên gia trong
  lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, đầu tư cùng với thảo luận nhóm, nhằm nghiên cứu và tìm hiểu
  cách áp dụng các lý thuyết nhưmô hình Delta Project và Bản đồchiến lược vào chiến lược kinh
  8
  Nhiệm vụ3: Đềxuất ý kiến cải tiến
  Từkết quảnghiên cứu trên, đưa ra một sốgợi ý, đềxuất đểxây dựng chiến lược kinh doanh cho
  Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2011 đến năm 2013
  6. Tình hình nghiên cứu
  Qua khảo sát thực tếtừý kiến các chuyên gia trong quản trịchiến lược kinh doanh và tham
  khảo các tài liệu liên quan, tôi nhận thấy việc xây dựng chiến lược quản trịkinh doanh là vấn
  đềrất quan trọng trong các doah nghiệp, từtrước đến nay đã có nhiều hội thảo và các báo cáo
  nghiên cứu vềvấn đềnày nhưcủa VCCI, Viện nghiên cứu kinh tếTW, IMF và đặc biệt Việt
  Nam cũng từng mời chuyên gia nổi tiếng vềquản trịchiến lược là Micheal Porter đến diễn
  thuyết tại TP HCM vào ngày 1/12/2008 và tại Hà Nội ngày 29/11/2010 vềchiến lược cạnh
  tranh và kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nhận thấy kết quảthu được vẫn dừng lại ở
  những lý luận, nó chưa thực sựtrởthành hệthống chiến lược cụthểcho các doanh nghiệp áp
  dụng vào thực tế, việc tổchức và thực hiện vẫn gặp nhiều lúng túng. Chính vì những bất cập
  đó, trên cơsởkếthừa những tài liệu và kiến thức thu lượm được qua môn quản trịchiến lược,
  đềtài này mong góp phần thực hiện hóa việc áp dụng chiến lược quản trịkinh doanh vào
  doanh nghiệp tại Việt Nam.
  7. Các câu hỏi nghiên cứu:
  Liệu hai công cụphân tích chiến lược là mô hình Delta project và Bản đồchiến lược có
  thực sựphù hợp để đánh giá chiến lược kinh doanh hiện nay của Tập đoàn Bảo Việt
  không ?
  ã
  Việc dùng mô hình Delta project và Bản đồchiến lược đểphân tích và xây dựng chiến
  lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt liệu có phải là phương pháp tốt nhất hay chưa ?
  ã
  Các kiến nghịvà đềxuất dựa trên phân tích chiến lược từhai công cụmô hình Delta
  project và Bản đồchiến lược liệu có đúng hay không ?
  ã
  8. Kết quảthu được:
  ã Bằng các công cụnhưMô hình Delta, Bản đồchiến lược và các công cụhỗtrợkhác,
  mô tả được thực trạng chiến lược kinh doanh hiện tại của Tập đoàn Bảo Việt.
  ã Xây dựng chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2011 đến năm 2013
  qua các công cụquản trịchiến lược đã được đánh giá và phân tích.
  9
  ã Trình bày một cách tổng quát, khoa học tiến trình, kếhoạch thực thi chiến lược kinh
  doanh của Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2011 đến 2013 một cách hiệu quảnhất.
  9. Bốcục của đồán:
  Đồán này gồm có 12700 từ, được thểhiện trên 57 trang của 7 chương và 37 mục, ngoài Lời cảm
  ơn, Phần kết luận, đồán còn có Danh mục các tài liệu tham khảo và Phụlục. Chi tiết được thể
  hiện nhưsau:
  Lời cảm ơn
  Tóm tắt
  Mục lục
  Chương I: Nhận định vấn đề
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt
  Chương 5. Phân tích và đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt
  Chương 6. Gợi ý và đềxuất chiến lược quản trịkinh doanh giai đoạn 2011-2013
  Chương 7. Kết luận
  Chương 8. Phụlục
  Danh mục tham khảo
  Nhưvậy, đểtồn tại và phát triển trong quá trình cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm mọi biện
  pháp đểnâng cao năng lực vềmọi mặt. Quá trình đó dù là chủ động hay bị động đều cần có sự
  chỉ đạo của chiến lược kinh doanh. Ông Uyn xơn, Chủtịch công ty GE của Mỹ đã từng nói :”Mỗi
  ngày tôi chẳng làm được mấy việc nhưng có một việc không bao giờlàm hết là xây dựng quy
  hoạch tương lai”( Nguồn: Giáo trình kinh doanh của Unicom, 2010, p8). Điều đó cho thấy các
  doanh nghiệp rất coi trọng việc xây dựng chiến lược kinh doanh.

  CHƯƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  Ngày nay, cục diện thếgiới đang thay đổi từng ngày từng giờ, việc cạnh tranh gay gắt đang diễn
  ra trên tất cảcác lĩnh vực của hoạt động kinh doanh. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển
  trên thương trường, thì việc quan trọng và cần thiết nhất là chọn cho mình một hướng đi đúng
  đắn, phù hợp với sựthay đổi thường xuyên và đột ngột của môi trường kinh doanh.
  Vềlịch sửlý thuyết quản trịcũng nhưcác khái niệm cơbản vềquản trịchiến lược xem tại
  phần phụlục
  4.3 Một sốlưu ý khi sửdụng công cụDelta Project và Bản đồchiến lược khi đánh giá chiến
  lược kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt:
  Theo những tiêu chí của hai công cụtrên, ta sẽthấy có thểxuất hiện những khó khăn gặp phải
  như:
  Đối với việc áp dụng mô hình Delta project:
  ã Khó trong việc tiếp cận các giải pháp cải thiện mối quan hệvới khách hàng và khác biệt
  hóa vì đó là chiến lược mà tầm cấp cao mới có thểcung cấp
  ã Việc cắt giảm chi phí liên quan đến cung cấp sốliệu cụthểvà chi tiết, do đó khi yêu cầu
  cung cấp sẽgặp rất nhiều khó khăn
  Đối với việc áp dụng Bản đồchiến lược:
  ã Việc cung cấp các thông tin liên quan đến 4 hướng nhưTài chính, khách hàng, nội bộ, bài
  học và phát triển của tập đoàn là tương đối khó khăn vì nhìn vào góc độnào đó, nó là các
  thông tin cần được bảo mật do liên quan trực tiếp đến hiệu suất quản trịkinh doanh của
  doanh nghiệp, là vấn đềsống còn của doanh nghiệp, nên việc quản lý thông tin rất thận
  trọng.
  Nhưvậy, việc áp dụng mô hình Delta project và Bản đồchiến lược vào việc quản trịchiến lược
  kinh doanh của doanh nghiệp là điều cần thiết. Điều đó giúp cho doanh nghiệp thấy rõ mục đích
  và hướng đi của mình, khiến cho nhà quản trịphải xem xét và xác định xem doanh nghiệp mình
  đang ở đâu và đi theo hướng nào, khi nào thì đạt được mục tiêu đềra. Từ đó giúp doanh nghiệp
  nhanh chóng phản ứng với các thách thức mới, thay thếnhững ý tưởng và hoạt động lỗi thời bằng
  các quy trình tiên tiến, đáp ứng những nhu cầu mới phát sinh, nhằm thực hiện mục tiêu tối đa hóa
  lợi nhuận, mang lại giá trịgia tăng cho khách hàng, doanh nghiệp và cho cổ đông.
  11
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Đểthực hiện được các nhiệm vụnêu trên trong việc đánh giá thực trạng chiến lược quản trịkinh
  doanh trong lĩnh vực bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt. Trong chương này tôi xin giới thiệu một
  sốcác phương pháp nghiên cứu sau:
  1. Giới thiệu sơ đồnghiên cứu:

  DANH MỤC THẢM KHẢO
  1. Hướng dẫn học tập môn Quản trịchiến lược, Đại học Help – Malaysia (MGT510)
  2. (PGS.TS Lê ThếGiới – TS. Nguyễn Thanh Liêm – ThS. Trần Hữu Hải),Quản trịchiến
  lược, Nhà xuất bản thống kê 2007.
  3. Philip Kotler, Quản trịMarketing. Người dịch sang tiếng việt: TS VũTrọng Hùng, năm
  2003.
  4. Website: www.baoviet.vn; www.economy.com.vn
  5. Báo cáo tài chính các năm 2008, 2009, 2010 của Tập đoàn Bảo Việt
  6. Tạp chí Tài chính, tháng 9/2010
  7. Báo cáo tổng hợp của Hiệp hội Bảo hiểm năm 2010
  8. Đào Công Bình ,Triển Khai Chiến Lược Kinh Doanh, NXB trẻ, 2007
  9. Alexander Hiam. Charles D.Schewe. - Dịch giả: Huỳnh Minh Em,MBA trong tầm tay,
  NXB trẻ, 2007
  10. Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, NXB KHKT, 2007
  11. Đoàn ThịHồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Quản lý chiến lược, NXB Thống kê, 2009.
  12. Hương Huy, Phương Pháp Hoạch Định Chiến Lược, NXB GTVT, 2007

  Xem Thêm: Tập đoàn bảo việt Thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh và đề xuất giai đoạn 2011 - 2013
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập đoàn bảo việt Thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh và đề xuất giai đoạn 2011 - 2013 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status