Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN VỀCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT VÀ
  PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KINH
  DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ỞVIỆT NAM .10
  1.1. Những vấn đềlý luận vềchuyển nhượng quyền sửdụng đất trong kinh doanh
  bất động sản ởViệt Nam 10
  1.2. Những vấn đềlý luận cơbản của pháp luật vềchuyển nhượng quyền sửdụng
  đất trong kinh doanh bất động sản ởViệt Nam .40
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ỞVIỆT NAM 78
  2.1. Thực trạng pháp luật về chủ thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong
  kinh doanh bất động sản ởViệt Nam. 78
  2.2. Thực trạng pháp luật vềquyền sửdụng đất chuyển nhượng trong kinh doanh
  bất động sản ởViệt Nam 96
  2.3. Thực trạng pháp luật vềhợp đồng chuyển nhượng quyền sửdụng đất trong
  kinh doanh bất động sản ởViệt Nam . 108
  2.4. Thực trạng pháp luật vềthanh toán, tài chính đối với chuyển nhượng quyền
  sửdụng đất trong kinh doanh bất động sản ởViệt Nam. 129
  2.5. Thực trạng pháp luật vềtrình tự, thủtục chuyển nhượng quyền sửdụng đất
  trong kinh doanh bất động sản ởViệt Nam . 143
  CHƯƠNG 3
  ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬTVỀ CHUYỂN
  NHƯỢNG QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở
  VIỆT NAM 159
  3.1. Căn cứ để đưa ra các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về
  chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản ở Việt
  Nam 159
  3.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật vềchuyển nhượng quyền sửdụng đất trong
  kinh doanh bất động sản ởViệt Nam . 165
  3.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật vềchuyển nhượng quyền sửdụng đất trong
  kinh doanh bất động sản ởViệt Nam . 173
  KẾT LUẬN 198
  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đềtài nghiên cứu
  Mua bán, chuyển nhượng đất đai là hình thức giao dịch được hình
  thành từrất sớm, nó gần nhưxuất hiện đồng thời với sựxuất hiện của chiếm
  hữu tưnhân về đất đai. Cùng với sựphát triển của kinh tế- xã hội, hình thức
  giao dịch này đã có nhiều thay đổi thăng, trầm khác nhau. Ngày nay, mua
  bán, chuyển nhượng đất đai đã trởthành hình thức giao dịch sôi động và phổ
  biến trong giao lưu dân sựvà thương mại ởhầu hết các quốc gia trên thếgiới.
  ỞViệt Nam, do đặc thù của chế độsởhữu toàn dân về đất đai, các tổchức, cá
  nhân chỉcó quyền sửdụng đất. Việc xây dựng nên quyền sửdụng đất ởViệt
  nam đã tạo nên nét đặc thù trong các giao dịch về quyền sử dụng đất nói
  chung và giao dịch chuyển nhượng quyền sửdụng đất nói riêng trong kinh
  doanh bất động sản. Nhà nước xây dựng khung khổpháp lý cho sựra đời và
  vận hành của thịtrường chuyển nhượng quyền sửdụng đất theo xu hướng
  công khai, minh bạch. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy các quy định về
  chuyển nhượng quyền sửdụng đất, bất động sản vẫn còn tồn tại một sốmâu
  thuẫn, bất cập ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh bất động sản
  và thịtrường bất động sản, làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước đối với
  loại thịtrường này nhưhạn chếvềchủthểchuyển nhượng và quyền sửdụng
  đất chuyển nhượng; chưa mở rộng hàng hóa quyền sử dụng đất; thủ tục
  chuyển nhượng phức tạp, phiền hà; chưa xây dựng được mối quan hệ liên
  thông giữa thịtrường tài chính với thịtrường bất động sản; chưa thực sựbình
  đẳng giữa các chủthểchuyển nhượng và nhận chuyển nhượng BĐS; có nhiều
  khác biệt, mâu thuẫn giữa giao dịch chuyển nhượng quyền sửdụng đất với
  mua bán các tài sản gắn liền với đất vv Giao dịch chuyển nhượng bất động
  sản vận hành không thông suốt, không hiệu quảsẽtạo ra những “điểm nghẽn”
  ảnh hưởng tiêu cực đến kinh doanh bất động sản, cũng như thị trường bất
  2
  động sản, tác động xấu đến tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh
  nói chung trong bối cảnh nền kinh tếthịtrường và hội nhập quốc tếcủa nước
  ta đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Đểtháo gỡ, khai thông những
  “điểm nghẽn” trong kinh doanh bất động sản và thịtrường bất động sản, góp
  phần thúc đẩy sựphát triển của nền kinh tếthịtrường thì việc nghiên cứu, tìm
  hiểu pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất
  động sản dưới nhiều cấp độkhác nhau là rất cần thiết. Với suy nghĩnhưvậy,
  tôi đã chọn đềtài: “Pháp luật vềchuyển nhượng quyền sửdụng đất trong
  kinh doanh bất động sản ởViệt Nam” làm đềtài nghiên cứu luận án tiến sĩ
  với mong muốn đi sâu nghiên cứu toàn diện nhất các vấn đềlý luận, thực tiễn
  vềchuyển nhượng quyền sửdụng đất trong kinh doanh bất động sản, từ đó
  đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về
  lĩnh vực này.
  2. Tình hình nghiên cứu đềtài
  Trong thời gian qua hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) và thị
  trường bất động sản đã được nhiều chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh
  nghiệp trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Có rất nhiều công trình
  khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, ngành, cơsởnghiên cứu vềvấn đềnày, cụ
  thểnhưsau:
  Đềtài cấp bộ: “Cơsởkhoa học và giải pháp hình thành thịtrường bất
  động sản ởViệt Nam”,Cục Công sản, BộTài chính, (2000); Kỷyếu hội thảo
  “Một sốvấn đềvềhình thành và phát triển thịtrường bất động sản ởViệt
  Nam”,Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tếTrung ương (11/2001); Kỷyếu hội
  thảo “Phát triển thịtrường bất động sản ởViệt Nam”. Viện Nghiên cứu Quản
  lý kinh tếTrung ương (2/2002). Các công trình này chủyếu nghiên cứu một
  sốvấn đềcơbản vềthịtrường BĐS, quá trình hình thành và phát triển của thị
  trường BĐS Việt Nam, quản lý nhà nước đối với thịtrường BĐS và một số
  định hướng, giải pháp phát triển thịtrường BĐS Việt Nam. Đềtài nghiên cứu:
  3
  “Thịtrường bất động sản thành phốHồChí Minh đến năm 2005” do Sở Địa
  chính nhà đất – Trường Đại học kinh tế- Viện kinh tế- Văn phòng kiến trúc
  sưtrưởng- Tổng công ty địa ốc Sài Gòn: Công trình này nghiên cứu khá toàn
  diện các vấn đềlý luận vềthịtrường BĐS; thực trạng thịtrường BĐS Thành
  phốHồChí Minh; các giải pháp chủyếu nhằm quản lý, phát triển thi trường
  BĐS Thành phốHồChí Minh đến năm 2005 gồm giải pháp vềxây dựng hệ
  thống pháp lý về thị trường BĐS, giải pháp kiện toàn hệ thống tổ chức bộ
  máy quản lý BĐS, đẩy nhanh công tác quy hoạch sửdụng đất, các giải pháp
  tài chính vềthịtrường BĐS; Kỷyếu hội thảo“Pháp luật về đăng ký bất động
  sản” tổchức từngày 10 – 12/1/2007 dựán hợp tác giữa BộTưpháp và cơ
  quan hợp tác quốc tếNhật Bản (JICA): Phân tích rõ thực trạng pháp luật và
  hệthống cơquan đăng ký BĐS ởViệt Nam, nghiên cứu khảo sát vềcông tác
  đăng ký BĐS ởmột sốnước trên thếgiới, đưa ra đềxuất xây dựng mô hình
  cơquan đăng ký tập trung vềBĐS ởViệt Nam; Kỷyếu Hội thảo “Thịtrường
  nhà, đất ở Hà Nội”, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế -xã hội, Hà Nội,
  (4/2002); Kỷyếu hội thảo “Xây dựng cơsởpháp lý vềthịtrường quyền sử
  dụng đất ở Việt Nam”, Bộ môn pháp luật kinh doanh- Khoa Luật, Đại học
  Quốc gia Hà Nội (2002); Báo cáo về đềtài. “Điều tra, nghiên cứu, đánh giá
  hiệu quảcủa việc giao đất có thu tiền sửdụng đất cho tổchức kinh tếxây
  dựng nhà ở đểbán hoặc cho thuê gắn liền với xây dựng cơsởhạtầng”,Viện
  Nghiên cứu Địa chính- BộTài nguyên và Môi trường, Hà Nội(2005);
  Cùng với các đềtài khoa học, kỷyếu các cuộc hội thảo nêu trên, còn có
  nhiều bài viết trong các sách, tài liệu chuyên khảo, các bài nghiên cứu trên
  tạp chí chuyên ngành, các bài trên một sốtờbáo, các luận văn thạc sĩ, luận án
  tiến sĩ có đề cập đến thị trường bất động sản như: “Sự hình thành và phát
  triển thịtrường bất động sản trong công cuộc đổi mới ởViệt Nam” của TS.
  Lê Xuân Bá, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹthuật, Hà Nội (2003) đã phân tích
  khá kỹ càng về thị trường BĐS, một số vấn đề phương pháp luận và kinh
  4
  nghiệm quốc tế; phân tích thực trạng vềthịtrường quyền sửdụng đất (QSDĐ)
  và thịtrường nhà ởViệt Nam và đưa ra các giải pháp tiếp tục phát triển thị
  trường BĐS trong thời gian tới; Sách chuyên khảo “Thịtrường bất động sản
  những vấn đềlý luận và thực tiễn ởViệt Nam” của PGS.TS Thái Bá Cẩn và
  ThS Trần Nguyên Nam – NXB Tài chính (2003); “ Thịtrường quyền sửdụng
  đất ởViệt Nam”, Ths. Bùi ThịTuyết Mai – NXB Lao động - Xã hội (2005);
  ;Chính sách phát triển thịtrường BĐS ởViệt Nam,NXB Chính trịquốc gia -
  Sựthật, H 2011; Các luận án, luận văn: “Địa vịpháp lý của người sửdụng
  đất trong các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai”, luận án tiến sĩluật
  học của Nguyễn Quang Tuyến (2003), “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật thị
  trường quyền sửdụng đất ởViệt Nam”, luận văn thạc sĩluật học của Nguyễn
  ThịNga (2003) và “Những điểm mới của Luật Đất đai 2003 vềchuyển quyền
  sửdụng đất”, luận văn thạc sĩluật học của Nguyễn ThịHồng Nhung (2004):
  Các công trình này đã đi sâu nghiên cứu một sốvấn đềlý luận vềgiao dịch
  quyền sửdụng đất, thực trạng pháp luật vềcác giao dịch dân sự, thương mại
  vềquyền sửdụng đất, nêu rõ những hạn chếthiếu xót của pháp luật, thực tiễn
  thi hành và đềxuất giải pháp hoàn thiện pháp luật vềgiao dịch quyền sửdụng
  đất; Các cuốn sách: “Đầu tưkinh doanh BĐS”của PGS.TS Phan ThịCúc,
  PGS.TS Nguyễn Văn Xa (2009), NXB Đại học quốc gia TP HCM và “Pháp
  luật Kinh doanh bất động sản”của TS.Trần Quang Huy, TS Nguyễn Quang
  Tuyến đồng chủbiên (2009), NXB Tưpháp; Kỷyếu hội thảo“Pháp luật và
  chính sách về kinh doanh BĐS”, NXB Tư pháp, Hà Nội(2005) .vv là
  những công trình khắc họa khá rõ nét vềcác hoạt động kinh doanh BĐS
  như: Phân tích rõ vềquản lý thực hiện dựán đầu tưkinh doanh BĐS; pháp
  luật vềkinh doanh nhà, công trình xây dựng, kinh doanh quyền sửdụng đất
  và kinh doanh dịch vụBĐS; hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh BĐS và
  quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh BĐS; nghiên cứu pháp luật
  và chính sách kinh doanh BĐS ởmột sốnước trong khu vực Đông Nam Á
  5
  và Cộng hòa liên bang Đức.
  Nhìn chung tất cảcác công trình khoa học trên đã mang đến cho tác giả
  một cái nhìn khá toàn diện vềthịtrường BĐS, vềkinh doanh BĐS, bởi các
  công trình này chứa đựng một lượng thông tin lớn, đa dạng với nhiều góc độ
  khác nhau của thị trường BĐS và hoạt động kinh doanh BĐS, đặc biệt là
  nghiên cứu sâu những vấn đềlý luận vềthịtrường bất động sản, thực trạng
  pháp luật vềthịtrường BĐS Việt Nam. Tuy vậy, cho đến nay chưa có công
  trình nào đi sâu nghiên cứu chi tiết, cụ thể toàn diện pháp luật về chuyển
  nhượng quyền sửdụng đất, BĐS trong kinh doanh bất động sản - Một loại
  hình giao dịch đặc trưng, điển hình trong kinh doanh BĐS và thịtrường BĐS.
  Hơn nữa trong điều kiện nền kinh tế- xã hội đang có những thay đổi, phát
  triển không ngừng thì những kết quảnghiên cứu mà mà các nhà khoa học
  pháp lý đã đạt được vẫn cần phải tiếp tục bổsung và hoàn thiện. Do vậy, việc
  đi sâu nghiên cứu đề tài “Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  trong kinh doanh bất động sản ởViệt Nam” trong khuôn khổluận án tiến sĩ
  luật học là một công việc có ý nghĩa lý luận và mang tính thời sựsâu sắc.
  3. Mục đích và nhiệm vụnghiên cứu của luận án.
  Việc nghiên cứu đềtài này nhằm làm sáng tỏcác vấn đềlý luận và thực
  tiễn của chuyển nhượng quyền sửdụng đất và pháp luật vềchuyển nhượng
  quyền sửdụng đất trong thịtrường bất động sản, từ đó đưa ra các định hướng,
  giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong
  kinh doanh bất động sản ởViệt Nam.
  Để đạt được các mục đích nêu trên, luận án tập trung giải quyết các
  nhiệm vụcơbản sau đây:
  - Nghiên cứu các vấn đềlý luận vềchuyển nhượng QSDĐtrong kinh
  doanh BĐS với tính cách là một hình thức giao dịch đặc thù trong kinh doanh
  BĐS, so sánh với các hình thức giao dịch BĐS khác, làm rõ vai trò của
  6
  chuyển nhượng QSDĐ đối với kinh doanh BĐS và đối với thịtrường BĐS.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật vềchuyển nhượng quyền
  sửdụng đất trong kinh doanh bất động sản, những kết quả đã đạt được và
  những hạn chế, những thiếu sót, bất cập của pháp luật và thực tiễn thi hành
  pháp luật.
  - Tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật vềchuyển nhượng
  quyền sửdụng đất trong kinh doanh bất động sản ởViệt Nam.
  4. Phạm vi nghiên cứu của luận án
  Chuyển nhượng quyền sửdụng đất trong kinh doanh bất động sản là
  vấn đềrộng có thểnghiên cứu dưới rất nhiều góc độkhác nhau vềkinh tế,
  chính trị, xã hội và pháp luật. Trong phạm vi luận án tác giả chỉ tập trung
  phân tích, làm rõ các vấn đềpháp luật cụthểsau: Chủthểchuyển nhượng (là
  các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); đối tượng (QSDĐ) chuyển
  nhượng; hợp đồng chuyển nhượng quyền sửdụng đất; thủtục chuyển nhượng
  và tài chính khi chuyển nhượng QSDĐ. Trong các nội dung đó, tác giảcũng
  chỉtập trung nghiên cứu hoạt động chuyển nhượng giữa doanh nghiệp kinh
  doanh BĐS (chủ đầu tưcấp 1, cấp 2) với khách hàng ( mà không nghiên cứu
  tất cảcác loại chủthểgiao dịch là tổchức, hộgia đình, cá nhân); bởi lẽdoanh
  nghiệp kinh doanh BĐS và khách hàng là các chủthểphổbiến, trung tâm,
  quyết định sựtồn tại và phát triển của kinh doanh BĐS và thịtrường BĐS.
  5. Phương pháp nghiên cứu của luận án
  Nhằm đạt được mục đích nghiên cứu, luận án sửdụng các phương pháp
  nghiên cứu chủyếu sau đây:
  - Luận án được thực hiện trên cơsởvận dụng những quan điểm cơbản
  của Đảng và Nhà nước vềphát triển nền kinh tếthịtrường định hướng xã hội
  chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Luận án sử dụng các nguyên tắc,
  7
  phương pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sửcủa chủ
  nghĩa Mác- Lênin, tưtưởng HồChí Minh.
  - Bên cạnh đó,các phương pháp lập luận lô gic, phương pháp phân tích,
  phương pháp lý giải, phương pháp đánh giá được sử dụng nhiều trong
  nghiên cứu một số vấn đề lý luận về chuyển nhượng QSDĐ và pháp luật
  chuyển nhượng QSDĐtrong kinh doanh BĐS ởViệt Nam;
  - Phương pháp bình luận, đối chiếu, so sánh, phương pháp thống kê, hệ
  thống, phương pháp chứng minh, phương pháp lịch sử được sửdụng nhiều
  trong nghiên cứu thực trạng pháp luật vềchuyển nhượng QSDĐtrong kinh
  doanh BĐS.
  6. Những đóng góp mới vềkhoa học và thực tiễn của luận án
  Là công trình nghiên cứu toàn diện và có hệthống vềpháp luật chuyển
  nhượng QSDĐtrong kinh doanh BĐS ởViệt Nam, luận án đã đạt được một
  sốkết quảnghiên cứu mới cơbản sau:
  Thứ nhất, luận án đã phân tích rõ khái niệm, đặc điểm của chuyển
  nhượng QSDĐtrong kinh doanh BĐS là một hình thức giao dịch mang tính
  đặc thù trong kinh doanh BĐS (khác với với mua bán đất đai và các loại BĐS
  khác). Chế độsởhữu toàn dân về đất đai chi phối tính đặc thù trong giao dịch
  chuyển nhượng QSDĐ, có nhiều sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình
  giao dịch.
  Thứhai, nghiên cứu lý luận chuyển nhượng QSDĐvà pháp luật chuyển
  nhượng QSDĐtrong kinh doanh BĐS đặt trong mối quan hệso sánh với
  pháp luật các nước khác trên thếgiới, thấy rõ điểm tương đồng và khác biệt.
  Từ đó, đưa ra những gợi mởcho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn
  thiện pháp luật chuyển nhượng QSDĐ trong kinh doanh BĐS đáp ứng yêu
  cầu phát triển kinh tếthịtrường hội nhập khu vực và quốc tế
  Thứba, luận án đã phân tích rõ vai trò của việc điều chỉnh pháp luật đối
  8
  với giao dịch chuyển nhượng quyền sửdụng đất trong kinh doanh bất động
  sản và các yêu cầu của việc điều chỉnh pháp luật
  Thứtư, trên cơsởnghiên cứu quá trình phát triển của pháp luật chuyển
  nhượng quyền sửdụng đất, thực trạng pháp luật chuyển nhượng QSDĐtrong
  kinh doanh BĐS và thực tiễn thi hành, luận án đã chỉra những mặt tích cực,
  những thành tựu đã đạt được của pháp luật vềchuyển nhượng quyền sửdụng
  đất trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Nhưng cũng nhận thấy rõ
  những điểm còn hạn chế, bất cập của pháp luật và thực tiễn cần phải sửa đổi,
  bổsung đểhoàn thiện.
  Thứnăm, luận án phân tích rõ định hướng hoàn thiện pháp luật là phải
  mởrộng tối ta quyền, lợi ích của chủthểsửdụng đất trong kinh doanh bất
  động sản, từng bước thực hiện tưnhân hóa đất đai. Đềxuất các giải pháp cơ
  bản nhằm hoàn thiện pháp luật vềchuyển nhượng QSDĐtrong kinh doanh
  BĐS bao gồm: (i)Giải pháp xây dựng một sốvăn bản pháp luật liên quan đến
  kinh doanh và giao dịch bất động sản; (ii) Giải pháp sửa đổi, bổsung các nội
  dung của pháp luật. Theo đó, ngày càng mởrộng chủthểchuyển nhượng và
  hình thức chuyển nhượng bất động sản, mởrộng hàng hóa quyền sửdụng đất
  (hay hàng hóa đất đai nếu thừa nhận sởhữu tưnhân đối với đất), sửa đổi các
  chính sách pháp luật tài chính hỗtrợcho giao dịch chuyển nhượng bất động
  sản và thịtrường bất động sản, cải cách các thủtục hành chính trong giao dịch
  chuyển nhượng bất động sản theo hướng nhanh chóng, an toàn và chi phí
  thấp; (iii) Giải pháp xây dựng cơchếquản lý, kiểm soát các giao dịch chuyển
  nhượng bất động sản và kinh doanh bất động sản đểbảo vệquyền lợi cho
  người nhận chuyển nhượng bất động sản và bảo đảm cho sựphát triển chính
  quy, minh bạch của thịtrường bất động sản
  Những kết quảnghiên cứu trong luận án có thểdùng làm tài liệu tham
  khảo hữu ích cho các cơquan, tổchức có liên quan trong quá trình nghiên
  cứu sửa đổi, bổsung nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng QSDĐ
  9
  trong kinh doanh BĐS ởViệt Nam.
  7. Kết cấu của luận án
  Ngoài Lời mở đầu, Kết luận,Danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 3
  chương:
  Chương 1:Những vấn đềlý luận vềchuyển nhượng quyền sửdụng đất và
  pháp luật chuyển nhượng quyền sửdụng đất trong kinh doanh bất động sản
  ởViệt Nam
  Chương 2:Thực trạng pháp luật vềchuyển nhượng quyền sửdụng đất trong
  kinh doanh bất động sản ởViệt Nam.
  Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật vềchuyển nhượng
  quyền sửdụng đất trong kinh doanh bất động sản ởViệt Nam
  10
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN VỀCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬDỤNG
  ĐẤT VÀ PHÁP LUẬT VỀCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT
  TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ỞVIỆT NAM
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀLÝ LUẬN VỀCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ
  DỤNG ĐẤT TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ỞVIỆT NAM
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của kinh doanh bất động sản
  Kinh doanh bất động sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh
  tế- xã hội. Không có kinh doanh BĐS thì không có thịtrường BĐS và không
  có nền kinh tếphát triển. Theodor Roosevel (Tổng thống Mỹvào những năm
  1901-1909) đã từng nói: Đầu tưvào BĐS không chỉlà cách tốt nhất, nhanh
  nhất và an toàn nhất mà còn là cách duy nhất đểtrởnên giầu có [53, tr. 42].
  Câu nói này phần nào được minh chứng bằng thực tếphát triển của nước Mỹ
  cũng nhưcủa nhiều nước trên thếgiới. Trong xã hội, các tài sản được phân
  chia thành hai loại là: Động sản và BĐS. BĐS thường chiếm tỷ trọng lớn
  trong tổng sốcủa cải xã hội. Mặc dù, tỷtrọng này có khác nhau ởcác nước
  song BĐS thường chiếm trên dưới 40% lượng của cải vật chất của mỗi nước.
  Các hoạt động liên quan đến BĐS chiếm tới 30% tổng hoạt động của nền kinh
  tế. Theo đánh giá của các chuyên gia, tổng giá trịvốn chưa được khai thác ẩn
  chứa trong BĐS ởcác nước thuộc thếgiới thứ3 là rất lớn lên tới hàng nghìn
  tỷUSD, gấp nhiều lần tổng hỗtrợODA của các nước phát triển hiện dành
  cho các nước đang phát triển trong vòng 30 năm qua [10, tr. 32]. Việc phân
  chia tài sản trong xã hội thành hai loại động sản và bất động sản bắt nguồn
  từthời La Mã cổ đại và được ghi nhận trong BộLuật La Mã. Hiện nay, mặc
  dù còn có những quan niệm khác nhau vềBĐS, song nhìn chung các học giả

  Xem Thêm: Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status