Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học Khoa học đại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học Khoa học đại

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học Khoa học đại học Huế

  MỤC LỤC
  BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 6
  DANH MỤ C BA ̉ NG . 7
  MỞ ĐẦU . 8
  1. Lý do chọn đề tài . 8
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 10
  3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài . 11
  4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu . 11
  4.1. Câu hỏi nghiên cứu 11
  4.2. Giả thuyết nghiên cứu 11
  5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 12
  5.1. Khách thê ̉ nghiên cưu: . 12
  5.2. Đối tượng nghiên cứu : 12
  6. Không gian, thời gian nghiên cưu . 12
  6.1. Không gian nghiên cứu: . 12
  6.2. Thời gian triển khai nghiên cứu: 12
  7. Tổng thể và mẫu nghiên cứu . 12
  7.1. Tổng thể: 12
  7.2. Mẫu nghiên cứu: 13
  8. Phương pháp nghiên cứu . 13
  8.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 13
  8.2. Phương pháp điều tra xã hội học bằng phiếu hỏi: . 14
  NỘI DUNG LUẬN VĂN . 15
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 15
  1.1 Nghiên cứu trên thế giới: 15
  1.2 Nghiên cứu trong nước: . 19
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 24
  2.1 Các khái niệm cơ bản . 24
  2.1.1 Tác động . 24
  2.1.2 Đánh giá . 24
  2.1.3 Sinh viên đanh giá HĐGD của giang viên . 25
  2.1.4 Giảng viên tự đánh giá hoạt động giảng dạy . 27
  2.1.5 Đồng nghiệp đánh giá 28
  2.1.6 Công cụ đánh giá hoa ̣ t đô ̣ ng giảng dạy 29
  2.1.7 Hoạt động giảng dạy 30
  2.2 Mô hình nghiên cứu . 33
  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1 Bối cảnh nghiên cứu . 35
  3.1.1 Giới thiệu về Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế . 35
  3.1.2 Hoạt động Sinh viên đánh giá HĐGD của GV tại Trường
  Đại học Khoa học - Đại học Huế: . 36
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 42
  3.2.1 Mẫu nghiên cứu . 42
  3.2.2 Xây dựng phiếu hỏi 44
  3.2.3 Thử nghiệm phiếu hỏi: 46
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 47
  4.1 Đánh giá công cụ khảo sát . 47
  4.1.1 Phiê ́ u khảo sát ý kiến của sinh viên . 47
  4.1.1.1 Mẫ u nghiên cưu . 47
  4.1.1.2 Phân tích và đánh giá thang đo: 48
  4.1.2 Phiếu khảo sát ý kiến của giảng viên . 52
  4.1.2.1 Mẫ u nghiên cưu . 52
  4.1.2.2 Phân tích và đánh giá thang đo: 52
  4.2 Phân tích kết quả nghiên cứu . 56
  4.2.1 Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên 56
  4.2.2 Kết quả khảo sát ý kiến giảng viên 64
  4.3 Kiểm định giả thuyết 71
  4.3.1 Kiểm định giả thuyết H1: . 71
  4.3.2 Kiểm định giả thuyết H2: . 72
  KẾT LUẬN . 74
  1. Kết luận . 74
  2. Hạn chế của nghiên cứu 75
  Tài liệu tham khảo . 76
  PHỤ LỤC 80
  Phụ lục 1: Phiếu khảo sát Sinh viên đánh giá HĐGD của GV 80
  Phụ lục 2: Phiếu khảo sát sinh viên . 85
  Phụ lục 3: Phiếu khảo sát giảng viên 87
  Phụ lục 4: Kết quả xử lý phiếu sinh viên 89
  Phụ lục 5: Kết quả xử lý phiếu khảo sát giảng viến: 91

  Xem Thêm: Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học Khoa học đại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học Khoa học đại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status