Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNT huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNT huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

  1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU

  Với xu thế hội nhập và cạnh tranh như hiện nay, Ngân hàng đã đóng vai trò
  quan trọng trong việc cung ứng vốn tín dụng cho các ngành nghề trong nước
  nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội ngày càng cao. Để có nguồn vốn đáp ứng
  cho nhu cầu ngày càng phát triển, các tổ chức tín dụng (TCTD) cần hoạt động
  kinh doanh có hiệu quả, đồng thời cũng phải đạt được mục tiêu kinh tế cho bản
  thân các tổ chức tín dụng đó. Như vậy hiệu quả kinh doanh của các TCTD không
  chỉ đơn thuần là hiệu quả về kinh tế mà còn là hiệu quả về mặt xã hội, khuyến
  khích đầu tư phát triển kinh tế vùng và đất nước. Cùng với tiến trình phát triển
  kinh tế, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng cũng ngày càng sôi nổi hơn. Vì vậy,
  các nhà quản lý cần có phương hướng và biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt
  động kinh doanh, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình kinh doanh. Cũng như
  các Ngân hàng khác, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&
  PTNT) huyện Lấp Vò cũng cần phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm
  giúp doanh nghiệp, các hộ kinh doanh tự đánh giá mình về thế mạnh, thế yếu để
  củng cố, phát huy, khắc phục, cải tiến quản lý. Kết quả phân tích là cơ sở để đưa
  ra những quyết định quản trị đúng đắn, giúp dự báo, đề phòng và hạn chế rủi ro
  bất định.

  Kết quả kinh doanh là mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh của doanh
  nghiệp trong từng thời kỳ kinh doanh hoàn thành hay không hoàn thành kế hoạch
  đều phải xem xét đánh giá, phân tích nhằm tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng
  trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích kết
  quả kinh doanh giúp nhà lãnh đạo có được các thông tin cần thiết để ra những
  quyết định sửa chữa điều chỉnh kịp thời nhằm đạt mục tiêu mong muốn trong quá
  trình điều hành các quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy đề tài “Phân tích hiệu
  quả hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNT huyện Lấp Vò tỉnh Đồng
  Tháp” được em chọn làm luận văn tốt nghiệp.

  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU . 1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4.1. Không gian 2
  1.4.2. Thời gian . 2
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 2
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN . 3
  CHƯƠNG 2
  PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN . 4
  2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh . 4
  2.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng . 4
  2.1.3. Rủi ro tín dụng . 9
  2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 12
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 15
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 15
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 15
  CHƯƠNG 3
  GIỚI THIỆU VỀ NHNO& PTNT HUYỆN LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP 16
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNo& PTNT HUYỆN
  LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP . 16
  3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 17
  3.2.1. Sơ đồ, cơ cấu tổ chức 17
  3.2.2. Chức năng, nghiệm vụ của các phòng, ban . 17
  3.3. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG . 19
  3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHN0& PTNT HUYỆN
  LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP QUA BA NĂM (2006-2008) 20
  3.5. ĐÁNH GIÁ TÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo& PTNT HUYỆN LẤP VÒ
  TỈNH ĐỒNG THÁP . 22
  3.5.1. Thuận lợi . 22
  3.5.2. Khó khăn . 22
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&
  PTNT HUYỆN LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP 24
  4.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN . 24
  4.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn 25
  4.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn . 26
  4.1.3. Tiền gửi tiết kiệm 26
  4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG . 26
  4.2.1. Phân tích doanh số cho vay . 28
  4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ 31
  4.2.3. Phân tích dư nợ . 34
  4.2.4. Phân tích nợ xấu 35
  4.2.5. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng . 37
  4.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 40
  4.3.1. Phân tích thu nhập . 40
  4.3.2. Phân tích chi phí 43
  4.3.3. Phân tích lợi nhuận 48
  4.3.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh . 50
  4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  NGÂN HÀNG QUA BA NĂM 52
  4.4.1. Thuận lợi . 52
  4.4.2. Khó khăn . 53
  DOANH . 54
  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 54
  5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  NHNo& PTNT HUYỆN LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP . 54
  5.2.1. Về công tác huy động vốn . 54
  5.2.2. Về hoạt động dịch vụ 55
  5.2.3. Về hoạt động tín dụng . 56
  5.2.4. Về thu hồi nợ xấu 57
  5.2.5. Về quản lý chi phí và nhân sự . 57
  CHƯƠNG 6
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59
  6.1. KẾT LUẬN 59
  6.2. KIẾN NGHỊ . 60
  6.2.1. Kiến nghị đối với NHNo& PTNT huyện Lấp Vò 60
  6.2.2. Kiến nghị đối với NHNo& PTNT tỉnh Đồng Tháp . 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNT huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHNo& PTNT huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status