Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA

  Chương I
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.1. Lý do chọn đềtài:
  Trong nền kinh tếhội nhập phát triển hiện nay, các sản phẩm ứng dụng
  công nghệthông tin trong quản lý tài chính kếtoán có vai trò cực kỳquan trọng
  trong quá trình phát triển doanh nghiệp cũng nhưquản lý tài chính công. Công
  ty cổphần MISA (sau đây gọi tắt là MISA) cung cấp các sản phẩm, hỗtrợcác
  sản phẩm ứng dụng công nghệthông tin trong quản lý tài chính kếtoán.
  Thành lập năm 1994, với sựnỗlực sáng tạo và cung cấp, hỗtrợcho khách
  hàng phần mềm tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá thành hợp lý nhất nhằm
  đóng góp vào quá trình tin học hóa toàn cầu nói chung và sựphổbiến của phần
  mềm MISA nói riêng. Đến nay, MISA đã cung cấp các giải pháp phần mềm hữu
  ích tới hơn 50.000 ngàn khách hàng trên toàn quốc và trởthành công ty đứng
  trong hàng TOP 5 cáccông ty CNTT tại Việt Nam.
  Với công cuộc hội nhập quốc tếvà sựphát triển nhanh nhưvũbão của
  công nghệthông tin , công ty MISA đang phải đứng trước cuộc cạnh tranh khốc
  liệt trong ngành cung cấp phần mềm tài chính kếtoán. Là một cán bộlàm công
  tác quản lý tài chính công, sau khi kết thúc khóa học tôi muốn vận dụng những
  kiến thức được học đểphân tích chiến lược hiện tại và đềxuất hướng phát triển
  cho công ty MISA trong những năm tiếp theo.
  1.2. Đối tượng nghiên cứu:
  Đồán tập trung nghiên cứu “ Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty
  cổphần MISA”
  1.3. Mục đích nghiên cứu:
  Phân tích, đánh giá được chiến lược phát triển kinh doanh của công ty
  MISA xem đã hợp lý hay chưa? Điểm mạnh, điểm yếu, cơhội và nguy cơmà
  MISA đang phải đối mặt là gì? Chiến lược mà MISA đang theo đuổi là gì? Có gì
  chưa phù hợp cần hoàn thiện? Thông qua đó tôi muốn mạnh dạn đưa ra một số
  gợi ý, đềxuất cá nhân của mình vềchiến lược của MISA thời gian tới. Tôi hy
  vọng những nghiên cứu, đóng góp của mình sẽgiúp cho MISA phát triển đúng
  hướng và vươn tới tầm cao mới.
  1.4. Nhiệm vụnghiên cứu:
  Nghiên cứu tổng quát mô hình Delta (Delta Project Model) và bản đồchiến
  lược (Strategy Map-SM) và các công cụphổbiến đểphân tích chiến lược như
  công cụphân tích PEST, phân tích môhình SWOT, phân tích 5 áp lực cạnh
  tranh của doanh nghiệp .
  5
  Nghiên cứu áp dụng lý thuyết để đánh giá chiến lược hiện tại của MISA,
  phân tích sựphù hợp của việc triển khai, thực thi chiến lược với chiến lược đặt
  ra của MISA.
  Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược hiện tại đang được MISA áp
  dụng, đềxuất một sốchiến lược cho MISA trong 5 năm tới.
  Câu hỏi nghiên cứu: Đểviệc nghiên cứu chiến lược của MISA và hoàn
  thành bài luận một cách khoa học, khi thực hiện tìm kiếm thông tin và nghiên
  cứu chiến lược của MISA, tôi có thểsẽsửdụng bảng các câu hỏi dưới đây để
  phục vụcho mục đích nghiên cứu của mình nhưsau:
  - Chiến lược mà MISA đềra nằm ởvịtrí nào trong tam giác Delta? Chiến lược
  đó phù hợp với điều kiện thực tếcủa MISA hay chưa?
  - Theo lý thuyết của mô hình Delta và Sơ đồchiến lược thì chiến lược của
  MISA có những điểm mạnh, điểm yếu nhưthếnào?
  - Trong khu vực thịtrường hoạt động của MISA đang xảy ra những biến động
  gì? Các biến động này có liên quan, ảnh hưởng gì đến định hướng tương lai của
  MISA hay không?
  - Việc triển khai chiến lược có phù hợp không?
  1.5. Tổng quan vềtình hình nghiên cứu:
  Thông qua việc áp dụng các lý thuyết và kiến thức đã học đểcó được cái
  nhìn tổng thểvềchiến lược của MISA.
  Xác định được vịtrí hiện tại của MISA, đưa ra những điểm mạnh và những
  tồn tại để đềxuất phương hướng phát triển phù hợp với chiến lược đã lựa chọn.
  Từ đó đưa ra những kiến nghị, góp ý đểchiến lược đó phù hợp hơn.
  1.6. Giới thiệu bốcục của đồán.
  Ngoài lời cảm ơn, danh mục tài liệu tham khảo, phụlục nội dung chính
  của đồán chia làm 7 chương cụthểnhưsau:
  Chương 1: Phần mở đầu
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4: Nghiên cứu và phân tích chiến lược kinh doanh hiện tại của
  MISA
  Chương 5: Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của MISA
  Chương 6: Đềxuất chiến lược phát triển của MISA giai đoạn 2011-2015
  Chương 7: Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụlục

  Chương II
  TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  2.1. Một sốkhái niệm cơbản vềquản trịchiến lược
  2.1.1. Khái niệm chiến lược
  Chiến lược là chỉra mục tiêu đủdài (khoảng 5 năm trởlên), vạch ra con đường
  đi đến mục tiêu và điều phối nguồn lực đểthực hiện được mục tiêu đó.
  Theo G.Ailleret, chiến lược là việc xác định con đường và phương tiện vận dụng
  để đạt tới mục tiêu.
  Theo A. Chandler – 1962, Chiến lược là việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ
  bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng
  nhưsựphân bổcác nguồn lực cần thiết đểthực hiện mục tiêu này.
  2.1.2. Khái niệm quản trịchiến lược
  Quản trịchiến lược là tập hợp các quyết định và các hành động làm cơsởcho
  việc thiết lập và triển khai các kếhoạch được thiết kế để đạt được các mục tiêu
  của công ty (Tài liệu học tập môn Quản trịChiến lược, ĐH Help tháng 5/2011).
  2.2. Các bước đểhoạch định chiến lược
  Đểvận dụng tốt các mô hình đểphân tích chiến lược của MISA trước hết tôi
  đưa ra quy trình quản trịchiến lược bao gồm các bước sau:
  - Xem xét sứmệnh và các mục tiêu chủyếu của MISA
  - Phân tích môi trường bên ngoài
  - Phân tích môi trường bên trong
  - Lựa chọn và định hình chiến lược của MISA
  - Xem xét quy trình thực thi chiến lược
  - Phân tích sự đồng nhất hoặc chưa đồng nhất giữa chiến lược và quá trình thực
  thi.
  - Đánh giá quá trình thực thi chiến lược
  - Đềxuất cải tiến.
  2.3. Các mô hình, công cụsửdụng đểphân tích chiến lược
  2.2.1. Mô hình Delta (Delta Project Model)
  Mô hình Delta (Delta Project Model) giúp ta định vị được chiến lược của công
  ty, bao gồm Cố định hệthống, Giải pháp khách hàng toàn diện và Sản phẩm tối
  ưu. Từ đó đưa ra quy trình thực hiện, các chương trình hành động đểthực thi
  mục tiêu chiến lược mà công ty đã định vị.
  7
  2.2.2. Bản đồchiến lược
  Tác giảcủa bản đồchiến lược là Robert S Kaplan và David P Norton. Bản đồ
  chiến lược được xây dựng dựa trên mô hình bảng đánh giá cân bằng (Balance
  Scorecard System- cùng tác giả), đưa ra một cái nhìn cụthểvà hoàn thiện vềquá
  trình triển khai và thực thi chiến lược. Thẻ điểm cân bằng được phân tích dựa
  trên 4 vấn đề: tài chính, kháchhàng, quy trình quản lý nội bộvà năng lực học
  hỏi.
  2.2.3. Mô hình 5 thếlực cạnh tranh của Michael Porter
  Nhà kinh tếhọc Michael Porter của Đại học Harvad đã đặt ra những vấn đềcốt
  lõi nhất đểsửdụng cho việc phân tích môi trường ngành. Đó là mô hình 5 lực
  lượng:
  - Đối thủtrong ngành: Phân tích sựcạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng
  ngành trong thịtrường
  - Khách hàng: Áp lực đổi mới từkhách hàng, nhà phân phối
  - Nhà cung cấp: Áp lực từnhà cung ứng nguyên vật liệu, dữliệu
  - Sản phẩm thay thế: Sự đe dọa từcác sản phẩm có thểthay thếcho lĩnh vực sản
  phẩm mà công ty đang hoạt động.
  - Đối thủtiềm ẩn: Sự đe dọa từcác đối thủchưa xuất hiện.
  Hình 3: Mô hình 5 áp lực của Micheal Porter
  NGÀNH
  Cạnh tranh giữa các
  công ty hiện tại
  Công ty sắp
  thành lập
  Hàng hóa thay
  thế
  Nhà cung cấp Người mua
  Quyền năng của
  nhà cung cấp
  Quyền năng của
  khách hàng
  Mối đe dọa của các sản
  phẩm hoặc hàng hóa
  thay thế
  Mối đe dọa từcác
  công ty mới thành lập
  8
  2.2.4. Mô hình SWOT
  Ra đời vào những năm 1960 và 1970, do nhóm nghiên cứu gồm các nhà kinh tế
  học Marion Dosher, Ts. Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert F. Stewart và
  Birger Lie đã đưa ra "Mô hình phân tích SWOT" nhằm mục đích tìm hiểu quá
  trình lập kếhoạch của doanh nghiệp, tìm ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo
  đồng thuận và tiếp tục thực hiện việc hoạch định, thay đổi cung cách quản lý.
  Bao gồm 4 yếu tốcần phân tích, trong đó:
  S- Strengths - Điểm mạnh của doanh nghiệp
  W: Weaknesses - Điểm yếu của doanh nghiệp
  O: Opportunities - Cơhội dành cho doanh nghiệp
  T: Threats - Thách thức của doanh nghiệp
  2.2.5. Mô hình PEST
  Do Michael Porter đưa ra nhằm mục đích phân tích môi trường vĩmô, bao gồm
  P: Political- thểchế, luật pháp
  E: Economics- kinh tế
  S: Sociocultural: văn hóa, xã hội
  T: Technological: yếu tốcông nghệ
  Đây là bốn yếu tốcó ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế, các yếu tốnày
  là các yếu tốbên ngoài của của doanh nghiệp và ngành phải chịu các tác động
  của nó đem lại nhưmột yếu tốkhách quan. Các doanh nghiệp dựa trên các tác
  động sẽ đưa ra những chính sách, hoạt động kinh doanh phù hợp.

  Chương III
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tài liệu học tập môn Quản trịChiến lược, ĐH Help
  2. TS. Bùi Đức Tuân, Hướng dẫn đồán tốt nghiệp môn MGT 510
  3. Dương Ngọc Dũng (2005) “Chiến lược cạnh tranh theo thuyết Michael
  E.Porter”. NXB Tổng hợp Tp. HCM
  4. Akker, David A. “Chiến lược kinh doanh”. Biên dịch: Đào Công Bình -
  Minh Đức. NXB trẻ.
  5. TS. Nguyễn Văn Sơn,Bài giảng Quản trịchiến lược kinh doanh
  6. PGS.TS Nguyễn ThịLiên Diệp, Ths. Phạm Văn Nam, 2006, Chiến lược
  và Chính sách kinh doanh. NXBLao động – Xã hội.
  7. Micheal Porter, 1998, Chiến Lược Cạnh Tranh, NXB Khoa Học & Kỹ
  Thuật.
  8. Đào Duy Huân (2007). “Quản trịchiến lược (trong toàn cầu hóa kinh tế)”.
  NXB Thống kê
  9. Các website khác .

  Xem Thêm: Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MISA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status