Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu của nhà máy Luyện Gang

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu của nhà máy Luyện Gang

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Phạm vi nghiên cứu 2
  4. Đối tượng nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 2
  6. Kết cấu của đề tài 2
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1. KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1 Khái niệm và vị trí của nguyên liệu đối với quá trình sản xuất 3
  1.2 Đặc điểm của nguyên vật liệu 3
  1.3 Phân loại nguyên vật liệu 4
  2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 6
  2.1 Khái niệm và nội dung về quản trị cung ứng nguyên vật liệu 6
  2.2 Xác định cầu, lượng đặt hàng và dự trữ NVL 7
  2.2.1 Xác định cầu nguyên vật liệu trong kỳ kế hoạch 7
  2.2.2 Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng, lượng đặt hàng NVL 12
  2.2.3 Xác định lượng dự trữ của doanh nghiệp 17
  2.2.4Tìm kiếm và lựa chọn người cung cấp 25
  2.2.5 Tổ chức hoạt động vận chuyển 26
  2.2.6 Hệ thống kho tàng kho tàng và quản trị nguyên vật liệu trong kho 28
  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 33
  2.4 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU 35
  I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 35
  1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của nhà máy 35
  1.1.1 Tên, địa chỉ doanh nghiệp 35
  1.1.2 Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 35
  1.1.3 Quy mô hiện tại của doanh nghiệp 36
  1.2 Những đặc điểm của nhà máy trong quá trình sản xuất kinh doanh 38
  1.2.1 Đặc điểm về sản phẩm 38
  1.3 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ và khách hàng của nhà máy 39
  1.4 Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 41
  1.5 Đặc điểm về đội ngũ lao động và cơ sở vật chất 42
  1.5.1 Đội ngũ lao động 42
  1.5.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật 44
  1.6 Cơ cấu tổ chức và quy trình sản xuất của nhà máy 44
  1.6.1 Cơ cấu tổ chức của nhà máy 44
  1.6.2 Quy trình sản xuất 46
  1.7 Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy trong hai năm 2007 và 2008 48
  1.7.1 Kết quả về giá trị sản lượng và tiêu thụ 48
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NVL CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 57
  2.1 Chính sách mua sắm, vận chuyển và dự trữ của nhà máy Luyện Gang 57
  2.1.1 Công tác xây dựng chính sách 57
  2.1.2 Quy trình mua sắm NVL của nhà máy Luyện Gang 60
  2.1.3 Tổ chức thực hiện và quản lý việc thực hiện các chính sách 60
  2.2 Thực trạng công tác xác định cầu NVL của nhà máy 61
  2.2.1 Kế hoạch theo quý 61
  2.2.2 Kế hoạch cả năm 66
  2.2.3 Thực trạng xác định lượng đặt nguyên vật liệu của nhà máy 68
  2.3 Dự trữ nguyên vật liệu của nhà máy 70
  2.4 Nghiên cứu thị trường NVL và lựa chọn nhà cung ứng 71
  2.4.1 Nghiên cứu thị trường NVL 71
  2.4.2 Lựa chọn nhà cung ứng 73
  2.5 Tổ chức hoạt động vận chuyển NVL 76
  2.5.1 Lựa chọn phương thức, phương tiện vận chuyển 76
  2.5.2 Lên kế hoạch vận chuyển 78
  2.6 quản trị hệ thống kho tàng và tổ chức sử dụng NVL 79
  2.6.1 Hệ thống thống kho tàng của nhà máy 79
  2.6.2 Công tác tiếp nhận, bảo quản và cấp phát NVL 80
  2.6.3 Công tác kiểm tra hệ thống kho tàng 89
  2.7 Đánh giá về công tác quản trị cung ứng NVL tại nhà máy 93
  2.7.1 Điểm mạnh 93
  2.7.2 Điểm yếu 95
  III CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NVL TẠI NHÀ MÁY 99
  3.1 Đặc điểm về sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm 100
  3.1.1 Đặc điểm về sản phẩm 100
  3.1.2 Quy trình sản xuất 100
  3.2 Đặc điểm về công nghệ 101
  3.3 Năng lực thực tế đội ngũ lao động 103
  3.3.1 Năng lực bộ máy quản trị 103
  3.3.2 Năng lực công nhân viên 104
  3.4 Đặc điểm về thị trường 105
  3.4.1 Thị trường cung 105
  3.4.2 Thị trường tiêu thụ sản phảm của nhà máy 108
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 110
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ MÁY TRONG THỜI GIAN TỚI 110
  3.1.1 Đổi mới máy móc công nghệ hiện đại 110
  3.1.2 Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 110
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG 111
  3.2.1 xây dựng kế hoạch nhu cầu NVL 111
  3.2.2 Tổ chức nghiên cứu thị trường và lựa chọn nhà cung ứng 120
  3.2.3 Tổ chức công tác lưu kho bảo quản NVL 124
  3.2.4 xây dựng hệ thống thông tin về quản trị cung ứng NVL, ứng dụng các phần mềm hoạch định nhu cầu NVL trong nhà máy 126
  3.2.5 Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên của nhà máy 128
  Kết luận 132

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu của nhà máy Luyện Gang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu của nhà máy Luyện Gang sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status