Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ứng dụng thuật toán de vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ứng dụng thuật toán de vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện

  Ứng dụng thuật toán de vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện
  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DE VÀO GIẢI BÀI TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TỐI ƯU TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THUẬT TOÁN DE
  11 Tổng quan về thuật toán DE:
  12 Giới thiệu thuật toán DE:
  CHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU BÀI TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TỐI ƯU
  TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
  21. Bài toán điều phối công suất ELD
  21.1. Giới thiệu
  21.2 Bài toán điều phối kinh tế cổ điển
  21.3 Bài toán điều phối kinh tế với hàm chi phí nhiên liệu không trơn 9
  22 Bài toán điều phối công suất tối ưu OPF
  22.1 Cơ sở toán học
  22.2 Bài toán tối ưu công suất cực tiểu hàm chi phí
  CHƯƠNG 3:THUẬT TOÁN DIFFERENTIAL EVOLUTION
  31. Giới thiệu
  32. Thuật toán Differential Evolution
  33. Quá trình tối ưu hoá của DE
  34. Kỹ thuật điều khiển có ràng buộc
  35. Kỹ thuật điều khiển các biến rời rạc
  CHƯƠNG 4:ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DE VÀO GIẢI BÀI TOÁN PHÂN
  BỐ CÔNG SUẤT TỐI ƯU
  41. Giới thiệu
  42. Thuật toán phân bố công suất bằng DE
  43. Phân loại I: Các hàm chi phí bất quy tắc ED
  43.1 Hàm chi phí có các điểm van công suất
  43.2 Hàm chi phí bậc hai
  43.3 Hàm chi phí có các vùng vận hành cấm
  44. Phân loại II: Điều phối công suất theo kinh témoi^' trường
  44.1 Điều phối kinh tế có ràng buộc khí thải
  44.2 Điều phối kinh témoi^' trường đa mục tiêu
  45. Phân loại III: Điều phối công suất có ràng buộc nghiêm ngặt
  45.1 Điều phối kinh tế có ràng buộc nghiêm ngặt
  46. Phân loại IV: Điều phối công suất phản kháng
  47. Ứng dụng thuật toán DE vào giải bài toán điều phối tối ưu công suất
  47.1. Bài giải tính toán bằng tay
  47.2. Bài giải chạy trên chương trình Matlab
  CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
  51. Tổng kết
  52. Hướng phát triển trong tương lai

  TÓM TẮT
  Ứng dụng thuật toán DE vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống
  điện được trình bày trên cơ sở nghiện cứu các tài liệu trong và ngoài nước. Bố cục
  luận văn gồm 5 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về thuật toán DE qua các
  bài báo trong và ngoài nước. Các phương pháp được áp dụng trên mạng điện tiêu
  chuẩn 3 nút và 6 nút. Chương 2 giới thiệu bài toán phân bố công suất tối ưu trong
  hệ thống điện bằng các bài toán điều phối công suất ELD và OPF. Bao gồm giới
  thiệu các bài toán tiêu biểu. Chương 3 giới thiệu thuật toán và các quá trình tối ưu
  hoá của thuật toán, quá trình tối ưu này được thực hiện qua 3 tiến trình cơ bản:
  Mutation (Đột biến), Crossover (Lai ghép) và Selection (Chọn lọc). Chương 4 ứng
  dụng thuật toán DE vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện.
  bằng việc áp dụng giải bài toán trên mạng điện 3 nút và 6 nút, ứng dụng các bài
  toán này trên chương trình Matlab và so sánh kết quả có được với các kết quả từ
  EPSO, NPSO, Newton và Genetic. Chương 5 Kết luận và hướng phát triển khẳng
  định tính cần thiết của đề tài trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
  nước.

  CHƯƠNG 1:
  TỔNG QUAN THUẬT TOÁN DE (DIFFERENTIAL EVOLUTION)
  Giới thiệu thuật toán DE như một giải pháp trong việc tối ưu hoá việc phân bó công
  suất trong hệ thống điện.
  Đề xuất thuật toán để giải bài toán phân bố công suất OPF (Optimal Power Flow), áp
  dụng trên các mạng tiêu chuẩn như IEEE 3 nút, 5 nút, 6 nút và 30 nút
  Với nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế và sự gia tăng dân số toàn cầu, nhu cầu
  tiêu thụ năng lượng không ngừng tăng lên trong đó năng lượng điện đóng vai trò then
  chốt.
  Song song đó, hệ thống điện (HTĐ) cũng liên tục được mở rộng và phát triển cả
  về nguồn và các đường dây truyền tải. Do tính chất tiêu thụ điện ở các khu vực trong
  từng thời điểm khác nhau cho nên trào lưu công suất trên các đường dây truyền tải liên
  tục thay đổi theo thời gian. Kinh nghiệm vận hành HTĐ cho thấy tại một thời điểm
  trên hệ thống có những đường dây bị quá tải trong khi các đường dây khác non tải và
  ngược lại. Nếu có những biện pháp điều chỉnh thông số HTĐ thích hợp có thể làm
  thay đổi trào lưu công suất, làm giảm quá tải cho một số đường dây mà không cần phải
  cải tạo nâng cấp.
  Vì vậy người ta đặt ra bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện. Đây
  là bài toán mà ngành điện lực phải tìm cách giải quyết từ rất lâu và đã dùng nhiều loại
  giải thuật khác nhau.
  Gần đây trong lĩnh vực công nghệ thông tin xuất hiện giải thuật DE, đây là giải
  thuật có nhiều ưu điểm và đã được ứng dụng vào trong nhiều lĩnh vực, một trong
  những lĩnh vực ứng dụng của DE là trong hệ thống điện.
  11 Tổng quan về thuật toán DE:
  Thuật toán DE được đề xuất bởi hai tác giả Price và Storn vào năm 1995. Thuật
  toán này được xem như một giải pháp mới trong việc tối ưu hoá nguồn điện và được
  đặt tên là DE. Các quy trình thuật toán DE sẽ tạo ra cá thể mới từ cá thể ban đầu thông
  qua quá trình lai tạo và biến đổi. Thuật toán này trở nên phổ biến bởi việc thực hiện
  các quy trình chuyển đổi và lựa chọn của nó chỉ bằng các phương pháp đơn giản.
  Giống như các thuật toán khác, DE cũng cần được khởi tạo từ nhiều cá thể ban
  đầu. Các thuật toán tiến hoá (EAs) là những kỹ thuật tối ưu dựa trên khái niệm số
  lượng các cá thể, sau đó tiến hoá và lai tạo để chọn ra số lượng cá thể phù hợp thông
  qua các hoạt động mang tính xác suất như là kết hợp và lai tạo. Những cá thể này được
  đánh giá và xác định có sự chuyển hoá tốt hơn là việc được chọn lựa và khởi tạo số
  lượng cá thể cho thế hệ tiếp theo.
  Sau vài vòng lặp, những cá thể mới được tạo ra được thay đổi trạng thái và tạo ra
  giá trị tối ưu. Quá trình thay đổi đã gia tăng đáng kể những vùng tối ưu hoá. Các thuật
  toán này có khả năng giải quyết các vấn đề tối ưu hoá phức tạp như là: gián đoạn quy
  trình, hàm phi tuyến tính bậc cao. Hơn nữa, giải thuật này có thể giải quyết vấn đề rất
  khó khăn đặc trưng riêng biệt hoặc các giá trị mã nhị phân. Một vài thuật toán đã được
  phát triển theo thuật toán tiến hoá EC (Evolutionary Computation) và là tiền đề nghiên
  cứu của thuật toán Gen (GA) được phát triển vào những năm của thập kỷ 1960 khi
  thuật toán EC bắt đầu được chú ý.
  Gần đây, những thành tựu đạt được của các thuật toán tiến hoá (EA) đều có thể
  giải quyết được các vấn đề phức tạp và cải thiện được các tính toán như là: các phép
  tính song song đã mô phỏng sự phát triển cho các thuật toán mới như: việc mô phỏng
  các thuật toán mới bằng thuật tính song song như thuật toán DE, tối ưu hoá dạng bầy
  đàn (PSO), thuật toán đàn kiến (ACO) và tìm kiếm các dãy hội tụ tại thời điểm thực
  hiện và khả năng xác định việc tối ưu hoá. Các thuật toán tiến hoá đã rất thành công
  trong việc tối ưu hoá trong hệ thống điện và đặc biệt là giải quyết được mục tiêu kinh
  tế trong vận hành hệ thống điện.
  Thuật toán DE được ứng dụng thực hiện giải quyết mục tiêu tối ưu hoá việc
  phân bố công suất. Mục đích của thuật toán là giảm thiểu chi phí nhiên liệu, giới hạn
  công suất tác dụng và công suất phản kháng của máy phát điện, các nút điện áp, các
  đầu phân áp của máy biến thế và các đường truyền tải điện. Phương pháp này được
  tiến hành thực hiện và mô phỏng trên hệ thống mạng tiêu chuẩn IEEE 30 nút.
  Thuật toán DE được thực hiện trên các giá trị thực dựa trên quy trình phát triển
  tự nhiên. Sử dụng một số lượng cá thể P trong một số lượng cá thể khác Np mà có thể
  sản sinh ra nhiều cá thể G để đạt được giải pháp tối ưu trong thuật toán, kích thước các
  cá thể là không đổi trong suốt quá trình tối ưu hoá. Mỗi cá thể hoặc giải thuật đề xuất
  là một vec tơ mà chứa nhiều tham số như các biến số D. Quy trình cơ bản đã tạo ra sự
  khác biệt cho hai cá thể vec tơ được lựa chọn ngẫu nhiên.
  Thuật toán DE tạo nên các cá thể con mới bằng việc biến đổi một mô hình tiêu
  biểu cho từng cá thể đặc trưng so với số lượng cá thể ban đầu.
  Quá trình tối ưu này được thực hiện với ba bước cơ bản sau:
  ã Đột biến.
  ã Lai tạo.
  ã Lựa chọn
  Đầu tiên, quy trình đột biến tạo ra các véc tơ đột biến bằng cách xáo trộn mỗi
  véc tơ mục tiêu bằng cách tác động mạnh vào hai cá thể được chọn lựa ngẫu nhiên
  khác. Sau đó, quá trình lai tạo chéo tạo ra các véc tơ dẫn bằng cách trộn lẫn các cá thể
  của các véc tơ đột biến bằng các véc tơ mục tiêu, bằng cách lựa chọn các phân bố có
  thể thực hiện cuối cùng, hoạt động chọn lựa được hình thành cho khối lượng cá thể kế
  tiếp bằng cách chọn lựa giữa các véc tơ dẫn và các véc tơ mục tiêu được thực hiện tốt
  hơn và phù hợp với các véc tơ mục tiêu tương đương, kết hợp tốt hơn theo chức năng
  hiện tại.

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Hình 21 Đường cong chi phí phổ biến của nhà máy nhiệt điện
  Hình 22 Hàm chi phí nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện với 3 van nạp
  Hình 23 Mô hình π cho đường dây hay máy biến áp
  Hình 24 Lưu đồ giải thuật của phương pháp OPF
  Hình 31 Tiến trình Đột Biến (Mutation Operator)
  Hình 32 Tiến trình Lai Ghép (Crossover Operator)
  Hình 41 Kết quả bài 1 chạy trên chương trình Matlab
  Hình 42 Kết quả bài 2 chạy trên chương trình Matlab

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 21 Một số loại nút trong hệ thống điện
  Bảng 22. Phân loại bài toán tối ưu phân bố công suất
  Bảng 41. Phân loại các phương pháp DE
  Bảng 42 Số liệu hệ thống loại điểm van công suất
  Bảng 43 Số liệu hệ thống loại bình phương
  Bảng 44 Số liệu hệ thống loại vùng vận hành cấm
  Bảng 45 Vùng bị cấm
  Bảng 46 Số liệu hệ thống 6 máy phát theo kinh témoi^' trường
  Bảng 47 Số liệu hệ thống 14 máy phát 118 Bus theo kinh témoi^' trường
  Bảng 48 Số liệu hệ thống 6 tuyến - 8 máy phát
  Bảng 49 Các nhân tố điều chỉnh 8 máy phát – 6 tuyến
  Bảng 410 Số liệu hệ thống IEEE 30 Bus có ràng buộc nghiêm ngặt
  Bảng 411 Số liệu công suất tải IEEE 30 Bus có ràng buộc nghiệm ngặt
  Bảng 412 Số liệu hệ thống IEEE 30 Bus
  Bảng 413 Số liệu ngân hàng tụ điện IEEE 30 Bus
  Bảng 414 Số liệu máy biến thế IEEE 30 Bus
  Bảng 415. Số liệu công suất tải IEEE 30 Bus
  Bảng 416. Dữ liệu hệ thống 6 nhà máy
  Bảng 417. So sánh kết quả tính toán dùng DE, EPSO và NPSO
  Bảng 418. So sánh kết quả tính toán dùng DE, Newton và Genetic


  Xem Thêm: ứng dụng thuật toán de vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ứng dụng thuật toán de vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status