Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

  Đề tài: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
  1
  1. Lý do chọn đề tài
  Tình hình kinh tế khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2008 cùng với xu hướng hội
  nhập kinh tế quốc tế đang tiến gần đã gây áp lực lớn đối với các ngân hàng trong nước
  về khả năng tồn tại và cạnh tranh để vững bước.
  Để tạo dựng cho mình một “sức khỏe” đủ mạnh, thời gian qua các NHTM trong
  nước không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng quản trị họat động ngân hàng. Huy
  động vốn - một trong những họat động giữ vai trò trọng tâm của ngân hàng - đang trở
  thành họat động nóng, được các ngân hàng quan tâm nhiều nhất trong tình trạng khan
  hiếm vốn hiện nay. Thông qua việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, từng
  bước hiện đại hóa ngân hàng, các sản phẩm huy động ngày càng phong phú, đa dạng,
  mang tính chất “đột phá- chiến lược’, thõa mãn nhu cầu ngày càng cao và tinh tế của
  khách hàng.
  Techcombank- một trong những ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam- đã và
  đang tự khẳng định mình, tiếp tục phát huy lợi thế của một thương hiệu mạnh bằng việc
  cho ra đời những sản phẩm huy động hiện đại, mang tính cạnh tranh cao.
  Xuất phát từ nhận định trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao
  hiệu quả huy động vốn tại Techcombank”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  Từ những vấn đề nghiên cứu trong lý thuyết, phân tích thực trạng huy động vốn
  tại Techcombank (trên khía cạnh tiền gưỉ của khách hàng để cho vay), qua đó đề ra
  các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn hiệu quả nhất tại Techcombank. 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Những vấn đề cơ bản về huy động vốn của các NHTM.
  Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Techcombank ( trên khía cạnh tiền gửi của
  khách hàng để cho vay) trong 4 năm : năm 2005-6 tháng đầu năm 2008 qua các khía
  cạnh qui mô và cơ cấu huy động vốn; phân tích nguồn vốn huy động . Từ đó tìm ra
  những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong việc huy động vốn tại
  Techcombank.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Hệ thống hóa các phương pháp huy động vốn tại ngân hàng.
  Phân tích thực trạnh huy động vốn tại Techcombank, tìm ra nhược điểm cần
  khắc phục
  Đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn một cách hiệu quả với chi phí
  thấp nhất.
  5. Bố cục của luận văn
  Nội dung khóa luận như sau
  Phần mở đầu.
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về huy động vốn trong ngân hàng.
  Chương 2: Thực trạng tình hình huy động vốn tại techcombank .
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại techcombank.
  Kết luận.
  Do có hạn chế nhật định về thông tin cũng như về kiến thức, khóa luận chắc
  chắn sẽ có thiếu sót. Kính mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý thầy cô,
  bạn bè và độc giả để nội dung khóa luận được hòan chỉnh hơn.
  Trân trọng kính chào ! 25
  Chương một giúp chúng ta cĩ cái nhìn khái quát về nghiệp vụ huy động vốn. Cụ
  thể:
  Khái niệm về huy động vốn.
  Các loại nguồn vốn ngân hàng huy động.
  Các nhân tố ảnh hưởng đến qui mơ nguồn vốn huy động.
  Phương pháp phân tích, kiểm sốt chi phí huy động vốn.
  Phương pháp quản lý tài sản nợ.
  Kinh nghiệm huy động tiền gửi của các ngân hàng thế giới.
  Trên cơ sở lý luận chung về nghiệp vụ huy động vốn, nhà quản trị cĩ thể dễ
  dàng tiến hành hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc huy động các nguồn vốn
  sao cho thích hợp với nhu cầu sử dụng vốn, thích hợp với điều kiện mơi trường kinh
  doanh để đạt được các mục tiêu giảm thiểu chi phí huy động vốn nhằm làm tăng lợi
  nhuận và giảm thiểu rủi ro trong quá trình huy động vốn. 61
  Nghiệp vụ huy động vốn tại Techcombank đã đạt được những kết quả đáng
  khích lệ. Nguồn vốn huy động của Techcombank luơn giữ được tốc độ tăng trưởng cao,
  các sản phẩm tiết kiệm ngày càng được cải tiến đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách
  hàng, sản phẩm tiền gửi thanh tốn liên tục được hồn thiện, tăng thêm tiện ích cho
  khách hàng, mở rộng các kênh và hình thức giao dịch để tăng cường khả năng tiếp
  cận, phục vụ khách hàng.
  Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động huy động vốn của
  Techcombank cịn nhiều hạn chế cần phải khắc phục để cĩ thể giảm thiểu chi phí huy
  động vốn nhằm tối đa hố lợi nhuận trong kinh doanh, đĩ là sản phẩm tiết kiệm chưa
  thật sự đa dạng, cơ cấu nguồn vốn huy động chưa hợp lý, tỷ trọng tiền gửi thanh tốn
  trong tổng nguồn vốn huy động cịn chiếm tỷ lệ thấp, sản phẩm mới được đưa ra khá
  nhiều nhưng tính năng của sản phẩm dịch vụ cịn hạn chế, hoạt động marketing chỉ mới
  được cải thiện trong thời gian gần đây, tuy nhiên chưa thật sự chuyên nghiệp và hiệu
  quả, trình độ và cơ sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin cịn nhiều bất cập.
  Chương 3 của khĩa luận sẽ đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn
  chế trên, tiến đến mục tiêu huy động vốn hiệu quả với việc tối thiểu hĩa chi phí huy
  động vốn. 81
  Dựa trên thực trạng huy động vốn tại Techcombank, chương 3 của khĩa luận đã
  đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn. Để đạt được điều đĩ, cần
  kết hợp đồng bộ các giải pháp sau.
  Kiến nghị đối với Chính phủ:
  Duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mơ
  Hồn thiện cơ sở pháp lý
  Nâng cấp hạ tầng viễn thơng
  Kiến nghị đối với NHNN
  Đổi mới và hồn thiện hệ thống các văn bản pháp lý
  Đổi mới điều hành chính tiền tệ đặc biệt là chính sách lãi suất.
  Xây dựng và phát triển thị trường vốn ở Việt Nam
  Xây dựng hệ thống thơng tin quản lý, cơ sở dữ liệu hiện đại, tập trung,
  thống nhất.
  Giải pháp giảm chi phí huy động vốn tại Techcombank
  Đa dạng hố sản phẩm tiền gửi
  Gia tăng nguồn tiền gửi thanh tốn trong cơ cấu huy động vốn
  Phát triển cac sản phẩm mới cộng thêm vào sản phẩm tiền gửi thanh
  tốn
  Tăng cường cơng tác chăm sĩc khách hàng
  Chú trọng chính sách nhân sự
  Đẩy mạnh chính sách Marketing
  Cải tiến cơng nghệ và trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại.
  Tăng cường cơng tác quản trị rủi ro về huy động vốn.82
  Thời gian vừa qua, nghiệp vụ huy động vốn luôn được các ngân hàng quan tâm
  nhiều nhất vì nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng trước tình hình
  nguồn vốn khan hiếm và sự hội nhập ngày càng tiến gần.
  Qua quá trình nghiên cứu “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại
  Techcombank “, nội dung luận văn đã hoàn thành được một số nhiệm vụ sau:
  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn vốn và các phương thức huy
  động vốn của NHTM.
  Phân tích và đánh giá thực trạng huy động vốn của Techcombank trong giai đoạn
  năm 2005-6 tháng đầu năm 2008. Qua đó, nêu bật được đặc điểm cơ bản của nguồn
  vốn huy động tại Techcombank , những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn
  tồn tại trong hoạt động huy động vốn của Techcombank.
  Trên cơ sở nhìn nhận những mặt hạn chế, luận văn đưa ra những đề xuất, kiến
  nghị với Chính phủ, NHNN và các giải pháp đối với Techcombank nhằm nâng cao hiệu
  quả huy động vốn tại Techcombank, đo ùlà:
  Đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi
  Gia tăng nguồn tiền gửi thanh toán trong cơ cấu huy động vốn
  Phát triển cac sản phẩm mới cộng thêm vào sản phẩm tiền gửi thanh toán
  Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng
  Chú trọng chính sách nhân sự
  Đẩy mạnh chính sách Marketing
  Cải tiến công nghệ và trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại.


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status