Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C

  LỜI NÓI ĐẦU 11
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 13
  1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 13
  1.1.1.1. Doanh nghiệp thương mại 13
  1.1.1.2.Quá trình bán hàng 14
  1.1.1.3.Kết quả kinh doanh 14
  1.1.2 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 15
  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .15
  1.1.4 ý nghĩa của kế toán bán hàng 16
  1.2.Các phương pháp tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 16
  1.2.1 Phương pháp bán buôn hàng hoá 16
  1.2.2 Bán lẻ hàng hoá 17
  1.2.3 Phương pháp bán hàng đại lý 18
  1.2.4 Phương pháp bán hàng trả chậm trả góp 18
  1.2.5 Phương thức hàng đổi hàng 18
  1.3. Hạch toán tổng hợp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .18
  1.3.1 Chứng từ sử dụng 19
  1.3.2 Tài khoản sử dụng 19
  1.3.3 Phương thức tính giá vốn hàng bán 19
  1.3.3.1.Phương thức giá đơn vị bình quân (bình quân gia quyền) 20
  1.3.3.2.Phương pháp nhập trước xuất trước 20
  1.3.3.3.Phương pháp nhập sau xuất trước 20
  1.3.3.4.Phương pháp tính theo giá đích danh 20
  1.3.3.5.Phương pháp giá hạch toán 20
  1.3.4 Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ 21
  1.3.5 Phương pháp hạch toán tổng hợp 21
  1.3.5.1.Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 21
  1.3.5.1.1 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 21
  Sơ đồ 1: Hạch toán phương thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 21
  Sơ đồ 2: Hạch toán phương thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 22
  Sơ đồ 3: Hạch toán theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (giao tay ba) 23
  Sơ đồ 4: Hạch toán phương thức bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán 23
  Sơ đồ 5: Hạch toán phương thức bán lẻ 24
  Sơ đồ 6: Hạch toán phương thức bán hàng đại lý 25
  Sơ đồ 7: Hạch toán phương thức bán hàng trả chậm trả góp .26
  1.3.5.1.2 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên tính Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 26
  1.3.5.2.Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 27
  Sơ đồ 8: Hach toán tiêu thụ hàng hoá theo PP KKĐK 26
  1.3.6 Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý kinh doanh 27
  1.3.6.1. Hạch toán chi phí bán hàng .27
  1.3.6.2. Hạch toán chi phí doanh nghiệp 30
  1.3.7 Hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 30
  1.3.7.1 Các khái niệm 35
  1.3.7.2 Tài khoản sử dụng 35
  1.3.7.3 Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 36
  1.3.8 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 36
  1.4 Các hình thức kế toán 37
  1.4.1 Hình thức nhật ký chung 37
  1.4.2 Hình thức kế toán trên máy vi tính 39
  1.4.3 Hình thức nhật ký-ý sổ cái 41
  1.4.4 Hình thức chứng từ ghi sổ 42
  CHƯƠNG 2:THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ T&C 43
  2.1.Đặc điểm chung của Công ty TNHH thương mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 43
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 43
  2.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy và đặc điểm kinh doanh của công ty 45
  2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 46
  2.1.3.1.Cơ cấu bộ máy kế toán 47
  2.1.3.2 Hệ thống tài khoản áp dụng 50
  2.1.3.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty TNHH thương mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 50
  2.1.3.4.Sổ kế toán sử dụng 51
  2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C 52
  2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty 52
  2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 53
  2.2.3. kế toán xuất kho vật tư, hàng hoá 54
  2.2.3.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 54
  2.2.3.2. Quy trình xuất kho hàng hoá 54
  2.2.4 Các phương pháp thanh toán tiền hàng 61
  2.2.5 kế toán bán hàng 61
  2.2.5.1.Kế toán giá vốn hàng bán 61
  2.2.5.2.Kế toán doanh thu bán hàng 69
  2.2.5.3.Kế toán phải thu khách hàng 69
  2.2.5.4.Kế toán các khoản giảm trừ 75
  2.2.5.5. kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 80
  2.2.6 kế toán kết quả kinh doanh 83
  2.2.7 Lợi nhuận chưa phân phối 84
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ T&C
  3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 104
  3.1.1 Những ưu điểm. 104
  3.1.2. Những điểm cần hoàn thiện. 105
  3.2. Một số ý kiến cần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng của Công ty TNHH thương mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y tế T&C 105
  Kết luận 107

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status