Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi - căng - xoay bằng phẫu thuật bohlman cải tiến

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi - căng - xoay bằng phẫu thuật bohlman cải tiến

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP CƠ CHẾ CÚI - CĂNG - XOAY BẰNG PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN


  MỤC LỤC
  Mục Trang
  Lời cam đoan i
  Mục lục ii
  Danh mục các chữ viết tắt iv
  Bảng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh vi
  Danh mục các bảng, các sơ đồ, các biểu đồ, các hình vii
  ĐẶT VẤN ĐỀ i
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. GIẢI PHẪU VÀ SINH CƠ HỌC CỘT SỐNG CỔ THẤP . 4
  1.2. CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP . 18
  1.3. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CSC 34
  1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 43
  1.5. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ VÀ KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY . 45
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52
  2.1. NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘ BỀN VẬT LIỆU KHX TRÊN LA-BÔ . 52
  2.2. NGHIÊN CỨU MÔ TẢ THỰC NGHIỆM TRÊN XÁC RÃ ĐÔNG VỀ
  ĐỘ VỮNG CỦA PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN 53
  2.3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LÂM SÀNG 54
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 67
  3.1. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM LA - BÔ ĐỘ BỀN VẬT LIỆU KHX. 67
  iii
  3.2 . KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ TẢ THỰC NGHIỆM TRÊN XÁC VỀ
  ĐỘ VỮNG CỦA PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN 73
  3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LÂM SÀNG . 77
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 101
  4.1. BÀN VỀ DỤNG CỤ KẾT HỢP XƯƠNG 101
  4.2. TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU DO CƠ CHẾ CÚI – CĂNG – XOAY . 104
  4.3. BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT . 106
  4.4. PHẪU THUẬT BOHLMAN . 108
  4.5. PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN . 109
  4.6. SỰ VỮNG CHẮC CỦA PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN . 111
  4.7. PHỤC HỒI DI LỆCH TRUNG BÌNH . 114
  4.8. PHỤC HỒI GÓC GÙ TRUNG BÌNH . 116
  4.9. PHỤC HỒI THẦN KINH 118
  4.10. BÀN VỀ VẤN ĐỀ LIỀN XƯƠNG . 131
  4.11. VẤN ĐỀ ĐAU CỔ MÃN TÍNH 132
  4.12. THỜI GIAN PHẪU THUẬT . 133
  4.13. LƯỢNG MÁU MẤT . 135
  4.14. CÁC BIẾN CHỨNG 135
  4.15. CHI PHÍ KẾT HỢP XƯƠNG CHO PT. BOHLMAN CẢI TIẾN . 138
  KẾT LUẬN 139
  KIẾN NGHỊ .141
  NHỮNG CÔNG TRÌNH LIỂN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Chấn thương cột sống cổ (CSC) thấp là một tổn thương rất nặng, gây tử vong
  hay tàn phế với tỉ lệ cao do tổn thương tủy cổ. Tổn thương này gây ra gánh nặng
  cho gia đình và xã hội, nhất là ở xã hội đang phát triển như nước ta, vì có đến 71%
  số bệnh nhân (BN) bị chấn thương CSC thấp thuộc độ tuổi lao động [13].
  Theo tác giả Daffner ở Bắc Mỹ, gãy trật cột sống cổ chiếm 80% trong các
  trường hợp chấn thương CSC [54]. Hàng năm, cứ khoảng 100.000 dân có 5 người
  bị chấn thương CSC mới [44], [104]. Tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình thành
  phố Hồ Chí Minh, theo nghiên cứu của tác giả Võ Văn Thành, chấn thương CSC
  thấp chiếm 89,05% trên tổng số chấn thương CSC đã đến điều trị tại khoa Cột sống
  A [20].
  Thế kỷ qua, ngành phẫu thuật cột sống có nhiều tiến bộ nhờ vào sự tiến bộ của
  công nghệ, kỹ thuật và hiểu biết về cơ thể học, sinh cơ học cột sống. Càng ngày
  càng có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị đã được công bố. Các tác giả chứng
  minh rằng: đối với gãy cột sống cổ, điều trị phẫu thuật hiệu quả hơn điều trị bảo
  tồn [17]. Tuy nhiên, hiện nay việc phẫu thuật theo phương pháp nào là tốt nhất để
  điều trị chấn thương CSC thấp cũng còn nhiều ý kiến khác nhau [53]. Dù vậy, nhiều
  tác giả đồng ý rằng tổn thương chủ yếu ở đâu thì sửa chữa ở đó.
  Biết được các tổn thương giúp cho việc lựa chọn phương pháp điều trị hợp lý
  và hiệu quả hơn.Việc nghiên cứu cơ chế chấn thương để hiểu rõ các tổn thương là
  khâu quan trọng trong quá trình điều trị. Ở Việt Nam chưa có tài liệu nghiên cứu
  nào về đặc điểm tổn thương cột sống cổ thấp do cơ chế cúi–căng và cơ chế xoay
  (gọi tắt là cúi–căng–xoay).
  Việc điều trị bằng phẫu thuật không những để giải ép thần kinh tạo điều kiện
  phục hồi tối đa mà còn để nắn trật trả lại sự thẳng trục cho CSC, để kết hợp xương
  2
  tạo sự vững chắc tức thì, cho ngồi dậy sớm tránh được các biến chứng nằm lâu và
  để ghép xương kích thích sự liền xương tốt.
  Đối với chấn thương cột sống cổ, điều trị phẫu thuật dù lối trước hay lối sau
  thì mục tiêu cũng là: giải ép, nắn xương, ghép xương và kết hợp xương. Lối vào
  trước có những ưu điểm là lấy được đĩa đệm thoát vị, ít nhiễm trùng [121]. Nhưng
  cũng có khuyết điểm như: không lấy được khối máu tụ và dây chằng vàng phía sau
  [61], nắn xương khó khăn và nguy hiểm, chống lực căng phía sau yếu khi có tổn
  thương các dây chằng phía sau [111]. Lối vào sau có nhiều ưu điểm như: đường mổ
  đơn giản vì không có cơ quan nào quan trọng cả, lấy được khối máu tụ và dây
  chằng vàng chèn ép phía sau [61], nắn xương an toàn, chống lực căng phía sau tốt
  [24]. Tuy nhiên, cũng có những khuyết điểm là không lấy được đĩa đệm phía trước
  (nếu có thoát vị), xâm phạm khối cơ sau cổ [122].
  Phẫu thuật lối sau thường dùng nẹp – vít khối mỏm khớp, còn gọi là phẫu
  thuật Roy Camille (1961). Phẫu thuật này giải quyết sự mất vững ở cột sau rất tốt,
  nhưng vít bắt vào mỏm khớp có nguy cơ gây tổn thương mạch máu và rễ thần kinh
  phía trước [26].
  Năm 1979, Bohlman giới thiệu kỹ thuật KHX với 3 sợi chỉ. Trong đó: 1 sợi
  chỉ néo ép mỏm gai và 2 sợi chỉ khác cố định chắc 2 mảnh xương ghép hai bên
  mỏm gai. Kỹ thuật này cũng đáp ứng được nhu cầu tái tạo sự vững chắc cột sau và
  có ưu điểm là ít nguy cơ tổn thương mạch máu và thần kinh hơn.
  Ở Việt Nam, vào thập niên 70, Hoàng Tiến Bảo và cộng sự đã sử dụng lối vào
  phía trước để điều trị trật và gãy trật cột sống cổ C3-C7. Tiếp theo, Võ Văn Thành
  và Vũ Tam Tỉnh đã phẫu thuật lối trước cho các bệnh nhân bị trật và gãy trật CSC
  thấp bằng lối vào trước. Lần lượt các tác giả như Hà Kim Trung, Vũ Hùng Liên ,
  Trương Thiết Dũng sử dụng lối vào trước hoặc sau (làm nẹp – vít khối mỏm
  khớp) để điều trị chấn thương CSC thấp. Chưa có tác giả nào ứng dụng phẫu thuật
  Bohlman để điều trị chấn thương CSC thấp.
  Vào thập niên 90, chúng tôi ứng dụng phẫu thuật Bohlman để điều trị các
  trường hợp gãy trật CSC thấp, tuy có đạt được kết quả khích lệ nhưng phương pháp
  3
  này có 2 nhược điểm: thứ nhất là dùng 1 sợi chỉ thép néo ép 2 mỏm gai trên và dưới
  mức tổn thương làm sợi chỉ thép uốn lượn nhiều lần gây biến dạng, nên thao tác rút
  chỉ trở nên khó khăn, kết quả là chỉ rút không chặt và kéo dài thời gian mổ. Mặt
  khác, việc xoắn chỉ một bên tạo lực ép mất cân bằng lên mỏm khớp 2 bên, có thể
  ảnh hưởng đến khả năng chống trượt do giảm lực ma sát ở 2 mặt khớp, đó là nhược
  điểm thứ hai.
  Để khắc phục hai nhược điểm của phẫu thuật Bohlman nhưng vẫn giữ được
  tên gọi của nguyên tác là “kỹ thuật 3 sợi chỉ thép”, chúng tôi cải tiến kỹ thuật này
  bằng cách néo ép mỏm gai bằng 2 sợi chỉ, và xoắn chỉ 2 bên mỏm gai để tạo lực ép
  cân bằng lên 2 mỏm khớp ở hai bên như Stauffer [109]. Đồng thời, cố định xương
  ghép vào hai bên mỏm gai bằng 1 sợi chỉ (hình chữ O), xoắn chỉ 1 bên. Như thế,
  vẫn bảo tồn được kỹ thuật 3 sợi chỉ, vẫn đảm bảo được sự vững chắc cũng như phẫu
  thuật Bohlman, nhưng đơn giản, dễ thao tác hơn, rút ngắn thời gian phẫu thuật.
  Dù phương pháp có tốt đến đâu mà dụng cụ kết hợp xương bị gãy thì kết quả
  sẽ không như mong muốn. Trong một nghiên cứu từ năm 1992 đến năm 2000:
  “Điều trị gãy trật cột sống cổ C3-C7 bằng phương pháp mổ Nắn - Néo Ép - Hàn
  Xương lối sau”. Chúng tôi áp dụng phẫu thuật Bohlman và kết hợp xương bằng
  nhiều loại chỉ thép. Kết quả có 1 trường hợp đứt chỉ và hai trường hợp giãn chỉ [13].
  Thất bại này là do không biết phải dùng cỡ chỉ thép bao nhiêu là phù hợp, là đủ độ
  vững ở CSC thấp.
  Để giải quyết những vấn đề tồn tại trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài:
  “ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP CƠ CHẾ CÚI-CĂNGXOAY BẰNG PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN”.
  Với các mục tiêu sau:
  1/Xác định cỡ chỉ thép phù hợp và độ vững chắc của phẫu thuật Bohlman
  cải tiến trong điều trị chấn thương CSC thấp.
  4
  2/ Đánh giá các đặc điểm tổn thương CSC thấp cơ chế Cúi-Căng-Xoay và
  kết quả điều trị chấn thương CSC thấp bằng phẫu thuật Bohlman cải
  tiến, đồng thời đề xuất tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị.
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. GIẢI PHẪU VÀ SINH CƠ HỌC CỘT SỐNG CỔ THẤP
  1.1.1. Giải phẫu học chức năng cột sống cổ thấp
  Cột sống cổ thấp được tính từ đốt sống cổ 3 (C
  3) đến đốt sống cổ 7 (C
  7
  )
  (H1.1). Phía trước là thân đốt và đĩa đệm, chịu đựng hầu hết các lực nén ép dọc
  trục. Phía sau gồm bản sống, mỏm khớp, mỏm gai, các cơ và dây chằng hạn chế sự
  vận động quá mức của CS, chủ yếu chống lực căng.
  Hình 1.1- A: Hình cột sống cổ thấp Hình 1.1- B: Đốt sống cổ thấp
  Hình 1.1-B: 1-Thân đốt, 2- Lỗ ngang, 3- Cuống cung, 4- Mỏm ngang, 5- Bản sống,
  6- Mỏm gai, 7- Ống sống, 8- Diện khớp, 9- Củ sau, 10- Củ trước.
  Nguồn: Daffner (1992), Semin roentgrnol [54].
  1.1.1.1. Xương, khớp, đĩa đệm
  Xương: Thân đốt sống cổ thấp
  Độ lớn của đốt sống gia tăng từ trên xuống dưới, sự tăng dần độ lớn có

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1.Hoàng Đình Cầu (1976), Từ điển Y Dược Pháp-Việt. Nhà xuất bản Y Học.
  2.Nguyễn Văn Cự (1989), "Điều trị 100 trường hợp tổn thương cột sống cổ". Kỉ yếu
  công trình nghiên cứu khoa học trong chuyên khoa phẫu thuật thần kinh về
  tổn thương cột sống, tr. 5-13.
  3.Cao Minh Châu (2002), "Phục hồi chức năng cho bệnh nhân chấn thương tủy
  sống", Vật lý trị liệu phục hồi chức năng. NXB Y Học Hà Nội, tr. 615-649.
  4.Đỗ Văn Dũng (2008), "Cách tính cỡ mẫu", Phương pháp nghiên cứu khoa học và
  phân tích thống kê với phần mềm Stata 10.0, tr. 79-84.
  5.Lê Ngọc Dũng (1998), "Chấn thương tủy sống tại Bệnh viện Đà Nẵng". Tạp chí y
  học VN, Phẫu thuật thần kinh, 6,7,8, tr. 53-57.
  6.Trương Thiết Dũng (2005), "Điều trị gãy trật cột sống cổ thấp bằng phẫu thuật",
  Luận văn chuyên khoa II ngoại thần kinh. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí
  Minh, tr. 53-77.
  7.Vũ Hùng Liên (2004), "Phẫu thuật cắt thân đốt sống cổ giữa và thấp bị vỡ chèn
  ép tủy và ghép xương tự thân có dùng nẹp vít". Kỉ yếu hội nghị ngoại Thần
  Kinh toàn quốc, tr. 18-25.
  8.Nguyễn Quang Long (1976), Kỹ thuật điều trị gãy xương theo Boehler, Tập I, tr.
  195-301.
  9.Lê Phúc (1983), "Nghiên cứu tai biến và biến chứng trong phẫu thuật điều trị
  bệnh lao xương sống", Luận văn tốt nghiệp BS chuyên khoa cấp I, tr. 21-28.
  10.Nguyễn Quang Quyền (1986), "Các xương và khớp của thân", Bài giảng giải
  phẫu học. Nhà xuất bản Y Học. Tập 2, tr. 22-36
  11.Nguyễn Quang Quyền (1997), Atlas Giải phẫu người theo Frank H Netter. Nhà
  xuất bản Y học, tr. 162.
  12.Võ Văn Sĩ (2011), "Tái tạo sự vững chắc phía sau của cột sống cổ thấp bằng
  phẫu thuật Bohlman cải tiến". Y học thực hành số 12 (Bộ Y Tế), tr. 68-71.
  13.Võ Văn Sĩ (2000), "Điều trị gãy trật cột sống C3-C7 bằng phương pháp mổ
  "nắn-néo ép-hàn xương" lối sau", Luận văn chuyên khoa II. Đại học Y Dược
  TP. Hồ Chí Minh, tr. 65-81.
  14.Võ Văn Sĩ (2000), "Điều trị gãy trật cột sống cổ C3
  -C7
  bằng phương pháp mổ
  nắn, néo ép, hàn xương lối sau". Y học thành phố Hồ Chí Minh, (4), tr. 75-87.
  15.Võ Văn Thành (1984), "Chẩn đoán và điều trị hội chứng phong bế giao cảm cổ
  trong chấn thương cột sống cổ kèm liệt", Sinh hoạt khoa học kỹ thuật BV
  Bình Dân. Tập 4, tr. 65-71.
  16.Võ Văn Thành (1994), Phân loại chấn thương cột sống cổ C3
  -C7 mới theo
  Argenson,1, tr. 5-45.
  17.Võ Văn Thành (1985), "Điều trị gãy và gãy trật cột sống cổ kín do chấn thương
  trong 10 năm tại BV Bình Dân", Sinh hoạt khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân.
  Tập 4, tr. 74-87.
  18.Võ Văn Thành (1997), "Vài thông tin dịch tễ học trong chấn thương cột sống
  cổ", Công trình nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Y Dược TP HCM,tr.
  65-78.
  19.Võ Văn Thành (2011), "Một chặng đường phát triển của ngành cột sống (1970-1988)", Lịch sử hình thành và phát triển ngành cột sống TP. Hồ Chí Minh,
  Việt Nam, tr. 7-19.
  20.Võ Văn Thành (2003), "Chấn thương cột sống cổ và tủy sống cổ", Bệnh học
  Phẫu Thuật Thần Kinh, Nhà xuất bản Y Học, tr. 284-330.
  21.Hà Kim Trung (1998), "Điều trị chấn thương CSC dưới bằng phẫu thuật qua
  đường cổ trước". Tạp chí y học VN, Phẫu thuật thần kinh, 6,7,8, tr. 58-61.
  22.Lê Xuân Trung (1997), "Chấn thương và vết thương sọ não ở trẻ em và người
  trưởng thành", Bệnh học ngoại thần kinh. Tập I, tr. 167-170.
  TIẾNG ANH
  23.AEBI M. and Nazarian S. (1987), "Classification of injuries of the cervical
  spine". Orthopaede. (16), pp. 27-36.
  24.Allen B. J., et al. (1982), "A mechanistic classification of closed, indirect
  fractures and dislocation of the lower cervical spine". Spine. (7), pp. 1-27.
  25.Allen S. E (1987), "Spinal anatomy and surgical approaches". Campbell
  operative orthopaedics. (4), pp. 3091 -3097
  26.Anderson A. P (1998), "Lower cervical spine", Skeletal trauma. 1, pp. 908.
  27.Anderson A. P (1998), "Spinal cord injury and lower cervical spine injuries",
  Spine. 16, pp. 295-330
  28.Anderson A. P. and Bradford M. H (1991), "Posterior cervical arthrodesis with
  A.O reconstruction plates and bone graft". The Spine. 16(3), pp. 71-80
  29.Apfelbaum L. R (1994), "Ventral and Upper cervical spine fixation techniques",
  Spinal instrumentation. pp. 63-94.
  30.Bailey R.W. and Badgley C.E. (1960), "Stabilization of cervical spine by
  anterior fusion". JBJS. (5), pp. 565-599.
  31.Ball A. P (1994), "Dorsal cervical spine fixation technique", Spinal
  instrumentation. pp. 97- 107.
  32.Bennett G (1964), "History", Injuries of the spine. 1, pp. 1-56.
  33.Benzel C. E (1994), "History of spinal Instrumentation", Spinal instrument. pp.
  3-18.
  34.Benzel C. E (1995), "Stability and instability of the spine", Biomechanics of
  spine stabilization. 3, pp. 25-38.
  35.Benzel C. E (1995), "Physical principles and Kinematics", Biomechanics of
  spine stabilization. 2, pp. 17-23.

  Xem Thêm: Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi - căng - xoay bằng phẫu thuật bohlman cải tiến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi - căng - xoay bằng phẫu thuật bohlman cải tiến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status