Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho Robot hai bánh dùng bộ điều khiển trượt

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho Robot hai bánh dùng bộ điều khiển trượt

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho Robot hai bánh dùng bộ điều khiển trượt
  Định dạng file word

  1.8. Nội dung của luận văn.

  Luận văn bao gồm có 6 chương:

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN.

  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.

  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN.

  CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT.

  CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG.

  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU LUẬN VĂN.
  1.1. Tổng quan

  Ngày nay, việc phát triển và tiến tới tự động hóa trong các ngành đang
  trở thành vấn đề quan trọng của nhiều quốc gia, viễn cảnh trước mắt là các
  thiết bị điện tử tự động hóa được ứng dụng ngày càng rộng rãi và mang lại
  nhiều hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật cũng như trong
  đời sống xã hội hằng ngày. Giải pháp cho vấn đề này là xây dựng các mô hình
  Robot tự động hóa di chuyển bằng bánh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của
  các dây chuyền sản xuất là hết sức cần thiết, Robot có thể thay thế cho con
  người, làm việc trong các môi trường có điều kiện khắc nghiệt, độc hại ảnh
  hưởng đến sức khỏe của con người, giúp tăng năng suất và tiết kiệm sức lao
  động của con người.
  Hiện nay, các thiết bị điện tử tự động hóa như các xe tự hành
  (autonomous guided vehicle – AGV) hay Robot di động bằng bánh (wheeled
  mobile Robot – WMR) ngày càng được sự quan tâm lớn của nhiều người
  trong những năm gần đây, vì chúng được ứng dụng rộng rãi trong các ngành
  khác nhau như công nghiệp, nông lâm nghiệp, y tế, dịch vụ. Để khắc phục
  những tồn tại, đáp ứng những thách thức mới đặt ra trong xu hướng toàn cầu
  hóa, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Theo quan điểm của tôi thì cần phải có một tư duy thay đổi quan điểm để mở
  rộng ứng dụng chức năng tự động hóa vào trong các ngành công nghiệp và
  dịch vụ của nước ta.
  1.2. Tóm tắt một số công trình nghiên cứu.
  1. “Structural Properties and Classification of Kinematicand Dynamic
  Models of Wheeled Mobile Robots”, Guy Campion, Georges Bastin, and

  Brigitte
  D’
  AndrCa-Nove; iEEE
  transactions on Robotics and

  automation, vol. 12, no. 1, february 1996.[1]

  Bài báo này trình bày vấn đề các loại Robot di chuyển bằng bánh (WMRs)
  đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp và dịch vụ khác
  nhau như giao thông vận tải, an ninh, kiểm tra và thăm dò các hành tinh, ,
  với các cấu hình di động khác nhau về ( số lượng và loại bánh xe, vị trí và bộ
  phận điều khiển của chúng, cấu trúc đơn hoặc cấu trúc đôi). Một nghiên cứu
  phân tích chi tiết cấu trúc của các mô hình động học và động lực học của các
  Robot di chuyển bằng bánh có thể được tìm thấy trong [1],[2], [3].
  2. “A Simple Nonlinear Control of a Two-Wheeled Welding Mobile Robot”,
  T. H. Bui, T. T. Nguyen, T. L. Chung, and S. B. Kim, International Journal
  of Control, Automation, and Systems, Vol. 1, No. 1, pp. 35-42, 2003.[5]

  Bài báo này đề cập đến việc sử dụng mô hình động học của WMR bám
  quỹ đạo đã được giải quyết trong [5]. Trong [5] đề xuất một bộ điều khiển phi
  tuyến đơn giản được thiết kế dựa trên mô hình động học cho Robot di động
  hàn hai bánh, tính bền vững dựa vào lý thuyết ổn định Lyapunov để bám
  đường hàn với vận tốc không đổi. Hệ thống này (xem hình 1.2) có ba bậc tự
  do bao gồm cả hai bánh xe và thanh trượt mỏ hàn.
  Luật điều khiển có được từ các hàm năng lượng Lyapunov để đảm bảo
  sự ổn định tiệm cận của hệ thống. Bộ điều khiển có ba thông số để điều chỉnh
  sự thực hiện của hệ thống điều khiển. Cách đơn giản để đo các sai số là sử
  dụng hai cảm biến, một là cảm biến để đo khoảng cách và một cảm biến đo
  góc quay. Trường hợp mỏ hàn cố định thì có thể bám đường thẳng và mất
  nhiều thời gian để sai lệch tiến về 0, nhưng không bám được đối với đường
  cong. Trường hợp mỏ hàn điều khiển được thì bám đường cong trơn nhanh
  hơn với sai số chấp nhận được, kết quả mô phỏng trong hình 1.3, 1.4, 1.5
  Từ kết quả mô phỏng hình 1.5, tác giả đi đến kết luận như sau:

  -

  -

  -

  Mỏ hàn cố định có thể bám theo đường thẳng, nhưng cần nhiều thời
  gian để các sai số tiến về không.
  Không thể sử dụng WMR có mỏ hàn cố định bám theo theo đường
  cong vì có sai số lớn.
  Trường hợp mỏ hàn điều khiển được thì bám đường cong trơn nhanh

  hơn với sai số chấp nhận được.

  Phương pháp điều khiển phi tuyến đơn giản có thể sử dụng cho ROBOT hai
  bánh.

  3. “WMR control via dynamic feedback linearization: M. Vendittelli, Design,
  implementation and experimental validation”; Giuseppe Oriolo, Member,
  IEEE, Alessandro De Luca, Member; IEEE, and Marilena Vendittelli,
  IEEE Trans. Control. Syst. Technol., Vol. 10, No. 6, pp. 835–852, Nov.
  2002.[4]

  Bài báo này trình bày phương pháp tuyến tính hóa hồi tiếp được sử dụng
  cho việc bám quỹ đạo và ổn định vị trí của Robot di động. Việc thực hiện của
  phương pháp này trên Robot SuperMARIO - một Robot di động điều khiển
  bằng hai bánh xe khác nhau, được mô tả như hình 1.6. Kết quả mô phỏng các
  sai lệch thể hiện ở hình 1.7

  Với những lý do trên, trong luận văn này đưa ra một giải thuật điều
  khiển mới mà đó là sự kết hợp của bộ điều khiển động học (kinematic
  controller - KC) và bộ điều khiển trượt (sliding mode controller - SMC)
  cho một Robot di động hai bánh bám theo quỹ đạo mong muốn với một vận
  tốc không đổi. Đầu tiên, bộ điều khiển động học được thiết kế để làm cho véc
  tơ sai lệch vị trí tiến đến không một cách tiệm cận. Sau đó, chế độ điều khiển
  trượt được thiết kế để làm cho véc tơ sai lệch vận tốc tiến đến không một cách
  tiệm cận. Sự ổn định của hệ thống được chứng minh dựa trên lý thuyết ổn
  định Lyapunov. Trong luận văn có sử dụng phần mềm matlab để mô phỏng và
  kết quả mô phỏng được trình bày để minh họa hiệu quả của giải thuật điều
  khiển.
  1.4. Mục tiêu của luận văn.

  Mục tiêu của đề tài là “Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho
  Robot hai bánh dùng bộ điều khiển trượt ”. Cụ thể, đề tài đưa một giải thuật
  điều khiển mới được tích hợp giữa một bộ điều khiển động học và một bộ
  điều khiển động lực học kiểu trượt có nhiễu bên ngoài bị chặn để WMR bám
  theo quỹ đạo mong muốn với vận tốc không đổi.
  1.5. Nhiệm vụ của luận văn.

  - Tổng quan các công trình nghiên cứu cho Robot di động hai bánh.

  - Xây dựng mô hình động lực học cho Robot di động hai bánh.

  - Thiết kế bộ điều khiển trượt (sliding mode control) cho Robot di động
  hai bánh bám theo quỹ đạo mong muốn.

  - Mô phỏng và đánh giá kết quả.
  1.6 Giới hạn của luận văn.

  - Chỉ khảo sát dựa vào mô phỏng Robot di động bằng bánh sử dụng giải
  thuật điều khiển trượt với quỹ đạo mong muốn cho trước.

  1.7. Điểm mới của luận văn.

  - Luận văn này đưa ra một giải thuật điều khiển mới mà đó là sự kết hợp
  của bộ điều khiển động học (kinematic controller - KC) và bộ điều khiển trượt
  (sliding mode controller - SMC) cho một Robot di động hai bánh bám theo
  quỹ đạo mong muốn với một vận tốc không đổi.


  CHƯƠNG 2

  CƠ SỞ LÝ THUYẾT.

  2.1 Giới thiệu phương pháp Lyapunov.

  Phương pháp Lyapunov cung cấp điều kiện đủ để đánh giá tính ổn định
  của hệ phi tuyến. Có thể áp dụng cho hệ phi tuyến bậc cao bất kỳ. Ngoài ra, có
  thể dùng phương pháp Lyapunov để thiết kế các bộ điều khiển phi tuyến. Hiện
  nay phương pháp Lyapunov là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để phân
  tích và thiết kế hệ phi tuyến.

  2.2 Định lý ổn định thứ 2 của Lyapunov
  Tính ổn định của hệ phi tuyến chỉ có nghĩa khi đi cùng với điểm cân bằng.
  Có thể hệ ổn định tại điểm cân bằng này nhưng không ổn định tại điểm cân bằng
  khác.
  Định lý ổn định thứ hai của Lyapunov ngày nay được sử dụng khá rộng
  rãi trong lĩnh vực điều khiển tự động.
  Định lý của Lyapunov dựa vào năng lượng, nếu năng lượng hệ thống cứ
  tiêu tán mãi thì sau một thời gian hệ thống phải đứng yên ở điểm cân bằng. Như
  vậy khi khảo sát sự ổn định của một hệ thống ta đi tìm một hàm vô hướng dương
  biểu thị năng lượng và xét xem hàm này tăng hay giảm theo thời gian.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO.  [1].

  G. Campion, G. Bastin, and B. ĐAnreaNovel’, “Structural properties and

  classification of kinematic and dynamic models of wheeled mobile robots”,

  IEEE Trans. Robot. Autom., Vol. 12, No. 1, pp. 47–62, Feb. 1996.

  [2]. Gyula Mester “Motion control of wheeled mobile Robots” Department of

  Informatics, Polytechnical Engineering College Marka Oreskovica 16, 24000

  Subotica, Serbia gmester@suboticanẹt.

  [3].
  PGenovạ, M. Mihailova, ROranskỵ, DIgnatovạ, “Kinematics and
  Dynamics modelling of two wheeled Robot”, 11thNational Congress on

  Theoretical and applied Mechanics, 2-5 Sept. 2009. Borovets,Bulgaria.

  [4].
  Giuseppe Oriolo, Member, IEEE, Alessandro De Luca, Member; IEEE,

  and Marilena Vendittelli, “WMR control via dynamic feedback linearization: M.

  Vendittelli, Design, implementation and experimental validation”; IEEE Trans.

  Control. Syst. Technol., Vol. 10, No. 6, pp. 835–852, Nov. 2002.

  [5].
  T. H. Bui, T. T. Nguyen, T. L. Chung, and S. B. Kim “A Simple

  Nonlinear Control of a Two-Wheeled Welding Mobile Robot”, International

  Journal of Control, Automation, and Systems, Vol. 1, No. 1, pp. 35-42, 2003.

  [6].
  Takanori Fukao, Hiroshi Nakagawa, and Norihiko Adachi “Adaptive

  Tracking Control of a Nonholonomic Mobile Robot”, IEEE transactions on

  robotics and automation, vol. 16, no. 5, october 2000.

  [7].
  Trong Hieu Bui, Tan Lam Chung, Sang Bong Kim, Tan Tien Nguyen,

  “Adaptive tracking control of two – wheeled welding mobile Robot with

  smooth curved welding path”, KSME Internatinal Journal, Vol17. No11.,

  pp1682. -1692,2003.
  [8].
  Jung-Min Yang and Jong-Hwan Kim “Sliding Mode Control for

  Trajectory Tracking of Nonholonomic Wheeled Mobile Robots”, IEEE

  transactions on Robotics and automation, vol. 15, no. 3, june 1999.

  [9].
  Tan Lam Chung, Trong Hieu Bui, Tan Tien Nguyen, Sang Bong Kim,

  “Sliding mode control of two –wheeled welding mobile Robot for tracking

  Smooth Curved welding path”, KSME International Journal, Vol18. no7.,

  pp1094. – 1106, 2004.

  [10]. Dongkyoung Chwa “Sliding-Mode Tracking Control of Nonholonomic

  Wheeled Mobile Robots in Polar Coordinates”, IEEE transactions on control

  systems technology, vol. 12, no. 4, july 2004.

  [11]. R. Fierro and F. L. Lewis, Fellow, IEEE “Control of a Nonholonomic

  Mobile Robot Using Neural Networks”, IEEE transactions on neural networks,

  vol. 9, no. 4, july 1998.

  [12]. N. Hung, Tuan. D. V, Jae. S. I, H. K. Kim and S. B. Kim, “Motion Control

  of Omnidirectional Mobile Platform for Trajectory Tracking Using Integral

  Sliding Mode Controller”, International Journal of Control, Automation and

  Systems (IJCAS), Vol. 8, No. 6, December 2011.

  [13]. Jean-Jacques E. Slotine and Weiping Li, Applied Nonlinear Control,

  Prentice-Hall International, Inc., 1991.

  [14]. C – Eđwars and SV.spurgeọn, Sliding mode control:” Theory and

  Application, Prentice – Hall international, Inc, 1991.

  Xem Thêm: Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho Robot hai bánh dùng bộ điều khiển trượt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho Robot hai bánh dùng bộ điều khiển trượt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status