Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Danh mục các chữ viết tắt
  LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
  NĂM 2013


  Mục lục
  Danh mục các bảng
  Danh mục các biểu đồ
  Danh mục các hình
  Danh mục các ảnh
  ĐẶT VẤN ĐỀ . . 1
  Chương 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU . . 3
  1.1 GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG NỘI SOI MŨI XOANG .3
  1.1.1 Giải phẫu hốc mũi 3
  1.1.2 Giải phẫu các xoang cạnh mũi 5
  1.1.3 Hệ thống mạch máu mũi xoang 9
  1.2 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO NIÊM MẠC MŨI XOANG 11
  1.2.1 Niêm mạc mũi xoang .11
  1.2.2 Niêm mạc vách ngăn 12
  1.3 SỰ LIÊN QUAN HPV VỚI BỆNH U NHÚ MŨI XOANG 12
  1.3.1 Đặc điểm sinh học HPV .12
  1.3.2 Các phương pháp chẩn đoán HPV trong phòng thí nghiệm .18
  1.3.3. Vai trò HPV trong u nhú mũi xoang 21
  1.4 BỆNH HỌC U NHÚ MŨI XOANG 24
  1.4.1 Dịch tễ học lâm sàng .24
  1.4.2 Đặc điểm lâm sàng 24
  1.4.3 Đặc điểm CLVT 26
  1.4.4 Đặc điểm mô bệnh học .29
  1.4.5 Chẩn đoán u nhú mũi xoang 31
  1.5 ĐIỀU TRỊ U NHÚ MŨI XOANG . 32
  1.5.1 Các phương pháp điều trị u nhú mũi xoang .32
  1.5.2 Phẫu thuật đường ngoài .32
  1.5.3 Phẫu thuật nội soi u nhú mũi xoang 33

  Chương 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 38
  2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 38
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 38
  2.1.2. Đối tượng nghiên cứu về đánh giá kết quả bước đầu PTNS UNMX 38
  2.1.3 Đối tượng nghiên cứu về yếu tố nguy cơ HPV 39

  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  . 39

  2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 39
  2.2.2 Phương pháp chọn mẫu .39
  2.2.3 Các nội dung nghiên cứu .39
  2.2.4 Phương tiện nghiên cứu .52
  2.2.5 Xử lý số liệu .54
  2.2.6 Đạo đức nghiên cứu 54

  Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55
  3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẮT LỚP VI TÍNH VÀ MÔ BỆNH HỌC 55
  3.1.1 Đặc điểm lâm sàng .55
  3.1.2 Đặc điểm UNMX trên phim CLVT .62
  3.1.3 Đặc điểm mô bệnh học 65
  3.1.4 Đối chiếu Thể MBH-Lâm sàng- CLVT- HPV 69
  3.2 ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ PTNS 70
  3.2.1 Loại phẫu thuật nội soi 70
  3.2.2 Đối chiếu vị trí tổn thương trên phin CLVT và trong PTNS 72
  3.2.3 Biến chứng trong PTNS .72
  3.2.4 Biến chứng sau PTNS và di chứng .73
  3.2.5 Kết quả phẫu thuật theo khám nội soi .74
  3.2.6 Kết quả phẫu thuật theo loại PTNS 75
  3.2.7 Tái phát .76
  3.3 PHÂN TÍCH YẾU TỐ NGUY CƠ HPV 79
  3.3.1 Tỷ lệ HPV (+) 79
  3.3.2. Tỷ lệ nhiễm các týp HPV trong UNMX .80
  3.3.3. Tình hình đơn nhiễm và đa nhiễm các týp HPV .80
  3.3.4. Sự liên quan giữa týp gen HPV và diễn biến lâm sàng 81
  3.3.5 Sự liên quan giữa HPV và mô bệnh học 83

  Chương 4: BÀN LUẬN . 86
  4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẮT LỚP VI TÍNH VÀ MÔ BỆNH HỌC 86
  4.1.1 Đặc điểm lâm sàng .86
  4.1.2 Đặc điểm CLVT 91
  4.1.3 Đặc điểm mô bệnh học .94
  4.1.4. Đối chiếu MBH – Lâm sàng - HPV 96
  4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PTNS UNMX 97
  4.2.1 Chỉ định và chiến lược phẫu thuật nội soi UNMX 98
  4.2.2. Đánh giá bệnh nhân trước mổ 99
  4.2.3. Biến chứng và di chứng . 100
  4.2.4. Kết quả và tái phát 103
  4.3. PHÂN TÍCH YẾU TỐ NGUY CƠ HPV . 106
  4.3.1 Tỷ lệ phát hiện ADN HPV bằng phương pháp Real-Time PCR . 106
  4.3.2 Sự phân bố các týp HPV . 108
  4.3.3. Tình hình đơn nhiễm và đa nhiễm HPV trong UNMX . 109
  4.3.4 Đối chiếu HPV và lâm sàng 109
  4.3.5. Khảo sát liên quan HPV và mô bệnh học . 110
  KẾT LUẬN . . 113
  KIẾN NGHỊ . 116
  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THA

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  U nhú mũi xoang là loại u thường gặp nhất trong các khối u lành tính
  mũi xoang có nguồn gốc biểu mô, chiếm tỷ lệ 0,5-4% các khối u vùng mũi
  xoang [58]. Theo Tổ chức y tế thế giới (2005), u nhú mũi xoang được chia
  làm 3 loại mô bệnh học gồm có u nhú thường, u nhú đảo ngược, u nhú tế bào
  lớn ưa axit, trong đó hai loại u nhú sau có thể xâm lấn, ăn mòn các cơ quan
  lân cận, có thể tiến triển ác tính hoá. U nhú mũi xoang đã được ghi nhận trong
  y văn hơn một thế kỷ qua nhưng vẫn còn là một vấn đề được tranh luận và
  nghiên cứu, đặc biệt cơ chế bệnh sinh của u nhú mũi xoang còn chưa sáng tỏ.
  Cho đến 10 năm trở lại đây các tác giả nước ngoài đã đưa ra một số yếu tố
  thuận lợi dẫn đến bệnh u nhú mũi xoang như dị ứng, viêm nhiễm, hút thuốc
  lá, làm việc trong môi trường bụi, hoá chất ., bên cạnh đó cùng với sự phát
  triển về kỹ thuật sinh học phân tử, nhiều tác giả đã đưa ra các bằng chứng về
  mối liên quan giữa một số týp HPV với u nhú mũi xoang. Tuy nhiên mối liên
  quan giữa các thể lâm sàng và vai trò của HPV vẫn là một vấn đề thời sự
  được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu.
  - Phương pháp điều trị u nhú mũi xoang chủ yếu là bằng phẫu thuật, tuy
  nhiên u nhú mũi xoang có thể xâm lấn vào các hốc xoang hay các cấu trúc
  quanh mũi xoang do đó rất khó kiểm soát bệnh tích u nhú mũi xoang [27].
  Trước đây phẫu thuật u nhú được thực hiện theo đường ngoài cắt một phần hay
  toàn bộ phần giữa xương hàm theo các đường vào mở cạnh mũi hay lột găng
  tầng mặt giữa, kèm theo đó là các đường phẫu thuật mở rộng tùy theo độ lan
  rộng của khối u. Từ đầu thập niên 90 khi Stammberger và Wigand tiên phong
  sử dụng nội soi lấy u nhú mũi xoang, trong 20 năm qua phẫu thuật nội soi đã
  tích cực thay đổi trong nỗ lực giải quyết bệnh tích u mũi xoang nói chung và u
  nhú mũi xoang nói riêng và dần thay thế cho các đường phẫu thuật ngoài cổ
  điển. Các tiến bộ trong kỹ thuật nội soi như ống nội soi các góc độ khác nhau,
  khoan góc dưới nội soi, định vị kiểm soát nền sọ và ổ mắt cho phép mở rộng
  phẫu thuật nội soi cũng như phẫu thuật nội soi lấy u nhú mũi xoang. Dưới góc
  quan sát của nội soi cho phép quan sát toàn cảnh các mốc giải phẫu thích hợp,
  cho phép đánh giá đầy đủ bệnh tích trong hốc xoang.
  Ở Việt nam, các tác giả tiến hành nghiên cứu về hình thái lâm sàng, mô
  bệnh học và đánh giá bước đầu phẫu thuật nội soi u nhú với chỉ định giới hạn,
  chưa có một công trình nghiên cứu nào xác định týp gen HPV trong u nhú
  mũi xoang, mối liên quan giữa HPV và u nhú mũi xoang như thế nào còn
  chưa được nghiên cứu nhiều, quan điểm phẫu thuật nội soi lấy u rộng rãi còn
  ít được áp dụng, chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên
  cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội
  soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang”
  với ba mục tiêu sau:
  1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của u nhú mũi xoang.
  2. Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi u nhú mũi xoang.
  3. Phân tích yếu tố nguy cơ HPV liên quan đến u nhú mũi xoang.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và yếu tố nguy cơ HPV u nhú mũi xoang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

u nhú đảo ngược hốc mũi

u nhú đảo ngược độ 3 mũi xoang lành tính

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status