Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện. Công cuộc đổi mới này tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Nhiều chính sách kinh tế, cách thức quản lý kinh tế, tài chính của nhà nước đã và đang ngày càng hoàn thiện. Hạch toán kế toán với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế, tài chính đã có những cải tiến, hoàn thiện từng bước theo mức độ phát triển của nền kinh tế. Để phù hợp với cơ chế thị trường hạch toán kế toán phải hết sức chặt chẽ và phát huy tối đa tác dụng của nó đối với nền kinh tế, đồng thời hạn chế được các khe hở gây khó khăn cho quá trình quản lý kinh tế - tài chính.
  Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế hiện nay làm nảy sinh nhiều vấn đề trong quá trình quản lý, nó càng chứng minh sự cần thiết của công cụ hạch toán kế toán. Đặc biệt qúa trình bán hàng được coi là khâu mấu chốt trong hoạt động kinh doanh thương mại, do vậy hạch toán các nghiệp vụ bán hàng rất quan trọng cần được quan tâm thoả đáng. Nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thành phần kinh tế muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp bằng mọi cách phải đưa được sản phẩm hàng hoá của mình đến tay người tiêu dùng, được người tiêu dùng chấp nhận sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá sau mỗi kỳ kinh doanh cung cấp cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cụ thể như các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận từ đó doanh nghiệp có những biện pháp điều chỉnh cơ cấu hàng hoá, hình thức kinh doanh, phương thức quản lý sao cho phù hợp với điều kiện thực tế để có hiệu quả hơn.
  Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần thương mại Thường Tín, nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, được sự giúp đỡ của phòng kế toán, các phòng ban chức năng trong công ty và sự hướng dẫn tận tình của các thầy, cô giáo, em đã chọn đề tài:”kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Thường Tín”.
  Bố cục luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm ba chương như sau:
  Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Thương mại.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Thường Tín.
  Chương III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Thường Tín.


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 0
  PHẦN I 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 1
  I. Bán hàng và ý nghĩa của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1
  1. Vị trí của công tác bán hàng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại: 1
  2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp Thương mại: 2
  2.1 Phương thức bán giao hàng trực tiếp. 2
  2.3. Phương thức gửi hàng. 4
  2.4. Phương thức bán hàng trả góp. 5
  3. Ý nghĩa của kế toán bán hàng trong kinh doanh thương mại. 5
  II. Nhiệm vụ và nội dung của kế toán bán hàng. 6
  1. Nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức của kế toán bán hàng. 6
  1.1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 6
  1.2. Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hoá. 7
  2. Nội dung của kế toán bán hàng. 7
  3. kế toán xác định kết quả kinh doanh 10
  3.1. Hạch toán chi phí bán hàng. 10
  3.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 11
  3.3. kế toán xác định kết quả kinh doanh. 13
  Tài khoản này cuối kỳ không có số dư. 14
  CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THƯỜNG TÍN. 15
  I. Đặc điểm chung của công ty thương mại thường tín. 15
  1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty: 15
  2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty thương mại Thường Tín . 16
  3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. 17
  4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty. 18
  II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng của Công ty thương mại Thường Tín. 19
  1. Tình hình tổ chức hàng hoá, phương thức bán hàng của Công ty. 19
  2. Các phương thức bán hàng và hạch toán cụ thể tại Công ty. 21
  III. kế toán xác định kết quả kinh doanh: 25
  1. kế toán chi phí trong quá trình bán hàng 25
  2. kế toán giá vốn hàng bán: 26
  3. kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 27
  PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THƯỜNG TÍN. 29
  I. Nhận xét khái quát về công tác bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Thường Tín . 29
  II. Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ. 30
  A. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: 30
  B. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại Thường Tín. 31
  1. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ: 31
  2. Về tình hình thanh toán công nợ. 32
  3.Về lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho và xác đinh giá vốn hàng bán. 33
  4. Về hình thức sổ sách áp dụng tại công ty. 33
  5. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại Thường Tín. 34
  5.1. Tăng cường tình hình triết khấu bán hàng và điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty. 34
  5.2 Các giải pháp quảng cáo tổng hợp nâng cao chất lượng hàng bán, thúc đẩy công tác bán hàng. 34
  5.3 Đáp ứng nhu cầu của thị trường về chất lượng của hàng hoá, hàng hoá mới và thương thức bán hàng mới. 35
  5.4. Nhân sự trong công tác bán hàng. 35
  KẾT LUẬN 36
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

  Xem Thêm: kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status