Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme cellulase kỹ thuật từ xạ khuẩn và ứng dụng sản xuất thử nghiệm bột rong thực phẩm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme cellulase kỹ thuật từ xạ khuẩn và ứng dụng sản xuất thử nghiệm bột rong thực phẩm

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME CELLULASE KỸ THUẬT TỪ XẠ KHUẨN VÀ ỨNG DỤNG SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM BỘT RONG THỰC PHẨM


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN . i
  LỜI CAM ĐOAN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC HÌNH vii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .x
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Giới thiệu về xạ khuẩn 4
  1.1.1. Phân bố của xạ khuẩn trong tự nhiên 4
  1.1.2. Cấu tạo và đặc điểm hình thái của xạ khuẩn .5
  1.1.3. Ý nghĩa thực tiễn của xạ khuẩn 7
  1.1.4. Hệ thống và đặc điểm phân loại xạ khuẩn chi Micromonospora .8
  1.2. Tổng quan enzyme cellulase .10
  1.2.1. Cơ chất của enzyme cellulase 10
  1.2.2. Phức hệ enzyme cellulase phân cắt cellulose 15
  1.2.3. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến khả năng sinh tổng hợp enzyme
  cellulase 24
  1.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng enzyme cellulase 29
  1.3.1. Lược sử nghiên cứu cellulase trên thế giới và trong nước 29
  1.3.2. Các lĩnh vực ứng dụng cellulase 32
  1.4. Rong Mứt 36
  1.4.1. Giới thiệu chung 36
  1.4.2. Hệ thống và đặc điểm phân loại rong Mứt .36
  1.4.3. Tình hình chế biến và sử dụng thực phẩm được từ rong biển tại Việt Nam .39
  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
  2.1. Đối tượng và hóa chất .43
  2.1.1. Đối tượng 43
  2.1.2. Hóa chất và thiết bị chuyên dụng .44
  ương nghiên cứu Trang iv
  iv
  2.2. Phương pháp nghiên cứu .48
  2.2.1. Phương pháp hóa sinh 48
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu vi sinh vật 49
  2.2.3. Phương pháp đánh giá phân tích 50
  2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm 51
  2.3.1. Sơ đồ nội dung nghiên cứu chính .51
  2.3.2. Bố trí thí nghiệm lựa chọn chủng xạ khuẩn và môi trường thích hợp sinh
  tổng hợp enzyme cellulase .51
  2.3.3. Bố trí thí nghiệm xác định thành phần môi trường và điều kiện nuôi sinh
  enzyme 54
  2.4. Bố trí thí nghiệm thu nhận C-CPE từ dịch nuôi cấy .57
  2.4.1. Lựa chọn tác nhân kết tủa 57
  2.4.2. Lựa chọn nồng độ kết tủa .58
  2.4.3. Xác định tính chất lý hóa của C-CPE 58
  2.5. Thử nghiệm sản xuất bột rong thủy phân từ rong Mứt Porphyra vietnamensis 59
  2.6. Phương pháp xử lý số liệu 64
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .65
  3.1. Nghiên cứu tuyển chọn chủng có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao 65
  3.1.1. Kết quả nghiên cứu lựa chọn chủng và môi trường lên men thích hợp 65
  3.1.2. Nghiên cứu chủng xạ khuẩn Micromonospora VTCC-A-1787 67
  3.2. Xác định các điều kiện môi trường tối ưu sinh tổng hợp cellulase của chủng
  MicromonosporaVTCC-A-1787 72
  3.2.1. Kết quả nghiên cứu khả năng sinh enzyme cellulase theo thời gian .72
  3.2.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ cơ chất cảm ứng 74
  3.2.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn và nồng độ nguồn carbon .76
  3.2.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn và nồng độ nitrogen .79
  3.2.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy 82
  3.2.6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng pH môi trường nuôi cấy ban đầu .83
  3.2.7. Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy sinh tổng hợp enzyme celluase có hoạt tính
  cao nhất theo quy hoạch Box – Behnken. 85
  ương nghiên cứu Trang v
  v
  3.3. Nghiên cứu tách chiết và xác định một số đặc tính của cellulase của Micromonospora
  VTCC-A-1787 91
  3.3.1. Kết quả nghiên cứu xác định tác nhân kết tủa C-DC 91
  3.3.2. Kết quả nghiên cứu xác định nồng độ tác nhân kết tủa .93
  3.3.3. Nghiên cứu tính chất lý hóa của C-CPE cellulase .94
  3.4. Đề xuất quy trình thu chế phẩm enzyme cellulase kỹ thuật từ chủng xạ
  khuẩn chi Micromonospora VTCC-A-1787 .95
  3.5. Nghiên cứu sản xuất bột rong thực phẩm .96
  3.5.1. Kết quả nghiên cứu xác định các thành phần chủ yếu trong rong Mứt
  Porphyra Vietnamensis 97
  3.5.2. Kết quả nghiên cứu sử dụng C-CPE của chủng MicromonosporaVTCC-A-1787 trong quá trình thủy phân 98
  3.5.3. Kết quả đánh giá chỉ tiêu chất lượng bột rong 98
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .101
  Kết luận .101
  Kiến nghị 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .102
  PHỤ LỤC .106
  Phụ lục 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH 106
  Phụ lục 2. BẢNG KẾT QUẢ CÁC THÍ NGHIỆM 111
  Phụ lục 3. MỘT SỐ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ SỬ DỤNG 114
  Phụ lục 4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM .116


  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Dưới góc độ y học, rong biển là nguồn thực phẩm tự nhiên quý giá giàu
  chất dinh dưỡng, có tác dụng đến sức khỏe và sự ổn định của cơ thể con người.
  Hiện nay, nhu cầu sử dụng rong biển làm thực phẩm trên thế giới ngày càng tăng
  và phổ biến. Tuy nhiên vấn đề khai thác và chế biến rong biển ở Việt Nam còn
  nhiều mới mẻ và hạn chế, không sử dụng hết sản lượng cũng như hiệu quả lợi ích
  mà rong đem lại. Hơn nữa, các sản phẩm từ rong biển ở nước ta chưa nhiều, chưa
  thực sự được chú ý và phổ biến, rất ít người dân biết đến loại thực phẩm đặc biệt
  này, đây đang là một vấn đề còn đang bỏ ngỏ [21].
  Ngoài các thành phần dinh dưỡng cơ bản và hàm lượng acid amin quan
  trọng vốn có, rong biển còn chứa lượng cel lớn mà cơ thể con người không có
  khả năng tiêu hóa. Cel là một thành phần quan trọng cấu tạo nên lớp thành tế
  bào thực vật, là một loại polysaccharide có cấu trúc phức tạp. Việc phân hủy cel
  bằng các tác nhân lý hóa (acid, bazơ mạnh) gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng
  đến tốc độ của nhiều quá trình sản xuất công nghiệp và không được khuyến khích
  trong chế biến thực phẩm ngày nay. Chính vì vậy mà yêu cầu đặt ra là phải thay
  thế bằng các phương pháp an toàn hơn.
  Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi nhận thấy có thể ứng dụng các chế
  phẩm vi sinh vật có hoạt tính cellulase tác động một cách đặc hiệu lên cơ chất
  cel, đây là loại enzyme hiện nay đang được rất nhiều nhà khoa học quan tâm.
  Cellulase là một phức hợp enzyme bao gồm 3 loại enzyme thủy phân cel. Các
  enzyme này kết hợp với nhau và tham gia phân cắt ngẫu nhiên các liên kết β-1,4
  glucoside từ bên trong phân tử cel và một số loại polysaccharide tương tự khác
  tạo thành glucose và một số đường chức năng như Oligossacharide. Các nghiên
  cứu về Oligossacharide trong thực phẩm và dinh dưỡng đang là vấn đề quan tâm
  của các nhà khoa học trên thế giới. Đây là nhóm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng
  và mức năng lượng thấp, nhưng lại chứa các hoạt chất cải thiện chất lượng sản
  phẩm và tăng cường sức khỏe con người [42, 39].
  ương nghiên cứu Trang 2
  2
  Cellulase được sinh tổng hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau như thực vật,
  động vật và chủ yếu vẫn là từ VSV như vi khuẩn (Pseudomonas fluorescens,
  Cllulosemanas), nấm (Trichoderma viride, Aspergillus niger) và xạ khuẩn
  (Actinomycetes). Trong những năm gần đây, nhóm XK đang được các nhà sinh
  vật thế giới quan tâm nghiên cứu dùng để sản xuất kháng sinh và enzyme gồm 2
  chi là Streptomyces và Micromonospora. Việc hướng đến sử dụng chế phẩm từ
  VSV trong sản xuất thực phẩm ngày nay ngày càng rộng rãi, đây là một hướng đi
  mới tất yếu và hiệu quả trong điều kiện các ngành sản xuất truyền thống bằng
  phương pháp hóa học đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng [17].
  Trong sản xuất và đời sống, enzyme nói chung và cellulase nói riêng được
  sử dụng ngày càng phổ biến, sản lượng và kim ngạch mua bán các chế phẩm
  enzyme trên thị trường thế giới tăng 20ư30% mỗi năm. Enzyme và những chế
  phẩm có liên quan được sử dụng trong các ngành công nghiệp nhẹ, nông nghiệp,
  công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam hiện nay chủ yếu được nhập khẩu từ nước
  ngoài với giá thành cao mặc dù nước ta có nguồn phế phẩm nông nghiệp dùng
  làm nguyên liệu để sản xuất enzyme cellulase là rất phong phú, dễ kiếm, rẻ tiền
  như: mạt cưa, mùn gỗ, mạt dừa, rơm. Bên cạnh đó, ở Việt Nam nhóm XK chi
  Micromonospora được nghiên cứu từ những năm 90 nhưng kết quả còn rất hạn
  chế. Do đó, với mong muốn được tiếp tục tìm hiểu về đặc tính phân loại và khả
  năng sinh tổng hợp enzyme của nhóm XK chi Micromonospora, góp phần
  nghiên cứu sản xuất các chế phẩm enzyme hoạt tính cao có nguồn gốc tự nhiên,
  tiếp tục nghiên cứu để sản xuất được cellulase có giá thành rẻ đáp ứng nhu cầu
  thị trường và các loại thực phẩm có các thành phần chứa hoạt tính sinh học nhằm
  gia tăng giá trị rong biển Việt Nam, đề tài: “Nghiên cứu thu nhận chế phẩm
  enzyme cellulase kỹ thuật từ xạ khuẩn và ứng dụng sản xuất thử nghiệm bột
  rong thực phẩm” là cần thiết.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Thăm dò các điều kiện thích hợp để khai thác và thu nhận dịch chiết và
  chế phẩm enzyme kỹ thuật từ XK chi Micromonospora.Sau đó sử dụng C-CPE
  này thủy phân rong Porphyra Việt Nam để sản xuất bột rong thực phẩm.
  ương nghiên cứu Trang 3
  3
  3. Nội dung nghiên cứu của đề tài
  - Nghiên cứu lựa chọn chủng xạ khuẩn Micromonospora thích hợp và
  nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp
  enzyme cellulase có hoạt tính cao.
  - Nghiên cứu phương pháp thích hợp để thu nhận dịch chiết và chế phẩm
  enzyme kỹ thuật ở quy mô phòng thí nghiệm.
  - Bước đầu nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme trên thủy phân rong
  mứt sản xuất bột rong thực phẩm và đánh giá chất lượng của bột rong này.
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  - Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần thêm những hiểu biết về đặc
  tính enzyme cellulase sản xuất từ XK được phân lập tại Việt Nam và ứng dụng
  của enzyme này trong chế biến thực phẩm.
  - Tạo ra dẫn liệu khoa học có giá trị tham khảo cho sinh viên và cán bộ kỹ
  thuật, bổ sung vào các tài liệu phục vụ cho giảng dạy ngành Công nghệ Thực
  phẩm, ngành Công nghệ sinh học.
  5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Bước đầu nghiên cứu sử dụng enzyme chiết rút từ XK Micromonospora
  để thủy phân rong biển và thu chế phẩm là bột rong. Kết quả thu được là cơ sở để
  đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng của enzyme cellulase VSV. Từ đó cải
  thiện, nâng cao chất lượng và góp phần tìm ra hướng giải quyết mới mang lại
  hiệu quả kinh tế cho enzyme sản xuất từ VSV Việt Nam và cho rong biển Việt
  Nam.
  ương nghiên cứu Trang 4
  4
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Giới thiệu về xạ khuẩn
  1.1.1. Phân bố của xạ khuẩn trong tự nhiên
  Xạ khuẩn (Actinobacteria) hay còn gọi là nấm tia, theo từ cổ Hy Lạp
  “Acti” có nghĩa là tia, thuộc nhóm vi khuẩn thật (Eubacteria) phân bố rất rộng rãi
  trong tự nhiên. Chúng có trong đất, nước, rác, phân chuồng, bùn, thậm chí cả
  trong cơ chất mà vi khuẩn và nấm mốc không phát triển được.
  Theo Agre và một số tác giả khác (1969) thì sự phân bố của xạ khuẩn phụ
  thuộc vào khí hậu, thành phần đất, mức độ canh tác và thảm thực vật. Ngay từ
  những năm đầu của thế kỷ XX, Mike đã phân lập được các chủng XK ưa nhiệt
  thuần khiết trong quá trình phân hủy rác, bã, rơm rạ, cỏ khô. Rabinowitch (1895)
  và Tsiklinsky (1903) đã phân lập được xạ khuẩn ưa nhiệt từ phân. Năm 1912,
  Noack phân lập được chúng từ cỏ khô. Năm 1912, Gilbert cũng đã phân lập được
  XK ưa nhiệt từ nhiều cơ chất khác nhau như không khí, cát, sa mạc, than bùn,
  đặc biệt là trong ruột người và nước cống thải. Tendler (1959) và Burkholder
  (1960) đã phân lập được hơn 100 chủng XK ưa nhiệt thuộc 2 giống
  Thermomonosprora và Streptomyces từ các mẫu đất khác nhau của các nước Mỹ,
  Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Pêru, Chilê. Kosmather (1953, 1962) đã phân lập được
  nhiều chủng XK ưa nhiệt từ các vùng Liên Xô cũ như miền Bắc, miền Tây, các
  vùng núi cao như Capcazơ, Palmia
  Waksman (1959) khi phân lập và tuyển chọn XK ưa nhiệt đã cho thấy
  chúng hầu như có mặt trong tất cả các loại đất và ở các mùa trong năm. Ngay ở
  vùng ôn đới nhiều loại đất cũng thường có 10.000ư15.000 mầm XK trong 1 gam
  đất khô. Vào mùa đông số lượng XK ưa nhiệt chỉ chiếm khoảng 10ư15% so với
  tổng vsv ưa nhiệt, nhưng đến mùa hè thì số lượng chúng tăng lên đến 70ư90%.
  Theo Waksman thì trong một gam đất có khoảng 29.000ư2.400.000 mầm XK,
  chiếm 9ư45% tổng số VSV [45].
  Sự phân bố của XK còn phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, độ pH môi trường.
  XK được chia làm 2 loại là ưa ấm, phát triển và sinh trưởng ở nhiệt độ từ
  25ư45
  o
  C và ưa nhiệt từ 50ư70
  o
  C, chúng có nhiều trong các lớp đất trung tính và


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. TIẾNG VIỆT
  1. Kiều Hữu Ảnh (1999), Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp, NXB
  Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  2. Lý Kim Bảng, Lê Gia Hy, Tăng Thị Chính, Phan Tuyết Minh, Lê
  Thanh Xuân, Trần Quang Huy, Đào Ngọc Quang, Phạm Thị Cúc (1999),
  Sử dụng vi sinh vật có hoạt tính phân giải cellulose cao để nâng cao chất lượng
  phân hủy rác thải sinh hoạt và nông nghiệp. Báo cáo khoa học, Hội nghị Công
  nghệ Sinh học toàn quốc, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 546-551.
  3. Vũ Thị Thanh Bình (1992), Nghiên cứu xạ khuẩn ưa nhiệt phân giải
  cellulose và khả năng ứng dụng trong chăn nuôi, Luận án PTS Khoa học Sinh
  học, ĐH Sư Phạm Hà Nội.
  4. Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Giang, Trần Thị Luyến
  (1998), Công nghệ enzyme, Nhà xuất bản Nông Nghiệp, TP.HCM.
  5. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đăng Đức, Đặng Hồng Miên, Nguyễn
  Vĩnh Phước, Nguyễn Đình Quyến, Nguyễn Phùng Tiến, Phạm Văn Ty (1976),
  Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật - Tập 2 và 3, NXB Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội.
  6. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (2002), Vi sinh
  vật học, Nhà xuất bản Giáo Dục, Hà Nội.
  7. Đặng Văn Giáp (1997), Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình
  M-S Excel, NXB Giáo Dục.
  8. Bùi Thị Việt Hà (2006), Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh chống
  nấm gây bệnh thực vật ở Việt Nam", Luận án tiến sĩ sinh học, Hà Nội.
  9. Phan Hiếu Hiền (2001), Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu,
  NXB Nông Nghiệp.
  10. Phạm Thị Ánh Hồng (2003), Kỹ Thuật Sinh Hóa, Trường Đại Học Khoa
  Học Tự Nhiên, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM.
  ương nghiên cứu Trang 103
  103
  11. Phạm Thị Ngọc Lan (1996), Tìm hiểu khả năng phân giải các phế phụ
  phẩm cellulose của vi sinh vật,Báo cáo khoa học tại Hội thảo về quản lý tài
  nguyên và bảo vệ môi trường ở Bình Trị Thiên, Huế.
  12. Phạm Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Hòa, Lý Kim Bảng (1999), Tuyển chọn
  một số chủng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose từ mùn rác, Báo cáo
  khoa học, Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, NXB Khoa học và Kỹ
  thuật, Hà Nội: 177-182.
  13. Nguyễn Đức Lượng, Đặng Vũ Bích Hạnh (1999), Khả năng sinh tổng
  hợp cellulase của Actinomyces griseus, Báo cáo khoa học, Hội nghị
  Công nghệ Sinh học toàn quốc, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  14. Đỗ Văn Nam (2004), Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường các
  cơ sở chế biến agar, đề xuất các biện pháp quản lý,BCKH - Viện nghiên cứu
  Hải sản, Hải Phòng.
  15. Trần Xuân Ngạch (2007), Công nghệ enzyme, Trường Đại Học Bách
  Khoa Đà Nẵng.
  16. Võ Hồng Nhân, Trần Tiến Đức (4/1993), Thủy phân vỏ chuối bằng
  Cellulase, Tạp chí KHCN, Tập 31.
  17. Lê Văn Nhương, Đặng Hanh Khôi, Hoàng Tuyền Minh (1978),Thu
  nhận và ứng dụng các chất hoạt động từ vi sinh vật, NXB Khoa học và Kỹ thuật
  Hà Nội.
  18. Nguyễn Đức Lượng (1996), Nghiên cứu tính chất của một số vi sinh vật
  có khả năng tổng hợp cellulase cao và ứng dụng trong công nghệ xử lý chất thải
  hữu cơ,Luận văn tiến sĩ khoa học, trường ĐHKHTN Hà Nội.
  19. Nguyễn Đức Lượng (2003), Thí nghiệm vi sinh vật học– Tập II, Đại học
  Quốc Gia, TP.HCM.
  20. Nguyễn Đức Lượng, Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết (2003), Thí
  nghiệm Công nghệ Sinh học,NXB Đại học Quốc gia, TP.HCM.
  21. Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Đăng
  Nghĩa (2004), Chế biến rong biển, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP.HCM.
  22. Lương Đức Phẩm (2004), Công nghệ vi sinh vật, Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  ương nghiên cứu Trang 104
  104
  23. Lê Xuân Phương (2001), Vi sinh vật học công nghiệp, Nhà xuất bản Xây
  Dựng, Hà Nội.
  24. Trần Linh Thước (2007), Phương pháp phân tích vi sinh vật trong
  nước, thực phẩm và mỹ phẩm,Nhà xuất bản Giáo Dục.
  25. Hồ Sỹ Tráng (2006), Cơ sở hóa gỗ và cellolose - Tập 2, NXB Khoa học
  và Kỹ thuật.
  26. Nguyễn Đình Quyến và cộng sự (1986), Khả năng phân giải Cellulose
  của xạ khuẩn phân lập ở Việt Nam,Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học
  của trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.
  27. Phạm Văn Sổ, Bùi Thị Như Thuận (1991), Kiểm nghiệm lương thực,
  thực phẩm, Khoa Hóa học Thực Phẩm, Trường Đại Học Bách Khoa, HN.
  28. Trần Cẩm Vân, Bạch Phương Lan (1995), Công nghệ vi sinh và bảo vệ
  môi trường, NXB KHKT Hà Nội.
  B. TIẾNG ANH
  29. Coral G, Arikan B, Unaldi M, Guvenmes H (2002), "Some properties
  of crude carboxymethyl cellulase of Aspergillus niger Z10 wild-type Strain",
  Turk J Biol, 26: 209-213.
  30. Coughlan M.P., Folan M.A (1979), Cellulose and cellulase: food for
  throught, food for future, InT.J.Biochem, (10), pp 103-168.
  31. Feznandez C. and Sz¸bo. Zs (1982), Isolate and Characteritation of
  Micromonospora. Heviziensis sp. nov. Acta. Micrbiol. Acard. Sei. Hung. 29,
  115- 122.
  32. Gascoigne J. and Gascoigne M.M (1960), Biological degradation of
  cellulose,Butterwozch and Co.Limited, London, pp 17-21.
  33. Gielkens M, Dekker E, Visser J, Graaff L (1999), "Two
  cellubiohydrolase-encoding genes from Aspergillus niger require D-
  Xylose and the xylanolytic transcriptional activator XlnR for their
  expression", Appl Environ Microbiol, 65(10): 4340-4345.
  34. Henning J, Morkeberg A, Krogh KBR, Olsson L (2005), "Production of
  cellulases and hemicellulases by three Penicillium species: effect of substrate
  and evaluation of cellulase adsorption by capillary electrophoresis",

  Xem Thêm: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme cellulase kỹ thuật từ xạ khuẩn và ứng dụng sản xuất thử nghiệm bột rong thực phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme cellulase kỹ thuật từ xạ khuẩn và ứng dụng sản xuất thử nghiệm bột rong thực phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 15-08-2014 lúc 10:51.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status