Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu các phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . i
  Danh mục các thuật ngữ iv
  Bảng các ký hiệu, từ viết tắt v
  Danh sách bảng vi
  Danh sách hình vẽ . vii
  Mở đầu . - 1 -
  Chương 1: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ . - 6 -
  1.1. Giới thiệu .- 6 -
  1.2. Thông tin không hoàn hảo trong mô hình hóa CSDL - 7 -
  1.2.1. Thông tin sai lệch . - 8 -
  1.2.2. Thông tin không chính xác - 8 -
  1.2.3. Thông tin không chắc chắn - 8 -
  1.3. Tập mờ và phân bố khả năng .- 9 -
  1.3.1. Các đặc trưng của tập mờ - 10 -
  1.3.2. Các phép toán trên tập mờ . - 11 -
  1.3.2.1. Các phép toán tập hợp - 11 -
  1.3.2.2. Các phép toán quan hệ - 11 -
  1.3.2.3. Các phép toán logic - 16 -
  1.4. Mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ . - 16 -
  1.4.1. Đối tượng mờ - 16 -
  1.4.2. Lớp mờ - 18 -
  1.4.3. Mối quan hệ đối tượng/lớp mờ - 19 -
  1.4.4. Các phân cấp thừa kế mờ - 23 -
  1.4.4.1. Phân cấp thừa kế trong các lớp ngoại diên . - 24 -
  1.4.4.2. Phân cấp thừa kế trong các lớp nội hàm . - 24 -
  1.4.4.3. Đa thừa kế mờ - 26 -
  1.4.5. Mô hình lớp đối tượng mờ - 26 -
  1.4.6. Biểu diễn cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ - 27 -
  1.5. Kết luận chương 1 . - 30 -
  ii
  Chương 2: Phụ thuộc dữ liệu trong lớp đối tượng và các dạng chuẩn của lược đồ
  cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ - 31 -
  2.1. Phụ thuộc hàm mờ và các luật suy dẫn . - 31 -
  2.1.1. Sự tương tự của hai giá trị thuộc tính - 31 -
  2.1.2. Phụ thuộc hàm mờ trong lớp đối tượng . - 33 -
  2.1.3. Tách các thuộc tính kiểu bộ theo phụ thuộc hàm mờ - 34 -
  2.1.4. Các luật suy dẫn trên các phụ thuộc hàm mờ - 35 -
  2.1.5. Khóa của lớp đối tượng mờ . - 36 -
  2.2. Phụ thuộc phương thức . - 37 -
  2.3. Phép tách lớp đối tượng mờ không mất thông tin - 38 -
  2.4. Chuẩn hóa lớp đối tượng mờ - 39 -
  2.4.1. Các dạng chuẩn đối tượng mờ . - 39 -
  2.4.1.1. Dạng chuẩn đối tượng mờ 1 (1FONF) . - 40 -
  2.4.1.2. Dạng chuẩn đối tượng mờ 2 (2FONF) . - 41 -
  2.4.1.3. Dạng chuẩn đối tượng mờ 3 (3FONF) . - 42 -
  2.4.2. Chuẩn hóa lớp đối tượng mờ . - 43 -
  2.4.2.1. Thuật toán chuẩn hóa lớp về 1FONF . - 43 -
  2.4.2.2. Thuật toán chuẩn hóa lớp về 2FONF . - 46 -
  2.4.2.3. Thuật toán chuẩn hóa lớp về 3FONF . - 48 -
  2.5. Sự tương tự của hai đối tượng mờ - 50 -
  2.5.1. Sự tương tự của hai đối tượng trong cùng một lớp mờ . - 50 -
  2.5.2. Sự tương tự của hai đối tượng mờ thuộc hai lớp khác nhau . - 51 -
  2.6. Truy vấn CSDL hướng đối tượng mờ . - 52 -
  2.6.1. Đại số kết hợp mờ - 53 -
  2.6.1.1. Các mẫu kết hợp mờ . - 53 -
  2.6.1.2. Các phép toán kết hợp mờ - 55 -
  2.6.2. Giá trị chân lý của các mẫu kết hợp mờ - 57 -
  2.6.2.1. Mối quan hệ đối tượng/lớp . - 57 -
  2.6.2.2. Mối quan hệ kết nhập mờ . - 58 -
  2.6.2.3. Mối quan hệ tổng quát hóa mờ . - 59 -
  2.6.2.4. Mối quan hệ kết hợp mờ . - 59 -
  2.6.3. Ví dụ về truy vấn dữ liệu hướng đối tượng mờ . - 61 -
  2.7. Kết luận chương 2 . - 62 -
  Chương 3: Phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ
  . - 64 -
  3.1. Giới thiệu - 64 -
  3.2. Một số khái niệm cơ bản . - 65 -
  3.2.1. Các khái niệm về đồ thị . - 65 -
  3.2.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ - 66 -
  3.2.3. Quan hệ mờ . - 67 -
  3.2.4. Phép kết nối ngoài mờ đầy đủ . - 68 -
  3.3. Phụ thuộc hàm đối tượng mờ - 70 -
  3.4. Quan hệ mờ biểu diễn một bộ phận của trạng thái s(S) - 73 -
  3.5. Các dạng phụ thuộc hàm đối tượng mờ - 76 -
  3.6. Các FOFD không chuẩn tắc và đồ thị lược đồ mờ phân nhánh - 81 -
  3.7. Các luật suy dẫn cho các FOFD cục bộ - 83 -
  3.8. Các luật suy dẫn cho các FOFD toàn cục . - 84 -
  3.8.1. Luật phản xạ - 85 -
  3.8.2. Luật tách - 86 -
  3.8.3. Luật tăng trưởng - 87 -
  3.8.4. Luật hợp . - 90 -
  3.8.5. Luật bắc cầu . - 91 -
  3.8.6. Luật tựa bắc cầu . - 94 -
  3.9. Kết luận chương 3 . - 95 -
  Kết luận - 96 -
  Danh mục các công trình của tác giả . - 97 -
  Tài liệu tham khảo - 98 -

  Xem Thêm: Nghiên cứu các phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status