Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp

  Đề tài: Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay
  MỞ ĐẦU . 1
  1.Tính cấp thiết của đề tài 1
  2- Tình hình nghiên cứu: 2
  3- Mục đích và nhiệm vụ của luận văn . 3
  4- Phạm vi nghiên cứu của luận văn: 4
  5- Phương pháp nghiên cứu: . 4
  6- Những điểm mới của luận văn: . 4
  7- Kết cấu của luận văn: . 5
  Chương 1 6
  QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN VÀ VAI TRÒ PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN 6
  1.1. Khái niệm khiếu nại, tố cáo và quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 6
  1.1.1. Khái niệm khiếu nại, tố cáo: . 6
  1.1.2. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân : 10
  1.1.2.1. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong các triều đại phong kiến Việt Nam: 12
  1.1.2.2. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta. 15
  1.1.3. Nội dung pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân: . 20
  1.2. Vai trò của pháp luật trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân: 27
  1.2.1. pháp luật là phương tiện chính thức hoá giá trị xã hội của quyền con người, quyền công dân trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo . 28
  1.2.2. Pháp luật là công cụ sắc bén của Nhà nước trong việc thực hiện và bảo vệ quyền khiếu nại, tố cáo của công dân . 28
  1.2.3. Pháp luật tạo cơ sở pháp lý để công dân đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình 29
  1.2.4. Vai trò quan trọng hàng đầu của pháp luật trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân: . 31
  1.3. Nhà nước pháp quyền và các yêu cầu hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân . 33
  1.3.1. Quan niệm về nhà nước pháp quyền: . 33
  1.3.2. Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là yêu cầu cần thiết khách quan trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay: 36
  Chương 2 41
  THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 41
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân qua Hiến pháp và pháp luật Việt Nam (từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay) 41
  2.1.1. Pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân từ Cách mạng tháng Tám đến Hiến pháp 1959 41
  2.1.2 Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân từ Hiến pháp 1959 đến Hiến pháp năm 1980. 43
  2.1.3. Pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân từ Hiến pháp năm 1980 đến Hiến pháp 1992 và luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 45
  2.2. Thực trạng các qui định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong pháp luật hiện hành ở nước ta . 51
  2.2.1. Thực trạng các qui định pháp luật về quyền khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công dân . 51
  2.2.1.1. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại: 52
  2.2.1.2. Về thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm giải quyết khiếu nại: 60
  2.2.1.3. Về trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại: 70
  2.2.2. Thực trạng các qui định pháp luật về quyền tố cáo và giải quyết tố cáo của công dân: 79
  2.2.2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo: 79
  2.2.2.2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo: 80
  2.2.2.3. Về trình tự, thủ tục tố cáo và giải quyết tố cáo: 82
  2.2.3. Về xử lý vi phạm pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân: 83
  Chương 3 85
  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 85
  3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân ở nước ta hiện nay . 85
  3.1.1. Đổi mới tư duy pháp lý, nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân 85
  3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân phải đảm bảo tính cụ thể, tính đồng bộ và tính khả thi . 89
  3.1.3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân . 94
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay . 97
  3.2.1. Rà soát lại các qui định về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong pháp luật hiện hành . 98
  3.2.2. Thường xuyên tổng kết, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trên các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội . 101
  3.2.3. Sửa đổi, bổ sung các qui định pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân: . 104
  3.2.3.1. sửa đổi, bổ sung các qui định pháp luật để đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền của người khiếu nại trên thực tế cần thực hiện các nội dung sau: 104
  3.2.3.2. Sửa đổi , bổ sung các quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của công dân 107
  3.2.3.3. Sửa đổi bổ sung các qui định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại: 111
  3.2.4. Những vấn đề hoàn thiện pháp luật về quyền tố cáo của công dân. 112
  3.2.4.1. Hoàn thiện qui định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo: 112
  3.2.4.2. Hoàn thiện các qui định về thẩm quyền giải quyết tố cáo: 113
  3.2.4.3. Hoàn thiện trình tự, thủ tục tố cáo và giải quyết tố cáo: . 113
  3.2.5. Hoàn thiện các qui định xử lý vi phạm pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân: 114
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 115
  KẾT LUẬN 118
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123


  Xem Thêm: Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status