Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Ý tưởng kinh doanh một ngôi trường dạy kĩ năng sống cho trẻ em từ 11-15 tuổi tại 3 quận quận 1, quận

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ý tưởng kinh doanh một ngôi trường dạy kĩ năng sống cho trẻ em từ 11-15 tuổi tại 3 quận quận 1, quận

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
  NHẬP ĐỀ 8
  CHƯƠNG 1: TÂM LÝ LỨA TUỔI TỪ 11-15 TUỔI. 10
  1.1 VỊ TRÍ & GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÝ LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 10
  1.2 NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 11
  1.2.1 Sự biến đổi về mặt giải phẫu sinh lí 11
  1.2.2 Sự thay đổi của điều kiện sống. 13
  1.3 HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 15
  1.3.1 Đặc điểm của hoạt động học tập trong trường trung học cơ sở: 15
  1.3.2 Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở. 16
  1.4 HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP CỦA LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 18
  1.4.1 Giao tiếp của thiếu niên với người lớn: 18
  1.4.2 Giao tiếp của học sinh trung học cơ sở với bạn bè. 21
  1.5 SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH Ở LỨA TUỔI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 24
  1.5.1 Sự hình thành tự ý thức của học sinh trung học cơ sở. 24
  1.5.2 Sự hình thành đạo đức của học sinh trung học cơ sở. 25
  1.5.3 Sự hình thành tình cảm của học sinh trung học cơ sở. 26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TẠI 3 QUẬN: QUẬN 1, BÌNH THẠNH VÀ PHÚ NHUẬN:. 29
  2.1 TÌM HIỂU CHUNG VỀ KỸ NĂNG SỐNG: 29
  2.1.1 Kỹ năng sống là gì?. 29
  2.1.2 Một số cách phân loại kỹ năng sống. 29
  2.1.3 Vì sao phải hình thành và phát triển kỹ năng sống cho thế hệ trẻ?. 30
  2.2 THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TRONG NHÀ TRƯỜNG: 32
  2.3 THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TRONG CÁC CÔNG TY ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG: 34
  2.4 CƠ HỘI KINH DOANH 35
  CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG39
  3.1 KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC KỸ NĂNG SỐNG CHO LỨA TUỔI 11-15 Ở QUẬN 1, BÌNH THẠNH VÀ PHÚ NHUẬN 39
  3.1.1 Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu phi ngẫu nhiên. 39
  3.1.2 Số lượng khảo sát: 40
  3.1.3 Kết quả khảo sát học sinh phân theo lớp. 41
  3.1.4 Kết quả khảo sát phụ huynh theo tổng thu nhập gia đình: 43
  3.1.5 Kết luận khảo sát 49
  3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 50
  3.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài 50
  3.2.2 Phân tích môi trường bên trong. 55
  3.2.3 Thiết lập ma trận SWOT 68
  CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH KINH DOANH 77
  4.1 GIỚI THIỆU MÔ HÌNH KINH DOANH “ MẶT TRỜI NHỎ”. 77
  4.1.1 Cơ sở pháp lý: 77
  4.1.2 Logo và slogan thương hiệu. 77
  4.1.3 Tầm nhìn và sứ mệnh. 80
  4.1.4 Định hướng phát triển. 80
  4.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MÔ HÌNH 81
  4.2.1 Các gói sản phẩm 81
  4.2.2 Thiết kế không gian. 99
  CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC NHÂN SỰ CẦN THIẾT 103
  5.1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 103
  5.2 CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 104
  5.2.1 Cơ cấu nhân sự cần thiết: 104
  5.2.2 Quy trình và kế hoạch tuyển dụng. 112
  5.3 CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 115
  5.3.1 Sơ nét về chương trình đào tạo giáo viên của NFEC: 116
  5.3.2 Tiêu chuẩn chọn giáo viên cử đi đào tạo ở nước ngoài: 117
  5.3.3 Chính sách đánh giá thành tích nhân viên: 118
  5.3.5 Thông qua phản hồi từ khách hàng: 119
  5.4 CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP. 120
  5.4.1 Quy định về cách tính lương: 120
  5.4.2 Quy định về phụ cấp: 121
  5.4.3 Tỷ lệ các khoản trích theo lương 122
  5.5 KHUYẾN KHÍCH VÀ ĐÃI NGỘ: 122
  5.5.1 Chính sách khen thưởng: 122
  5.5.2 Chính sách phúc lợi cho nhân viên. 123
  5.5.3 Môi trường làm việc. 124
  5.6 QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM . 124
  5.6.1 Quy định đối với nhân viên: 125
  5.6.2 Các hình thức xử lý vi phạm: 125
  5.6.3 Hình thức sa thải: 126
  5.6.4 Hình thức tạm đình chỉ công tác của nhân viên: 127
  CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH MARKETING 129
  6.1 THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 129
  6.2 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 130
  6.3 MỤC TIÊU MARKETING: 131
  6.4 CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP 4P. 131
  6.4.1 Sản phẩm (Product): 131
  6.4.2 Giá (Price) : 132
  6.4.3 Phân phối (Place): 134
  6.4.4 Chiêu thị (Promotion): 134
  6.4.5 Kế hoạch thực hiện. 139
  6.5 CHI PHÍ MARKETING: 145
  CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 150
  7.1 NHỮNG GIẢ ĐỊNH CẦN THIẾT 150
  7.1.1 Giả định chung. 150
  7.1.2 Giả định về khách hàng: 150
  7.1.3 Giả định về thuế GTGT và TNDN: 150
  7.2 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ: 151
  7.3 DỰ TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 151
  7.4 DỰ TOÁN DOANH THU 152
  7.4.1 Cơ sở ước tính doanh thu. 152
  7.4.2 Ước tính doanh thu. 153
  7.5 KHẤU HAO 155
  7.6 DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA MÔ HÌNH 155
  7.6.1 Định phí và biến phí 155
  7.7 DỰ TOÁN DOANH THU HÒA VỐN 160
  7.8 DỰ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH 160
  7.9 DỰ TOÁN DÒNG TIỀN DỰ ÁN 161
  7.10 CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 163
  7.11 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM NHẤT 163
  7.12 PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG KINH DOANH 166
  7.12.1 Tình huống bi quan. 166
  7.12.2 Tình huống có khả năng xảy ra nhất 167
  7.12.3 Tình huống khả quan. 167
  CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO 172
  8.1 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO: 168
  8.2 DANH MỤC RỦI RO: 169
  8.2.1 Rủi ro tài chính: 169
  8.2.2 Rủi ro về mặt nhân lực: 170
  8.2.3 Rủi ro về việc cung ứng: 170
  8.2.4 Rủi ro thị trường: 170
  8.2.5 Rủi ro về chất lượng: 171
  8.2.6 Rủi ro truyền thông: 171
  8.2.7 Rủi ro về mặt pháp lý: 172
  8.2.8 Các rủi ro khác: 172
  8.3 QUẢN LÝ CÁC RỦI RO: 172
  8.3.1 Mô tả rủi ro: 172
  8.3.2 Đo lường rủi ro: 174
  8.3.3 Kế hoạch quản lý rủi ro: 182  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Bảng biểu

  Bảng 3.1: Tổng thu nhập gia đình . 40
  Bảng 3.2: Số học sinh theo lớp học 40
  Bảng 3.3: Tỷ trọng dân số 2010 - 2050 51
  Bảng 3.4: Học phí chính thức các khóa học của TGM Corporation 57
  Bảng 3.5: Khóa đào tạo kỹ năng sống của SYC dành cho thanh thiếu niên . 58
  Bảng 3.6: Phân tích SWOT . 68
  Bảng 5.1: Đánh giá quá trình tuyển dụng 111
  Bảng 5.2: Đánh giá thành tích công tác . 114
  Bảng 5.3: Thông tin phản hồi từ học sinh 115
  Bảng 5.4: Bảng lương nhân viên . 116
  Bảng 6.1: Thị phần mục tiêu trong 5 năm đầu 127
  Bảng 6.2: Học phí các khóa học . 129
  Bảng 7.1: Dự toán mức đầu tư ban đầu 147
  Bảng 7.2: Dự báo dân số từ 10 – 14 tuổi tại 3 quận qua các năm từ 2010 đến
  2017 148
  Bảng 7.3: Quy mô thị trường và tỷ lệ thị phần 159
  Bảng 7.4: Ước tính doanh thu năm đầu tiên 150
  Bảng 7.5: Ước tính doanh thu 5 năm 151
  Bảng 7.6: Chi phí hoạt động cố định trong năm đầu tiên 151
  Bảng 7.7: Chi phí hoạt động cho 5 năm . 153
  Bảng 7.8: Biến phí năm 1 cho từng loại lớp học với sĩ số khác nhau 154
  Bảng 7.9: Biến phí (giá vốn) cho lớp có 18 học viên trong 5 năm 154
  Bảng 7.10 Tổng biến phí cho lớp có 18 học viên trong 5 năm 155
  Bảng 7.11: Xác định giá trị doanh thu hòa vốn 156
  Bảng 7.12: Dự toán kết quả kinh doanh hàng năm 157
  Bảng 7.13: Bảng dự toán dòng tiền dự án . 158
  Bảng 7.14: Bảng cân đối kế toán 159
  Bảng 8.1: Mô tả các rủi ro 169
  Biểu đồ
  Biểu đồ 3.1: Các nhóm tổng thu nhập gia đình 40
  Biểu đồ 3.2:Tỷ lệ phần trăm số học sinh theo lớp . 40
  Biểu đồ 3.3: Thống kê số lượng học sinh lớp 6 và 7 có thái độ không đồng ý với các vấn đề khảo sát 41
  Biểu đồ 3.4: Thống kê số lượng học sinh lớp 8 và 9 có thái độ không đồng ý với các vấn đề khảo sát 42
  Biểu đồ 3.5: Mức độ yêu thích tham gia lớp kỹ năng sống . 43
  Biểu đồ 3.6: Phương tiện tìm hiểu về kỹ năng sống . 43
  Biểu đồ 3.7: Những vấn đề phụ huynh không hài lòng về con trong nhóm thu nhập 5-10 triệu/tháng 46
  Biểu đồ 3.8: Những vấn đề phụ huynh không hài lòng về con trong nhóm thu nhập 10-20 triệu/tháng 47
  Biểu đồ 3.9: Những vấn đề phụ huynh không hài lòng về con trong nhóm thu nhập trên 20-30 triệu/tháng . 47
  Biểu đồ 3.10: Tháp dân số Việt Nam 1950, 2010, 2020, 2050 50
  Biểu đồ 3.11: Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 2000-2010 53

  Xem Thêm: Ý tưởng kinh doanh một ngôi trường dạy kĩ năng sống cho trẻ em từ 11-15 tuổi tại 3 quận quận 1, quận
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ý tưởng kinh doanh một ngôi trường dạy kĩ năng sống cho trẻ em từ 11-15 tuổi tại 3 quận quận 1, quận sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status