Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc

  MỤC LỤC

  Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc. 2
  1.1 Tổng quan về công ty. 2
  1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 2
  1.1.1.1. Thông tin chung. 2
  1.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 2
  1.1.2. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 4
  1.1.2.1. Kết quả về doanh thu, lợi nhuận. 4
  1.1.2.2. Đóng góp cho ngân sách. 5
  1.2. Đặc điểm chủ yếu của Công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc. 6
  1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh. 6
  1.2.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức. 7
  1.2.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang bị kĩ thuật. 10
  1.2.4. Đặc điểm về lao động. 11
  1.2.4.1. Sự thay đổi cơ cấu lao động giai đoạn 2008 – 2010. 11
  1.2.4.2. Sự thay đổi về chất lượng lao động giai đoạn 2008 – 2010. 13
  1.2.5. Đặc điểm về tình hình tài chính. 14
  1.2.5.1. Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh của công ty. 14
  1.2.5.2 Các chỉ số thanh toán. 14
  Chương 2: Thực trạng quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc. 16
  2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc. 16
  2.1.1. Các nhân tố bên trong. 16
  2.1.1.1. Đặc điểm của lực lượng bán hàng. 16
  2.1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm 17
  2.1.2. Các nhân tố bên ngoài 18
  2.1.2.1. Đặc điểm của thị trường. 18
  2.1.2.2. Đặc điểm của khách hàng. 19
  2.1.2.3. Đặc điểm của đối thủ cạnh tranh. 20
  2.2. Thực trạng về hệ thống kênh phân phối của công ty. 20
  2.2.1. Giới thiệu hệ thống kênh phân phối của công ty. 20
  2.2.1.1. Kênh trực tiếp. 21
  2.2.1.1. Kênh trực tiếp. 22
  2.2.1.2 Kênh gián tiếp. 22
  2.2.2. Thực trạng xây dựng hệ thống kênh phân phối của Công ty. 25
  2.2.2.1. Hoạt động lựa chọn thành viên kênh. 25
  2.2.2.2. Hoạt động mua bán hàng. 27
  2.2.2.3. Hoạt động hậu cần trong kênh. 29
  2.2.2.4. Hệ thống thông tin trong kênh. 30
  2.2.2.5. Hoạt động phối hợp giữa các thành viên kênh. 30
  2.2.3. Thực trạng về công tác quản lý kênh phân phối 31
  2.2.3.1. Hoạt động hỗ trợ, khuyến khích các thành viên kênh. 31
  2.2.3.2. Sử dụng công cụ Mar-mix trong quản lý kênh. 32
  2.2.3.3. Hoạt động xử lý mâu thuẫn trong kênh. 35
  2.2.4. Kết quả hoạt động của kênh phân phối 36
  2.2.4.1 Về hiệu quả kinh tế. 36
  2.2.4.2 Về mức độ kiểm soát kênh. 37
  2.2.4.3 Về khả năng thích nghi 37
  2.3. Đánh giá chung về quản trị hệ thống kênh phân phối của Công ty. 38
  2.3.1. Những ưu điểm . 38
  2.3.1.1. Về xây dựng hệ thống kênh phân phối của Công ty. 38
  2.3.1.2. Về quản trị hệ thống kênh phân phối của Công ty. 38
  2.3.2. Những hạn chế. 39
  2.3.2.1. Về xây dựng hệ thống kênh phân phối của Công ty. 39
  2.3.2.2. Về quản trị hệ thống kênh phân phối của Công ty. 40
  2.3.2. Nguyên nhân của hạn chế. 40
  Chương 3: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc. 41
  3.1 Định hướng phát triển của Công ty. 41
  3.1.1.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực. 41
  3.1.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm 42
  3.1.2 Định hướng phát triển hệ thống kênh phân phối của công ty. 44
  3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty 45
  3.2.1. Các giải pháp về xây dựng hệ thống kênh phân phối 45
  3.2.1.1. Đẩy mạnh hoạt động bán hàng của kênh trực tiếp và kênh cấp I 45
  3.2.1.2. Hoàn thiện công tác lựa chọn thành viên kênh. 46
  3.2.1.3. Bổ sung nhân lực cho hoạt động bán hàng. 47
  3.2.1.4. Hoàn thiện công tác hậu cần trong kênh. 48
  3.2.2. Các giải pháp về quản trị hệ thống kênh phân phối 49
  3.2.2.1. Đưa ra những hoạt động khuyến khích tạo lợi thế cạnh tranh. 49
  3.2.2.2. Sử dụng phân phối marketing - mix khác trong quản lý đại lý. 53
  3.2.2.3. Hoàn thiện công tác xử lý mâu thuẫn trong kênh. 54
  Kết luận. 56
  Tài liệu tham khảo. 58


  Danh mục bảng biểu
  Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty. 7
  Sơ đồ 2: Hệ thống kênh phân phối hiện nay của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc 21
  Sơ đồ 3: Quy trình chung của chương trình phân phối 52
  Bảng 1.1: Doanh thu, lợi nhuận của công ty giai đoạn 2008-2010. 4
  Bảng 1.2 Đóng góp cho ngân sách của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 5
  Bảng 1.3. Công suất của các dây chuyền sản xuất tại công ty giai đoạn 2008-2010. 11
  Bảng 1.4: Cơ cấu lao động của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 12
  Bảng 1.5: Chất lượng lao động của Công ty giai đoạn 2008 – 2010. 13
  Bảng 1.6: Các chỉ tiêu về nguồn vốn của công ty giai đoạn 2008-2010. 14
  Bảng 1.7: Chỉ số thanh toán của công ty giai đoạn 2008-2010. 15
  Bảng 2.1 Tiêu thức tuyển chọn thành viên phòng bán hàng. 16
  Bảng 2.2: Các dòng sản phẩm của công ty hiện nay. 17
  Bảng 2.3: Đặc điểm tiêu dùng theo từng phân đoạn thị trường của công ty. 19
  Bảng 2.4: Số lượng Bakery của Công ty tại Hà Nội giai đoạn 2008 – 2010. 22
  Bảng 2.5: Sự phân bố của các đại lý cấp I theo các khu vực của công ty. 24
  Bảng 2.6: Số lượng các đại lý cấp I của công ty tại các tỉnh, thành phố. 27
  Bảng 2.7: Phương tiện vận chuyển tại công ty năm 2009-2010. 29
  Bảng 2.8: Hỗ trợ vận chuyển cho từng đơn hàng. 32
  Bảng 2.9. Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2008-2010. 36
  Bảng 2.10. Số lượng đại lý của công ty năm 2008 – 2010. 37  Lời mở đầu

  Tổng công ty cổ phần Kinh Đô được thành lập từ năm 1993, trải qua 17 năm hình thành và phát triển, đến nay Kinh Đô đã trở thành một hệ thống các công ty trong ngành thực phẩm gồm: bánh kẹo, nước giải khát, kem và các sản phẩm từ Sữa. Định hướng chiến lược phát triển của Kinh Đô là tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam và hướng tới một tập đoàn đa ngành: Thực phẩm, Bán lẻ, Địa ốc, Tài chính nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Hiện nay, Kinh Đô là một trong những công ty cổ phần có lợi nhuận thuộc hàng cao nhất trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các sản phẩm mang thương hiệu Kinh Đô đã có mặt rộng khắp các tỉnh thành thông qua hệ thống phân phối đa dạng trên toàn quốc. Một trong những đóng góp cho thành công đó của Kinh Đô là hệ thống kênh phân phối của công ty trải đều khắp các tỉnh trên cả nước.
  Công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc là một bộ phận không thể thiếu của Kinh Đô tại thị trường miền Bắc, mang đầy đủ những đặc điểm của tập đoàn Kinh Đô. Tự hào là một công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam nhưng Kinh Đô miền Bắc đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ lớn như Bibica, Hải Hà và các công ty thực phẩm có sự liên kết với nước ngoài. Trước thực tế đó, ngoài các chiến lược mà Kinh Đô đưa ra thì công tác hoàn thiện hệ thống kênh phân phối đang tồn tại một số điểm bất cập khiến công ty chưa phát huy hết ưu thế của mình là vấn đề cấp thiết đối với công ty
  Với quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty và việc nghiên cứu các tài liệu về hoạt động kênh phân phối, em xin đưa ra một số đóng góp trong đề tài: “Hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc”. Đề tài bao gồm ba phần:
  Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc
  Chương 2: Thực trạng về hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc
  Chương 3: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc
  Em xin cảm ơn sự nhiệt tình hướng dẫn của PGS.TS Trần Việt Lâm và các anh chị trong công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc trong quá trình thực hiện đề tài thực tập tốt nghiệp này.

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH một thành viên Kinh Đô miền Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status