Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar - agar trong nuôi cấy mô thực vật

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar - agar trong nuôi cấy mô thực vật

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar - agar trong nuôi cấy mô thực vật

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .1
  DANH MỤC CÁC BẢNG 2
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ 2
  DANH MỤC CÁC HÌNH .4
  MỞ ĐẦU 5
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 6
  1.1. TỔNG QUAN VỀ RONG NÂU VÀ ALGINATE .6
  1.1.1. Tổng quan về rong nâu .6
  1.1.1.1. Một số thành phần hóa học cơ bản của rong nâu 7
  1.1.1.2. Nguồn lợi rong mơ ở Việt Nam 8
  1.1.2. Tổng quan về alginate 9
  1.1.2.1. Cấu trúc alginate .9
  1.1.2.2. Một số tính chất quan trọng của alginate 12
  1.1.2.3. Tách chiết alginate . 17
  1.2. TỔNG QUAN VỀ NUÔI CẤY MÔ 20
  1.2.1. Lịch sử nuôi cấy mô 20
  1.2.2. Các điều kiện nuôi cấy mô . 21
  1.2.2.1. Điều kiện vật lý 21
  1.2.2.2. Môi trường nuôi cấy mô thực vật .22
  1.2.3. Kỹ thuật vi nhân giống 25
  1.3. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
  27
  1.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 27
  1.3.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước .27
  1.4. TỔNG QUAN VỀ CÂY DÂU TÂY .29
  1.4.1. Sinh trưởng và phát triển của cây dâu tây 29
  1.4.1.1. Nguồngốc, vị trí phân loại của cây dâu tây .29
  1.4.1.2. Đặc tính sinh học 30
  1.4.2. Các phương phápnhân giống dâu tây tại Đà Lạt . 32
  1.4.2.1. Phươngpháp truyền thống 32
  1.4.2.2. Phươngpháp nhân giống bằng nuôi cấy mô 32
  CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 33
  2.1.VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU .33
  2.1.1. Alginate .33
  2.1.2.Các hóa chất dùng trong tạo gel alginate. 34
  2.1.3. Vật liệu nuôi cấy mô 35
  2.1.4. Môi trường nuôi cấy mô 36
  2.1.5. Phòng thí nghiệm và các dụng cụ .37
  2.1.6. Điều kiện nuôi cấy .38
  2.1.7. Điều kiện kỹ thuật .38
  2.2. PHƯƠNGPHÁP NGHIÊN CỨU . 38
  2.2.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng của alginate 38
  2.2.2. Các thí nghiệm kiểm tra tính chất lý hóa của hệ gel alginate 39
  2.2.2.1. Xác định biến đổi pH của hệ gel alg inate . 39
  2.2.2.2. Xác địnhđộ bền của hệ gel alginate .40
  2.2.3. Nghiên cứu ứng dụng hệ gel alginate trong nuôi cấy mô .41
  2.2.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ alginate trong môitrường
  đến tốc độ nhân chồi dâu tây 41
  2.2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ CaCO3 trong môi trường
  đến tốc độ nhân chồi dâu tây 42
  2.2.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ 6-benzylamino purine (BA)
  đến tốc độ nhân chồi dâu tây 43
  2.2.2.4. So sánhkhả năng nhân cụm dâu tây trên giá thể alginate và
  giá thể agar 44
  2.2.2.5. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ alginate trong môitrường
  đến khả năng ra rễ của cây dâu tây in vitro 44
  2.2.2.6. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ CaCO3
  trong môi trường
  đến khả năng ra rễ của cây dâu tây in vitro .46
  2.2.2.7. So sánh khả năng ra rễ của cây dâu tây trên giá thể alginate
  và giá thể agar .46
  2.2.3. Phương pháp lấy các chỉ tiêu và xử lý số liệu . 47
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 49
  3.1. Kết quả nghiên cứu về tính chất ban đầu của alginate 49
  3.2. Kết quả nghiên cứu về đặc tính lý hóa của hệ gel alginate .49
  3.2.2. Kết quả xác định pH của hệ gel alginate .49
  3.2.3. Kết quả xác định độ bền hệ gel alginate 51
  3.3. Kết quả các nghiên cứu về nuôi cấy mô dâu tây trên hệ gel alginate 53
  3.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ alginate đến công đoạn
  nhân chồi dâu tây 53
  3.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ CaCO3 trong môi trường
  đến tốc độ nhân chồi 56
  3.3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ 6-benzylamino purine
  (BA) đến tốc độ nhân chồi 60
  3.3.4. Kết quả so sánh nhân chồi tr ên giá thể alginate và giá thể agar 64
  3.3.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ alginate trong môitrường
  đến khả năng ra rễ của cây dâu tây in vitro 67
  3.3.6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ CaCO3 trong môi trường
  đến khả năng ra rễ của cây dâu tây in vitro 70
  3.3.7. Kết quả so sánh khả năng ra rễ của cây dâu tây trên giá thể agar và
  giá thể alginate 72
  CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
  PHỤ LỤC 83


  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar - agar trong nuôi cấy mô thực vật
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng gel alginate làm giá thể thay cho agar - agar trong nuôi cấy mô thực vật sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status