Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội c

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội c

  Tóm tắt luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay


  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khóa X xác định: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.
  Đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (HL, SSCĐ) của bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam là những người trực tiếp nghiên cứu, đề xuất với cấp uỷ đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị những chủ trơương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN). Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác đoàn và là “thủ lĩnh” của phong trào thanh niên, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả của CTĐ&PTTN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng CTĐ&PTTN ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ HL, SSCĐ, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ về số lượng, có chất lượng cao và cơ cấu hợp lý.
  Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới và rất cao, đòi hỏi quân đội phải luôn sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của kẻ thù trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa; đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng và đủ sức đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc dưới bất cứ hình thức nào, quy mô nào, bằng bất cứ loại vũ khí gì, trong bất cứ tình huống nào. Do đó, sự nghiệp xây dựng quân đội phải có những phát triển mới trên tất cả các mặt, các yếu tố: chức năng, nhiệm vụ; tổ chức và con người; vũ khí, trang bị; khoa học nghệ thuật quân sự
  Nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ HL, SSCĐ là huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Việc nâng cao sức mạnh chiến đấu và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ HL, SSCĐ vững mạnh trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN), xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
  Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, bên cạnh những thành tựu đạt được nền kinh tế phát triển, tình hình chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được tăng cường, hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, tình hình thanh niên và công tác thanh niên có những chuyển biến mạnh mẽ, đan xen cả những yếu tố tích cực và tiêu cực: Sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta ngày càng quyết liệt, tập trung kích động, dụ dỗ, lôi kéo, giành giật thanh niên. Tình hình trên đã tác động đến nhận thức, tư tưởng đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên, cũng như chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên trong quân đội.
  Trong những năm qua, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của BCHTW Đảng, BCHTW Đoàn, Đảng ủy quân sự Trung ương (ĐUQSTW) về thanh niên và công tác thanh niên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ HL, SSCĐ của bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam đã có sự chuyển biến rõ nét và đạt đơược những kết quả nhất định, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lơượng, hiệu quả CTĐ&PTTN. Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn chươa đơược một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức; nội dung xây dựng chươa toàn diện và chươa có chiều sâu; chươa có những biện pháp thiết thực, đồng bộ, có hiệu quả; chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn còn có những vấn đề bất cập, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn vẫn còn có những hạn chế cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu.
  Từ những lý do trên, việc nghiên cứu, luận giải làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn để tìm ra những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ HL, SSCĐ của bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam là vấn đề cơ bản và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
  * Mục đích:
  Luận giải làm sáng tỏ lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ HL, SSCĐ của bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay.


  Xem Thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status