Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa computer giai đoan 2011 – 20

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa computer giai đoan 2011 – 20

  LỜI MỞ ĐẦU

  Khi nói đến sản xuất kinh doanh cho dù hình thức nào, vấn đề được nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Đối với một doanh nghiệp thì việc hoạt động hiệu quả chính là tạo ra được lợi nhuận nhiều nhất có thể. Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất của mọi doanh nghiệp tuy nhiên để đạt được điều đó thì ngoài những những vấn đề cơ bản như chất lượng tốt, giá thành hợp lý thì doanh nghiệp cần phải có một chiến lược kinh doanh lâu dài, định hướng đúng và phù hợp nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
  Công ty Cổ phần Thiết bị Bách Khoa computer là một doanh nghiệp có thời gian hình thành và phát triển chưa lâu. Công ty lại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, một ngành luôn có sự cạnh tranh gay gắt và sự vận động về sản phẩm, giá cả cũng như thị hiếu của người tiêu dùng nhất là ở Việt Nam vì vậy công ty đã đang tìm tòi, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho mình một cách phù hợp, bền vững. Tuy nhiên môi trường kinh doanh luôn thay đổi và việc hoạch định chiến lược kinh doanh cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới và cũng có thể nói không thể đề ra một chiến lược được xem là hoàn hảo nhất.
  Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Bách Khoa computer, cùng với những kiến thức được trang bị ở nhà trường và thực tế ở công ty, em đã chủ động lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa computer giai đoan 2011 – 2015” làm nội dung cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp với mục đích:
  - Hệ thống lại các lý luận chung về chiến lược kinh doanh
  - Đánh giá việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh hiện nay của Công ty Cổ phần Thiết bị Bách Khoa computer
  - Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện hơn quy trình và chiến lược kinh doanh hiện nay của Công ty
  Đối tượng nghiên cứu: Quá trình xây dựng, thực hiện các bản chiến lược kinh doanh hàng năm của Công ty.
  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, mô tả.
  Không kể phần mở đầu và kết luận chuyên đề sẽ có kết cấu như sau:
  Chương 1: Lý luận chung về chiến lược kinh doanh
  Chương 2: Thực trạng xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty Cổ phần Thiết bị Bách Khoa computer
  Chương 3: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty giai đoạn 2011 – 2015

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4
  1.1. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4
  1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh. 4
  1.1.2. Các đặc trưng của chiến lược kinh doanh. 5
  a. Các yếu tố nền tảng của chiến lược kinh doanh. 5
  b. Các đặc tính của chiến lược kinh doanh. 6
  1.1.3. Phân loại chiến lựợc kinh doanh trong doanh nghiệp. 7
  1.1.3.1. Các cấp chiến lược kinh doanh. 7
  1.1.3.2. Các loại chiến lược kinh doanh. 7
  1.1.4. Nội dung của chiến lược kinh doanh. 12
  1.1.4.1. Chiến lược tổng quát của doanh nghiệp. 12
  1.1.4.2. Các chiến lược bộ phận. 12
  1.1.5. Vai trò của chiến lược kinh doanh. 14
  1.2.1. Sơ đồ chung: 15
  Hình 1.2: Quy tình hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp: 15
  1.2.2.1. Xác định tầm nhìn và sứ mạng của chiến lược: 16
  1.2.2.2. Phân tích chiến lược: 19
  1.2.2.3. Xác định mục tiêu chiến lược: 26
  1.2.2.4. Lựa chọn chiến lược: 28
  1.2.2.5. Tổ chức thực hiện chiến lược: 28
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BÁCH KHOA COMPUTER 30
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 30
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 30
  2.1.2. Tổ chức bộ máy công ty. 30
  2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. 31
  2.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG TỚI QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY 32
  2.2.1. Môi trường vĩ mô. 32
  2.2.1.1. Môi trường chính trị, pháp luật 32
  2.2.1.2. Môi trường kinh tế. 32
  2.2.1.3. Môi trường xã hội 33
  2.2.1.4. Môi trường công nghệ. 34
  2.2.1.5. Môi trường quốc tế. 34
  2.2.2. Môi trường ngành. 34
  2.2.2.1. Sức ép từ khách hàng. 34
  2.2.2.2. Sức ép từ nhà cung cấp. 34
  2.2.2.3. Sức ép từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. 35
  2.2.2.4. Sức ép từ đối thủ trực tiếp. 35
  2.2.2.5. Sức ép từ sản phẩm thay thế. 35
  2.2.3. Các yếu tố nội bộ doanh nghiệp. 35
  2.2.3.1. Cơ sở hạ tầng. 35
  2.2.3.2. Nguồn nhân lực. 36
  2.2.3.3. Chất lượng sản phẩm và uy tín. 36
  2.2.3.4. Marketing và bán hàng. 37
  2.3. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HIỆN NAY CỦA CÔNG TY 39
  2.3.1. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh hiện nay của Công ty. 39
  2.3.2. Nội dung bản chiến lược kinh doanh của Công ty. 39
  2.3.3. Đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty. 40
  2.3.3.1. Đánh giá về quy trình xây dựng. 40
  2.3.3.2. Đánh giá về nội dung bản chiến lược kinh doanh. 41
  2.3.3.3. Đánh giá về kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 2012. 41
  2.3.3.4. Đánh giá chung. 42
  CHƯƠNG III. 44
  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 44
  3.1. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 44
  3.1.1. Hoàn thiện quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh. 44
  3.1.2. Hoàn thiện nội dung của bản chiến lược kinh doanh. 44
  3.2. Các giải pháp chính để hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty. 47
  3.2.2. Đào tạo, tuyển nguồn nhân lực có trình độ về xây dựng chiến lược kinh doanh. 47
  3.2.2. Tiếp tục triển khai nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh theo hướng hiệu quả. 47
  3.2.3. Phân tích yếu tố nội bộ doanh nghiệp một cách khách quan, chính xác. 47
  3.2.4. Kiểm soát chặt chẽ nhân viên. 48
  3.2.5. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cập nhật chiến lược. 48
  3.2.6. Thành lập riêng một phòng kế hoạch chuyên xây dựng chiến lược kinh doanh và các kế hoạch chức năng 48
  KẾT LUẬN 49
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

  Xem Thêm: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa computer giai đoan 2011 – 20
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần thiết bị Bách Khoa computer giai đoan 2011 – 20 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status