Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực tiễn áp dụng quản lý quá trình bằng phương pháp thống kê cho sản phẩm nước tăng lực number one

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực tiễn áp dụng quản lý quá trình bằng phương pháp thống kê cho sản phẩm nước tăng lực number one

  MỤC LỤC​
  A. LÝ THUYẾT. 4
  I. Khái niệm 4
  1. Lịch sử hình thành và phát triển. 5
  2. Lợi ích và hạn chế khi áp dụng SPC 6
  3. Yêu cầu cần thiết khi sử dụng SPC 7
  4. Các công cụ kiểm soát chất lượng bằng các công cụ thống kê. 7
  II. Các công cụ đo lường quá trình bằng thống kê. 9
  1. Phiếu kiểm tra. 9
  2. Biểu đồ Pareto. 13
  3. Biểu đồ kiểm soát 19
  4. Biểu đồ phân bố tần số (biểu đồ cột). 21
  5. Biểu đồ nhân quả: 24
  6. Biểu đồ tán xạ: 26
  7. Lưu đồ: 28
  B. THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ CHO SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC NUMBER ONE CỦA TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT. 31
  I. Giới thiệu về công ty Tân Hiệp Phát: 31
  1. Lịch sử hình thành và phát triển: 31
  2. Hoạt động của công ty: 32
  3. Những chặng đường phát triển: 34
  4. Các sản phẩm của Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát: 36
  5. Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát sau hơn 20 năm thành lập và phát triển. 37
  6. Thuận lợi và khó khăn của nhà máy sản xuất 41
  II. Tình hình chung về sản phẩm Number One. 43
  1. Quy mô sản xuất và tài chính đầu tư sản xuất cho sản phẩm Number One: 43
  2. Giới thiệu về hệ thống chất lượng và môi trường: 46
  3. Quy trình SX nước tăng lực Number One: 49
  III. Phân tích quá trình sản xuất nước tăng lực Number One. 52
  1. Kiểm soát số lượng sản phẩm lỗi 53
  2. Phân tích dạng lỗi gây phế phẩm 62
  3. Phân tích nguyên nhân gây phế phẩm 63
  4. Biện pháp khắc phục: 73
  C. KẾT LUẬN 80

  LỜI MỞ ĐẦU​

  Thế kỷ XXI, với sự phát triển của Khoa học – công nghệ đã kéo theo sự phát triển của các ngành nghề khác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Con người ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn, và sản phẩm họ mong đợi từ những nhà cung cấp cũng đa dạng và phong phú hơn. Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi bước chân vào thị trường phải biết cũng như đo lường trước được những áp lực to lớn tác động đến sự thành công của doanh nghiệp mình, và vai trò của người lãnh đạo trong hệ thống phải điều phối để phát huy một cách hợp lý các nguồn lực trong tổ chức thích nghi được với sự thay đổi của các yếu tố chi phối tác động từ bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Chính vì vậy, công việc thiết lập một mô hình quản lý hiệu quả – quản lý chất lượng, đề cao việc quản lý theo quá trình được xem là một hướng giải quyết tốt nhất cho các doanh nghiệp hiện nay.
  Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, mối quan hệ giữa năng suất – chất lượng – giá thành – lợi nhuận thường gây ra những nhận thức không rõ ràng. Thực tiễn cho thấy rằng: Để đảm bảo năng suất cao, giá thành hạ và tăng lợi nhuận, một trong những con đường mà các nhà sản xuất thường theo đuổi là ưu tiên cho chất lượng. Xuất phát từ thực tế đó, song song với những chính sách chung trong lĩnh vực quản lý chất lượng, chất lượng đã và đang trở thành quốc sách của Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Chất lượng là yếu tố quan trọng, song để làm chủ được nó lại là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi một cách nhìn nhận, một sự quan tâm mới, không phải chỉ của những người “làm chất lượng”, của các cơ quan quản lý, các công ty mà còn là một vấn đề liên quan đến tất cả mọi người trong xã hội.
  Và nhóm 3 chúng tôi, hôm nay xin được nói sâu về đề tài này, và cụ thể là về sản phẩm nước tăng lựcNumber One của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhóm cũng đưa ra một số giải pháp cũng như định hướng chất lượng cho sản phẩm này thông qua 7 công cụ của KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ. Trong lúc làm bài còn nhiều lỗi và sơ sót, Nhóm mong Thầy và các bạn đóng góp ý kiến để đề tài của Nhóm được hoàn thiện hơn và được ứng dụng trong thực tiễn. Nhóm xin chân thành cảm ơn.

  A. LÝ THUYẾT Bất cứ lúc nào cũng phát sinh vấn đề cần giải quyết. Lúc đó, việc giải quyết vấn đề cần được thực hiện theo các bước sau:
  - Xác định vấn đề: việc xác định vấn đề thành công có thể xem như đi được một nửa chặng đường. Do vậy, vấn đề cần phải được xác định một cách rõ ràng.
  - Quan sát: xem xét những tính chất đặc thù của vấn đề từ nhiều khía cạnh, góc độ và quan điểm khác nhau.
  - Phân tích: tìm ra những nguyên nhân dựa trên những triệu chứng đã xem xét.
  - Hành động: tiến hành các biện pháp để loại bỏ những nguyên nhân chính.
  - Kiểm tra: đảm bảo những vấn đề được ngăn ngừa không tái diễn.
  - Tiêu chuẩn hóa: nhằm ngăn ngừa vĩnh viễn nguyên nhân gây ra vấn đề.
  - Kết luận: xem xét lại cách thức giải quyết vấn đề và lập kế hoạch cho công việc.
  Trong thực tế, các hoạt động chất lượng lại bỏ qua một số bước nêu trên, để đảm bảo hoạt động chất lượng có hiệu quả, nên đảm bảo thực hiện đúng 7 bước trên.
  I. Khái niệm Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là việc áp dụng phương pháp thống kê để thu thập, trình bày, phân tích các dữ liệu một cách đúng đắn, chính xác, kịp thời nhằm theo dõi, kiểm soát, cải tiến quá trình hoạt động của một đơn vị, một tổ chức bằng cách giảm tính biến động của nó.
  Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình được quan sát có đang được kiểm soát tốt không.
  Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC) được xem là công cụ để nắm bắt thực tế trên cơ sở các dữ liệu thu thập. Ứng dụng SPC giúp công ty cải tiến quy trình hoạt động và chất lượng của sản phẩm. SPC không chỉ dùng để kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm hiện tại mà còn giúp đọc được xu hướng của quá trình đó. Đây là những công cụ rất hữu ích mà công nhân có thể sử dụng trực tiếp.
  1. Lịch sử hình thành và phát triển SPC được đề xướng bởi Tiến sĩ Walter Shewhart của phòng thí nghiệm Bell vào những năm 1920, và đã được mở rộng bởi Tiến sĩ W. Edwards Deming với tác động quan trọng bởi người Mỹ trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ II nhằm cải thiện việc sản xuất máy bay. Deming cũng giới thiệu kỹ thuật SPC vào nền công nghiệp Nhật Bản sau chiến tranh đó.
  Sau khi áp dụng thành công ban đầu của các công ty Nhật Bản, thống kê phân tích các số liệu điều khiển quá trình đã được kết hợp bằng cách tổ chức trên toàn thế giới như một công cụ chính để cải thiện chất lượng sản phẩm bằng cách giảm quá trình biến đổi.
  Tiến sĩ Shewhart đã xác định hai nguồn của quá trình biến đổi: “Chance” sự thay đổi đó là vốn có trong quá trình, và ổn định qua thời gian, và “Assignable”, hoặc không kiểm soát được sự thay đổi, đó là không ổn định theo thời gian - là kết quả của sự kiện cụ thể bên ngoài hệ thống. Tiến sĩ Deming cho rằng biến thể cơ hội là nguyên nhân phổ biến gây ra sự thay đổi.
  Dựa trên kinh nghiệm với nhiều loại dữ liệu quá trình, và được hỗ trợ bởi luật pháp của số liệu thống kê và xác suất, Tiến sĩ Shewhart là người đã nghĩ ra biểu đồ kiểm soát được sử dụng đồ thị dữ liệu theo thời gian và xác định cả hai biến thể là nguyên nhân phổ biến và sự biến đổi nguyên nhân đặc biệt.
  SPC hoạt động dựa trên các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật thống kê và lấy mẫu đã được Ford và Taylor áp dụng, Nhật Bản đã phát triển thêm các công cụ thực hành của Ishikawa và áp dụng rộng rãi tại các nhà máy sản xuất từ cuối thập niên 50.
  Kiểm tra chất lượng cổ điển được thực hiện bằng việc quan sát những thuộc tính quan trọng của thành phẩm và chấp nhận hayloại bỏ thành phẩm. Ngược lại với điều đó, SPC sử dụng những công cụ thống kê để quan sát kết quả làm việc của dây chuyền sản xuất nhằm dự đoán những sự lệch quan trọng mà có thể dẫn tới việc loại bỏ sản phẩm.

  Xem Thêm: Thực tiễn áp dụng quản lý quá trình bằng phương pháp thống kê cho sản phẩm nước tăng lực number one
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tiễn áp dụng quản lý quá trình bằng phương pháp thống kê cho sản phẩm nước tăng lực number one sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status