Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

  MỤC LỤC

  Trang
  Trang phụ bìa
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Mục lục bảng
  I. NHỮNG THUẬT NGỮ LIÊN QUAN . 1
  1.1. Ngân sách nhà nước 1
  1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước 1
  1.1.2. Mối quan hệ phát sinh trong ngân sách nhà nước . 1
  1.1.3. Đặc điểm của ngân sách nhà nước . 2
  1.1.4. Vai trò ngân sách nhà nước . 2
  1.1.4.1. Điều tiết trong kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế . 3
  1.1.4.2. Giải quyết các vấn đề xã hội . 3
  1.1.4.3.Góp phần ổn định thị trường, chống lạm phát, bình ổn gi cả thị trường hàng hoá 3
  1.2. Cân đối ngân sách nhà nước 4
  1.2.1. Khái niệm cân đối ngân sách nhà nước 4
  1.2.2. Mối tương quan giữa thu và chi . 4
  1.2.3. Nội dung cơ bản của cân đối ngân sách nhà nước . 5
  1.2.3.1. Kỷ luật tài khóa tổng thể, phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả 5
  1.2.3.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để đảm bảo cân đối trong hệ thống ngân sách nhà nước . 6
  1.3. Bội chi ngân sách nhà nước 7
  1.3.1. Khái niệm bội chi ngân sách nhà nước . 7
  1.3.2. Đo lường mức bội chi ngân sách nhà nước . 7
  1.3.2.1. Phạm vi tính bội chi ngân sách nhà nước 7
  1.3.2.2 Xác định các khoản thu, chi trong cân đối ngân sách nhà nước 7
  1.3.2.3. Xác định thời gian ghi nhận thu, chi ngân sách nhà nước . 8
  II. THỰC TRẠNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 9
  1. Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000-2008 9
  1.1. Đối với thu ngân sách nhà nước . 10
  1.1.1. Về thiết lập kỷ luật tài khóa tổng thể 10
  1.1.2. Về cải cách thuế 10
  1.1.3. Cải cách công tác quản lý thu 12
  1.2. Đối với chi ngân sách nhà nước 14
  2. Nguyên nhân bội chi ngân sách . 17
  3. Bù đắp bội chi ngân sách . 17
  3.1. Vay trong nước 17
  3.2. Vay nước ngoài 19
  4. Đánh giá ưu và nhược điểm cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000 – 2008 . 20
  4.1. Về ưu điểm . 20
  4.1.1. Khuôn khổ pháp lý được hình thành và không ngừng được hoàn thiện, nguyên tắc cân đối NSNN được xác định rất rõ ràng 20
  4.1.2. Hình thành cơ chế phân bổ chi tiêu ngân sách theo hướng thị trường và điều chỉnh cơ chế kinh tế. Kiểm soát qui mô bội chi NSNN để phục vụ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô . 21
  4.1.3. Từng bước phi tập trung hóa phân cấp tài chính để tăng cường tính chủ động của địa phương trong cân đối ngân sách cấp mình . 21
  4.2. Về nhược điểm . 22
  4.2.1. Nguồn thu NSNN không bền vững, lệ thuộc nhiều vào thu từ hoạt động dầu thô và xuất nhập khẩu, làm cho cân đối NSNN bị động 22
  4.2.2. Quản lý ngân sách theo phương thức đầu vào, cân đối NSNN thiên về cơ học làm cho cân đối NSNN khó đạt được mục tiêu của chính sách tài khóa, kỷ luật tài khóa tổng thể dễ bị vi phạm 22
  4.2.3. Những hạn chế trong cơ chế phân cấp quản lý NSNN đã ảnh hưởng mạnh tới tính cân đối bền vững của NSNN . 23
  III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM . 25
  3.1. Giải pháp chính . 25
  3.1.1. Tăng thu giảm chi . 25
  3.2. Các giải pháp cụ thể 26
  3.2.1. Tăng thu thông qua việc “Đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững và ổn định” . 26
  3.2.2. Giảm chi thông qua việc “Đẩy mạnh chính sách cải cách khu vực công” 26
  3.2.2.1. Đẩy mạnh chính sách cải cách, sắp xếp lại các DNNN, kiên quyết thực hiện chính sách tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; 26
  3.2.2.2. Đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, tăng cường sự tham gia của khu vực tư trong việc cung cấp một số hàng hóa và dịch vụ công; 26
  3.2.3. Tăng thu - Giảm chi bằng “giải pháp tài chính nhằm đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước bền vững” . 27
  3.2.3.1. Chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; 27
  3.2.3.2. Tôn trọng kỷ luật tài khóa, đổi mới chính sách phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính của ngân sách nhà nước; 27
  3.2.3.3. Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để đảm bảo cân đối trong hệ thống ngân sách nhà nước; 27
  3.2.3.4. Hoàn thiện hoạt động vay nợ trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước; . 27
  3.2.3.5. Hoàn thiện chính sách quản lý nợ công để cân đối ngân sách nhà nước bền vững 29

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp cân đối ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status