Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thủy Sinh – TP HCM

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thủy Sinh – TP HCM

  MỤC LỤC

  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1. Lí do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vị nghiên cứu. 2
  4. Phương pháp nghiên cứu. 2
  5. Kết cấu đề tài 3
  PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ảnh hưởng đến hạch toán kế toán 4
  1.2. Một số khái niệm liên quan đến doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 4
  1.2.1. Doanh thu. 4
  1.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính. 7
  1.2.3. Chi phí tài chính. 7
  1.2.4. Chi phí bán hàng. 7
  1.2.4. Chi phí quản lí doanh nghiệp. 8
  1.2.6. Thu nhập khác. 8
  1.2.7. Chi phí khác. 8
  1.2.8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 8
  1.2.9. Kết quả kinh doanh. 8
  1.3. Nhiệm vụ công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 9
  1.4. Ý nghĩa công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 9
  1.5. Đặc điểm kế toán áp dụng trong công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 10
  1.5.1. Hệ thống chứng từ sử dụng. 10
  1.5.2. Đặc điểm hình thức sổ kế toán. 10
  1.6. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh 11
  1.6.1. Kế toán doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ. 11
  1.6.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 11
  1.6.1.2. Tài khoản sử dụng. 11
  1.6.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 13
  1.6.2.1. Kế toán chiết khấu thương mại 13
  1.6.2.2. Kế toán giảm giá hàng bán. 13
  1.6.2.3. Kế toán hàng bán bị trả lại 14
  1.6.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 15
  1.6.4. Kế toán doanh thu tài chính. 17
  1.6.5. Kế toán chi phí tài chính. 18
  1.6.6. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 20
  1.6.7. Kế toán thu nhập khác. 22
  1.6.8. Kế toán chi phí khác. 24
  1.6.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 25
  1.6.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 28
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SINH 30
  2.1. Tổng quan về công ty TNHH Thủy Sinh. 30
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 30
  2.1.1.1. Lịch sử hình thành. 30
  2.1.1.2. Quá trình phát triển. 30
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ. 31
  2.1.2.1. Chức năng. 31
  2.1.2.2. Nhiệm vụ. 31
  2.1.3. Các hình thức tổ chức kinh doanh tại công ty TNHH Thủy Sinh. 31
  2.1.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty. 32
  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 33
  2.1.5.1. Bộ máy kế toán. 33
  2.1.5.1. Chế độ và các chính sách kế toán áp dụng. 34
  2.1.6. Tình hình nguồn lực của công ty qua 3 năm 2010 - 2012. 37
  2.1.6.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2010 -2012. 37
  2.1.6.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2010 - 2012. 40
  2.1.6.3. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2010 – 2012. 42
  2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thủy Sinh 43
  2.2.1. Kế toán doanh thu tại công ty TNHH Thủy Sinh. 43
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu dịch vụ lưu trú. 44
  2.2.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 51
  2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 54
  2.2.3. Kế toán thuế GTGT phải nộp. 55
  2.2.4. Kế toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh. 55
  2.2.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 55
  2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh. 58
  2.2.4.3 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 62
  2.2.4.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 63
  2.2.4.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 64
  CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SINH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN 67
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Thủy Sinh. 67
  3.1.1. Ưu điểm 67
  3.1.2. Nhược điểm 68
  3.2. Đánh giá về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thủy Sinh. 68
  3.2.1. Về công tác kế toán doanh thu. 68
  3.2.2. Về công tác hạch toán chi phí 69
  3.2.3. Về xác định kết quả kinh doanh. 69
  3.3. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thủy Sinh. 69
  3.3.1. Về công tác kế toán doanh thu. 69
  3.3.2. Về công tác hạch toán chi phí 69
  3.3.3. Về xác định kết quả kinh doanh. 70
  3.3.4. Giải pháp phát triển nguồn lực đội ngũ kế toán. 70
  3.3.5. Giải pháp nâng cao trình độ, kinh nghiệm của nhân viên kế toán. 70
  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 71
  1. Kết luận. 71
  2. Kiến nghị 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thủy Sinh – TP HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thủy Sinh – TP HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 22-11-2013 lúc 11:25.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status