Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số


  MỤC LỤC
  Danh mục các thuật ngữ viết tắt 1
  Danh mục các hình 3
  Danh mục các bảng . 6
  Giới thiệu 7
  Hỗn loạn và ứng dụng trong kỹ thuật thông tin . 7
  Động lực và mục tiêu nghiên cứu của luận án 8
  Các vấn đề còn tồn tại 8
  Điều chế thời gian xung và trải phổ chuỗi trực tiếp hỗn loạn: ưu điểm nổi bật 10
  Mục tiêu nghiên cứu 11
  Tổ chức nội dung của luận án 11
  Chương 1 13
  Tổng quan về hỗn loạn và kỹ thuật thông tin số hỗn loạn 13
  1.1. Giới thiệu 13
  1.2. Hỗn loạn . 13
  1.2.1. Khái niệm và phân loại 13
  1.2.2. Dạng sóng, dạng phổ và sự tương quan . 14
  1.2.3. Quỹ đạo di chuyển: vùng hút . 16
  1.3. Ứng dụng hỗn loạn vào kỹ thuật thông tin . 18
  1.3.1. Điều chế tương tự 18
  1.3.2. Điều chế số 19
  1.3.3. Trải phổ chuỗi trực tiếp . 19
  1.4. Các phương pháp điều chế và giải điều chế số hỗn loạn 20
  1.4.1. Điều chế khóa dịch hỗn loạn (CSK) 20
  1.4.1.1. Khóa dịch hỗn loạn dựa trên đặc tính động . 20
  1.4.1.2. Khóa dịch hỗn loạn đối xứng (ACSK) 23
  1.4.1.3. Khóa dịch hỗn loạn dựa trên năng lượng bit . 23
  1.4.1.4. Khóa tắt-mở hỗn loạn (COOK) . 25
  1.4.2. Điều chế khóa dịch hỗn loạn vi sai (DCSK) . 26
  1.4.3. Điều chế khóa dịch hỗn loạn vi sai điều tần (FM-DCSK) 28
  1.4.4. Điều chế khóa dịch trễ tương quan (CDSK) . 29
  1.4.5. Điều chế vị trí xung hỗn loạn (CPPM) 30
  1.4.6. Tỷ lệ lỗi bit qua kênh nhiễu . 32
  1.5. Phương pháp trải phổ trực tiếp chuỗi hỗn loạn . 33
  1.6. Kết luận 36
  Chương 2 37
  Phương pháp điều chế vị trí-độ rộng xung hỗn loạn CPWPM . 37
  2.1. Giới thiệu 37
  2.2. Sơ đồ điều chế và giải điều chế CPWPM 39
  2.2.1. Khối phát xung hỗn loạn kép (DCPPG) 39
  2.2.2. Điều chế . 40
  2.2.3. Giải điều chế 41
  2.3. Ước lượng lý thuyết tỷ lệ lỗi bit 42
  2.4. Trạng thái động hỗn loạn với hàm Tent map và các thông số trung bình . 44
  2.4.1. Thiết lập hàm CPWPM Tent map . 45
  2.4.2. Trạng thái động hỗn loạn . 45
  2.4.3. Các thông số trung bình . 47
  2.5. Các kết quả tính toán và mô phỏng . 47
  2.5.1. Tính toán lý thuyết . 48
  2.5.2. Mô phỏng số 48
  2.6. Kết hợp CPWPM với điều chế M-ary . 51
  2.6.1. Sơ đồ điều chế và giải điều chế MxN-ary CPWPWM 51
  2.6.2. Ước lượng tỷ lệ lỗi bit . 53
  2.6.3. Điều kiện về hỗn loạn và các giá trị trung bình . 55
  2.6.4. Kết quả mô phỏng . 56
  2.6.4.1. Tín hiệu miền thời gian . 57
  2.6.4.2. Tốc độ truyền dẫn 57
  2.6.4.3. Tỷ lệ lỗi bit 58
  2.7. Kết hợp CPWPM với BPSK . 59
  2.7.1. Sơ đồ điều chế và giải điều chế kết hợp CPWPM-BPSK . 59
  2.7.2. Mô phỏng số và kết quả . 60
  2.7.2.1. Dạng sóng và dạng phổ . 61
  2.7.2.2. Tỷ lệ lỗi bit 63
  2.8. Kết luận 64
  Chương 3 66
  Hệ thống thông tin trải phổ chuỗi trực tiếp với độ rộng bit biến đổi dựa
  trên hỗn loạn 66
  3.1. Giới thiệu 66
  3.1. Kiến trúc và hoạt động của hệ thống CBD-DS/SS 67
  3.1.1. Khối phát vị trí xung biến đổi và chuỗi PN (khối phát VPP-PNS) . 68
  3.1.2. Máy phát 69
  3.1.3. Máy thu 70
  3.2. Ước lượng lý thuyết tỷ lệ lỗi bit 71
  3.3. Phân tích lựa chọn các thông số . 74
  3.4. Kết quả mô phỏng số . 75
  3.5. Thực hiện đa truy nhập . 79
  3.5.1. Sơ đồ hệ thống . 79
  3.5.2. Ước lượng tỷ lệ lỗi bit . 79
  3.6. Thảo luận về tính bảo mật 81
  3.7. Kết luận 84
  Kết luận và hướng phát triển . 85
  Các điểm đáng chú ý về toàn bộ nội dung luận án . 85
  Đóng góp khoa học của luận án . 86
  Hướng phát triển trong thời gian tới . 88
  Các công trình khoa học công bố của luận án 89
  Bài báo tạp chí và hội nghị 89
  Đề tài nghiên cứu tham gia . 90
  Tài liệu tham khảo . 91


  Giới thiệu
  Hỗn loạn và ứng dụng trong kỹ thuật thông tin
  Hiện tượng hỗn loạn (Chaos) đã được biết đến từ cuối thế kỷ 19. Poincaré là nhà khoa học
  đầu tiên quan sát thấy và đưa ra những công bố quan trọng về trạng thái hỗn loạn trong hệ
  thống động phi tuyến (Nonlinear-dynamical system) [1]. Các công bố đã chỉ ra một đặc
  tính quan trọng đó là sự phụ thuộc nhạy cảm của trạng thái hỗn loạn vào điều kiện khởi
  động. Chỉ một sự thay đổi rất nhỏ của điều kiện khởi động có thể dẫn đến một sự thay đổi
  hoàn toàn của trạng thái hệ thống. Vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 20, hỗn loạn trong
  các mạch điện tử được phát hiện, cụ thể là trong các mạch dao động tạo sóng mang của các
  hệ thống thông tin vô tuyến. Trong khi điều chỉnh mạch dao động với tín hiệu đầu ra có
  chu kỳ như mong muốn, người ta lại quan sát thấy có những trạng thái bất thường mà tín
  hiệu ra biến đổi không có chu kỳ hoặc hỗn loạn. Trường hợp nổi tiếng nhất về quan sát này
  là của Val Der Pol. Tại thời điểm đó, hỗn loạn được xem như là một trạng thái đặc biệt cần
  tránh trong quá trình thiết kế mạch điện. Cuộc cách mạng máy tính của nửa sau thế kỷ 20
  đã cung cấp một công cụ hiệu quả cho quá trình phân tích hệ thống động phi tuyến. Các
  mô phỏng số trên máy tính đã chứng minh được quan sát của Poincaré là hoàn toàn chính
  xác. Một ví dụ đơn giản được tìm thấy bởi Lorenz vào năm 1963 với phân tích đối lưu của
  tầng khí quyển sử dụng mô hình phi tuyến bậc ba [2]. Phân tích chỉ ra rằng khi các thông
  số xác định thiết lập sự ổn định của hệ thống không phải là một điểm cân bằng và cũng
  không phải là trạng thái có chu kỳ, lúc này các tín hiệu đầu ra của hệ thống sẽ phân kỳ và
  trở nên không tương quan với nhau với chỉ một sự khác nhau rất nhỏ của các điều kiện
  khởi động. Được thúc đẩy bởi các kết quả này, trạng thái hỗn loạn đã được mở rộng nghiên
  cứu trong các chuyên ngành kỹ thuật khác nhau như sinh học, hóa học, vật lý, vv [1,3,4].
  Vào đầu những năm 1990, các nhà khoa học bắt đầu khai thác các đặc tính của động phi
  tuyến và hỗn loạn cho các ứng dụng cụ thể. Có thể kể đến ứng dụng được gọi là điều khiển
  hỗn loạn [5,6,7]. Với kỹ thuật này, sự chuyển động của một hệ thống hỗn loạn khối lượng
  lớn có thể được điều khiển bởi những năng lượng rất nhỏ. Trong xử lý tín hiệu, các phương
  pháp khác cũng đã được đề xuất để giảm nhiễu, trong đó tín hiệu hỗn loạn và nhiễu có
  cùng dải tần có thể được tách biệt sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa [8,9]. Việc sử dụng hỗn
  loạn trong nén tín hiệu cũng được nghiên cứu [10]. Bên cạnh đó, rất nhiều các nỗ lực đã
  dành cho việc nghiên cứu ứng dụng hỗn loạn vào kỹ thuật thông tin. Đầu tiên có thể kể đến
  công trình của Pecora và Carroll [11], hai ông đã chứng tỏ được rằng hai hệ thống hỗn loạn
  có cùng một tập các giá trị thông số có thể đồng bộ được với nhau. Kết quả này là một
  bước quan trọng góp phần đẩy nhanh nghiên cứu các ứng dụng của tín hiệu hỗn loạn vào
  kỹ thuật thông tin. Trong hai thập kỷ vừa qua, các nghiên cứu về kỹ thuật thông tin sử
  dụng hỗn loạn chủ yếu đi theo ba hướng chính sau:
   Các hệ thống thông tin bảo mật sử dụng hỗn loạn [12,13,14]. Trong đó tính bảo mật
  chủ yếu dựa vào sự phụ thuộc đặc biệt nhạy cảm của đồng bộ hỗn loạn vào sự sai khác
  Giới thiệu
  8
  thông số (Parameter mismatch), đặc biệt là sai khác điều kiện khởi động (Innitial
  condition).
   Đề xuất các phương pháp điều chế/giải điều chế sử dụng hỗn loạn [15,16,17,18]. Các
  phương pháp điều chế tương tự hỗn loạn được đề xuất trước tiên, trong đó tín hiệu tin
  tức đầu vào là tín hiệu tương tự. Với sự phát triển của thông tin số, các phương pháp
  điều chế số sử dụng hỗn loạn được đề xuất. Những phương pháp này có thể được chia
  làm hai loại: liên kết (Coherent) [14,19,20,21] và không liên kết (Non-coherent)
  [22,23,24]. Với loại liên kết, phía thu yêu cầu phát lại sóng mang hỗn loạn bằng cách
  sử dụng đồng bộ hỗn loạn để khôi phục thông tin. Trong khi đó, các phương pháp
  không liên kết khôi phục thông tin bằng cách ước lượng năng lượng bit mà không cần
  đồng bộ hỗn loạn.
   Hệ thống thông tin trải phổ sử dụng hỗn loạn [25,26,27,28,29]. Bởi vì tín hiệu hỗn
  loạn cũng có những đặc tính tương tự như chuỗi trải phổ giả ngẫu nhiên (Pseudo-noise
  (PN) sequence), đó là biến đổi giống như nhiễu với phổ tần rộng, tính tự tương quan
  cao và tương quan chéo thấp. Do đó tín hiệu hỗn loạn được sử dụng như chuỗi trải phổ
  để thay thế cho chuỗi PN trong hệ thống thông tin trải phổ truyền thống. Các chuỗi trải
  phổ hỗn loạn (Chaotic sequence) được tạo ra bởi hệ thống động phi tuyến rời rạc.
  Hiện nay, khả năng áp dụng kỹ thuật thông tin hỗn loạn
  1
  cho các hệ thống thực tế vẫn còn
  là ở dạng tiềm năng cần nghiên cứu, cũng như là thách thức lớn cần giải quyết. Do đó, nó
  đã, đang và sẽ nhận được sự quan tâm lớn của giới khoa học.
  Động lực và mục tiêu nghiên cứu của luận án
  Các vấn đề còn tồn tại
  Các phương pháp điều chế/giải điều chế số và trải phổ chuỗi trực tiếp hỗn loạn đã được đề
  xuất cho thông tin số trong hai thập kỷ vừa qua nhìn chung vẫn đang còn tồn tại một số
  vấn đề sau:
   Đồng bộ hỗn loạn qua kênh truyền thực tế là rất khó khăn
  Như đã nói ở trên, được thúc đẩy bởi kết quả nghiên cứu về đồng bộ hỗn loạn của
  Pecora và Carroll. Một số lượng các phương pháp đồng bộ đã được đề xuất để khôi
  phục sóng mang hỗn loạn ở phía thu [30]. Các phương pháp điều chế số liên kết được
  đề xuất cũng dựa trên các phương pháp đồng bộ này [14,19,20,21]. Tuy nhiên, quá
  trình phân tích và khảo sát đã chỉ ra rằng hầu hết các phương pháp đồng bộ hỗn loạn
  đề xuất rất nhạy cảm với nhiễu, sự sai khác thông số và méo tín hiệu [31,20,32]. Có
  nghĩa là việc đồng bộ sóng mang hỗn loạn qua kênh truyền thực tế là rất khó khăn.
  1
  Để tránh trùng lặp quá nhiều cụm từ ―sử dụng hỗn loạn‖, trong quyển luận án này từ đây trở về sau, các
  cụm từ như ―kỹ thuật thông tin sử dụng hỗn loạn‖, ―điều chế/giải điều chế sử dụng hỗn loạn‖, hay ―trải phổ
  trực tiếp sử dụng hỗn loạn‖ sẽ được gọi tắt tương ứng là ―kỹ thuật thông tin hỗn loạn‖, ―điều chế/giải điều
  chế hỗn loạn‖, hay ―trải phổ trực tiếp hỗn loạn‖.
  Động lực và mục tiêu nghiên cứu của luận án
  9
  Hiện nay vẫn chưa có phương pháp đồng bộ hỗn loạn nào đủ mạnh để có thể áp dụng
  vào hệ thống thông tin thực tế [33].
   Sự bù trừ giữa mức độ bảo mật và tính khả thi
  Với các phương pháp điều chế số hỗn loạn liên kết, phía thu khôi phục đúng thông tin
  chỉ khi đồng bộ hỗn loạn là chính xác. Bởi vì sự phụ thuộc nhạy cảm vào sai khác
  thông số và đặc biệt là điều kiện khởi động [30,15], để đồng bộ hỗn loạn chính xác,
  máy thu phải có đầy đủ thông tin về kiến trúc và các thông số của điều chế, hàm số và
  các tham số của hệ thống động hỗn loạn được sử dụng. Giá trị của các thông số liên
  quan này đóng vai trò như một khóa bảo mật. Do đó tính bảo mật được cải thiện rõ rệt
  [12,13,14]. Tuy nhiên bởi vì đồng bộ hỗn loạn là rất khó khăn, khả năng áp dụng của
  chúng cho hệ thống thông tin thực tế là rất thấp. Với các phương pháp điều chế số
  không liên kết, quá trình khôi phục thông tin dựa vào ước lượng năng lượng bit mà
  không yêu cầu đồng bộ hỗn loạn, do đó tính khả thi cao hơn. Tuy nhiên quy luật điều
  chế/giải điều chế khá đơn giản, không khó để phát hiện bởi những phép đo tách thông
  thường [34]. Cho đến nay, sự cải thiện tính bảo mật của các phương pháp không liên
  kết vẫn chưa được khẳng định.
   Hiệu suất băng thông thấp
  Trong thông tin số, hiệu suất băng thông (Bandwidth efficiency) là số bit truyền được
  trong một giây trên một Hz băng thông, đơn vị là bit/s/Hz [35]. Với các phương pháp
  điều chế sóng mang băng hẹp, băng thông của tín hiệu đầu ra phụ thuộc vào băng
  thông của tín hiệu tin tức đầu vào. Trong khi đó, băng thông tín hiệu đầu ra của các
  phương pháp điều chế hỗn loạn cũng chính là băng thông của sóng mang hỗn loạn
  được tạo ra [15,16]. Do thuộc tính băng rộng cố hữu của tín hiệu hỗn loạn [15,33], với
  dòng dữ liệu nhị phân đưa vào điều chế có tốc độ bit cố định, hiệu suất băng thông của
  các phương pháp điều chế hỗn loạn thấp hơn so với phương pháp điều chế sóng mang
  băng hẹp truyền thống tương đương.
   Hạn chế trong việc dịch chuyển dải tần số phát mong muốn
  Trong hầu hết các phương pháp điều chế/giải điều chế và trải phổ hỗn loạn đã đề xuất,
  tín hiệu hỗn loạn mang thông tin sau khi điều chế hoặc trải phổ được phát trực tiếp
  trên kênh truyền [15,33]. Dải tần chiếm giữ trên kênh truyền hoàn toàn phụ thuộc vào
  băng tần của sóng mang hoặc chuỗi trải phổ hỗn loạn được sử dụng [16,26]. Tuy nhiên
  với một kênh truyền thông tin xác định, thông thường chúng ta phải dịch chuyển phổ
  tần tín hiệu phát về dải tần mong muốn hoặc cho phép. Việc dịch chuyển phổ này có
  thể được thực hiện bằng cách thay đổi trực tiếp các thông số của hệ thống động hỗn
  loạn để phát ra sóng mang hoặc chuỗi hỗn loạn ở dải tần mong muốn. Tuy nhiên sự
  thay đổi này rất khó khăn và kém linh hoạt.
  Giới thiệu
  10
  Điều chế thời gian xung và trải phổ chuỗi trực tiếp hỗn loạn: ưu điểm nổi bật
  Kỹ thuật điều chế thời gian xung (PTM) đã được đề xuất vào cuối những năm 1940 [36].
  Trong đó, dữ liệu nhị phân được điều chế vào một trong các thông số phụ thuộc thời gian
  của xung như vị trí, độ rộng, khoảng cách hoặc tần số để tạo ra các phương pháp điều chế
  tương ứng là điều chế vị trí xung (PPM), điều chế độ rộng xung (PWM), điều chế khoảng
  cách xung (PIM) hoặc điều chế tần số xung (PFM) [37]. Sự kết hợp giữa điều chế thời gian
  xung và hỗn loạn được đề xuất lần đầu tiên bởi Rulkov vào năm 2001 với phương pháp
  điều chế vị trí xung hỗn loạn (CPPM) [38,39]. Nguyên lý và hoạt động của phương pháp
  này sẽ được mô tả trong Mục 1.4.5. Trong đó, vị trí của mỗi xung được xác định bởi
  khoảng cách thời gian giữa nó và xung trước đó mang thông tin nhị phân của một bit và
  được biến đổi hỗn loạn. Bản thân CPPM cũng là một phương pháp điều chế hỗn loạn có
  liên kết. Bên phía giải điều chế yêu cầu phát lại các tín hiệu hỗn loạn như bên phía điều chế
  để khôi phục thông tin. Tuy nhiên, so với các phương pháp điều chế liên kết khác, CPPM
  có những ưu điểm nổi bật sau:
   Khả năng đồng bộ hỗn loạn tự động mà không cần giao thức bắt tay đặc biệt nào. Mỗi
  xung nhận được vừa mang thông tin lại vừa đóng vai trò như xung đánh dấu đồng bộ
  [40]. Bên phía giải điều chế chỉ cần xác định đúng hai khoảng cách xung liên tiếp để
  thiết lập và duy trì đồng bộ. Do đó tính khả thi của phương pháp CPPM khá cao.
   Tỷ lệ lỗi bit qua kênh nhiễu là khá thấp, điều này được chỉ ra trong Mục 1.4.6.
   Để đồng bộ hỗn loạn chính xác và khôi phục đúng thông tin, phía thu phải có đầy đủ
  các thông số điều chế và hàm hỗn loạn được sử dụng. Do đó tính bảo mật của phương
  pháp CPPM được cải thiện đáng kể so các phương pháp điều chế hỗn loạn không liên
  kết.
   CPPM được đề xuất sử dụng trong truyền thông băng siêu rộng (UWB) [41]. Trong đó
  các xung với độ rộng siêu hẹp được điều chế vị trí hỗn loạn và được phát trực tiếp trên
  kênh truyền.
  Phương pháp trải phổ trực tiếp chuỗi hỗn loạn (CS-DS/SS) được đề xuất lần đầu tiên bởi
  G. Heidari-Bateni trong [25,26]. Trong đó chuỗi trải phổ được sử dụng là chuỗi hỗn loạn
  rời rạc được phát ra bởi các hệ thống động phi tuyến rời rạc để thay thế cho chuỗi PN
  truyền thống. Quá trình trải phổ được thực hiện bằng cách nhân trực tiếp dữ liệu nhị phân
  đầu vào với chuỗi hỗn loạn. Tín hiệu trải phổ đầu ra được phát trực tiếp trên kênh truyền.
  Quá trình giải trải phổ sẽ thực hiện theo kiểu liên kết, tương tự như giải trải phổ truy ền
  thống (DS/SS). Nghĩa là chuỗi hỗn loạn rời rạc được phát lại và đồng bộ được sử dụng để
  khôi phục dữ liệu. So với các phương pháp điều chế/giải điều chế liên kết, CS-DS/SS thể
  hiện những ưu điểm sau:
   Quá trình đồng bộ chuỗi trải phổ hỗn loạn được thực hiện theo nguyên lý đồng bộ
  chuỗi PN truyền thống [42]. Do đó khả năng đồng bộ qua môi trường nhiễu là rất tốt,
  tính khả thi cao.
  Tổ chức nội dung của luận án
  11
   Kế thừa hầu hết các đặc điểm của trải phổ chuỗi PN truyền thống với các ưu điểm
  như: tăng tỷ số tín hiệu trên tạp âm (SNR), loại bỏ nhiễu cùng tần số, khả năng đa truy
  nhập (MA) và xác suất bị chặn thấp (LPI) [26].
   Tỷ lệ lỗi bit qua môi trường nhiễu cao hơn không nhiều so với phương pháp trải phổ
  chuỗi PN nhưng thấp hơn nhiều so với các phương pháp điều chế hỗn loạn. Điều này
  được chỉ ra trong Mục 1.5.
   Tính bảo mật được cải thiện đáng kể so với trải phổ chuỗi PN truyền thống. Các đặc
  điểm về tính bảo mật được chỉ ra cụ thể trong [26].
  Với các ưu điểm kể trên, rõ ràng các phương pháp CPPM và CS-DS/SS đã khắc phục hai
  trong số các vấn đề tồn tại đã nêu ra ở trên, đó là đồng bộ hỗn loạn qua kênh truyền thực
  tế khó khăn và sự bù trừ giữa mức độ bảo mật và tính khả thi. Đây cũng chính là lý do để
  luận án này đi sâu nghiên cứu phát triển các phương pháp điều chế/giải điều chế và trải
  phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số.
  Mục tiêu nghiên cứu
  Xuất phát từ những phân tích ở trên, luận án sẽ tập trung thực hiện hai nội dung khoa học
  chính như sau:
   Đề xuất và thực hiện phương pháp điều chế thời gian xung hỗn loạn và sự kết hợp của
  nó với các kỹ thuật điều chế số truyền thống.
   Đề xuất và thực hiện điều chế thời gian xung hỗn loạn cho hệ thống thông tin trải phổ
  chuỗi trực tiếp.
  Các nội dung đề xuất trên đều có mục tiêu chung là khắc phục tối đa các vấn đề tồn tại
  được nêu ở trên trong thông tin số hỗn loạn.
  Tổ chức nội dung của luận án
  Nội dung luận án bao gồm ba chương. Kiến thức nền tảng được trình bày trong Chương 1.
  Các nội dung được đề xuất và thực hiện trong Chương 2 và Chương 3 thể hiện toàn bộ
  đóng góp khoa học của luận án. Cụ thể như sau:
  Chương 1. Tổng quan về hỗn loạn và kỹ thuật thông tin số hỗn loạn: Chương này trình
  bày và tổng hợp một cách hệ thống về hỗn loạn và ứng dụng của nó trong kỹ thuật thông
  tin. Trạng thái động và tín hiệu của hệ thống động phi tuyến hỗn loạn với các đặc điểm về
  dạng phổ, dạng sóng, tính tương quan và quỹ đạo di chuyển sẽ được phân tích. Ứng dụng
  tín hiệu hỗn loạn vào các hệ thống thông tin và các kết quả đã đạt được trong gần hai thập
  kỷ vừa qua được tổng hợp. Nguyên lý thực hiện, sơ đồ cụ thể cho các phương pháp điều
  chế/giải điều chế số và trải phổ chuỗi trực tiếp hỗn loạn sẽ được mô tả và phân tích chi tiết.
  Chương 2. Phương pháp điều chế vị trí-độ rộng xung hỗn loạn CPWPM: Chương này
  đề xuất và thực hiện phương pháp CPWPM. Sơ đồ điều chế/giải điều chế cũng như mô
  hình ước lượng lý thuyết tỷ lệ lỗi bit qua kênh nhiễu được mô tả và phân tích. Sự phụ thuộc
  Giới thiệu
  12
  của trạng thái động vào các thông số điều chế và hàm phi tuyến sử dụng được khảo sát, từ
  đó điều kiện để đảm bảo tính hỗn loạn cũng như các thông số trung bình của phương pháp
  được xác định. Mô phỏng số và các kết quả được chỉ ra để kiểm tra lại các kết quả lý
  thuyết đạt được. Sự kết hợp của CPWPM với các phương pháp điều chế truyền thống cũng
  được đề xuất. Trong đó, tốc độ bit được cải thiện bằng cách kết hợp với điều chế M-ary,
  tạo ra phương pháp MxN-ary CPWPM. Khả năng dịch chuyển dải tần phát sẽ linh hoạt
  hơn với sự kết hợp của CPWPM và BPSK, gọi là phương pháp CPWPM-BPSK.
  Chương 3. Hệ thống thông tin trải phổ trực tiếp với độ rộng bit biến đổi hỗn loạn
  CBD-DS/SS: Trong chương này, hệ thống CBD-DS/SS được đề xuất. Kiến trúc và hoạt
  động của hệ thống được mô tả và phân tích. Ước lượng lý thuyết tỷ lệ lỗi bit qua kênh
  nhiễu cũng như phân tích lựa chọn các thông số cho hệ thống được thực hiện. Hoạt động
  của CBD-DS/SS trong hệ thống đa truy nhập được xem xét. Các kết quả mô phỏng số
  được chỉ ra để so sánh với các kết quả lý thuyết đạt được. Cuối cùng, tác giả đưa ra một số
  thảo luận về tính bảo mật của hệ thống đề xuất.
  Kết luận và hướng phát triển: Kết luận với các điểm đáng chú ý về toàn bộ nội dung, các
  đóng góp khoa học của luận án cũng như hướng phát triển nghiên cứu trong thời gian tới sẽ
  được đưa ra.


  Chương 1
  Tổng quan về hỗn loạn và kỹ thuật thông tin số hỗn loạn
  1.1. Giới thiệu
  Chương này trình bày và tổng hợp một cách hệ thống về hỗn loạn và kỹ thuật thông tin sử
  dụng hỗn loạn, nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng cho những đề xuất nghiên cứu
  sau này của luận án. Trong đó tập trung vào các phương pháp điều chế/giải điều chế và trải
  phổ chuỗi trực tiếp (DS/SS) hỗn loạn cho thông tin số. Trong Mục 1.2, trạng thái động hỗn
  loạn trong hệ thống động phi tuyến và các đặc điểm về tín hiệu như dạng phổ, dạng sóng,
  tính tương quan và quỹ đạo di chuyển sẽ được giới thiệu. Ứng dụng hỗn loạn vào kỹ thuật
  thông tin và các kết quả đã đạt được trong gần hai thập kỷ vừa qua sẽ được đề cập trong
  Mục 1.3. Mục 1.4 đi sâu vào phân tích một số phương pháp điều chế/giải điều chế số hỗn
  loạn chính đã được đề xuất trước đây. Nguyên lý thực hiện, sơ đồ cụ thể cho từng phương
  pháp sẽ được đưa ra và phân tích. Trong Mục 1.5, phương pháp trải phổ trực tiếp chuỗi
  hỗn loạn (CS-DS/SS) và các đặc điểm chính được mô tả. Các kết luận đáng chú ý được
  đưa ra trong Mục 1.6.
  1.2. Hỗn loạn
  1.2.1. Khái niệm và phân loại
  Khái niệm về hỗn loạn được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật được đưa ra như sau:
  “Hỗn loạn là trạng thái vận động không có chu kỳ trong một quá trình của một hệ thống
  xác định. Sự vận động này phụ thuộc nhạy cảm với điều kiện khởi động của hệ thống”
  2
  .
  Ba tính chất quan trọng của hỗn loạn được nêu ra trong khái niệm trên là:
  Vận động không có chu kỳ: đường di chuyển của hệ thống trong mặt phẳng pha không đi
  vào bất kỳ điểm cố định hay quỹ đạo có chu kỳ nào khi thời gian vận động tiến tới vô
  cùng.
  Hệ thống xác định: là hệ thống không có các thông số thống kê xác suất. Đây là điểm khác
  nhau quan trọng giữa hệ thống hỗn loạn và hệ thống nhiễu với quá trình ngẫu nhiên. Vận
  động bất thường trong hệ thống hỗn loạn được tạo ra do tính phi tuyến bên trong nó chứ
  không phải do nhiễu.
  Phụ thuộc nhạy cảm với các điều kiện khởi động: đường di chuyển xuất phát từ các điều
  kiện khởi động có sai khác nhau rất nhỏ (gần như là như nhau) sẽ phân tách rất nhanh theo
  luật số mũ tạo ra các quỹ đạo di chuyển hoàn toàn khác nhau.
  Các hệ thống động hỗn loạn được phân loại theo theo hai dạng sau:
   Dạng liên tục của thời gian


  Tài liệu tham khảo
  [1] S. H. Strogatz, Nonlinear Dynamics And Chaos: With Applications To Physics,
  Biology, Chemistry, And Engineering.: Westview Press, 2001.
  [2] E. N. Lorenz, "Deterministic nonperiodic flow," Journal of the Atmospheric Sciences,
  vol. 20, pp. 131-140, 1963.
  [3] R. C. Hilborn, Chaos and Nonlinear Dynamics: An introduction for Scientists and
  Engineer.: The Clarendon Press Oxford University Press, 2001.
  [4] M. P. Kennedy, R. Rovatti, and G. Setti, Chaotic Electronics in Telecommunications.:
  CRC Press, 2000.
  [5] G. Chen, "Chaos, bifurcations, and their control," in Wiley Encyclopedia of Electrical
  and Electronics Engineering, J. G. Webster, Ed. New York: Wiley, 1999, pp. 194-218.
  [6] Z. Galias, C. A. Murphy, M. P. Kennedy, and M. J. Ogorzalek, "A feedback chaos
  controller: Theory and implementation," in IEEE International Symp. on Circuits and
  Systems (ISCAS’96), Atlanta, 1996, pp. 120-124.
  [7] M. Ogorzalek, "Observation of stochastic resonance in a ring laser," Physical Review
  Letters, vol. 60, 1998.
  [8] Z. Jákó and G. Kolumbán, "Carrier generation for chaotic communication by fourthorder analog phase-lock loop," in International Symposium on Nonlinear Theory and
  its Applications (NOLTA'98), Crans-Montana, Switzerland, 1998, pp. 827-830.
  [9] E. J. Kostelich and T. Schreiber, "Noise reduction in chaotic time series data: A
  survey of common methods," Physical Review E, vol. 48, pp. 1752-1763, 1993.
  [10] H. Dedieu and M. J. Ogorzalek, "Nonlinear approach to signal coding and
  compression," in European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD’99),
  Stresa-Italy, 1999, pp. 58-61.
  [11] L. M. Pecora and T. L. Carroll, "Synchronization in chaotic systems," Physical
  Review Letters, vol. 64, no. 8, pp. 821-824, 1990.
  [12] B. Chen and G. W. Wornell, "Efficient channel coding for analog sources using
  chaotic systems," in IEEE GLOBECOM, London-UK, 1996.
  [13] D. R. Frey, "Chaotic digital encoding: An approach to secure communication," IEEE
  Transactions on Circuits and Systems II, vol. 40, no. 10, pp. 660-666, 1993.
  [14] L. Kocarev, K. Halle, K. Eckert, and L. O. Chua, "Experimental demonstration of
  secure communication via chaotic synchronization," International Journal of
  Bifurcation and Chaos, vol. 2, no. 3, pp. 709-713, 1992.
  [15] P. Stavroulakis, Chaos Applications in Telecommunications.: CRC Press, 2005.
  Tài liệu tham khảo
  92
  [16] F. C. M. Lau and C. K. Tse, Chaos-Based Digital Communication Systems: Operating Principles, Analysis Methods, and Performance Evaluation.: Springer, 2003.
  [17] M. P. Kennedy and G. Kolumbán, "Special issue on noncoherent chaotic communications," IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental The-ory
  and Applications, vol. 47, no. 12, pp. 1661–1662, 2000.
  [18] A. Abel and W. Schwarz, "Chaos communications-principles, schemes, and system
  analysis," Proceedings of the IEEE, vol. 90, no. 5, pp. 691–710, 2002.
  [19] H. Dedieu, M. P. Kennedy, and M. Hasler, "Chaos shift keying: Modulation and
  demodulation of a chaotic carrier using self-synchronizing Chua’s circuit," IEEE
  Transactions on Circuits and Systems II, vol. 40, no. 10, pp. 634–642, 1993.
  [20] G. Kolumbán, M. P. Kennedy, and L. O. Chua, "The role of synchronization in digital
  communications— Part II: Chaotic modulation and chaotic synchronization," IEEE
  Transactions on Circuits and Systems I, vol. 45, no. 4, pp. 1129–1140, 1998.
  [21] G. Kolumbán, "Basis function description of chaotic modulation schemes," in in
  International Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems (NDES’00),
  Catania-Italy, 2000, pp. 165-169.
  [22] M. Sushchik, L.S. Tsimring, and A. R. Volkovskii, "Performance analysis of
  correlation-based communication schemes utilizing chaos," IEEE Transactions on
  Circuits and Systems I, vol. 47, no. 12, pp. 1684–1691, 2000.
  [23] G. Kolumbán, G. K. Vizvari, W. Schwarz, and A. Abel, "Differential chaos shift
  keying: A robust coding for chaos communication," in International Workshop on
  Nonlinear Dynamics of Electronic Systems, Seville-Spain, 1996, pp. 87–92.
  [24] G. Kolumbán, G. Kis, M. P. Kennedy, and Z. Jáko, "FM-DCSK: A new and robust
  solution to chaos communications," in International Symposium on Nonlinear Theory
  and Its Applications (NOLTA’97), Hawaii, 1997, pp. 117–120.
  [25] G. Heidari-Bateni and C. D. McGillem, "Chaotic sequences for spread spectrum: an
  alternative to PN-sequences," in IEEE International Conference on Selected Topics in
  Wireless Communications, Vancouver-Canada, June 1992, pp. 437–440.
  [26] G. Heidari-Bateni and C. D. McGillem, "A chaotic direct-sequence spread-spectrum
  communication system," IEEE Transactions on Communications Systems, vol. 42, pp.
  524–1527, 1994.
  [27] G. Mazzini, G. Setti, and R. Rovatti, "Chaotic complex spreading sequences for
  asynchronous DS-CDMA - Part I: system modeling and results," IEEE Transactions
  on Circuits and Systems I, vol. 44, no. 10, pp. 937–947, 1997.
  [28] G. Mazzini, G. Setti, and R. Rovatti, "Chaotic complex spreading sequences for
  asynchronous DS-CDMA part II: some theoretical performance bound," IEEE
  Transactions on Circuits and Systems I, vol. 45, pp. 496–506, 1998.
  [29] U. Parlitz and S. Ergezinger, "Robust communication based on chaotic spreading
  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status