Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Lộc - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Lộc - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
  4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
  PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Cơ sở lí luận. 4
  1.1.1. Khái niệm và phân loại đất sản xuất nông nghiệp. 4
  1.1.2. Vai trò và đặc điểm của đất nông nghiệp. 5
  1.1.2.1. Vai trò của đất đai trong sản xuất nông nghiệp. 5
  1.1.2.2. Đặc điểm của đất nông nghiệp. 8
  1.1.3. Thực trạng đất sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam 12
  1.1.4. Khái quát về hiệu quả sử dụng đất 13
  1.1.5. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất 15
  1.1.6. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất 15
  1.1.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 16
  CHƯƠNG II. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở XÃ HỒNG LỘC- LỘC HÀ - HÀ TĨNH 18
  2.1. Đặc điểm xã Hồng Lộc. 18
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 18
  2.1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình. 18
  2.1.1.2. Đặc điểm thời tiết khí hậu. 18
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội xã Hồng Lộc. 18
  2.1.3. Đánh giá chung về đặc điểm của xã Hồng Lộc. 20
  2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. 21
  2.2.1. Biến động số lượng đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2012. 21
  2.2.2. Biến động diện tích, năng suất một số loại cây trồng trên đất nông nghiệp giai đoạn 2010-2012. 22
  2.2.2.1. Cây trồng trên đất hàng năm 22
  2.2.2.2. Cây trồng trên đất lâu năm 23
  2.3. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của các hộ nghiên cứu. 23
  2.3.1. Thông tin cơ bản về các hộ nghiên cứu. 23
  2.3.2. Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của các hộ điều tra 24
  2.3.3. Hiệu quả sử dụng đất trồng cây hằng năm 24
  2.3.3.1. Hiệu quả kinh tế cây lúa. 24
  2.3.3.2. Hiệu quả kinh tế của cây sắn. 26
  2.3.3.3. Hiệu quả kinh tế của cây khoai 28
  CHƯƠNG III: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HỒNG LỘC- HUYỆN LỘC HÀ- TỈNH HÀ TĨNH 30
  3.1. Vấn đề quy hoạch đất nông nghiệp xã Hồng Lộc. 30
  3.1.1. Quan điểm sử dụng đất đến năm 2015. 30
  3.1.2. Định hướng sử dụng đất cho 20 năm tới và giai đoạn tiếp theo. 31
  3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất 31
  3.2.1. Giải pháp chung. 31
  3.2.1.1. Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và chuyển dịch cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp. 31
  3.2.1.2. Giải pháp về giống và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 32
  3.2.1.3. Giải pháp thu hút vốn và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 33
  3.2.1.4. Giải pháp về cơ chế, chính sách. 34
  3.2.1.5. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực. 35
  3.2.1.6. Giải pháp về thị trường. 36
  3.2.1.7. Giải pháp cùng cố và phát triển quan hệ sản xuất 36
  3.2.2. Giải pháp cụ thể. 37
  3.2.2.1. Giải pháp về giống, cây trồng. 37
  3.2.2.2. Nâng cấp hệ thông thuỷ lợi 38
  3.2.2.3. Công tác quản lý đê điều và phòng chống lụt bão. 38
  3.2.2.4. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại 38
  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Lộc - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hồng Lộc - huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 22-11-2013 lúc 00:54.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status