Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN giáo trình quản trị nhân lực

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. giáo trình quản trị nhân lực

  CHƯƠNG I
  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ
  NGUỒN NHÂN LỰC
  I. Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của Quản trị Nguồn nhân lực
  1. Khái niệm
  Có nhiều cách phát biểu về Quản trị Nguồn nhân lực do ảnh hưởng cách tiếp cận và nhận thức khác nhau. Một trong những khái niệm thường dùng đó là: “Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên của nó “.
  Ngày nay khái niệm hiện đại về Quản trị nguồn nhân lực là: “Quản trị nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời cố gắng đạt được những mục tiêu của cá nhân “.
  + Mục tiêu của tổ chức:
  - Chi phí lao động thấp trong giá thành.
  - Năng suất lao động tối đa của nhân viên.
  - Nguồn nhân lực ổn định và sẵn sàng.
  - Sự trung thành của người lao động.
  - Sự hợp tác thân thiện của người lao động.
  - Người lao động phát huy và đóng góp những sáng kiến.
  - Tổ chức sản xuất một cách khoa học và chặt chẽ.
  - Lợi nhuận tối đa và chiến thắng trong cạnh tranh.
  + Mục tiêu của cá nhân:
  - Thỏa mãn những nhu cầu không ngừng tăng lên của con người
  - Một cách cụ thể những nhu cầu của nhân viên có thể là:
  1. Nhu cầu về việc làm và điều kiện làm việc:
  - Việc làm an toàn (về tính mạng, sức khỏe, tài sản, an ninh tâm lý ).
  - Việc làm không đơn điệu và buồn chán.
  - Việc làm phù hợp với năng lực và sở trường của cá nhân.
  - Được làm việc trong bầu không khí lành mạnh và thân thiện.
  - Có cơ sở vật chất thích hợp cho công việc.
  - Thời gian làm việc thích hợp.
  - Việc tuyển dụng phải ổn định.
  2. Quyền cá nhân và lương bổng:
  - Được đối xử theo cách tôn trọng phẩm giá của con người.
  - Được cảm thấy mình quan trọng và cần thiết.
  - Được quyền làm việc dưới sự điều khiển của cấp trên là người hiểu biết.
  - Được quyền làm việc dưới sự điều khiển của cấp trên là người có khả năng giao tế nhân sự.
  - Được quyền tham dự vào các quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân mình.
  - Muốn được đối xử một cách công bằng.
  - Mong muốn hệ thống lương bổng công bằng và được trả công theo sự đóng góp mỗi người.
  3. Cơ hội thăng tiến:
  - Được cấp trên nhận biết thành tích trong quá khứ.
  - Cơ hội được tham dự các khóa đào tạo và phát triển.
  - Cơ hội bày tỏ tài năng: tạo điều kiện cho họ lập thành tích và thích thú trong công việc.
  - Cơ hội được thăng chức để cải thiện mức sống và việc làm có tương lai.
  Câu hỏi quan trọng mà các nhà QL phải trả lời là: CN thực sự muốn gì từ công việc của họ?
  Một số nghiên cứu thú vị đã được tiến hành trong số các công nhân của ngành công nghiệp Mỹ để thử trả lời câu hỏi này. Trong một công trình nghiên cứu như vậy, các giám sát viên được yêu cầu thử đặt mình vào địa vị của những công nhân và sắp xếp thứ tự tầm quan trọng của các loại chỉ tiêu miêu tả mọi điều mà công nhân muốn từ công việc của họ. Cần nhấn mạnh rằng, trong việc sắp xếp các chỉ tiêu, giám sát không nên nghĩ về cái họ muốn, mà phải theo cái công nhân muốn. Cùng với các giám sát viên, các công nhân được yêu cầu xếp thứ tự các chỉ tiêu theo khía cạnh từ điều họ muốn nhất từ công việc của họ.
  Kết quả được ghi nhận như sau: 1 = cao nhất và 10 = thấp nhất theo tầm quan trọng.
  Giám sát viên Công nhân
  Điều kiện làm việc tốt
  Cảm giác làm chủ sự vật
  Rèn luyện kỷ luật
  Sự đánh giá đầy đủ các công việc đã làm
  Sự trung thành về quản lý đối với công nhân
  Lương cao
  Triển vọng và sự phát triển của công ty
  Sự đồng cảm với những vấn đề cá nhân
  Đảm bảo công việc
  Công việc thú vị
  4
  10
  7
  8
  6
  1
  3
  9
  2
  5
  9
  2
  10
  1
  8
  5
  7
  3
  4
  6


  Kết quả này cho thấy, các giám sát viên nói chung cho rằng lương cao, đảm bảo công việc, triển vọng và điều kiện làm việc tốt là điều mà công nhân muốn nhất từ công việc của họ. Song người công nhân không nghĩ như thế.
  Một cuộc điều tra tại Việt nam trong năm 2007 của một tổ chức độc lập về vấn đề tương tự cho kết quả như sau:  Mối quan tâm
  của Công ty
  Mối quan tâm
  của Nhân viên
  Lương bổng và phúc lợi
  Đào tạo và phát triển
  Sự hài lòng công việc
  Chính sách và quy trình
  Quản lý công việc
  Mối quan hệ công việc
  Sức khỏe và an toàn lao động
  Liên lạc nội bộ
  8
  5
  1
  6
  3
  2
  7
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8


  Từ những quan điểm hiện tại về nhân sự, quản trị nguồn nhân lực đã được phát triển trên cơ sở những nguyên tắc sau:
  - Nhân viên được đầu tư thỏa đáng để phát triển các năng lực riêng nhằm thỏa mãn các nhu cầu cá nhân, đồng thời tạo ra năng suất lao động, hiệu quả làm việc cao và đóng góp tốt nhất cho tổ chức.
  - Môi trường làm việc được thiết lập sao cho có thể kích thích nhân viên phát triển và sử dụng tối đa kỹ năng của mình.
  - Các chức năng nhân sự được phối hợp và là một bộ phận chiến lược quan trọng trong chiến lược của doanh nghiệp.
  - QTNNL ngày nay phải được trải rộng ra các nhánh của tổ chức, chứ không chỉ tập trung ở bộ phận Tổ chức Cán bộ.
  2. Các chức năng cơ bản của Quản trị Nguồn nhân lực
  Các hoạt động chính của Quản trị nguồn nhân lực tập trung vào 4 lĩnh vực sau đây:
  1. Chức năng thu hút, tuyển chọn và bố trí nhân sự
  Chức năng này nhằm đảm bảo đủ số lượng nhân viên với trình độ, kỹ năng, phẩm chất phù hợp với công việc và bố trí họ vào đúng công việc để đạt được hiệu quả cao nhất.
  2. Chức năng đào tạo và phát triển
  Nhóm chức năng này nhằm nâng cao trình độ lành nghề, các kỹ năng và các nhận thức mới cho nhân viên. Đào tạo, phát triển hướng đến nâng cao các giá trị của tài sản nhân lực cho doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh cũng như tăng khả năng thích ứng với môi trường đầy thay đổi.
  3. Chức năng duy trì và sử dụng nguồn nhân lực
  Chức năng này nhằm vào việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Chức năng này hướng đến sự phát huy tối đa khả năng làm việc của nhân viên đồng thời tạo ra sự gắn bó trung thành với tổ chức. Các chính sách liên quan đến động viên đúng đắn sẽ góp phần nâng cao tinh thần và nhiệt tình cho nhân viên.
  4. Chức năng thông tin và dịch vụ về nhân lực (Quan hệ lao động)
  Chức năng này nhằm cung cấp các thông tin có liên quan đến người lao động và thực hiện các dịch vụ mang tính phúc lợi cho nhân viên. Các thông tin về lao động bao gồm các vấn đề như: chính sách tiền lương, tiền công, thông tin về tuyển dụng, đề bạt, đào tạo, đánh giá kết quả công việc, các thông tin liên quan đến quan hệ lao động hay các thông tin về an toàn và bảo hộ lao động Thực hiện tốt chức năng này nhằm thỏa mãn sự hài lòng cho nhân viên. Họ cảm thấy được tôn trọng khi mà không có gì là bí mật đối với họ.
  Chức năng này còn bao gồm các dịch vụ có tính phúc lợi cho nhân viên như: chương trình chăm sóc y tế, bảo hiểm, phân chia phúc lợi, cổ phiếu. Các chương trình như vậy là động lực cho nhân viên gắn bó lâu dài với tổ chức.
  Quản trị nguồn nhân lực ngày nay gắn liền với mọi tổ chức bất kể cơ quan tổ chức đó có bộ phận Quản trị nguồn nhân lực hay không. Quản trị nguồn nhân lực là khó khăn phức tạp hơn quản trị các yếu tố khác của quá trình sản xuất vì mỗi con người là một thế giới rất riêng biệt họ khác nhau về năng lực làm việc, về hoàn cảnh gia đình, tình cảm, tham vọng và luôn vận động thay đổi .Điều này đòi hỏi quản trị con người phải là một khoa học và nghệ thuật. Nghĩa là phải sử dụng khoa học quản trị về con người một cách uyển chuyển phù hợp cho những tình huống cụ thể trong môi trường cụ thể.
  3. Nhiệm vụ của Quản trị nguồn nhân lực
  Để thực hiện các chức năng trên, nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực bao gồm:
  1. Hoạch định và dự báo nhu cầu nhân sự
  2. Thu hút, tuyển mộ nhân viên
  3. Tuyển chọn nhân viên
  4. Huấn luyện , đào tạo , phát triển nguồn nhân lực
  5. Bố trí sử dụng và quản lý nhân viên
  6. Thúc đẩy , động viên nhân viên
  7. Trả công lao động
  8. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
  9. An toàn và sức khỏe
  10. Thực hiện giao tế nhân sự
  11. Giải quyết các tương quan nhân sự (các quan hệ lao động như: khen thưởng, kỷ luật, sa thải, tranh chấp lao động ).
  Lý thuyết mới về tăng trưởng, một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và cao cần dựa vào ít nhất 3 trụ cột căn bản sau:
  - Áp dụng công nghệ mới - Phát triển hạ tầng cơ sở - Phát triển nguồn nhân lực
  Trong đó phát triển nguồn nhân lực là then chốt. Đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao là một yếu tố quyết định nhất của sự tăng trưởng kinh tế. Nếu xem xét dưới góc độ phát triển bền vững bao gồm: tăng trưởng kinh tế, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường thì phát triển nguồn nhân lực vừa là nguồn lực vừa là mục tiêu cuối cùng là đỉnh cao của quá trình phát triển ở mỗi quốc gia, vì nó gắn liền với phát triển con người và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Hay nói khác đi vì con người mà phát triển và sự phát triển nhờ con người.
  Vài nét về sự hình thành và phát triển của Quản trị Nguồn nhân lực:
  Tách ra khỏi chức năng quản trị chung từ nám 1850, trong suốt thời gian dài quản trị nhân sự chỉ thi hành chức năng hành chánh như lưu trữ hồ sơ nhân sự, chấm công , thực hiện các công việc sự vụ theo lệnh cấp trên Có thể nói Quản trị nhân sự lúc đầu được coi như một chức năng ghi chép rất ít có giá trị nếu không muốn nói là vô giá trị đối với mục tiêu của tổ chức .
  Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 Taylo (người Mỹ 1856-1915 ) đã khởi xướng cách tiếp cận mới cho quản trị nhân sự . Quản trị nhân sự giai đoạn này đã chú trọng đặc biệt đến năng suất lao động và tìm ra cách thức thực hiện công việc một cách nhanh nhất. Điều này đã buộc các nhà Quản trị nhân sự quan tâm đến chức năng huấn luyện, đào tạo công nhân để thực hiện các phương pháp làm việc khoa học.
  Trong khoảng 1930-1959, các nhà quản trị theo trường phái “thuyết động viên” như Elton Moyo, Fayon cho rằng: năng suất lao động vẫn có thể tăng lên ngay cả khi điều kiện lao động xấu đi nếu biết quan tâm đến con người. Từ đây các chức năng nhiệm vụ của quản trị nhân sự được làm phong phú hơn bởi một loạt các vấn đề như: giao tế nhân sự, an toàn và sức khỏe, phúc lợi và đào tạo, Quản trị nhân sự trong giai đoạn này nhấn mạnh các yếu tố về phong cách lãnh đạo, sự thoải mái của nhân viên, bầu không khí tập thể là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động.
  Vào những năm 70 của thế kỷ 20 , sự phát triển của công nghệ máy tính đã giúp ích rất nhiều cho các hoạt động quản trị nhân sự , đặc biệt trong các kỹ thuật trắc nghiệm để tuyển chọn nhân viên , tính toán tiền lương
  Từ năm 1980 nền kinh tế thế giới đi vào thời kỳ suy thoái và sự cạnh tranh khốc liệt mang tính toàn cầu buộc các nhà quản lý phải cố gắng giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh nhưng đồng thời phải đáp ứng những nhu cầu không ngừng tăng lên của nhân viên. Đến lúc này Quản trị nhân sự đã được nâng lên ở một tầm cao mới với tên gọi Quản trị Nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực thay đổi hẳn cach nhìn về người lao động làm thuê. Trong quá khứ các nhà quản lý chỉ coi người lao động làm thuê như “chi phí “của tổ chức. Ngày nay các nhà quản trị ngày càng có xu hướng coi người lao động như tài sản của tổ chức. Vì vậy họ càng mong muốn đầu tư vào nguồn lao động với mục tiêu thu được lợi nhuận từ việc đầu tư đó trong tương lai.
  v Sự khác biệt giữa Quản trị nhân sự và Quản trị Nguồn nhân lực được trình bày như sau:  Quản trị Nhân sự Quản trị Nguồn nhân lực
  Quan điểm chung - Lao động là chi phí đầu vào - Nhân viên là tài sản/nguồn vốn cần được phát triển
  Mục tiêu đào tạo - Giúp cho nhân viên thích nghi vào vị trí công tác của họ - Đào tạo là đầu tư phát triển nguồn lực của tổ chức
  Sử dụng con người - Ngắn hạn và trung hạn - Dài hạn
  Lợi thế cạnh tranh - Thị trường và công nghệ - Chất lượng nguồn nhân lực
  Cơ sở của năng suất và chất lượng - Máy móc + Tổ chức - Công nghệ + Tổ chức + Chất lượng nguồn nhân lực
  Các yếu tố động viên - Tiền + Thăng tiến nghề nghiệp - Tính chất công việc + Thăng tiến nghề nghiệp + Tiền
  Thái độ đối với sự thay đổi - Nhân viên thường chống lại sự thay đổi, cần phải thay thế họ - Nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với sự biến đổi của môi trường.


  - Quản trị nguồn nhân lực là khó khăn và phức tạp vì con người là một thực thể rất phức tạp. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt họ khác nhau về năng lực làm việc, sở thích nguyện vọng về hoàn cảnh cá nhân Trong mỗi con người luôn vận động và thay đổi, thậm chí đôi khi trong mỗi con người có những mâu thẫu trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Vì vậy hiểu và đánh giá đúng về mỗi con người là không dễ dàng. Có lẽ vì vậy mà ông bà đã nói: “Dò sông dò bể dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”.
  - Quản trị nguồn nhân lực gắn liền với mọi tổ chức bất kể cơ quan tổ chức đó có bộ phận quản trị nhân sự hay không. Bởi vì không một tổ chức thiếu yếu tố con người. Mà đã có yếu tố con người thì cần phải quản trị con người. Cần thiết quản trị nguồn vốn quan trọng của tổ chức.
  - Quản trị nguồn nhân lực ngày nay trải rộng khắp các nhánh của tổ chức, chứ không chỉ tập trung vào chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức nhân sự. Điều này cho thấy mọi cấp mọi bộ phận đều phải có trách nhiệm trong việc quản lý nguồn nhân lực của mình. Quản lý nguồn nhân lực không chỉ là quản lý đội ngũ nhân viên mà ngay cả cấp lãnh đạo cũng cần thiết quản lý để có thể tối ưu hóa hiệu suất làm việc của họ. Ở nhiều tố chức người ta nghĩ rằng quản trị nhân sự là chỉ quản trị cấp nhân viên mà quên việc quản lý đội ngũ lãnh đạo.
  - Quản trị Nguồn nhân lực ngày nay là một khoa học và là một nghệ thuật. Là khoa học vì nó sử dụng những thành tựu của khoa học để nghiên cứu về con người, đúc kết những nguyên tắc mang tính lý luận khoa học trong quản lý con người. Là nghệ thuật bởi quản lý con người không thể tuân thủ những nguyên tắc máy móc, nó đòi hỏi tính linh hoạt, uyển chuyển trong quản lý con người. Nghệ thuật về tìm hiểu và điều khiển con người đỏi hỏi những khả “linh cảm” của người lãnh đạo. Những linh cảm đó chỉ có được khi chúng ta có được hệ thống kiến thức sâu sắc về con người và đặc biệt nó phải được trải nghiệm qua thực tế cuộc sống. Những đúc kết về thành công cũng như thất bại trong cuộc sống được soi rọi bởi hệ thống kiến thức sẽ giúp chúng ta thành công hơn. Ngay cả khi thất bại trong các quyết định về con người được nghiền ngẫm một cách nghiêm túc cũng sẽ giúp chúng ta tránh những sai lầm tiếp theo.
  * Vai trò của Quản trị Nguồn nhân lực
  - Giai đoạn từ năm 1950-1960 người ta coi sản xuất là lợi thế cạnh tranh
  - Giai đoạn từ năm 1960-1970 thì tài chính được coi là yếu tố quyết định đến cạnh tranh
  - Giai đoạn từ năm 1970-1980 hoạt động Marketing là trọng tâm
  - Giai đoạn từ năm 1980-1990 Công nghệ thông tin giữ vai trò quan trọng
  - Giai đoạn từ năm 1990-nay, QTNNL hay yếu tố con người được coi là yếu tố quyết định đem lại lợi thế cạnh tranh.
  Ngày nay các hoạt động của QTNNL đã phong phú và đa dạng nhằm tối ưu hóa các quá trình quản trị con người.
  Thực tế cho thấy các doanh nghiệp luôn mong muốn hoạt động một cách có hiệu quả. Những đặc điểm của các tổ chức có hiệu quả có thể bao gồm khả năng sinh lời, lợi nhuận trên vốn đầu tư , thị phần , mức tăng trưởng , khả năng thích ứng và đổi mới, và có thể là cả mục tiêu tối thượng là: sống sót. Có thể nói rằng: một tổ chức hoạt động có hiệu quả, nếu nó cung cấp cho người tiêu dùng những dịch vụ và sản phẩm mong muốn một cách kịp thời với giá cả phải chăng và chất lượng hợp lý. Như vậy, hiệu quả là khả năng xác định các mục tiêu thích hợp.
  Hiệu quả hoạt động của tổ chức phụ thuộc nhiều vào hiệu suất khi thực hiện công việc .
  Các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra bằng cách kết hợp các nguồn tài nguyên và cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng. Nếu ta cho rằng tất cả các nguồn tài nguyên của tổ chức như nguyên vật liệu, các dữ liệu, công nghệ , vốn và nguồn nhân lực – như là đầu vào và các sản phẩm cũng như dịch vụ được tạo ra như đầu ra , thì các tổ chức đều tìm cách tăng tối đa đầu ra đồng thời giảm đến mức tối thiểu đầu vào . Như vậy, hiệu suất được hiểu như là mối quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra để tìm cách giảm thiểu các chi phí về nguồn lực. Những quyết định nhân sự sẽ giúp tổ chức quản lý hiệu suất của các nhân viên của mình. Và bởi vì các nhân viên này lại ra các quyết định về quản lý tất cả những nguồn tài nguyên khác, nên hiệu suất của nhân sự là một nhân tố quan trọng quyết định hiệu suất của tổ chức.
  Các hoạt động Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  01. Hoạch định nguồn nhân lực 02. Phân tích công việc
  03. Mô tả công việc 04. Phỏng vấn
  05. Trắc nghiệm 06. Lưu trữ hồ sơ
  07. Định hướng công việc 08. Đào tạo huấn luyện công nhân
  09. Bình bầu đánh giá thi đua 10. Bồi dưỡng nâng cao trình độ
  11. Quản trị tiền lương 12. Quản trị tiền thưởng
  13. Quản trị các vấn đề phúc lợi 14. Công đoàn
  15. Thu hút nhân viên tham gia quản lý doanh nghiệp 16. Đánh giá công việc
  17. Ký kết hợp đồng lao động 18. Giải quyết khiếu tố lao động
  19. Giao tế nhân sự 20. Thực hiện các thủ tục, nghỉ việc , nghỉ hưu
  21. Kỷ luật nhân viên 22. Thúc đẩy sáng kiến , chương trình kỹ thuật
  23. Chương trình chăm sóc sức khỏe, y tế, an toàn lao động 24. Điều tra quan điểm của nhân viên.
  Nghĩa vụ của quản lý trực tiếp và của phòng nhân sự:

  Hoạt động Nghĩa vụ của Quản lý trực tiếp Nghĩa vụ của phòng nhân sự
  Bố trí Cung cấp thông tin cho phân tích công việc; hội nhập kế hoạch chiến lược với kế hoạch nhân sự tại đơn vị; phỏng vấn ứng viên; hội nhập các thông tin thu thập bởi phòng nhân sự; ra quyết định cuối cùng về thuê mướn và đề bạt ở cấp mới vào. Phân tích công việc; hoạch định nhân sự; tuyển dụng; tuân thủ luật lệ và các quy định hiện hành; xem xét đơn xin việc; kiểm tra trắc nghiệm viết và thực hiện nhiệm vụ xác minh hồ sơ, khám sức khỏe.
  Đào tạo, Phát triển Huấn luyện tại nơi làm việc; thú vị hóa công việc; kèm cặp; động viên; phản hồi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cho người lao động. Đánh giá và khảo sát tinh thần; huấn luyện kỹ thuật; phát triển quản lý và tổ chức; cố vấn cho người lao động; nghiên cứu nhân sự.
  Duy trì, sử dụng NNL Đối xử công bằng với người lao động; truyền đạt cởi mở; xử lý xung đột trực tiếp; khuyến khích làm việc theo đội; tôn trọng nhân phẩm cá nhân; tăng lương. Đãi ngộ đền bù, và những lợi ích; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe; dịch vụ cho người lao động
  Quan hệ LĐ Kỷ luật, thuyên chuyển, thải hồi, giảm biên chế. Xem xét giải quyết khiếu nại của người lao động, về hưu, cố vấn.
  II. Các triết lý về nhân sự và ảnh hưởng của sự thay đổi đến QTNNL1. Các triết lý nhân sự
  Các nhà nghiên cứu về về quản trị đều hiểu rằng: triết lý nhân sự và cách cư xử của các quản trị gia với nhân viên ảnh hưởng rất mạnh đến bầu không khí tập thể, khả năng làm việc của nhân viên và hiệu quả quản trị.
  Các nhà nghiên cứu về hành vi tổ chức đã đưa ra những giả thuyết về bản chất con người làm cơ sở cho thuyết X và thuyết Y như sau:

  Thuyết X Thuyết Y
  Quan điểm về
  người lao động
  - Con người vốn lười biếng
  - Họ luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm và không có tham vọng
  - Hầu hết mọi người ít có khả năng sáng tạo
  - Con người không muốn và luôn chống lại sự thay đổi, đổi mới.
  - Động cơ thúc đẩy họ chỉ là yếu tố vật chất.
  - Họ là người không đáng tin cậy.
  - Con người luôn chăm chỉ
  - Họ thích nhận thêm trách nhiệm
  - Nhiều người có khả năng sáng tạo khi giải quyết các vấn đề
  - Con người luôn hướng đến sự đổi mới
  - Động cơ thúc đẩy làm việc không chỉ vấn đề vật chất mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần
  - Họ là người đáng tin cậy.
  Hệ thống
  quản trị
  - Bắt buộc nhân viên làm việc
  - Kiểm tra nghiêm ngặt
  - Trừng phạt nghiêm khắc
  - Khen thưởng, động viên nhân viên
  - Thực hiện chế độ tự quản


  Trên đây chỉ mang tính giả thuyết, trong thực tế việc vận dụng không mang tính máy móc. Sự “pha trộn” các quan điểm khác nhau theo thuyết X và thuyết Y đã trở thành phong cách quản trị của nhiều nhà quản trị.
  Ngày nay, người ta còn đề cập nhiều đến thuyết Z, thuyết của các doanh nghiệp Nhật Bản. Thuyết Z với quan điểm “Công nhân vui sướng là chìa khóa để tăng năng suất lao động”.
  Với quan điểm như vậy các doanh nghiệp Nhật Bản theo tư tưởng thuyết Z đã cố gắng chăm lo tối đa cho nhân viên.
  Để thấy rõ điều này ta có thể so sánh mô hình quản trị nguồn nhân lực theo thuyết A (Mỹ) và thuyết Z (Nhật)
  Mô hình Quản trị nguồn nhân lực theo thuyết A (Mỹ) và thuyết Z (Nhật)
  Thuyết A (Mỹ) Thuyết Z (Nhật)
  1. Cơ chế
  kinh doanh
  - Mục tiêu : lợi nhuận
  - Phương thức : cạnh tranh tự do
  - Trách nhiệm : cá nhân
  - Luật pháp: công ty lớn thống lĩnh và chi phối thị trường. Nhà nước can thiệp thông qua pháp luật.
  - Mục tiêu : phát triển
  - Phương thức liên kết
  - Trách nhiệm : tập thể
  - Luật pháp : tập đoàn kinh tế là cầu nối doanh nghiệp với nhà nước
  2. Văn hóa - Động lực là các yếu tố về kinh tế
  - Tự do cá nhân lấn áp tập thể
  - Xung đột chủ yếu do nguyên nhân kinh tế
  - Đánh giá nhân viên cách biệt
  - Văn hóa giáo dục theo hình thức chuyên sâu (chuyên môn hóa hẹp) do cá nhân đầu tư .
  - Động lực là các yếu tố về tinh thần
  - Tập thể có vai trò lớn hơn cá nhân
  - Tránh xung đột tối đa
  - Đánh giá nhân viên có tính quân bình
  - Giáo dục là trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và trách nhiệm của công ty đối với nhân viên và đào tạo theo diện rộng.

  3. Quản trị
  Nguồn nhân lực
  - Tuyển dụng ngắn hạn
  - Đề bạt thăng tiến nhanh
  - Chuyên môn hóa hẹp
  - Đào tạo chuyên sâu
  - Kiểm tra nghiêm ngặt
  - Quyết định có tính cá nhân
  - Trách nhiệm cá nhân
  - Lương có tính cách biệt
  - Tuyển dụng suốt đời
  - Đề bạt thăng tiến chậm
  - Chuyên môn hóa rộng
  - Đào tạo đa kỹ năng diện rộng
  - Kiểm tra có tính mặc nhiên
  - Quyết định mang tính tập thể
  - Trách nhiệm tập thể
  - Lương mang tính cân bằng

  Chúng ta cũng hiểu rằng: Triết lý nhân sự của quản trị gia cao cấp nhất công ty sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quản trị gia cấp dưới và toàn thể nhân viên, và từ đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định nhân sự.
  Ngày nay tính toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ nhờ sự phát triển mang tính bùng nổ của hệ thống công nghệ thông tin toàn cầu. Điều này có thể dẫn đến sự đan xen các nền văn hóa khác nhau. Song sự ảnh hưởng của nền văn hóa mỗi nước vẫn tác động mạnh mẽ đến tiến trình QTNNL nhất là ở các quốc gia có nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc.
  Trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực Nhật Bản là quốc qia Á Đông đạt được những thành công rất đáng khâm phục. Sau đây ta thấy những kinh nghiệm mà các công ty của Nhật Bản đúc rút được từ những thành công trong lĩnh vực này:
  Kinh nghiệm của các công ty nhật bản:
  1. Thứ tự ưu tiên trong vận hành doanh nghiệp : Con người – Tài chính – Công nghệ
  2. Thu dụng suốt đời
  3. Người lãnh đạo phải có kiến thức về con người
  4. Tạo ra sự hài hòa trong mối quan hệ con người
  5. Tránh sự khác biệt về điều kiện làm việc giữa cán bộ quản lý và công nhân
  6. Quan hệ chủ thợ theo kiểu “trong nhà ’’.
  7. Tinh thần hợp tác làm việc của nhân viên
  8. Trả luơng, thăng tiến theo thâm niên.
  9. Phương chân cơ bản trong tuyển chọn nhân viên là:
  - Tuyển người có tư chất linh hoạt
  - Tuyển đồng đội chứ không tuyển ngôi sao”
  - Ưu tiên tuyển người mới rời ghế nhà trường.
  10. Đào tạo suốt đời bằng nhiều cách
  11. Ra quyết định tập thể.
  2. Anh hưởng của sự thay đổi đến tiến trình Quản trị nguồn nhân lực
  Chúng ta đang ở trong một thế giới đầy rẫy những biến đổi, mà những biến đổi đó luôn ảnh hưởng đến chúng ta. Nhận thức nhanh chóng và đúng đắn về những thay đổi để có thể thực hiện quá trình quản trị nguồn nhân lực một cách nghệ thuật là mong muốn và là trách nhiệm của các nhà quản trị.
  v Đặc điểm của Tổ chức “cũ”:
  Về cơ bản là một hệ thống quan liêu với những đặc trưng cơ bản như sau:
  - Các vị trí và công việc được chuyên môn hóa
  - Hệ thống thứ bậc chính thức
  - Các luật lệ và thủ tục vận hành được tiêu chuẩn hóa
  - Biên giới giữa các bộ phận rõ ràng
  - Các hoạt động được tiêu chuẩn hóa : Đào tạo , sự nghiệp , phần thưởng
  v Đòi hỏi của Tổ chức ngày nay :
  - Đầu tư cho tương lai nhưng phải đạt những tiêu chuẩn của hiện tại.
  - Chấp nhận rủi ro nhưng không được thất bại nghiêm trọng.
  - Nâng cao chất lượng hiệu quả công việc nhưng phải quan tâm hơn nữa đến người lao động.
  - Biết tất cả chi tiết nhưng đồng thời phải biết ủy quyền.
  - Hết lòng vì tầm nhìn nhưng phải năng động và thích ứng.
  - Hãy là người lãnh đạo nhưng phải biết lắng nghe.
  - Làm việc hết mình và phải thành công nhưng phải biết chăm sóc gia đình.
  v Bối cảnh cho thực hiện trong một tổ chức mới:

  Đặc tính của tổ chức Các kỹ năng của cá nhân Các đặc tính của tổ chức Quản lý môi trường
  Mạng quan hệ Làm việc theo đội Cấu trúc theo đội Phát triển các liên minh
  Mỏng Đàm phán Phát triển hệ thống động viên Quản lý biên giới
  Linh hoạt Đa nhiệm vụ Quản lý lực lượng lao động Học tập
  Đa dạng Lắng nghe, thông cảm Hệ thống quản lý xung đột Quan hệ nhân vật hữu quan
  Toàn cầu Truyền đạt đa văn hóa Hội nhập đa biên giới Đáp ứng đòi hỏi địa phương

  MÔ HÌNH CỦA QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI
  Đặc tính Mô hình truyền thống Mô hình của thế kỷ 21
  Tổ chức Tầng nấc Mạng
  Cấu trúc Tự đáp ứng Phụ thuộc lẫn nhau
  Mong đợi của NLĐ An toàn Phát triển cá nhân
  Lực lượng lao động Đồng nhất Đa văn hóa
  Công việc Bởi cá nhân Bởi đội
  Thị trường Nội địa Toàn cầu
  Lợi thế Chi phí Thời gian
  Chú trọng Lợi nhuận Khách hàng
  Nguồn lực Vốn Thông tin , tri thức
  Quản lý / giám sát Hội đồng quản trị Nhiều tổ chức
  Chất lượng Những gì chấp nhận được Không nhượng bộ
  Lãnh đạo Độc đoán Nguồn cảm hứng
  Truyền đạt Trên xuống Đa chiều
  Kiến nghị và sự tham gia Hệ thống góp ý nhóm chất lượng, khảo sát thái độ
  Thiết kế công việc Hiệu suất, năng suất, quy trình chuẩn, phạm vi hẹp, mô tả công việc cụ thể. Chất lượng, thích ứng, đổi mới, phạm vi rộng, đội tự quản.
  Đào tạo Các kỹ năng công việc, kỹ thuật, chức năng . Đa kỹ năng, đa chức năng, chuẩn đoán và giải quyết vấn đề.
  Thực hiện Năng suất, mục tiêu cá nhân. Năng suất, chất lượng, mục tiêu của đội
  Đánh giá Bởi cấp trên, chú trọng tài chính Khách hàng, đồng sự, cấp trên, chú trọng chất lượng và dịch vụ.
  Phần thưởng Cạnh tranh để tăng thu nhập và lợi ích. Các phần thưởng tài chính/ phi tài chính
  An toàn và sức khỏe Xử lý các vấn đề phát sinh. Phòng ngừa, an toàn sức khỏe
  Tuyển lựa và đề bạt Chọn bởi các nhà quản lý Chọn bởi các đồng sự
  Phát triển nghề nghiệp Ít kỹ năng, phát triển cá nhân tuyến tính. Kỹ năng phát triển trên cơ sở nhóm

  Như vậy những thay đổi mà các nhà quản trị cần quan tâm khi giải quyết các vấn đề về nhân sự có thể là:
  - Tổ chức đã thay đổi từ việc thực hiện công việc theo chức năng sang thực hiện công việc đa chức năng. Điều này đòi hỏi hệ thống đào tạo chuyển hướng từ đào tạo từ chuyên môn hóa sâu sang đào tạo đa kỹ năng diện rộng. Công việc từ nhiệm vụ đơn giản nhờ chuyên môn hóa hẹp sang công việc đa năng. Người lao động trong môi trường hiện đại cần giỏi chuyên môn của mình nhưng đồng thời cần am hiểu các chuyên môn có liên quan.
  - Tổ chức được xây dựng một cách gọn nhẹ hơn ít tầng nấc hơn để có thể chuyển tải thông tin nhanh chóng hơn và dễ dàng phản úng với sự thay đổi của môi trường. Việc tinh giảm gọn nhẹ bộ máy còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm chi phí tăng khả năng cạnh tranh. Các giá trị văn hóa của tổ chức cũng đã thay đổi từ bị động sang thế chủ động. Mối liên hệ giữa các bộ phận ngày càng phụ thuộc vào nhau một cách chặt chẽ hơn .Vì thế mà sự liên kết giữa các cá nhân để hoàn thành công việc cũng được tăng lên. Điều này được thực hiện trong một tổ chức đa văn hóa sẽ làm tiến trình quản trị nguồn nhân lực trở nên phức tạp và khó khăn.
  - Cơ sở của việc đánh giá và thanh toán đã thay đổi: từ dựa vào hoạt động chuyển sang dựa vào kết quả. Rõ ràng tính thiết thực và hiệu quả ngày càng được đề cao. Việc trả lương dựa theo kết quả thay thế cho trả th

  Xem Thêm: giáo trình quản trị nhân lực
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu giáo trình quản trị nhân lực sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status